Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'k SIGN, TREFORIS. I pYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG pYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG Flynyddol y lie uchod, Llun y Sulgwyn nesaf (1876). Bwriedir i'r cyfryw i fod yn bobpetn ag y carai Llenorion a Cherddorion y Deheu iddi fod- Olewn Darnau, Gwobrau, a Beirniaid. 'Nawr fecligyii yr Eisteddfodau, i Treforis y dydd hwnw, beth bynag. Bydd yma ddarpariadavi er eich gwneyd yii gysurus. Ceir y manylion eto.—Yr eiddoch, 1145 A. H. WILLIAMS. 35, Commercial street, Aberdar. D L. PROBERT A DDYMUNI, hysbysu y Cyhoedd ei fod newydd AGOR SHOP, lie gynt y preswyl- iai Mrs. Dance, a bwriada gario yn mlaen yno FASN ACH mewn BWYDYDD a Groceries o bob mpth. Y Nwyddau Goreu am y Prisoedd Rhataf II Bydd y fusnes yn Cwmbach yn cael ei chario yn mlaen fel cynt. 1173 Cyhoeddiadau Newyddion Hughes and Son, Wrexham. ALMANAC Y MILOEDD am 1876; Cylchrediad blynyddol, 80,000. THE ENGLISH DIAHT; Price,—Pocket-book, Is. Ditto Cloth, 6d. LLYFH DADLEUON Sef darnau addas a dyddorol at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c. Amlen, Is. CANIADAU BETHLEHEM; Sef Carolau Nadolig, gyda Xhonau priodol yn yr Hen Nodiant. Pris OC. IIANEs T UTMHY Gan Morgan. Pris 3s. SWN Y J OWBILI, neu Ganiadau y Diwygiad; yn Nodiant y Tonic Sol-ffa. Gan y Parch. J. Roberts (Ieuan Gwyllt). Rhanau 1, 2, a 3, Pris 3c. yr un; neu y tair Rhan yn nghyd mown Amlen, 9c. Llian, Is. A VB. HYMNAU YN UNIG Mewn Amlen, 6c. Llian, 6c. CEHDDOE T DBML Sef Hymnau a lnonau at wasanaeth y Temlwyr Da. (Argraffiad Newydd). Pj>iS A £ EGORIAU CHRISTMAS EVANS Gan y diweddar Cynddelw. (Argraffiad Newydd). Mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6c. LLAW-LYPR Y BEIBL; Gan Dr. Angus. Argraff- iad newydd a destlus, wedi ei gywiro. Y styrir y llyfr hwn o werth amnhrisiadwy i'r Myfyriwr Y sgrythyrol, ac y mae y ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio fel Class Book yn ein Colegau yn ddigon o sicrwydd am ei werth. Mewn Llian, 10s. 6c.; Haner-rhwym, 12s. CrEiRiADUR YSGRYTHYROL CHARLES; Argraffiad Newvdd gydag Attodiad a Gwelliantau, gan y Parchn. L. Edwards, D.D., a D. Charles, D.D. Mewn 20 o Ranau, Pris Is. yr un; neu yn Rhwym, Croon. Llo, 25s. LLYFR TONAU AO EMYNAU Gan Stephen a Jones: wedi ei gyd-rwymo a'r CORGANAU. (Nodiant y Tonic Sol-ffa). Llian, 3s. DEUDDEG O ANTHEMAU Yn y ddau ^Nodiant, gan Alaw Ddu. Pris,-Hen Nodiant, 3s. 6c.; Sol- ffa, Is. 3c. "ivt it. » CANEUON ;—" O tyr'd yn ol fy Ngeneth wen "Ymweliad y Bardd," "Yr Hen Lane, "Y Mud a'r Byddar." Pris 6c. yr un Y MKDDYG ANIFEILAIDD Gan John Edwards, Caerwys. Cynwysa Gyfarwyddiadau Meddygol at Haint y Traed a'r Genau. Pris 5s. CANEDON DBRWENOG, Pris Is. (Yn y Wasg). 1179 TUT-sale, "by Private Treaty, ALL that Valuable FREEHOLD PROPERTY, situ- ate opposite the Blaengwawr Inn, Carditt- Road, Aberdare, consis ing Oi a large Plot of Ground, most valuable for Building Purposes, to- gether with FOUR DWELLING HOUSES. Already built on a part of it two of which re- quire a Small Outlay, being lately used as a School-room. For further particulars apply to Mr. JOHN JONBB, 16, Cardiff Street, Aberdare. 1205 Eisteddfod Merthyr. CYNELIR Cylchwyl Flynyddol Cymrodorion Dirwestol Merthyr yny Neuadd Ddirwestol, dydd Nadolig, 1875. Llywydd, Parch. David Rees, Bethania, Dow- lais. Beirniaid, Parch. E. Stephen, Tanymanan; Meistri Ap Herbert, R.A.MV Llundam, ac Ossian Dyfed, Coleg Aberhonddu. PRIF DESTYNAU. 