Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

EISTEDDFOD FAWREDDOG BRYN-AMAN,…

[No title]

LLYTHYRON O'R AMERICA.

News
Cite
Share

LLYTHYRON O'R AMERICA. BniFin. Minezsvllle, Ohio. Mae y 11A hwn yn aefyll tua turner ffotdd o Pittsburg i Cincinnati. Y mae tua400 o fill- dtroedd thwng y dcpu Ie nchod; ond gan mai llythyrau lleol yw yc eiddof, cymeraftua saith neu wyth milldir wis hfd glan mfoa Ohio. Yn lie xnyned 1 drafferth 1 ys^rifenu enw y ddwy dalaeth, bydd 0. yn gwneud i fyny Ohio, a V. yn gwneud i fyny Virginia. Mlddleport ydyw y lie cyntaf a gymeraf dan aylw. Yn ochr 0. mae hwn yn s^fyll. Y mae hwa yn Id lied boblogalid, ac y mae masnach helaeth yn myned yn mlaen thwui; v gwahanol genedloadd sydd yn byw ynddo. Maent yn dywedyd fod nifer.luoaog o ddyn- ion duon yn byw yn y lie hwn. Nid wyf yn gweled yn ddoeth 1 enwi pob lie bychan sydd yn bod rhwng y prif leoedd oblegyd o'r braidd y mae neb yn gwybod am danynt, ond yn unig y rhai sydd yn byw ynddynt Yn gyferbyniol i Middleport, yn ochr V., y mae lie o'r enw Clifton. Lie lied newydd yw y lie olaf a enwyd, ac nid ydyw yn le mawr, ond y mad yn dlws. Y mae yno lawer o Gymry yn byw. Nid oes yno eglwya gan y Cymry, ond addolant yn achlysurol mewn ysgoldy. Y maent yn dod i ochr 0. yn awr ac eilwaith mewn ferry-boat i'r eglwysl lie y maent yn aelodau. Y mae yno ddau waith glo a dau walth halen. Dylaswn ddyweyd fod rhai Cymry yn byw yn Middleport. Y mae yn Clifton forge, ond nid wyf yn credu el boi yn fawr. Oymro ydyw y goruchwyliwr, o'r enw Roger Rees. Yn ofchr 0., y lie nesif ddaw dan sylw yw Coalport. Preswylwyr lluosocaf y lie hwn yw gwesthwyr, a'r cyfryw, y rhan fwyaf, yn lowyr. Y mae y lie hwn ya lluosog lawn o Gymry, a rhai o'r cyfryw wedi cyrhaedd llawer o gyfoeth. Y mae amryw wedi myned oddiyno, yn ystod y tair blynedd ddiweddaf, i'r West i ffarmio. Nid oas dim ag sydd yn hardd yn perthyn i'r lie hwn. Distmeu fod llawar un yn byw yno fel ag y mae ambell un mewn llawer man yn Nghymru, sef byw er mwyn y man t vision sydd yn parthyn iddo yn fwy na dtm arall. Y mae yn y lie hwn dri gwaith glo, a phedwar gwaith halen. Cymry ydynt y tri goruchwyliwr sydd ar y gweith- feydd glo. Nid wyf yn gwybod pwy ydyw goruchwylwyr y gweithfeydd halen. Tebyg mai Seison, Germaniatd, neu Yankaes ydynt. Y mas talr eglwys gan y Cymry yno-un gan y Bedvddwyr, ac un gM y Methodistiaid, a'r Hall gan y Cynuileidfoolwyr. Nid wyf yn gwyboi gan ba un o'r cyfryw y mae yr eglwys luosocaf, ond y Methodistiaid sydd yn meidu y capal harddaf. Yn gyferbyniol i Coalport, yn ochr V., y mae darn o dir pry-iferth lawn -dichon fod el led tua chwartar milldir cyn cyrhaedd godrau yr hills, y rhai sydd yn codi yn raddol y tu cefn, a chan ei fod yn llawn coed, y mae yr olwg arno yn dlws iawn. Yn ochr 0., Pomeroy ydyw y He nesaf fydd dan sylw. Y mae yn naturiol i mi yn awr wneud sylw byehan ar lythyr yr awdwr a ys- grifenodd o Coalport i Mountalnash. Dywed- ais fod ei lythyr yn eithafol mawn rhai pethau. Dywedat y cyfryw un fod Pomes oy yn saith milldir o hyd i'r eithaf; ond yr wyf fi yn dy- weyd nad yw dros chwarter milldir o hyd i'r eithaf. Dywed hefyd ei bod mor llydan ag y gallesld gweled; oad yr wyf fi yn dyweyd mai caren fain o draf yw Pomeroy, ac yn safyll ar ddarn o dir rhwng afon Ohio a'r graig ag sydd yn codi yn lied syth y tu cefu iddi. Er nad oes dim yn hynod yn y dref, eta, y mae palasau prydferth ar ochr y ffordd sydd yn arwain iddi. Y mae rhai Cymry yn fasnachwyr ynddi, ac y mae amryw addoldai gan y Garmaniaid a'r Americanlaid yno. Y mas masnach helaeth yn myned yn mlaen ynddi, yn enwedlg rhwng yr amaethwyr sydd yn dod o'r wlad, a'r hyn sydd yn myned yn mlaen ar y wharf-boat perthynoi i'r afon. Lie cyferbyniol yn ochr V., ydyw lie o'r enw Mason City. Y mae llawer o fasnach rhwng y ddau le uchod, er hyny, nid oes yno bont; ond y maa yno ferry-boat mawr yn cael ei weithio gan ager-belriant, fel y gallir myned ag auifeUiaid neu lwythi trymion, gyda'r rhwyddtneb mwyaf bob amser drwy y dydd./ Yr unig amser y mae free trade yno yw yn amaer y rhew, pan y mae natur yn ferry-boat. (Tw barhau.)

[No title]

GWELEDIGAETHAU DANIEL.