Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1 CERDDORIAETH CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Llyfrwerthwr mewn cymydogaeth, atffonwn unrhyw lyfr drwy y post ar dderbyniad ei werth mewn stamps, yn nghyd a'r cludiad, yn ol Ceiniog am werthpob Swllt. Yn awr yn barod-Llian, Is. 6c.; Amlen, Is. AIL LYFR TOMU AC EMYNAU: Yn Nodiant y Tonic Sol-ffa, •43-AK Y PARCH. E. STEPHEN, TANYMARIAN. (Sen Nodiant yn y Wasg.) gs Mewn Llian, pris Naw Ceiniog, AIL LYFR EMYNAU; GAN Y PARCH. E. STEPHEN. Yn cynwys 342 o Emynau nad ydynt yn y Gyfrol Gyntaf. Yn awr yn barod, pris 6c., CYMRU RYDD Can i Denor, gan ALAW RHONDDA y Geir- iau gan MYNYDDOG. (Yn y Ddau Nodiant). Sefyd, pris 6c., GWENFRON: Cani Denor, gan R. S. HUGHES, Llimdain; y Geiriau gan GRANVILLEFAB. (Yn y Ddau Nod.) Rwriedir ail-gychivyn Y CEKDDOR SOL-FFA: Bydd y Rhifyn cyntaf yn barod Ion. 1, 1881. Amlen, 6c. CORGANAU STEPHENS: Yn un o'r ddau Nodiant. PjSIS :—C/tW<' Cyfrol, Is. yr un; neu yn qyfiavm, I haner-rhwym, 7s. 6e. CERDDOR Y TONIC SOL-FFA Yn gyflawn mewn Amlen-Hen Nodiant, 2s.; Sol-ffa 6e. CHWECH 0 ANTHEMAU: Yn y IJdau Nodiant, gyda Geiriau Cymraeg a Saesoneg. GAN JOSEPH PARRY, M.D. r Rhanau, 1 hyd 17, pris Sc. yr un. Rhanau 1, 2, 3,4, yn un gyfrol, pris Is. Rhanau 6, 6, 7, 8, yn tin gyfrol, pris 18. ANTHEMYM) Y TONIC SOL-FFA SEF CASGLIAD 0 ANTHEMAU, Gan yr Awdwyr goreu, Hen a Diweddar. Yr ell o'r Rhanau, oddigerth Rhanau lac.8, i'w cael yn ShAfynau, pris Ie. a 2g. yr un Mewn Amlen, Pris Swllt. iJ LLAW-LYFR Y SOL-FFA: Gan E. ROBERTS, Liverpool. LLAW-LYFR CANIADAJETH sef cyfres o "Wersi ar drefn y Tonic Sol-ffa o ddysgu canu. Y mae y gwersi hyn wedi eu dethol gan mwyaf o amrywiol lyfrau y Parch. J. CURWEN, a'u cyhoeddi ar ei gais. dellir ei gael yn 44wf¡ Ran, pris 6c. yr un. 69 o Rifynau, f2g. a U. yr un. YR Anthemydd Cymreig: SEF CASGLIAD 0 ANTHEMAU, Gan yr Awdwyr goreu; yn yr Hen Nodiant. 39 o Rifynau f2g. a M. yr un. Miwsig y Miloedd SEF CASGLIAD 0 GANIGAU, RHANGANAU, CANEUON, &c., Yn yr Hen Nodiant. HANDSOME PRESENT. Revised Edition, Folio, about 200 pages, Cloth Elegant, 12/6.; Free by Post, securely packed, 13(e. THE <$mss rf WtM} !§Wcirg: BY JOHN 0 WEN ( Owain Alaiv). I CONTAINING- Sevocal NEW SONGS and PIECES. Words in English and Welsh with Symphonies and Accompaniments for Piano and Harp, for One Hundred Pieces. 1st, 2nd, 3rd, and 4th Series separately, 2/6 each in glaeed cover. SWN Y JUWBILI: NEU GANIADAU Y DIWYGIAD Gan y Tarch. J. ROBERTS (Ieuan Givyllt). Yn cynwys Hymnau a Thonau mwyaf poblogaidd Mr. SANEEY, wedi eu trefnu gyda Geiriau Cymraeg. Rhanau 1, 2, 3, 4, 5 a 6, Pris Sc. yr un.