Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

AT GLEIFION ABERDAR, MERTHYR…

Advertising

Advertising
Cite
Share

PATAGONIA!! èWbr, tlCPTTDOL A MASNiCHOL 1T "WXADFA GYMKEIG (CYFYNGKDIG.), Sawdf— £ 60,000, yn rhanedig i 50 000 o Rcmau _,4 dl yr iin. CorpJunredujyn ol Cyfraiih Owmniau 186ft—7. 1.-JGEjir& TALTJ T MIA NAIT YN FlSOL. 2.—TRWT BEIVWAR TALIA& TRIMISOL. 3.—AK UNWAITH, PRYD Y DYCHWELIB BVfJXT T BU»T.) Mae arcs Deg Mil o Banau wediencymeryd. Gall tinrhyw deulu dnry ymtmo a'r Cwmni hwn gael-i. Clndiad i'r Wladfa, &c. 8. Ffarm o 100 erw am ddim yn y Wladfa. 2. Stock ar y Ffarm, a phob Celfi a. Hadau, &c. 4. Deg Mlynedd i Ad-dalu. (Bydd gan bob teulu bob blwyddyn werth X4 o Gynyrch y Ffarm am bob .£1 fydd i'w dalu i'r Cwmni.) Mae yn deilwng o sylw pob aidal fod Rheolan a Threfn- ladau y Cwmni yn caniatan i'r aolodau fyddo yn byip mewn ardal, i jinfrurflo yu gymdeithas Iw 1 dgp iywydd- iaeth pwylteor lleol, a bod hawl gan yr aelcdau bleidleisio L60 o b. b £ 100 fyddant wedi eu talu i mewn, i gynorth- wyo teulucedd o'r ardal i yinfudo. Fe ddlr y jEPO yn ol, gyda )log, a cbafff y gymdeitbas Ieol bleidleisio yr urisn i deuluoedd ereill d..acheln. COFLEN GOEPHOBIAD. Arccanfon sylfaenoi y Cwruni ydytit (a) Llogn, pryctj, neu adeiiadu lion gan bwylio neu ager. (6) Cludo aiJdo neu ymfudwyr i'r Wladfa Gymreig, yn 11 dewislad y cyfawydawyr am y psisotdd so ar y elerau a ber derfy ai r ganddytt hwy. (c) Cuel jcnddlani o dir yn y Wladfa Gymrelg; ptvnn celfi at dvin ttv pryuu gwartlug ac aigeniheidijvti ereiil; ge hefyd, :.f orthu s,r delnrftu mar. eisiol i'r Cwmni. (d) Adelladu safleoedd llongau, yutordai, rhellffjrdd, ffyrdd, a pheb rhyw waith IHaU yc. y Wiadia p. y)>wyl!edig, nen noewa manau ereiU. (e) Prynu a FIwerttu r.wyddau ac eitfdo 0 bob math yn y mnnau a benodir o bryd i br" (J gan y cyfarwyddwyr. (/) Cyflawai pob ihyw crchwyl araU a all wasanaethu 1 liyrwydde yr amcanloa fcyr. GelMr osel ftarflaii cf-isiadau am EMMt gan jr Ysgiifenydd Cyffred- inol- D. LL. JONES, PrifSwyddfa, Rhuthin, N.W. Prif Orucliwylwyr Merthyr, Aberdar, ar cylch- oedd, Mrl. J. Thomas, 10, David-st., Morgan Towll, Merthyr, a'r Parch. J. Evans, Moriah, Cwmaman, Aberdar, gan y rhai y gellir cael pob hysbysrwydd yr. nghylch sefydlu cangen. gymdeithasau, pwrcasiad shares, &c. Goruchwylwy* ileol,—E. Morgan. 17 Herth-st., Dcwl&ls J. liiciartSs, 127 Bigh-at., ienaanen; L. WUliamB, 36a CartHff-rd., T, James, 9 Strears st., Mcuntainash, a Waikin Williams, 6 Vaughan's Bonses, Tram Road 8ide North, Merthyr; Mr. John T. Jones, 395, Cardiff road, A btrflare. Goruchwylwyr yn eisiau yn mhob ardal rad oes rhaL 551 IECHYD I BAWB A HYNY YN RHAD TEML IECHYD neu. TURKISH BATHS, MEBTHYR, TAN LYWYDDIAETH MR. T. ATKINS Prisoedd,- lst Class, o 8 a.m. hyd 3 p.m.2s. 2nd o 3 p.m. hyd 7 p.rn.Is: For the convenience of