Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Y Mesur Addysg.

-fof--Eisteddfod Caer.

Gwyl y Pasc.

News
Cite
Share

Gwyl y Pasc. i^Ilae'n amlwg oddiwrth y modd y treul- iwyd yr wyl cl'eni, fel pob airser, rra" nid '.yr' un petlh yw'r ]',asc i ba,i¡\ ac rr:ai nid Yl' 'un imodd sydd gan bawb i'w mwyn'hau. I lawer o bohl-as nad, yn wir, i'r mwyafrif—■ gwyl toleser ydyw, a'r amodiau anghenrheicl- ia1 i'w mwyn'hau yn iawn ydyw cael hin hataidd a nevvid awyr. Na, nid yw newid awyr bob almsler yn anigihenrheidiol ychwaitb, oblegid gweilsoim yn rhiywle fed tyrfa anferth o dros 3'5,000 o dnigolion Lerpwl wedi gallu imiwymlhaiu eu hunain yn r.hagorol ar ddydd Giwiener y Groglath heb fyned adlan o'r ddinas —itrwy sefyM am ornaiu i edriyclh ar ddynion yn oioio peT droed. Suit bynag, cafwyd 'hin hafaidd yn gyffredinol, a manteisiodd y mil- oedd ar yr heulwen i ffoi o'r trefi ac i fwyn- ha-u eu buniain. mewn rhJodiana. yn y wlad ac 'ar Ian y mor. Math o addoli natur ydyw y ff:urf yraa o dr.eulllio.'r wyl, ac yn d'diös y mae yn uwcih matlh o fwynhad na'r mwynhad a y geir ar y cae pel droed. Orid i'r Cymro crietfydfclol y ma.e'r Groglith a',r Pasc yn wyhau cysegrediig, a'i hoffder ef ydyw cadw'r wyl yn wyl i'r Arglwydd. Tra mae'r Sais ,cy.ffreidiin-all efeh-chwyr Cymaeig—yn clef- inyddio'r wyl i blesera, ac yn fynych,' ysy- waeth, i blesera nJlevvn oferedd, y mae andan grefyddol y gwir Gyimro yn ei dynu i'r cysegr i addoli D'u.w ac i wrando ar yr hen, hen h.anes aim y Gwr a fu gynt o dan hoelioii." Daliwyd y Groes i fyny o flaen cynulleidfa- oedd mawrion me.wn ami i bentref a thref yn Nyhymnu yn ystod y l'as.c eleni, a llawen genyam ddeall fod nerthoedd y byd a ddaw" wedi eu teimlO' mewn amiyw fanau. P:ro.f'wy:d yn eglur nad o:edd dylanwad y Diiwiygiad weclri dadad o'r tir. Oliyws'om fwy nag un pregetihwr yn dyweyd iddo- weled •rowv o frwdfrydiei'dd a cihlywed mwy o or- foledd yn nglhyfarfod y Prise eleni nag a welodid o gwibl er declhreu y Diwygiad. Gy- rnaint gw,eill ydyw gorfoledd fel hyn yn itnhre.senoMeb y GarOes a'r bedd g-wag na'r gorhodan gwag a gear yn mhresenoldeb y bel droed Pldr y pailhao. CVIMTU i gaclw'r Pasc yn wyl i'r Arglwydd.

Bygyihiad Cywilyddus.

Barn yr Athrawon ar y Mesur…

Y Genadaeth Dramor. ___ ^