Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

OTCAITOE.

BHYDDFBYDIAETH V. Y DARIAN.

Ebion o'r Ogof.

News
Cite
Share

Ebion o'r Ogof. Y NAWFED rhyfeddod yw fod Syr Oracl wedi dweyd ei farn ar nodwedd y GWLADGARWK, ac mae yn syndod na fuasai Morien wedi cyfieithu yr ohebiaeth ragorol o eiddo y Pen- grwn i'r iaith Saesneg, er mwyn y sawl nad ydynt yn gweled y Stondin. Pwy feiddia godi llaw yn erbyn yr athraw bydglodus hwn ? Mae dylanwad y dyn hwn mor bwysig, fel nad oes neb o Hirwain i Mountain Ash yn feddianol ar ddigon o wroldeb i amheu y gwr am fynud awr. Mae treiddgarwch y dyn hwn yn anfesurol, fel nad oes ond ychydig o fodau daearol all sefyll yn ei ochr fel dyn o wybodaeth yn y celfyddydau ond eto, ni fyn y wlad ei anrhydeddu, am nad allant weled ei fawredd, nac ychwaith ddeall yn hollol ei syniadaeth aruchel. Y gwir am dani—mae y dyn hwn o flaen yr oes, neu ynte wedi cael ei eni yn rhy gynar i neb ag sydd yn troedio daear allu gosod gwerth teilwng ar ei wasanaeth i'r byd. Mawryged y Stondin y ffafr o gael y fath Hercules o ddysgawdwr ar restr y gohebwyr, tra nad yw hen ohebwyr ond plantos o flaen y Behemoth hwn. Gallasai yn hawdd dalu gwarogaeth i goffadwriaeth yr hen frawd anwyl Tomos Parry, heb daflu llysnafedd ar ei gymydog- ion ond dyna, rhaid i'r dyn mawr gael ei ffordd yn y peth hwn, fel lluaws o bethau ereill. Mae cyrhaeddiadau a gallu meddyl- iol y g*r mor ddysglaer, fel nas gellid yn hawdd sefyll yn ei bresenoldeb. Pleser mawr i mi fuasai bod yn alluog i eistedd wrth ei draed, fel y bachgen gynt wrth draed Gamaliel ond rhaid cadw draw, am fod ei ogoniant yn rhy danbaid i'r pryfyn gwael hwn allu ei ddal. Bu pwyllgor yr Eistedd- fod ddiweddar yn Ngweatdy y Goron yn hynod ddall na fuasent wedi gosod y gwr hwn yn y gadair lywyddol, er mwyn gosod bri teilwng ar y sefydliad trwy gael y fath rhinoceros o lenor fel blaenor a phen-llywydd arno. Mae y eyfaill Huw Morris wedi gwadu y ffydd, a myned at yr eilunod ond eto mae genym obaith am dano, y bydd iddo ef, fel Dafydd Morganwg, ddychwelyd at yr hen fwrdd wedi cael digon ar y Stondin. Mawr yr ymgais a wnaed gan y Gwyddel am was- anaeth gfuo Yr Yagrafell;" ond methu a wnaeth, am fod y brawd yn dra chydna- byddus k theulu y Stondin, ac ft neillduolion y prif swyddog ar y bwrdd. Mae gwen un a thrwyn y llall mor ddiarebol o boblogaidd ag ydyw Nodwydd Cleopatra ar lan y Tafwys. Arfau milwriaeth y rhai hyn ydynt anwiredd a drygioni, brad a dichell, costied a gostio. MBUDWY 0 GRAIG Y MYNACH.

NODIADAU 0 L'ERPWL.

Brodor o Dowlais wedi ei Ladd…

Gweithiau Haiarn Dowlais.--O…

Gweithiau Glo Abernant a Plymouth.

Amgylchiad Ofnadwy yn Neyland.

Advertising