- Rhanau 2*8 a 8, mewn llian, Is. Rhanau h,5 a 6, mewn llian, Is. Yr oU o'r Rhonau yng'yd mewn llian, Is. 9c. a 2s. Y deiriau yn unig, mewn amlen am Ac.; llian, 9c :,1' ,<. '"I 1 ç, t" W. WILLIAMS, v v 0 v Watch § Clock Maker, Jeweller, Optician, fyc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry, dewch at y Cymro. 2370 Money. MONEY. -Various Sums to Lend on Leasehold H'i- Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad Led. 408 AT Y CANTORION. ARGRAFFIAD NEWYDD 0 WEITHIAU CEBDDOBOL Y DIWEDDAR J. AMBROSE LLOYD. Yn awr yn barod, GWEDDI HABACUC Pris Is. 6c. ADDOLIAD Pris I-le. Y ddau Nodiant ar yr un copi. Gostyngiad i GSrau. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd, Gros- venor Park Road, Chester; Wm. Hughes, Dol- gelley; Isaac Jones, Treherbert, a'r holl Lyfr- werthwyr. 2404 IECHYD I BAWBI A HYNY YN RHAD I Teml Iechyd, neu Turkish Baths, Merthyr, TAN LYWYDDIAETH MR. T. ATKINS PRISOEDD,— 1st Class, o a.m. hyd 3. p.m.2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m. Is. For the convenience of travellers, tradesmen, and others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod-dyddiall Llun, Mercher, I&u, a Sadwrn. Menywod—dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half-price. Buddioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Raglan, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y perchenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gyft- redinoL Gallaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- had mawr oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaeth i mi. Gallaf grybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. Cynygiais lawer o bethau ereill, ond yr unig beth a wnaeth ddaioni i mi oedd y Turkish Bath, Merthyr.—Yr eiddoch, REEs GABE. L225 "TELYN Y PLANT," I Tonau ac Emynau ndwyddion at wasanaeth yr Ysgol SuL Pris, 3c. 0 bwys i gorau.—" DEBORA," CANTATA GYSEGREDIG. I'w gael yn awr. Solffa, 9c., neu 6s. ydwsin; Hen Nodiant, 2s., neu 15s. ydwsin, yn cynwys unawdau a chydganau rhagorol at gystadleuaeth a chyngherddau. "Ac YR OEDD YN Y WLAD HONO." Deuawd Nadolig yn y ddau Nodiant. Pris gostyngol, 6c. Mae yn un rhagorol at gystadieuaeth a chyng- herddau. "DANIEL."—Cantawd i blant, &c. Sol ffa, 6c. Hen Nodiant, Is. 6c. Mae hon yn llawn o'r peth mae y wlad yn hoffi, ac yn sicr o fod yn boblog- aidd. Yr ydym yn ystyried mai gorchest ydyw eyfansoddi i blant, ac ar yr un pryd, peidio bod yn blentynaidd. Mae yr awdwr hwn yn gallu gwneyd hyny, ac y mae ei enw. yn sicrhau rhywbeth o werth." -:( Y Genedl Gymreig). "JONAH."—Cantawd i blant, &c. Sol-ffa, 6c Hen Nodiant, Is. 6c. Mae hon eto yn rhwydd a syml, ond yn arddangos gallu i gyfansoddi yn llawer mwy aruchel. Mae llyfr y Proffwyd Jonah ynddo yn gvflawn, a gwersi rhagorol yn cael eu dysgu ynddo. Mae yn anmhosibl i gorau ddysgu y llyfrau hyn heb gael bendith wrth wneyd hyny." —f y Genedl Gymreig). "YMDAITH DIRWESToL. Geiriall Cymraeg a Saesonaeg. 