travellers, tradesmen, and others, first-class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwrywod—dyddiau lInn, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod—dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Bvths-Comfortablo fitted, 6d. each. Hot Water Baths-Ist Class, Is., 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half price. TEML IECHYD MERTHYR TYDFIL. Yr oeddwn wedi clywed llawer am y Bath aydd 0 dan aroJyglaeth Mr. Atkins*, Merthyr, ei fod yn g ella aneirif o wabanol giefydsu. Yr ouddwn yn cael fy mlino gan rhyw boer. yn fy nghoes, a hyhy er's tua phymtheg mlyn- edd, ac yr ceddwn yn telmlo rbyw weitdid mwy nag ar- ferol ei's tua dwy flynedd. Yn y cyfamser, aethum t brofi y Bath. a mawr yw yr eflMthfan daiccus ag a gan- lynssant. Yr wyf yn awr trT. y gymeryd y Bath yn aw* ac eilwaith yn galiu dijyn fy ng?mith gyda chyscndeb, 14 y mae yn dda genyf dfiwyn fy nhj stiolaeth i eCthhiM y Bath, ac i driniaeth fedrtis Mr. Atkbng ra el weiayddTt. MORGAN JONES, Treorky. L. 224. KA YE'S WOESRPELLIS PILLS. ARE the most gentle, yet most effective aperients, and therefore better calculated for a family medicine than any other preparation They always set the stomach right, rouse the liver, stimulate the kidneys, and thoroughly cleanse the whole system. These pills are found very useful In chronic weakness of the stomach, induced by luxurious living, sedentary habits, or other causes. They have restored the emaciated to health after every other means had failed. While they are purifying, they are strengthening; while regulating they are increasing nervous and mua. cula,r power. These Pills do not excite any violent action to the body; hence they are specially suited to the young and feeble, whose constitution may beir. retrieuably injured by morepowerful medicines Sold by all Chemists and other Dealers in Patent Medicines, at Is. lid., 2s. 9d., and 4e. 6d. Wholesale Depot: 22, Bread-street, London. — fiVAK 'W M Oil Manufacturer of all kinds of :'&IIN ERB' SAFETY LAMPS, And sole-maker of his Patent Improved CLANY Lamp. With Elastic Glass Ring, Which admits of the expansion of the glas without the risk of breakage. Prices and Designs on application for quantities. CAMBRIAN LAMP WORKS, L 282 7, Cardiff street, ABERDARE Ar werth yn unig gan William Jones, 45, Grey Street, Liverpool, ABEBTH MOLIANT SEF y casgHad newydd o Emynau, Tonau, a Salm-Odlau (Chants); dan olygiaeth y Parchn. W. Rees, D.D., W. Ambrose, Mri. J. Ambrose Lloyd, ac E. Bees. PRISIA u. Cloth boards, sprinkled edges 4s. Cloth boards, bevelled, red edges 5s. Levant grained roan, gilt edges 6s. PRISIAU. tflojQboards, sprinkled edges Is. 60. Cloth boards, bevelled, red edges .2s. Levant grained roan, gilt edges 3s. Anfoner ar-hebion, nghyd & P. 0. Orders, yn daladwy i WILLIAM JONES, 45, Grey-street, LiverpooL 503