1. Am yr anthem gynulleidfaol oreu ar y Salm 117, Molwch yr Arglwydd," &c. Rhaid i'r cyf- ansoddiad fod yn wir gynulleidfaol. Gwobr, 2p. 2. I unrhyw g6r, heb fod dan 80 o rif, a gano yn oreu "Teyrnasoedd y ddaear," gan J. A. Lloyd. Gwobr, 20p. 3. I'r cdr o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 o rif, nad enillasant dros ddeg punt o'r blaen, a gano yn oreu Y Blodeuyn Olaf," gan J. A. Lloyd. Gwobr, 8p. 4. I'r cdr o blant, heb fodVlan 30 o rif, a gano yn oreu Cartref yn y Nef," gwel y 3edd ran o Swn y JvMli. Gwobr, 3p. I'r cdr ail oreu, lp. Am y gweddill o'r testynau a'r amodau, &c., gwel y programme, i'w gael drwy y Post gan yr Ysgrifenydd ar dderbyniad tri llythyrnod dimai. Anfoner vr Anthemau i'r cyfeiriad canlynol Rev. E. Stephen, Tanymarian, Bangor, North Wales, erbyn Rhagfyr laf, 1875, gyda ffugenwau yn unig wrthynt, a'r enwau priodol dan sel i r Ysgrifenydd erbyn dydd yr Eisteddfod. Y Cyfansoddiadau buddugol i fod yn eiddo y Pwyllgor. JOSEPH WILLIAMS, YSGRIFENYDD, Printer, Stationer, &c., 21 & 22, Glebeland Street, 1148 Merthyr Tydfil. Eisteddfod Iforaidd Aberdar. CYNELIR yr EISTEDDFOD uchod DYDD C LijFN SULGWYN, 1876, dan nawdd Adran Iforaidd Aberdar. Testyn Ychwanegol. y Am y 12eg Englyn Unodl Union goreu i'r di- weddar Cynddelw," gwobr 3p. 3s. BEIRNIAID :— Y C"nu—J. Parry, M.B., Aberystwith, a John Thomas, Blaenanerch, Y Fanidoniaeth- Parch. W. Thomas (Islwyn). Traethodau—Parch. J. Jon-s (Mathetes). Ymddengys hysbysiad cyflawn yn fuan. Arwyddwyd ar ran y pwyllgor, D. R. LEWIS, Ysg., 1144 33, Wind street, Aberaar. Libanus, Pontardulais. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod uchod DYDD NADOLIG, 1875. Prif ddarn COrawl, Clyw, 0 Dduw, fy llefain," o'r Gerddorfa, rliif 10 all. Gwobr, 3p Anfonir p, ogramme yn cynwys pob manylion pellach, drwy anfon I!c. at yr ysgrifenydd, REES HARRIES. Grocer, &c., J293 Pontardulais, R.S.O. Ail Eisteddfod Flynyddol Sciwen CYNELIR yr Eisteddfod uchod DYDD NADOLIG, 1875, pryd y gwobrwyir vr ymgeiswyr buddugol mewn Rhyddiaeth, Bank] Aliaeth, Caniadaeth, &c. Prif dawrnau Cerddorol. I'r C6r, heb fod dan 50 mewn rhif, a gano oreu, "Datod mae rhwymau caethiwed," gan John Thomas. Gwobr, 12p. I'r C6r, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano oreu. y Marsellaise." Gwobr, 4p. I'r Cdr, o'r un gynulleidfa, a gano oreu v Don Gynulleidfaol, mesur 12fed, gan Alaw Afan, o Gorlan y Beirdd. I'w chael gan yr Y sgrifenydd, pris 4c. drwy y post. 5c. Gwobr, 2p. I'r Fife Band a chwareuo yn oreu Glamorgan- shire March," "Pant corlan yr wyn," a Breu- ddwyd y frenhines," o'r Songs of Wales, gan Brinley Richards, gwobr 5p. Barddomaeth. Am yr Awdl oreu ar Gydwybod, heb fod drop 250 o linellau. Gwobr, 2p., a Chadair. Btirniad y Cami.— D. YORATH (EOS Hafod), Ystrad, Pontypridd. Llywydd a Bevrniad y Farddoniaeth. l arch, xt. Morgan (Rhydderch ab Morgan), Brynawen, Aberavon. Am fanylion pellach, gwel y prograimmes, 1 w caei gan yr Ysgrifenydd am geiniog yr un; drwy y post. ceiniog a dimai. LEWIS JONES, Ysg. 1123 Francis Street. Sciwen, Neath. w M p H fz R ("-1 0 p:¡ q -j P4 W. II A EM ON IUMS1 THE Aberdare Harmonium Manufactory. B. H. PHILLIPS, Harmoni urn Manufacturer and Inventor of the Cheffionier Organ, RESPECTFULLY thanks the public for their kind patronage in the past (having sold