9c. y dwsin 5s. y cant. "I Bwy Y PERTHYN MAWL ?"—Yn y ddau Nodiant, 2e. "FY NYDDIAU A DDARFUANT."—Sol-ffa, 2c. Hen Nodiant, 4e. "GWYN EI FYD Y GWR."—Solffa, lc. Anthemau Cynulleidfaol ydyw y rhai hyn, ac maent yn dyfod yn boblogaidd iawn. gan eu bod mor syml, Gall cynulleidfaoedd byehain iawn eu canu yn gampus, ac maent yn rhai rhagorol i gymanfaoedd. JOSEPH. "—Cantawd i blant. Sol-ffa, 6c. Hen Nodiant, Is. SAMUEL." — Cantawd i blant. Sol-ffa, 6c. Hen Nodiant, Is. 6c '• Y CAETHGLUDIAD."—Oratorio syml. Sol-ffa,. Is. 6c. Anfoner, gyda blaendal, at H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), 2366 GARTH, RU ABON r i .v. "The Mutual Provident Alliance" SYDD hen Gymdeithaa Gyfeillgar anrhyd- k3 eddus, dan nawdd rhai o brif foneddigion y deyrnas. Ei thrysorydd ydyw yr enwog SAMUEL MORLEY, Ysw., A.S., er 1847. Rhydd allan symiau ar farwolaeth, o lOp. i 200p. ac mewn clef yd, o ddau i ddeg swllt ar ugain yr wythnos. Llawn aelodaeth mewn chwe' mis, a llawn dal yn parhau am flwyddyn. Goruchwyliwr dros-Aberdar,—D. EVANS, 85, Cemetery-road. D.S.-Agents yn eisieu. 2391 GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Have you ever tasted it ? The most delicious liqueur in the world. Nice with hot water, or aerated waters. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Obtained at all Refreshment Bars, All Restaurants, Inns and Hotels, And of all Wine Merchants. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. The most wholesome of all stimulants. A valuable tonic. See Medical Testimonials. r\ RANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. vJT Is used in place of Wine. The Sportsman's and Traveller's Companion. Esteemed in the Army and Navy. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Supplied to the Queen at all the Palaces. To the Governor- General of Canada. To the Aristocracy, and general public. THOMAS GRANT, The Distillery, Maidstone. 2396 TOBACCO! TOBACCO II O'R FATH OREU SYDD I'W GAEL AM ARIAN. Mewn Packets o tlb., 2oz., ac 1 oz. ODDIWRTH BIGGS BROTHERS, 35, MOOR STREET, BIRMINGHAM. DAU ENGLYN I FYGLYS BIGGS BROS. Mwg oesol a mwy o gysur-wasgara Myglys goraf natur; I dawelu pob dolur, 0 boc pawb daw'r Bacco pur. Ei flas geir yn flys i gyd,—a'i iraidd Ber-arogl sy'n hytryd Ac mae'i bris ef gan Biggs Bros. Yn euro bost holl Facco'r" byd. Ymofyner am dano gan brif Grocers pob tref a gwlad. 2410 CYHOEDDIADAU John Curwen (Pencerdd Dyrwent). 0, CERDDOR Y COR. Cwrs o Ymarferiadau a Thonau graddedig yn ol trefn y Tonic Sol ffa o ddysgu canu. Cyfieithiedig i'r Gymraeg gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe' Cheiniog. Y GYFRES SAFONOL.