Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

CYMDEITHAS GYNORTHWYOL BARHAOL…

ITanchwa y Dinas

Damwain wrth Odynaa Calch…

Peace, y Torwr-tai (Burglar),…

Oyflwyniad Tysteb i Inspector…

News
Cite
Share

Oyflwyniad Tysteb i Inspector Rees, Aberdar. Prydnawn ddydd Mawrth wythnos i'r di- weddaf, derbyniodd yr hen a thra phirch.,is swyddog heddgeidwadol hwn, deyrnged gwir deilwag o'r parch a fynwesir. tuag ato. Cynaliwyd cyfarfod, o dan lywyddiaeth yr U ehal Gwnstabl, yn yr Ysgoldy Cenedlaethol, pan y cyflwynwyd i Inspector Rees, gan R. H. Rhya, Ysw., Y.H., anerchiad hardd a ohoden yn cynwys tua 42p. o arian. Ein ynad hyglod Mr. Rhys, a wnaeth y cyflwyn- iad gyda sylwadau teimladwy iawn, gan gy- feirio yn yr ymadroddion uwchaf a mwyaf canmoladwy am v dull yn mha un bob amsor y cyflawnai yr Inspector ei ddyiedawyddau pwyaig, ac yn fynych annymunol. Amryw o brif foneddigion a maanachwyr v He a rodd- aElant ganrnoliaeth uchel am yr Inspector, gan fynegu eu blinder a'u hiraeth am ei ymadaw- i-id. Yr Inspector, gyda theimladau drylliog, a ddiolchodd yn gynos i bawb am eu parch a'u dymuniadau da. A ganlyn sydd gyfieith. ad o'r anerchiad Anwyl Syr, nia gallwn eich gadael iymneillduo o'r awydd gyhoeddus bwysig, yr hon yr ydych chwi yn ei dal yn y dref a'r ardal hyn, heb fynegu ein blinder mawr wrth eich hymadawiad o'n mhysg. Pan yr edrychom i nol ar eich gyrfa hir ac anrhydeddus, nyni a welwn lawer i'w efelychu a'i edmygu. Yn ysbaid y tymor maith o 34 mlynedd yr ydych chwi wedi eu gwasanaethu yn ngallu heddgeidwadol sir Forganwg yn arosol yn Merthyr, Dowlais, ac am yr wyth mlynedd diweddaf, yma yn Abordar, yn dal y swydd bwysig o Oruwch-olygydd (In- spector), yr ydych wedi cyflawni eich dyled- swyddau pwysig gyda thegwoh, doethineb, a ael, a phob amser mewu dull boneddigaidd a hawddgar. Yr ydych, ar yr un pryd, wedi cadw dysgyblaeth htyr yn mhlith aelodau y gallu (force) oeddent o dan eich gofal, ao mewn modd neillduol, ae yn ami o dan am- gylohistdau profedigaethus, wedi cadw hedd- woh, trefn dda, a diogelwch meddiant yn y dref a'r gymydogaeth. Yr ydvm, hefyd, yn llawen i ganfod fod eich gwssanaeth maith a ffyddlawn wedi derbyn cymeradwyaeth Yna- don y sir, pa rai, gyda phob pleser, a gania- taiaant i chwi y cyflriwn dil oedfreiniol (»uperannua>tion allowance). Ar ran u ifer mawr o danysgrifwyr, y blaeoaf o ba rai y mae genym yr anrhydedd o oaod enw y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Abordar, yr ydym yn gofyn i chwi i dderbyn yr anerchiad hyn, yn nghyd a choden Ag anr, fol arwydd fechan o'n gwerthfawrogiad a'n parch ohonoch. Wrth ymadael a ohwi yr ydym am fynegu ein dymuniadau goreu tuag atoch chwi a Mrs. Rees, gan oheithio yr arbedir ohwi eich dau m lawer o flynyddau i fwynhau ffrwythau eich gyrfa iawn-lwvb. ol ac anrhydeddus. D. HUGHBS, Uchel-gwnstabl, D. Davioa, Trjraorydd, D. P. Davioa, Ysgrifenydd." ronawr, 1879. Dydd Mercher canlynol. cafodd yr In zpector Rees gyflwyniftd gan ei gydswydd- oy;ioa o Merthyr, yn cyowya yold Albert and app'endages gyda medal aur bychan yn ijortiedig arno gan bwy ou cyflwynid, hefyd iarlun ardderchog mawr o holl heddgeid ivaid y dosbarth yr oedd y cyfan yn werth dros 20p. Rhoddodd Mr. Superintendent Thomas, ih: «reill o'i frodyr swyddogol, y ganaxoliaeth uchaf i'r Inspector Rees, am fonoddigeidd. -vv yad a ffydulondeb.

Eisteddfod Gadeiriai BeHetidir…

PRIODAS.