Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

OL tip COFFINAU RHAD! IYDW ISAAC THOMAS UNDERTAKER, 24 a 25 SEYMOUR STREET, ABEKD^R HYSBYSTJ y cyhoedd ei tod yn parhau i gario î yn mlaen yr alwwiigaeth uchod fel arfer sef GWNEYD COFFIN ATI YN RHATACH NA NEB YN Y DYWxSOGAETH o'r quality goreu, yn nghyrl ag ymgymeryd â. chladoedigaethau yn gyfan_ wbL sef rhoddi gwas- anaefch ei HEARSES A MOURNIVG COACHES YS- BLENYDD Y GOREUON YN NGHYMRU Y mae yn barod i roddi gwasanaeth y cyfryw yn rhatach yn mhob man ag y byddo yn cael y con- tract o wneyd y Coffinau. Hefyd. y mae wedi dyfod i'r penderfyniad y gall Walio Beddau (Brick Graves) wedi eu gwyn galchi a'u mournio yn hardd am y swm isel o 7p. 10s. Y mae Mr. Thomas wedi gwneyd 16,000 o Goffinau yn ystod yr 16eg mlynedd a basiodd, yr hyn sydd yn siarad yn uchel am ei gymeriad fel Undertaker. 2054 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid or Peleni hyn yn wertb gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendrw, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, diffyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloedu o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhns- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn eydd yn angenrheidioL Os cymerir y Peleni hyn fel y cffarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyTthiol, a cheir y byctd ychydig ddognau i weithredu yn arddercheg ar wahanol ranau o'r j cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn atnmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob biwch yn argraffedig y geiriau :— Beeckam's Fills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond fug. Parotcedig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham Chemist, I St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. lie., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deyrnae. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 2000 DP IRV '[HOllOW AYS01N1M ENTI 1i——■———■—— IMPORTANT DISCOVERY. No More Suffering! I&e Discovery of this Ointment has proved an invaluable boajoio thousands of sufferers; when rubbed over or near the seftt of suffering, its rare Balsamic properties are conveyed to every part. Thus it heals inward wounds and ulcers of the STOMACH, BOWELS OR WOMB, strengthens the spinal marrow in' fuses of nervous weakness and depression, and all diseases of ihe THROAT, LUNGS, AND CHEST. No invalid need despair of aire, whilst this Ointment can be obtained. Gout, Rheumatism, and Neuralgia. These truly formidable and dreaded diseases, with nocturnal spasm6, nervous twitchings, muscular cramps, and sciatica, will yield, when treated by this Ointment. It is most important that the Ointment be thoroughly and effectually conveyed through the pores of the skin to the affected parts, upon which it will bring its soothing influence to bear, and thus produce ease, comfort, and security. The Pills should also be taken in appropriate doses to lessen the inflammation, and to purify the blood. Bad Legs, Bad Breasts, Old Wounds, and Ulcerations of all kinds. application of this Ointment heals, in a remarkable maimer, every kind of Ulceration, softens the stiff or contracted tissues, causes "proud" flesh to disappear, and foul and loath- some discharges to become converted into healthy healing surfaces; and these effects are not temporary, but are radical and .permanent. Scrofula and Old Skin Diseases. Th is Ointment is a certain remedy for all diseases of the skin, whether imple or complicated. Scurvy, ringworm, blotches, pimples, ;<nd other cutaneous disorders, are at once eradicated by this i-.r.aluable Unguent. The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOWAV'S Establishment, 533, Oxford Street, London; also by nearly every rC'J' t-ctable Vendor of Medicine throughsut the Civilised World, in Pots an 1 Boxes, at is. ltd., 2s. gd., 4s. 6d., lis. 22s. and 33s. each. FilIJ -rimed directions are affixed to each Pot and Box, and can he had In any language. N.E.