Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

" Dylanwad y naill Ddarganfyddiad…

Cyfarfod Llenyddol Capel Dinam,…

Masnach yr Haiarn a'r Glo.

News
Cite
Share

Masnach yr Haiarn a'r Glo. YN nghyfarfod haner-blynyddol Cwmni Rheilffordd Manceinion, Sheffield, a sir Lincoln, a gynaliwyd yr wythnos ddiweddaf yn Manceinion, dywedai Syr E. Watkin nad oedd y cwmni yn ddiweddar yn talu ond yn unig 5s. 10c. y dunell am y glo a ddefnyddid yn ystorfeydd eu peirianau symudol, tra yr oedd y draul gyfatebol bum' neu chwech mlynedd yn ol yn 20s. y dunell. Mae y gwahaniaeth yn eithaf amlwg a nodedig, ac wedi cynorthwyo y cwmni mewn modd hynod i nofio dros yr amser caled a marwaidd ag sydd wedi goddiweddyd pob anturiaeth yn ystod y deuddeg mis diweddaf. Mae Cynghor Cymdeithas Masnach Haiarn Prydeinig, drwy ei ysgrifenydd, wedi derbyn gohebiaeth hysbysedig gan Ardalydd Salisbury, dyddiedig Ionawr 31, yr hyn yr ymddengys ei fod yr awgrymiad cyntaf o eiddo y Llywodraeth o amcanion neu fwriadau yn dal eysylltiad a llesiant marsiandol y wlad hon, drwy yr hon y mae yn rhesymol i ni dybied fod y Llywodraeth yn ameanu eu dwyn i weithrediad. Beth all y bwriadau hyn fod y mae yn fwy hawdd amgyffred am danynt na'u cyhoeddL Mae yr Ysgrifenydd Tramor yn gosod i lawr ei bod yn ymddangos yn debygol y bydd yn angenrheidiol yn ystod y flwyddyn bresenol i ymohebu a chorfforiaethau mar- siadol yn y wlad hon ar faterion pwysig gyda golwg ar fasnach a chenedloedd Ewropaidd." Dichon ei fod yn hysbys i ddarllenwyr y (■JWLADGABWK fod Pwyllgor Tollresol Ym- ofynol wedi bod yn eistedd yn Germani i gymeradwyo arddodiad duty o gymaint a chwe' cheiniog ar bob can' pwys o foreign raw iron a ddygir i'r wlad hono. Mas hyn o bwys arbenig i Gymdeithas Masnach Haiarn Prydeinig, yr hon a gefnogir ae a gynrychiolir gan haiarn feistri Cleveland, ac a'r hon yr oedd yn naturiol fod y Swyddfa Dramor Brydeinig yn gwneyd ymholiad. Mae yn rhesymol, feddyliwn, fod y mater o'r tariff cynygiedig gan Ger- mani yn cael ei drafod a'i ysgwyd. Mewn perthynas i'r crushing import hwn, y mae Arglwydd Odo Russell, ein llysgenadwr yn Berlin, yn ysgrifenu at yr Ysgrifenydd Tramor fel y canlyn :—"Nid oes angen i mi nodi i'ch harglwyddiaeth y gwna y duty hwn gau y farchnad Germanaidd yn erbyn masnach yr haiarn Prydeinig," Dy- lasai tod genym ni yn y wlad hon Wein- idog Masnach ac Amaethyddiaeth, a rhaid i ni ei gael cyn y daw trefn ar faterion masnaehol ac amaethyddol ein gwlad. Nid oes yr wythnos hon eto yr unrhyw newyddion neillduol o adlonol i'w traethu. Mae yn dda genym fod gweithio rheolaidd yn adran MERTHYR TYDFIL, ac, fel y nodwyd genym yr wythnos ddi- weddaf, y mae glowyr Plymouth ac Aber- nant yn gweithio, er mor galed oedd y gostyngiad. Y prif achwyniad yn masnach y glo yw y pris a geir am dano, ac, ysyw- aeth, nid