Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Ll YFRAU- CYHOEDDEDIG

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ll YFRAU- CYHOEDDEDIG GAN Hughes & Son, Wrexham, AC AB WERTH GAN Y LLYFRWEBTHWYR. Anfonir un o'r llyfrau canlynol i'r manau lie nad oes llyfrwerthwyr, yn ddidraul trwy y Post air dderbynia-d eu gwerth mewn Postage stamps NIB gellir anfon dim heb y blaendal, Anfomr Catalogue ar dderbyniad stamp. DUWINYDDIAETH. s. c. Y Deonglydd Beimiadol. -Hen Deatament. Pedair cyfrol, Croen lie, 14s, yr nn 56 0 Eto ar y Testament Newydd (croen llo) 17 0 Llawlyfr y Beibl Dr. Angus. Uian 10 6 Traethodau Duwinyddol. Dr. Edwarde. llian 9 0 Traethodau Llenyddol. Eto. llxan 8 6 Pedwar Cyflwr Dyn, gan Boston Beibl yr Athraw, gyda Myneganr „ Taith y Pererin. Dros gant o Arlumau 10 6 Gwyrthiau yr Arglwydd Iesu, gan O. Evans 3 6 aSS £ ^25 0 Y Testament Daeryddol 4s. 6e., 3s. 6e., a 2s. 6. Arweiniad i'r Efengylan, gan Duwinyddiaeth Naturiol, gan y o a Oydymaith yr Ysgrythyr, gan J. Hughes 3 6 Drych Prophwydoliaeth, 3 6 Hanesion y Beibl (300 o ddarlumau), gan Thomas Levi n Sefyllfa Ddyfodol, gan Dr. Dick 3 0 Corff o Dduwinyddiaeth, gan John Brown 6 b( Y Beibl a'i Ddeongliad, gan y Parch. Hugh Jones, D.D., Llangollen J W Myfyrdodau Hall, ar y Testament Newydd 4 6 Dameg y Mab Afradlon, gan Dr. Rowland s 3 6 Y Sabboth, gan J. Hughes, Liverpool 1 0 Yr'Eglwys, gan D. C. Davies, M. A., Llundainl 0 Duwinyddiaeth i Blant, gan Todd Is. 6c. a 1 0 Y Profiedydd Ysgrythyrol, gan J. Hughes A b Y Cofiadur Ysgrythyrol T 2 b Terffaith Gyfraith Rhyddid, gan D. Jones 2 0 "Cyfiawnhad Pechadur, gan John Elias 1 0 'Swper yr Arglwydd, gan Dr. King, llian Z b Nodwedd yr Iesu, gan Dr. Bushnell 0 b Y Dwyfol Oraclau, gan Nicander J? Athroniaeth trefn Iachawdwriaeth Is. be. a 1 U Athroniaeth y Dwyfol Weithrediad Is. 6c. a 1 0 COFIANTAU, &c Cofiant J. Jones, Tal-y-sarn, gyda Hanes Duwin- yddiaeth a Phregethu Cymru 15 0 "Cofiant y Parch. R. Humphreys, Dyffryn 3 6 John Jones, Blaenanerch j b Robert Thomas, Llidiardau 4 0 Dafydd Rolant, Bala n a Buchdraeth John Hughes, Liverpool Z b Thomas Richards in Hanes Bywyd Siencvn Penhydd in George Heycock 1 0 AMRYWIAETHOL. iSlyfr i Bawb ar Bob-peth. Llian hardd 3 6 Meddyg Anifeiliaid, gan John Edwards 5 0 Detholiad a Maethriniad Anifeiliaid 0 b Traethodau Gwladol a Moesol. Bacon Is 6c. a 1 0 iSramadeg Cytnraag, gan Galedfryn. Llian 2 0 Gramadeg, gan Dewi Mon 2 0 Y Llythyr Y sgrifydd Cymraeg » Sapesoneg 1 0 Gramadeg Areithyddiaeth, gan T. Thomas Is. 6c. a J y Darllenydd. 35. Evans-Llangollen 1 0 Cyfres y Band of Hope, gan T. Levi, Llian 2 0 Ghwedlau ^Esop, Cyf. I. II. (yr un) 1 0 Y ddau lyfr yn un, mewn llian 2 6 Cymru Fu. Rhanau 1. 2, 3, a 4 (yr un) 1 0 (Y Pedwar Llyfr wedi eu rhwymo yn un) 5 0 Y Cyfrifydd Parod, gan Roger Mostyn 2 0 Yy Ysgrifell Cymiaeg, gan Tegai 0 6 Llyfr ar Resymeg, gan Tegai 0 6 Llyfr i Wneuthur Ewyllys, gan Gyfreithiwr 0 6 Yr Athrawydd Parod, gan William Harris 0 6 Hanes Prydain Fawr, gan Thomas Levi 4 6 Daearyddlaeth Palestina, llian j Teithiau St. Paul, llian gyda Mapiau JO ■Geiriadur Cymraeg a Saesoneg. Dr. Richards 1 0 -Saesoneg a Chymraeg. Eto 1 6 (Y Ddau Lyfr wedi eu cyd-rhwymo). Llian £ b English and Welsh Vocabulary 0 6 Llyfr Dadleuon, at wasanaeth Cyfarfodydd lenyddol 1 0 Caniadau Bethlehem, sef Carolau gyda Thon- au penodol yn yr Hen Nodiant gan J. D. Jones 0 6

Efaestr o Gerddoriaeth Newydd

Advertising