Hide Articles List

22 articles on this Page

YSTALYFERA.

News
Cite
Share

YSTALYFERA. MASNACH.—Mae yn ddrwg genym hysbysu fod annghydwelediad wedi cymeryd lie yma rhwng y meistri a'r gweithwyr (y refiners), ac y maent yn sefyll ailan er's tair wythnos, a digon tebyg y byddant allan dros y gwyliau, yr hyn fydd yn sicr o beri Ilawer o ofid a thlodi yn y lie hwn ond yn nghanol hyn i gyd, y mae genym y pleser o nodi fod ffwrnes blast a dwy ffwrnes bwdlo wedi cael eu chwythu i mewn yr wythnos ddiweddaf. Y mae yr argoelion adfywiol hyn yn creu llaw- enydd a chalondid mawr yn mhlith gweith- wyr haiarn y lie hwn. PRAWF SEON HEIDDYN. — Cymerodd y prawf hwn le yn nghapel eang y Pantteg, nos Sadwrn wythnos i'r diweddaf, pan y daeth torf luosog o wrandawyr yn nghyd, a chawsant eu boddloni yn fawr yn y peth. Dymunem yn y man yma roddi cynghor i'r ddau gyf- reithiwr i astudio ychydig yn fwy ar ddull a threfn cyfreithwyr ein llysoedd gwladol, fel y gallont daflu eu hysbryd i mewn i'r prawf, ac nid adrodd o'r llyfr, &c. Byddai i hyny wneyd y gweithrediadau yn llawer mwy dyddorol ac effeithiol. CAU TAFARNAU AR Y SABOTH. — Dyma oedd testyn siarad pob un trwy y gymydog- aeth yma yn ystod yr wythnosau sydd wedi myned heibio, a nos Ian diweddaf, cynaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Soar, capel y Bedydd- wyr, mewn cysylltiad &'r mudiad. Cymer- wyd y gadair gan Dr. Thomas, yr hwn a agorodd y cyfarfod ag araeth gampus, heb ddim sectyddiaeth yn nglyn a hi. Yna siar- adwyd gan weinidogion y lie a Mr. John D. Evans. Y mae yn dda genym weled y cwes- tiwn hwn yn cael ei wthio i'r front, oblegyd y mae yn llawn bryd i roddi ataliad ar werthu diodydd meddwol ar ddydd yr Arglwydd ond synwyd ni gan mor lleied oedd wedi dyfod yn nghyd ar yr achlysur hwn—dim ond rhyw bymtheg-ar ugain oedd yn gwneuthnr y cwrdd i fyny. Credwyf mai y rheswm am hyny yw, nad ydyw y werin yn y lie byth yn cael cynyg i ddangos eu teimlad mewn un- rhyw bwyllgor, oherwydd gwneir y cyfryw i fyny fynychaf o'r un rai — rhyw dri neu bedwar a etholir yn reetdy cut and dried. Nid dydd i ddiystyru y gweithwyr yw y dydd hwn, oblegyd y maent yn medru darllen a meddwl drostynt eu hunain. EISTEDDFOD NADOLIG SEION.- Yr ydym yn deall fod y pwyllgor yn penderfynu peidio arbed traul na thrafferth er gwneyd yr wyl hon yn llwyddiant perffaith. Y mae y si ar led fod rhywrai yn ymdrechu eu goreu i niweidio yr Eisteddfod ond byddai yn dda iddynt gofio yr hen ddiareb, mai "Trech gwlad nag arglwydd." Y mae tri o gdrau yn penderfynu tynu am y dorch, ac y mae yma wahoddiad i lenorion y Cwm i ddyfod yn eu minteioedd i anrhydeddu Ilenyddiaeth ein cenedl." Bydd yr holl wobrwyon yn cael eu talu in the current coin of the realm, a gallwn sicrhau yr ymgeiswyr holl y cant "a fair field, and no favour." Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynal yn y capel, a'r gyngherdd yn Ysgoldy y Wern, dan nawdd Mrs. Budd, Ynysydaren House.-Abednego.

LLANELLI.

LLINELLAU

Brain yn ymosod ar Foneddiges.

Advertising

POB BLYCHAID GWERTH GINI!

Advertising

INMAN LINE.

LLiNELL Y "WHITE STAR" C

Advertising

DOWLAIS.

ABERDAR.

EISTEDDFOD CROSS INN, GER…

Damwain ar yr la yn Mhontypridd.

Yr Ymosodiad yn Mhontypridd.

[No title]

AT Y BEIRDD.

LINES WRITTEN ON THE GRAVES…

CYFIEITHIAD.

ENGLYN.

To America.

LLANSADWRN.