Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Y BARDD.I

Ebion o'r Ogof.

News
Cite
Share

Ebion o'r Ogof. MAE y byd yn llawn ffwdan ac helbul, a miloedd fel pe yn sefyll ar geulan newyn ac eisieu. Byddwn yn cael ymweliadau mynych a'r Ogof oblegyd prinder gwaith. CLYWSOM fod y doethawr yn dangos ei ddanedd ar gynwys yr Ebion. diweddaf, a mawr fel y melldithia gynwys y GWLADGAKWK fel ysbwriel diffrwyth ond cofied y darllen- ydd nad yw y sylw yn ddim ond barn an- mrwd y Behemoth, yr hwn sydd yn newid ei liw fel y tanbryf, a'i symudiadau fel ceiliog y gwynt. Yn Santo dydd Gwener, a chythraul nos Sadwrn. Gresyn fod dyn o dalent (?) fel efe yn ymollwng gyda Uifeiriant budreddi. Mae yn golled nid yn unig i'r genedl Gymreig, ond i'r byd yn gylircdinol, fel nas gellir cael cymhariaeth gwell na chuddio yr heulwen dan gasgen. Oymaint a hyna fel coffadwr- iaeth barehus o ymadawiad hen gyfaill defos-* iynol oddiar lwybr v gwirionedd. A welaist di, ddarllenydd, grybwyiliad y dyn mawr arall am y gyfundrefn newydd. Och me! meddai Pat, do you think that anyone will give his labour for nothing ? Gall ei fod yn gweled rhyw ragolygon am ddeuddeg swllt yn y dydd, fel un o gyfarwyddwyr y rnudiad. Amser a ddengys nad yw y gyfundrefn yn ddim amgen na chledan fwg. Ti elli di, John, gredu yn nilysrwydd y mater ond cyn sicred a bod dwfr yn yr afon Dar, ti weli dy gamsymad. Pan yn myned ar neges o'r Ogof, y dydd o'r blaen, i siop y cigydd gyf- erbyn ag Ariandy y West of England, clyw- ais ddadl frod rhwng dau gigydd nid anenwog ar deilyngdod y Stondin, a'r hen bapyr bach sydd a'i gylchrediad wedi cyfyngu i ychydig o ugeiniau. Taera y gwr tal fod cynwys erthyglau y papyr bach yn llawer cywirach ar helyntion y byd o'r dydd y ganwyd y Stondin hyd yr awr bresenol. Dim amser i aros i glywed terfyn y ddadl, ond feallai y cawn grynodeb ohoni gan y dyn byr tew. Braint bwysig ydyw cael enw newydd gan awdurdod mor bwysig. Tryblith, ai ie ? Gwell tryblith na Stondin budreddi unrhyw awr o'r dydd. Gresyn na chawsem ein breintio a, neillduolion y daith hono gynt i'r Gogledd, pan oedd y gwr gwenog wedi cael y gwaethaf tra. yn ceisio trawsarglwyddiaethu ar hogyn ieuanc o egwyddorwas. Mae hanes gwibdeithiau o'r fath yn hynod dderbyn- ladwy a davlleniadwy. Fe dyr y wawr-cawn oleu clir Ar feusydd Texas cyn bo hir Y gwych a'r gwael fydd mewn mawrhad Ar wastadeddau'r hyfryd wlad. Pwy oedd y cantwr, meddet ? Neb llai na'r cyfaill hercwlffaidd John Dafydd, y cigydd, yn galw heibio i'r Ogof i ganu ffarwel a'r teulu cyn ymadael a Glenydd Dar a Chynon, ar ei ymdaith i chwilio am well gwlad na'r hon y trigwn ynddi yn bresenol. Hawdd- amor, frawd, cofia am danom wedi dyfod ohonot yn filivnwr, os try ffawd yr olwyn i ti yn y cyfeiriad hwnw. DAETH y newydd i law fod dau frawd neillduol yn gorwedd ar y gwely yn glaf. Adferiad buan, meddaf, a gwn y dywed y miloedd "Amen." Deallwn fod un o'r ddau wedi bod yn ymgodymu a Gideon, ac iddo gael y gwaethaf yn yr ornest. Y llall wedi ceisie dringo yn uwch nag y dylasai yn gyf- atebol i'w safon yn y byd. Mae gormod o ddysg yn niweidiol i ambell i ddyn, os na fydd yn feddianol ar y cydbwysedd gofynol i'w gadw yn ei le priodol-y lie cyfatebol i'w ddoniau. GOBAJTH cryf am gynulliad x llenyddol uwchraddol yn nhref Caerdydd. Gresyn na chawsid ychwaneg o destynau traethodol ar destyn neu destynau yn dal perthynas a'r werin. Faint o les dderbynia neb oddiwrth ffugchwedl 1 Ffug fydd yr oreu, a thebyg ydyw fod digon o ffug yn ein gwlad yn barod, fel y buasai tipyn o wirionedd sylweddol ar destyn poblogaidd yn tra rhagori ar ffug. Mae digon o gyflenwad a ffug-hanesion Cymreig yn gorwedd mewn hen goffrau, yn aros y cyfle i wneyd ymddangosiad. Rhodd- wr y wobr sydd i'w feio am hyn yn fwyaf neillduol ond eto, rhaid cydnabod y gall wneyd a fyno gyda'r arian trwy dalu am ffug neu ffaith. Dylai dyn sydd yn ymwneyd a llenyddiaeth newyddiadurol er's cymaint o flynyddoedd ymgodi yn uwch yn y cylch llenyddol na'r ffug-hanesiol. Cymered yr awgrym, os nad wyf yn camdybio y dyn. DYSGWYL cyfarfod Bardd yr Hendre nos Wener ond torodd ei gyhoeddiad. Hwyr- ach y gellir ei esgusodi, gan ei fod mewn Hawn waith yn ei swyddogaeth newydd. Cael ar ddeall fod y eyfaill Carnelian wedi gorweithio ei hun i eithafion gyda Dinystr Chicago." Mwynhaed ei hun o dan ddy- lanwad y ffaith ei fod wedi curo oewri De a fi'^ledd Cymru, a rhai o brif feirdd yr ••arig. Byd gwyn i aIL aolion isioerawl y 1. :ed fechan a bresvvylir genym, a gwnawn r ;'au fel v gallom yn yr Ogof^er nad yw ein nifer yn lleuy;. MEXXDWY 0 GRAIG Y MYNACH.

[No title]

MOUNTAIN ASH.

IMAN NODION O'R DERI.

'YSTRADFELLTE.

I.RESOLYEN.

DINAS POWIS.

HYN A'R LLALL 0 GWM RHONDDA.

PONTYEATS.

BLAENAFON.!

BRECHFA.

DAMWAIN OFIDUS YN NGWAITH…

LLANISAN.

MAESYCWMWR.