Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

LLYFRftU CYHOEDDEDIG GAN Hughes…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLYFRftU CYHOEDDEDIG GAN Hughes & Son, Wrexham, Ao AR WERTH GAN Y LLYFRWERTHWYR. Anfonir un o'r llvfrau canlynol i'r manau lie nad oes llyfrwerthwyr, yn ddidraul trwy y Post ar dderbyniad eu gwerth mewn Postage stamps Nis gellir anfon dim heb y blaendal. Anfonir Catalogue ar dderbyniad stamp. DUWINYDDIAETH. s. c. Y Deonglydd Beirniadol.—Hen DeStament. Pedair cyfrol, Croen ll, 14s, yr nn 56 U Eto ar y Testament Newydd (croen llo) 17 0 "Llawlyfr y Beibl. Dr. Angus, llian n n TFraethodau Duwinyddol. Dr. Edwards, llian » Traethodau Llenyddol. Eto. llian „ Pedwar Cyflwr Dyn, gan Boston Beibl yr Athraw, gyda Mynegair Taith y Pererin. Dros gant o Arluniaji ■Gwyrthiauyr Arglwydd Iesu, gan O. Evans d o Damegion yr Arglwydd Iesu, Thomas Geiriadur Ysgrythyrol y Parch. Thomas Charles, B. A. (croen llo) 1 „ Servddjaeth a'r Beibl, gan Dr. Chalmers isecals. YTestament Daeryddol 4s. 6e., 3s. 6G., a 2s. 6. Arweiniad i'r Efengylau, gan G. Parry 3 0 Duwinyddiaeth Natunol, gan Dr. Paley 3 6 Cydymaith yrYsgrythyr, gan J Hughes 3 6 iDrych Prophwydcliaeth, Eto 3 6 Hanesion y BelbI (300 o ddarlumau), gan Thomas Levi g ° Sefyllfa Ddyfodol, gan Dr. Dick 3 j{ Corff o Dduwinyddiaeth, gan John Brown 3 6 Y Beibl a'i Ddeongliad, gan y Parch. Hugh Jones, D.D., Llangollen 6 0 Mvfvrdodau Hall, ar y Testament Newydd 4 6 Dameg y Mab Afradlon, gan Dr. Rowland s 3 6 Y Sabboth, gan J. Hughes. Liverpool 1 0 YVOEglwys, ganD. C. Davies, M.A.,Llundaml 0 Duwinyiiiaeth i Blant, gan Todd Is. 6c. a 1 0 Y Profiedydd Ysgrythyrol, gan J. Hughes 2 6 Y Cofiadur Ysgrythyrol 2, 6 Perffaith Gyfraith Rhyddid, gan D. Jones 2 0 Cyfiawnhad Pechadur, gan John Elias 1 0 Swper yr Arglwydd, gan Dr. King, llian I b Nodwedd yr Iesu, gan Dr. Bushnell 0 « Y Dwyfol Oraclau, gan Nicander « Athroniaeth trefn Iachawdwriaeth Is. be. a 1 0 Athroniaeth y Dwyfol Weithrediad Is. 6c. a 1 0 COFIANTAU, &c, Cofiant J. Jones, Tal-y-sarn, gyda Hanes Duwin- yddiaeth a Phregethu Cymru lo 0 Cofiant y Parch. R. Humphreys, Dyffryn 6 b John Jones, Blaenanerch b Robert Thomas, Llidiardau 4 0 Dafydd Rolant, Bala « c Buchdraeth John Hughes, Liverpool i b Thomas Richards » Hanes Bywyd Siencyn Penhydd J- o George Heycock 1 0 AMRYWIAETHOL. Llyfr i Bawb ar Bob-peth. Llian hardd 3 6 Meddyg Anifeiliaid, gan John Edwards 5 0 Detholiad a Maethriniad Anifeiliaid 0 b Traethodau Gwladol a-Moesol. Bacon Is 6c. a 1 0 Gramadeg Cymraeg,^gan Caledfryn. Lhan 2 0 Gramadeg, gan Dewi Mon 2 0 Y Llyfchyr Ysgrifydd Cymraeg a Saesoneg 1 0 Gramadeg Areithyddiaeth, gan T. Thomas Is. 6c. a 10 Coleg y Darllenydd.. E. Evans, Ijlangollen 1 0 Cyfres y Band of Hope. gan T. Levi, Llian 2 0 Chwedlau iEsop, Cyf. 1. II. (yr un) 1 0 Y ddau lyfr yn un, mewn llian 2 6 Cylnru Fu. Rhanau 1,2, 3, a 4 (yr un) 1 0 (Y Pedwar Llyfr wedi eu rhwymo yn un) 5 0 Y Cyfrifydd Parod, gan Roger Mostyn 2 0 Yr Ysgrifell Cymraeg, gan Tegai 0 6 Llyfr ar Resymeg, gan Tegai 0 6 Llyfr i Wneuthur Ewyllys, gan Gyfreithiwr 0 6 Yr Athrawydd Parod, gan William Harris 0 6 Hanes Prydain Fawr, gan Thomas Levi 4 6 Daearyddiaeth Palestina, llian 1 6 Teithiau St. Paul, llian; gyda Mapiau 2 0 Geiriadur Cynrfaeg a Saesoneg, Dr. Richards 1 0 —Saesoneg a Chymraeg. Eto 16 (Y Ddau Lyfr wedi eu cyd-rhwymo). Llian 2 6 English and Welsh Vocabulary 0 6 Llyfr Dadleuon, at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol 10 Caniadau Bethlehem, sef Carolau gyda Thon- au penodol yn yr Hen Nodiant gan J. D. Jones 0 6

Rhestr o Gerddoriaeth Newydd…

Advertising

Gohiriad arall Art Union Iforaidd…

Advertising