—O wersi ac ymarferiadau yn nhrefn y Tonic Solffa o addysgu canu, gydag Ymarferiadau Ychwanegol, gan JOHN CURWEN. Cyfieithiedig i'r Gymraeg gan ELEAZER ROBERTS, Liverpool. Pris 3s. 6ch. Newydd ei gyhoeddi-PA FODD. I SYLWI AR GYNGHANEDD. Gydag Ymarferion a Dadansodd- iadau. Wedi ei ysgrifenu o'r newydd gan JOHN CURWEN. Cyfieithwyd i'r Gvmraeg gan JOHN ROBERTS (Ieuan Gwyllt). Pris 2s. Newydd ei gyhoeddi—Y MODULATOR TEULU- AIDD.—Neu fwrdd pwyntio i ddysgu t6nau yn ol trefn y Tonic Sol- ffa o ganu. Pris ic. Hawlysgrif. Argraffiad newydd a diwygiedig o—Y GYFRES ELFENOL.—O wersi ac ymarferiadaa yn y Tonic Sol-ffa. Wedi eu cyfieithu gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe Cheiniog. CERDDORIAETH CURWEN. -Cyfres o rifynau Cein iog, pob un yn cynwyo wyth tudalen o'r gerddor- iaeth fwyaf poblogaidd yn y "Tonic SoHfe, Reporter." Cyhoeddedig mewn rhanau, chwe cheiniog yr un, ac mewn rhifynau lc. yr un. Rhanau I i III a Rhifynau 1 i 18 yn awr yn barod. Mae pob rhan yn cynwys tri o rifynau. ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL.—Wedi eu golygu gan JOHN CURWEN. Wedi eu cyfaddasu i'r iaith Gymreig gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe Cheiniog, neu mewn rbitynall 2g. yr un. RHANGANAU GYDA GEIRIAU CYMREIG—yn y "Tonic Solffa Reporter." Pris lc. rhifyn. Gellir cael y gweithiau uchod trwy yr holl lyfr werthwyr, neu fe'u danfonir gyda'r post ar dderbyniad stamps. Caniateir gostyngiad da i athrawon. Danfonir llyfrau i werth swllt ac uchod yn rhad drwy y post. TONIC SOL-FFA AGENCY, 8, WARWICK LANE, LLUKDAIN, E.C. 2390 Anthemau y Cymanfaoedd Canu, 1881. MAE'R holl ANTHEMAU, <fcc., ar gyfer y Cymanfaoedd uchod i'w cael gan— WALTER LLOYD, Swyddfa Y Gwladgarwr," Aberdar. A GYHOEDDIR AR Y 1AF 0 ORPHENAF, Cronicl y Cerddor, Cylchgrawn Misol at wasanaeth Cerddoriaeth yn Nghymru, dan Olygiaeth D, EMLYN EVANS, Yn cael ei gynorthwyo yn y Sol-ffa gan M. 0. JONES, A C. Cynwysa pob rhifyn 4 tudalen o Gerddoriaeth wreiddiol yn y ddau nodiant a'r ddwy iaith; hefyd, 16 tudalen o ryddiaitb. PRIS, 2g. Cyhoeddedig gan I. JONES, Stationers' Hall, Treherbert, Glamorgan. 2256A. ..> YN GYMAINT A BOD W. D. A H. 0. WILLS Wedi gwneyd OYFNEWIDLADAU BANG Yn eu Gweithdai, y maent yn awr yn barod i weithio allan gyda buandra bob archebion am eu SUPERFINE SHAG TOBACCO, Wedi eu pacio yn ac yn re rhan o bwys, gyda'u henw a'u J&L TR&DE^«Hp» HARK. ar bob pacyn. Gofynwch am Dybaco Wills, yr hwn am ansawdd, cryfder, a bias sydd heb ei gyffelyb. 2371 GWAED, CROEN, NERVES!! YMAE GWAED PUR, CROEN IACH, a NERVES CADARN, yn anhebgorol angen- rheidiol tuag at sicrhau Iechyd. Trwy y gwaed y mae pob drwg a da yn gweithredu ar y corff felly, cymerer (HB20-XSTSimJX3.