in the last three years over 300 harmoniifms), and hopes to have a continuance of their favour in future. B. H. P. wishes to draw the atteDtiwa the public at large that he has just returned from London with a large stock of French Harmonium and Organ Fittings of the best make. Trade supplied on application o iCatalogue. Agent for French and English Ha moniums, I Pianoes, and American Organs by the bedt a-akers. Harmoniums repaired on the iiiorfcestoiot*ice. Harmoniums and Organs supplied tc churches, Chapels, and Good Templars-, on easy Ann< SHOW ROOMS-6. Gadly Read and 5, Per- severance Row, Aberdare. University College of Wales, Nov. 20, 1875. Fellow Countrymen-.I have much pleasure in recommending the Cheffionier Organ for its mellow and pipe-like tone, and for its external appearance Wishing the maker all the patronage he deserves, I am, your humble servant, JOSEPH PARRY. Further testimonials on application. 1118 ISAAC THOMAS, UNDERTAKER, ABERDAR. GAN fod cynifer yn ymholi a ydwyf wedi rhoddi \jr fy ngalwedigaeth fel Undertaker i fyny, dy- munaf hysbysu y cyhoedd yn gyffredinol fy mod yn dal yr un swydd fel o'r blaen, sef Undertaker, er fy mod hefyd yn cario'r alwedigaeth fel Auction- eer yn mlaen, ac yn barod i roddi fy ngwasanaeth yn mhob rhan o'r wlad am y prisoedd rhataf ag y bydd modd; ond yn hytrach na rhoddi y fusnes o fod yn Undertaker i fyny, gwell genyf daflu yr alwedigaeth o fod yn Auctioneer y naill ochr, rhag ofn, os rhoddaf y flaenaf i fyny. y bydd i brisoedd y Coffinau gael eu codi eto i'r hen brisoedd blaenorol, sef cyn i mi eu gostwng i'r fath raddau. O ganr lyniad, yr wyf yn penderfynu yn y modd mwyaf calonog a gwrol, i gadw y fusnes mewn Haw tra y caf fyw yn Aberdar, gan hollol gredu y bydd i bob dyn o deimlad ac o berchen synwyr cytfredin fy nghefnogi,—Ydwyf, yr eiddoch yn serchog, ISAAC THOMAS, 1191 24 & 25, Seymour St., Aberdar. Temperance Hall, Tredegar. OYFELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod DYDD LLUN, EBRILL 3YDD, 1876, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn Cerddoriaeth a Rhyddiaeth. Prif Ddarn Corawl. I'r Cor, heb fod dan 80 mewn rhif, a gano oreu "Worthy is the Lamb" a'r "Amen Chorus," o'r Messiah. Gwobr 20 gini, a 3 gini i'r arweinydd. Llywydd ac Arweinydd. PARCH. E. EDMUNDS, ABERTAWE. 0 Beirrviad y Gerddoriaeth. 1\1ll. R. REES (EOS MORLAIS), ABEBTAWE. Accompanyist. MB. G. G. GOLDING, TREDEGAE. Yn yr hwyr, cynelir CYNGHERDD MAWREDDOG, pryd y cymerir rhan ynddo gan Eos MORLAIS, MR. JAMES SAUVAGE, R.A.M., Llupdain, Miss GRIFFITHS, Caerdydd, ac ereill. Am fanylion pellach gwel y programme, i'w gael gan yr Ysgrifenydd am geiniog yr un, trwy y post, dwy geiniog. JOHN EVANS, 1194 4 1, Picton Street, Tredegar MÔr o gan yw Cymru i gyd." MUSIC HALL, ABERTAWE. (1YNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG U yn y lie uchod DYDD NADOLIG, Rhagfyr 25, 1875. Llyioydd ac Arweinydd,- MR. WILLIAM ABRAHAMS (MABON). Beirniaid,- W. F. FROST, Ysw., Doc. Mus., CAERDYDD, E. LAWRENCE, Ysw., Prof. Mus., MERTHYR. PRIF DDABNAU CORAWL. t I'r Cdr, heb fod dan 100 o rif, a gano yn oreu "Thanks be to God (o'r Elijah). Gwobr, £30, a ohadair hardd i'r arweinydd. 2 I'r COr o'r un gynulleidfa, heb fod dan 60 rif, a. gano yn oreu Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel" (J. Thomas). Gwel y Cerddor 'lymrtig. Gwobr. J315. 