- Advice can be obtained, free of charge, by applying at the above address, daily, between the hours of 11 and 4. or by letter. No. it 4- IECHYD I BAWB! A HYNY YN RHAD Teml Iechyd, neu Turkish Baths, Merthyr. TAN LYWYDDIAETH MR. T. ATKINS PRISOBDD,— 1st Class, o a.m. hyd 3. p.m.2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m. Is. For the convenience of travellers, tradesmen, and others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod-dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half-price. L224 Buddioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Raglan, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y perchenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gytl- redinol. Gallaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- had mawr oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daieni a wnaeth i mi. GaMaf grybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. Cynygiais lawer o bethau ereill, ond yr unig beth a wnaeth ddaioni i mi oedd y Turkish Bath, Merthyr.—Yr eiddoch, REES GABE. 224a 0 JERUSALEM I BONTYPRIDD AC YN OL! Peleni Davies at y Ddanodd, Ar gyfrif eu poblogrwydd trwy yr holl fyd, Defnyddiedig gan yr Ysgrifenydd i'r Consulate Germanaidd yn Jerusalem," ydynt y gwellhad goreu i boenau yn y pen, gwyneb, ochr, cefn &c., a dylid eu cymeryd gan bawb sydd yn dyoddef oddiwrth wendid cyffredinol. 30, Madeley-street, Rosehill, Derby. ANWTL STR,—Yn gydamgauedig wele Is. 2ic. mewn llythyrnodau am flychaid o'ch' "Toothache Pills arddert hog. Byddwch cystal ag esgusodi y cyfeiriad, am fy mod, rywfodd, wedi ei golli. Daethum ag haner dwsin o flychau gyda mi o Benybont, tua 18 mis yn ol, pa rai wyf wedi rhoddi yn mysg fy nghyfeillion a gallaf ychwanegu nad wyf yn gwybod am un tro na wnaethant y lies a ddysgwylid iddynt wneyd. Yr wyf yn meddwl y dyJech wneyd y Peleni hyn mor hysbys a,¡' y gallwch drwy y papyrau, am y byddant yn fendith fawr i ganoedd o ddyoddefwyr.—Yr eiddoch, Dr. Davies. W. H. ECKETT. Ar werth mewn blychau, am Is. lie., 2s. 9c., a 4s. 6c. drwy y Post, ceiniog yn ychwaneg. L257 Gwellhad oddiwrth mvwyd mewn 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob JLt afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, vn peri i grvnhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhaa i Beswch. Mae ynhyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DTMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I have for some years had your Balsam ofa Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered conaumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I nave recommended you dozens of customers, and all have beer) pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarrea, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it piost effectual J. Evans, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea I was recommended by, a Chemist there to try your Balsam, and foiuid I great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellbad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A- ELAYHAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei warttiu mewn boteli la. lie., a 2B. 9c. yr tin, gan bob fferyllydd parchos yn Abertawe Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORUCHWYLWYB,- W. Sutton 4c Co., Barcley & Sons, Lhmdam; Collins < £ Besw, Pearcc & Co., Bryete; ac Evam J& Co., L'erpwl. GOCHELIAD. —Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddoL D.S.—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L428. GREAT SUCCESS! GREAT SUCCESS! JOHN CROCKETT & Co., WATCH & CLOCK MAKERS, CABINET «!*MAKERS, & GENERAL HOUSH PUR. NISHERS, PEOPLES' HALL, PONTYPRIDD, HAVE BOUGHT 1,000 PATENT LEVER WATCHES, Sterling Silver cases, which they are now selling at 1, £3 EACH, And gives the greatest satisfaction to every purchaser. A Printed Warranty for Two Years given with each Watch. Watches sent free and safe by post to omy part of the United Kingdom upon receipt of Post Office Order. A FEW LEFT. < Lm Am Circulars, Billheads, a Chardisa- gWYDBFA'R GWIaADQARWR GEORGE*§ I « Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, Buem, a Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— Poen yn y Oefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Llynger Man, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arenau a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Qoluddion, Gwaew, Gwynt, Colic, Teimlad 0 bwysan yn y Cefn, y Lwynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl acAneglur, Sychder a bias annymunol yn y Genau, cbc. Rhoddant esmwythad uniongyrchol. Parotoir y Pelenau uchod mewn tn ddulliau gwaharwl, fel y canlyn No. l. -GEORG E'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.-GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ridwy fil 0 Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn ei plith y mae amryw oddi wrth Feddygon eriwog. O'r Tyst Cvmreig, Awst 26, 1870. NEWYDB DA I'R CLAF:—Yr wyf wedi analyso "GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau /lysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydwyj o'r ,arn eu bod yn Feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,Yn ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r GraveL Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3,1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r GraveL Braidd yr oedd- wn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a acr osent mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel- ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglm yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch llaw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gwneuthwrwr yn ysgrifenedig ami o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe," ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. ■aSrcwdfel At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Lla/nelU, a'r Cylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardif, I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the germme article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y cyhoedd, fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu- POWDERS O wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellir yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. ME. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfieusdra i ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan been yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, peen dirfawr yn v coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag otn fed ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a. fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwya eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr &wyddynt.—Yr eiddoch gSr*!&. G. JAMES (Gwilym Ddu We*t). Ar werth, mewn Myekm Is. Jic. a Sa. 9c. yr un gan lab Ffctyyifafjdi pwiifoto y f 'Dv STIFF'S STARCH. STIFF'S STARCH? Un prawf o'r Starch ard erchog hwn a ddengys ei ragoroldeb. TRADE MAUX, QUEEN BESS, Cofrestrwyd, Ebrill lOfed, 1877. STIFF'S STARCH. STIFF'S STARCH. Ar werth gan Grocers, Druggists, ae Oilmen, ac yn gyfanwerth yn 29, REDCLIFF STREET, BRYSTB 1968 DAVIES AND SONS, 5, GUILDUALL SQUARE, OA RMABTH EN. AN6 3, New-street, Neath. DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES i IA VIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAYIES AND SONS, 5, GUILDHALL SQUARE, CARMARTHEN. AND 3, New-street, Neath. EVANS'S PILE AND GRAVEL PILLS. Rhydd y Peleni hyn iachad buan a sicr i bawb ddyoddefant oddiwrth anhwylderau poenua Y PILE A'R GRAVEL, y rhai a adnabyddir trwy yr arwyddion canlynol:—Poen mawr yn y cefm ac ar draws y lwynau; Diffyg wrth wneuthur Dwfrj Poen yn yr Arenau, y Coluddion, a'r ystumog; Poenau saethawl yn y Coesau a'r Borddwydyda • Iselder Ysbrvd, Tyndra yn yr Ystumog, Chwydd- iant yn y Coesau, a gwendid cyfredinol yn w corff, &c. Nid oes ar y perchenog ond eisiau un prawf er sicrhau cymeradwyaeth unfrydol i'r Pelenau at y doluriau uchod. Y mae pob blwch yn dwyn trwydded y Llywodraeth, ar yr hwn y UaW. nodiad y Perchenog, heb yr hyn nid oes dim yn iawn. Mrs. Griffiths, Blaenantygroes, Aberdare, Naye The box of your Pile and Gravel Pills cured me one dose relieved me from all pain." David Jo#n Williams, Duffryn-road, Cwmbach says Your Pile and Gravel Pills is a wonderful medicine after taking one box I feel as well as ever I did in my life, after suffering for some time from that disease." Y mae y geiriau .c PILE A GRAVEL PILLS yn Copyright, wedi eu Cofrestru a',a hentro yn Statumer's Hall, Llundain. Yn gymaint a bod y Gwneuthurwr yn gwybod fod lluaws yn dyoddef oddiwrth un neu ddau o'r anhwylderau uchod, y mae wedi darparu y pelenau er cyfarfod y cyfryw achosion, fel y canlyn A Peleni Evans at y Pile a'r Gravel B Peleni Evans at y Piles. 0 Peleni Evans at y Gravel. Cymerwch ofal eich bod yn cael Peleni Evans at y PILE A'R GRAVEL, ac na chymerwch eich dar bwyllo i gymeryd un math arall. "t DARP^REDIG YN UNIG GAN T. W. Evans, Chemist, Aberdar. Ar werth mewn, blychau, am 18. lic. a %». 