> y rhai yw'r unig feddyginiaeth ag y gellir ymddir- ied ynddynt tuag at gyflawni y gwaith o Buro a Chryfhau y Gwaed. Tuag at y PILES, Poen yn y rhan isaf o'r cefn i lawr y Cluniau, yn achosi Pen-ysgafnder, Pylu y golwg, &c., y maent yn hynod o effeithiol. GWELLHAD HYNOD! SYR,—Yr wyf yn teimlo yn ddyledswydd arna i'ch hysbysu fy mod wedi cael budd mawr drwy gymeryd dau flychaid o'r Pills gwerthfawr, saf "HUGHES' PATENT BLOOD PILLS." Yr oeddwn yn methu ceidded cam braidd, ac yn metliu eis tedd oherwydd y Piles, a Phoen yn y rhan isetei o'r Cefn, y Cluniau, a'r Pen, ac yn bur wan'; yn awr, yr wyf yn holliach, ac yn bur ddiolchgar. Cwmbran, Awst 20fed, 1876. MARY JAMES. RHYBUDD.—Mae llwyddi^r.t y Peleni hyn we-li achosi llawer i'w dynwared, felly gofaler cael y Trade Mark" uchod (sef llun Calon) ar bob blwch, a'r geiriau Blood Pills oddifewn a'r enw "JaeobHughes" ar stamp y Llywodraeth heb hyn twyll ydyw. TRADE MARK "BLOOD PILLS." Cosbir pob ffugiad. Ar werth drwy yr holl deyrnas am ls. lie., 2s. 9c., 4s. 6c. Gyda'r post ls. Sc., 2s. 11c. a 4s. 9c,, oddiwrth y Perckengg- | Jacob Hughes, Apothecaries Wall, Llanelhj• CERDDORIAETH NEWYDD GAN D. EMLYN EVANS. Allan o'r Wasg-" HALLELIWIA, AMEN"—Cyd- gan. Pris, Hen Nodiant, 4c.; Sol-ffa, 2g. # A gyhoeddir ar y laf o Ionawr. 1881:—" Bryn- iau Caersalem "—Anthem Gynulleidfaol, yn cyn- wys yr Hen Dderby." Sol-ffa. 2g. • Allan o'r Wasg:- CHWECH BALAD NEWYDB i wahanol leisiau. Mewn un llyfr, Sol-ffa, pris, Is. "Pa fodd y cwympodd y cedyrn "-Anthem. Yr 8fed fil. Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa, 2g. "Y Tylwyth Teg "-Cantawd Ddramayddol (a. berfformir nesaf gan y London Welsh Choir, Ion- awr, 1881). Hen N, diant, 2s. 6c. Sol-ffa, 9c. « °1.1 gy^a &eiriau Cymreig a Seisnig, oddieithr Uryniau Caersalein." I'w cael, gyda blaendal yn unig, oddiwrth yr Awdwr—4, Meyrick Terrace, Hereford. 2412 CERDDORIAETH NEWYDD. LLnvMAU A SALM-DONAU CYNULLEIDFAO L ALAW DDU. Argraffiad Newydd a Chyjleus, yn cynwys 12 (I Anthemau, a 20 0 ISaim-donau. T>EFNYDDIR y llyfr hwn yn helaeth yn v XJ> gymanfaoedd Cerddorol ac fel cydymaith 1 r- y/rraii yn- y Capelau a'r Eglwysi'Cym- reig. Yr Anthemau a'r Salm-dor.au wedi eu tretnu at eiriau cyfaddas, gyda Nodiadau eglurhaol ac ymarferol parth mynegiant, &c. a'r amcan yw cyfoethogi y gwasanaeth cerddorol. Yn rhwym yn yr Hen Nodiant (i'r lleisiau a'r offerj n), Is. 6c. Sol-ffa, Is. D. S.-Er mantais i Gorau a Chymanfaoedd, See,, cyhoeddir yr Anthemau a'r Salm donau mewn sheets ar wahan. Anfoner am y rhestr, a sample o'r gwaith, at Mr. W, T. REES (Alaw Ddu), 4, John-street, Llanelly, Caimarthen. ANTHEMAU NADOLIG (CHRISTMAS ANTHEMS.) 