oes yr un arwydd hyd yn hyn am welliant. Mae Gweithfeydd Dowlais wedi troi llawer allan, megys gofiaid, fitters, ac ereill. Nid yw masnach yr haiarn na'r dur yn addawol yno yn bresenol; ond y mae yn debyg y ceir gwell masnach yma yn y Gwanwyn, gan fod dysgwyliad am archebion Indiaidd i ddyfod i'r lie. Yn adran CAERDYDD, mae ein prif lofeydd yn weddol o ran gwaith, a symiau mawrion o lo yn cael eu llwytho mewn llongau yn ystod yr wyth- nos i wledydd tramor. Nid yw masnach haiarn yr adran yn cyflwyno yr un ar- ddrych newydd. Daeth i mewn i'r porth- ladd yr wythnos ddiweddaf yn nghyleh 13,500 o duneili o fwn haiarn o'r Ysbaen. Allforiwyd i wledydd tramor 66,582 o dunelli o lo, 1,902 o dunelli o batent fuelt a 176 o dunelli o haiarn a dur. Nid oes yr un cynydd bywiogol hyd yn hyn yn y coed pyllau glo. Mae y gweithfeydd alcan yn. rhoddi arwyddion bywiocaol-y cais yn dal i fyny yn lied dda, a'r prisoedd yn dangos gwelliant. Yn adran I ABEETAWE, nid oes yr un arwydd o adfywiad ya mas- nach na gweithfeydd yr haiarn. Allfor- iwyd yr wvthnos ddiweddaf 9,618 o dunelli o lo, a 1,374 o dunelli o batent fuel, ond dim haiarn na dur. Yn nghanol y marw- eidd-dra masnaehol mae masnach yr haiarn yn parhau, ac nid rhyfedd hyny, gan fod rheiliau dur yn cael eu gwneyd yn awr am ond swllt y dunell yn ychwaneg na rheiliau haiarn, a thra y bydd felly, nid oes i'w ddysgwyl ond gwelwder i'w weled ar* wynebpryd y fasnach. Lied ysmala y mae y gwaith yn myned yn miaen yn Ngweith- feydd Dur Glandwr, er fod yma gytun- debau pwysig i'w cyflawni i'r Llywodraeth ar law--digon i gadw y nifer a weithiant ya bresenol mewn gwaith am wythaosau i ddyfod. Mae yma symiau mawrion o fwn haiarn a chopr wedi dyfod i fewn i'r porth- ladd, ac felly gobeithion yn cael eu creu o adfywiad yn masnach gyffredinol y lie. Mae y gweithfeydd alcan drwy yr holl adran yn myned yn mlaen yn eu hwyl arferol, ac felly yr un modd tua Phontar- dulais a Phontardawe. Yn adran CASNEWYDD-AR-WYSG, ymddengys uad yw amgylchiadau masnach y glo La'r haiarn mewn ansawdd adfywiol. Ni allforiwyd oddiyma yr wythnos ddi- weddaf i wledydd tramor ond 15,492 o dunelli o lo. Cafodd 1,389 o dunelli o haiarn a dur eu llwytho mewn llongau i Aspinall a Bahia. Nid oes yr un awydd yn ymddangos am adfywiad yn masnach yr haiarn. Ychydig sydd yn cael ei wneyd efo rheiliau haiam ond y mae rhyw dipyn o gyffroad yn ymddangos gyda bariau haiarn. Nid yw yn ddichonadwy i nodiyr ua cyfnewidiad yn y prisiau. Masnach y dur yn weddol fywiog can belled ag y perthyn i'r gweithfeydd hyny. Ansawdd y gweithfeydd alcan yr un, ac yn parhau yn sefydlog. Yn y cylchoedd oddeutu, ac yn BHYMNI, mae tipyn o gyffroad yn masnach y glo at wasanaeth teuluol drwy y Cwm, a'r glo- feydd yn awr yn cael eu dwyn yn mlaen yn fywiog. Mae y glo ager hefyd drwy y