9c. trwy y Post Is. 4c. a 38., a chan bob fferyllydd cyfrifol. WHOLESALE AGENTS :-London-W. Sutton & Co., Barclay & Sons, Wm. Mather & Co., Burgoyne & Co.; Bristol-Roper & Co., Pearce k Co., and T. Ackerman; Coventry—Wyleys A: Co. Birmingham—Southall Brothers & Barclay. Goruchwylwyr Cymydogaethol,—James Lewis George Town, Merthyr; M. A Jones, Brynmawr W. H. Watkins, Tredegar; W. Sims, k Dyer, Aberaman; D. Williams, Gadlys, Aberdar; Smyth, Merthyr; B. A. George, Pentre; E. T. Eifens, Mountai* Ash; J. Davies, Swansea; Jacob Hughes, LL telly; Franklyn Dixon, Eiiymney; Evans, Dowlais; Waltef Smyth, Merumr, a Isaac Jones, Bookseller, Treherbert. jj^ig Am bob math o Daflenau Cyfrlfon. Shea Cymdeithasau Dyngarol, 4c. s WYDDFWR Q.WLADGARWat Am Hysbyfllenl o bob malntioli, ae jm wtkab lliwlatu I GJWYDDFA'R Q.WLADOAHWB Dropsy, Gwynt, Grafel, Diffyg Dwfr, O^wydd yn y Traed, Cluniau, Ymys- garoedd, &c Curiad y Galon, Cramp a Chwsg y Cluniau, Asthma, Poen yn y Cefn, Diffyg Anadl, Oerfel, Traed Oer, &c. Y rhai yn uniongyrchol a wellheir trwy gvmeryd y Pills Hynod ennh'iiol sef— .v pi I Y mae eu hefraitii Yll Hynod ac yn ami iawn yu Wyrthiol, fel y gweHr oddiwrth y dystiolaeth ganlynol, y maent yn haeddu nob ymddiried gan yr Hen ac Ieuainc. Ni chat odd erioed y fath Feddyginiaeth Lwyddianus ei ohyriyg i'r cyhoedd. Wrth gymeryd y Peleni hyn mewn pryd, llawer o Afiechyd a ochelir, a Bywydau Jawer a achubir. Mewn clefydau o hir barhad. dilyner arnynt am beth amser, ymlynu yn fanwl wrth y cyfarwydd- iadau- GWELLHAD HYNOD. SYR,—Ar ol cymeryd eich Pills, sef "Hughes Patent Dropsy Pills;" mi a, gefais ryddhad rhyfedd oddiwrth y Gwynt a'r Grafel. Cyn eu cymeryd yr oeddwij yn methu a gorwedd yn y gwely oher- wydd y poen yn y Cefn. Yn ol fy marn i, ni ddylai yr un ty fod hebddynt. Gyda chalon ddiolchgar am y gwellhad rhyfedd a, gefais,— Ydwyf. &c.,—JOSEPH HARRIS, Bridge House, Bedwas. near Caerphilly. RHYBUDD.—Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y Trade Mark" ueliod, (sef llun Diamond), a'r geiriau "Dropsy Pills" oddifewn ar bob blwch. a'r enw Jacob Hughes ar stq,mp y Llywodraeth heb hyn, twyll ydyw. Ar werth drwy yr holl deyrnas am Is lic., 2s. 9c., a 4-s. 6c. gyda r post. Is. Sc., 2s. llc., a fa- 9e., oddiivrth y Perchenoy- Jacob Hughes, Apothecaries' ffall, Llanetly. Wholesale by all Patent Medicine & Drug Houses. !'# NID YW LLFYRAU (jOLEG Y MEDDYGON Yn cynwys un achos o Ddiffyg na Darfodedigaeth' na allesid eu llwyr wellhau drwy wneyd defnydd o Balsam George at y Peswch. Y mae nifer lluosog o feddygon mwyaf enwog y deyrnas, p^n fyddo pob moddion arall wedi methu symud anhwylderau y Fron a'r Ysgyfaint, wedi anog y dyodaefwgr i wneyd prawf o Balsam George at y Peswch. a'r canlyniad yw ei bod wedi cael esmwythad uniongyrchol a gwellhad buan. Nid yw pergonan yn gweithio mewn gweithfeydd, torwyr glo a mwnwyr, a'r rhai ydynt yn gauedig mewn yetafell- oedd cyfyng, y rhai ydynt yn wastad yn dyoddef fwyaf pan jonosodir arnynt gan beswch, diffyg neu fyrdra anadl, crygni, bronchitis, tfce., erioed wedi «M1 dim i wneyd cymaint o les iddynt Balsam George at y Peswch. Pan oedd eu rhai bychain yn lluddedig ar eu brcnau, neu yn ddideimlad ar eu harffed, acoerfe' angeu megys ymdaenu o'u hamgylch, gwelodc mamau eu hanwy liaid bychain yn adfywio-ac yr. cael eu dwyn i fywyd drachefn gan Balsam George at y Peswch. Y mae aelodau seneddol, swyddogioii nulwrol offeiriaid, siaradwyr cyhoeddua, eantorion mor- gabdeniaid, ysgolfeistn, ac ereill, ar ol cael e gorfodi gan beswch blin i ruddi o'r neilldu eu gorchwylion, wedi eu galluogi i ail ymaflyd ynddynt drwy gymeryd Balsam George at y Peswch. Fel exterior ami, anti-spasmodic, a demulcent, yjmar heb ei debyg. Ni ddylai yr un teulu fod hebddo Darllener y tystiolaethau aneirif.. Parotoedig gan y Perchenog, B. A. QLBORGB Family Chemist, Pentre, Pontypridd; -.ae werth mewn Poteli, Is. lie. a 2s. 9c. yr UJi. TNI ANPS POWDERS.—Y mae yn syndod p "EUROPA LIFE PREo ejK V ifixia ar gyfansoddiadau babanod. y? S y Eeddyginiaeth Oreu a Dyogelaf dd caon Mamau roddi i rai bychain pan yn lori Danedd, eithr gweithredant yn iachaol mfwn Llewygon, En>niad, Bronchitis, Rhyddnl y Frech Wen, y Dwymyn Goch, y Frech Goelf: ,,weJrth Fferyllwyr, mewn sypynau. MD le. He. a 2s. 9c." yr un; a chan y PeroSenog, A. GBORGE, Pentre, Pontypridd. vJPt**r!?h W.Sanger a'i Cyf.. Barclay a Gj^f. a Kernick a'i Fab j_jILW;ParU<l,aef y tystiolaethau pwysig a dyddorol geir • gyleh pob sypyn. 3 ..ø.- Money. SBVERAL SUMS to advance on good Free- hold or Leasehold security. Api3y to MR D. RIOHABPS, Solicitor, 34, Canon-street, Aber- t 1995 Y QWLA.DQARWR,y Printed by Steam Power, Mid Published by the Proprietor WALTER LLOYD, Ms <^e%l Printing OjlH, Cmrn Street, Aberdwe in the Cvnty if QUmorgm. 322DAY, Mawrth 7th, IItt. 1