1. "A WELSOCH CHWI EF?" 2. "A GWAED IESU GRIST EI FAB EF." Anthemau priodol i'w canu mewn Cyfarfodydd Nadolig, &c. Yr un, H.N., 2g.; Sol-ffa, lic. Ail-argraffiad o'r gan (Soprano neu Tenor) bobl- ogaidd Y BLEWYN BRITH (THE GREY HAIR), Yn y ddau nodiant, ac yn y ddwy iaith, yn hardd mewn papyr o'r plyg priodol, Is. Blaendal. Anfoner am Catalogue cyflawn o gyfansoddiadau ereill diweddar yr Awdwr. THE STAR CLOTHING EMPORIUM 14, CARDIFF STREET, Aberdare. WHITWORTH & Co., Of the late firm of LEWIS & WHITWORTH, Swansea, HAVE OPENED THE ABOVE PREMISES With a Large and Well Selected Stock of Men's and Boys Clothing, bought under very exception- al circumstances for cash. Below are few of the leading lines Men's Suits, 15s. lid., 21s. lid., 25s. lid. to 45s. Youths' Long Trouser Suits, 8s. lid. to 2Os. Boys' Knickerbocker Suits, Is. lid. to 15s. lid. Men's Trousers and Trousers and Vest-First Class Assortment. Our Men's and Boys' Overcoats have been bought with great care and skill, and can be had from 5s. lid. to 30s. Try our Noted Is. Bid Felt Hat, which has been a household word in Swansea and neighbour- hood. *WH^VORTH & C0. beg to call special atten- tmn to their Gent;s Mercery Department, which is well Stocked with Wool and Regatta Shirts, Ties, Scarfs, collars, &c. ONE PRICE, AND FOR GASH ONLY. NOTE THE ADDRESS :— WHITWORTH & CO., The Star Clothing Emporium, 14, CARDIFF STREET, ABERDARE. 2376 CYFAILL YR A EL W YD. PRIS CEINIOG YR WYTHNOS. AT WASANAETH ORIAU HAMDDENOL Y TEULU. Ffug. chwedlau, Hanesiaeth, Bywgraffiaeth, Barddoniaeth, Cerddoriaeth, a Gwobrau, &c., bob wythnos. BETH A DDYWED Y WASG AM Y CYFAILL ?' Cymro Gwyllt yn y Gwladgarior Mae y wi allanol gyda'r argraffwaith yn brydferth a thlws, yn arddangosiad o chv/aeth da y golv»ydd a'r cyhoeddwyr." 0 Coleg y Gweithiwr Yr ydym yn camsynied llawer os na fydd y Cyfaill yn cael ei roesawi gan bob gwir gyfaill i lenyddiaeth Cymru." Y Gcnedl Gymre¡:g Wrth ymgydnabyddu air ei, cawn fod ei gymdeithas yn felus, a'r ymadrodd- ion yn iachus a phwrpasol." South Wales Daily News .-—" Ydym yn credu yn. gydwybodol fod CyfaiUyr Aehcyd yn cynwys elfenau a wnant ddaioni mawr i ieuenctyd ein. gwlad." Weekly MailMae y CyfaiU yn haeddu der- byniad gwresog a chylchrediad helaeth." ¥ Dywysogaeth :—" Oil gyda'u giiydd yn gwneyd 1 y gemiogwerth oreu mewn lienyddiaeth. (cymreig o'i- fath a ddygwyd erioed i'n sylw." Eto :—" Dylai gael lie i gynghori a dyddori ar fame neu gadair yn nghongl y simnai yn mhob ty a bwthyn drwy'r wlad." Yr Herald Gymreig Dylai y cyhoeddiad hwn gael derbyniad i bob ty yn Nghymru." I'w gael trwy bob Llyfrwerthwr, neu yn unions gyrchol oddiwrth y Cyhoeddwyr,— D. WILLIAMS & SON, Guardian Office, Llanelly. (Y mae yr ol rhifynau i'w cael). 2401