3 I'r Cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 50 o rif, na enillodd dros £10 o'r blaen. a gano yn oreu ,¡ Clyw, 0 Dduw, fy 11efain" (D. Jenkins). Gwel y Gerdd'>rfa. Gwobr, £10. 4. I'r Fife Band a chwareuo yn oreu y Glan- morganshire March," Pant-corlan-yr-wyn," a Breuddwyd y Frenines," o'r Songs of Wales, gan Brinley Richards. Gwobr, 4p. 4s. Bydd Cyngherdd yn yr hwyr, pryn y gwasan- aethir gan rai o Brif Gantorion y Deheudir, yn aghyd a'r ddau Feirniad. Y programmes yn barod, ac i'w gael am y pris arferol gan yr yt-grifenyddiou. DAVID LOOGHER, Skiwen, near Neath, | THOMAS THOMAS, ■Cwmdu Terrace, r Ysg. Skiwen, near Neath, 1080 Gwellhad buan oddiwrth Beswch ac Anwyd. a BALSAMOFHONE'L Os ydych yn dyoddef ncs a dydd oddiwrth beswch poenus, ac o'r braidd yn alluog i siarad, cerdded, neu asiadlu, dylech ddefnyddio WILLIAMS' BALSAM OF HONEY At beswch, hen anwyd, byrder anadl, crygni, poeri gwaed, croup, influenza, darfodedigaeth, &c. Y mae rhagoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i anadlu gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellhau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth beswch parhaus a thrwra, ac wedi ei gymeryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau bendith- ion cwsg esmwyth. Mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o'r diffyg anadl, a rhyddhad o'r pesweh sydd yn ei ganlyn. Rhag peswch ac allwyd, &c., y mae y feddyginiaeth oreu, yn hawdd ei gymeryd, ac yn hynod am ei effeithiau iachaol buan. TYSTIOLAETHAU. Esmwythad oddiwrth Ddiffyg Anadl. Gadlys Street, Aberdar. STR,- Y r ydwyf yn cymeryd y dull hwn o wneyd yn gyhoeddus yr esmwythad a dderbyniais drwy ddefnyddio eich meddyginiaeth werthfawr y Balsam of Honey. Cefais fy nghymell i dreio cos- trelaid o hono, a da genyf hysbysu i mi dderbyn lleshad mawr drwy ei gymeryd. Yr oeddwn yn ami yn methu gorwedd y nos gan ddiftyg anadl. Wedi cymeryd un dos o'ch Balsam of Honey, cefais ryddhad uniongyrchol. Mae anhawsdra i anadlu yn dueddol i mi ar brydiau, ond byddaf bob amser yn cael ryddhad drwy gymeryd costrelaid o'ch Balsam of Honey. Gorphwysaf yr eiddoch yn ddi- olchgar.-REES EVANS. Gwellhad oddiwrth y Quinsy. 2, Evans' Place, Aberdare. ANWYL SYR,—Caniatewch i mi o'm dewisiad fy hun gyhoeddi gair o gymeradwyaeth i'ch Balsam of Honey. Bum yn dyoddef yn fawr oddiwrth y Quinsy, a chefais fy anog gan gymydog i wneyd cynyg ar eich Balsam of Honey nodedig; rhoddodd i mi esmwythder unior gyrchol, ac yn mhen ychydig ddyddiau lwyr wellhad. Yr eiddoch,-T. G. DAVIESS. Y Frech Goch a Pheswch Poenus. 36, Harriet street, Trecynon. Syr,—Y mae eich Balsam of Honey wedi bod yn effeitbiol iawn yn fy nheulu yr oedd fy mhlentyn yn glaf iawn yn y frech goch, ac yn rhy wanaidd i besychu, rhoddai un d6s o'ch Balsam gwerthfawr iddo esmwythad buan, ac y mae yn awr yn berffaith iach. Gorphwysaf yr eiddoch,—THOMAS MALLET. In bottles, Is. 11d. and 2s. 9d. each. Ar werth gan yFferyllwyr canlynol:—Merthyr, W. L. Daniel; Dowlais, John Evans; Rhymney, Franklyn Dixon; Pentre Ystrad, B. A. Ceorge Treherbert, R. T. Jones; Mountain Ash, A. James; Neath, Hill; Swansea, J. Davies; Llanelli, J. Hughes; Maesteg, W. R. Williams Pontypridd, JohnDavies. Cyfanwerthwyr.—William Mather; London; J. A. Roper & Co., Bristol; T. Ackerman, Bristol; Barclay a'i Feibion, Llundain. The above Title is Copyright, and Entered at Stationers' Hall, London: and every Bottle bears the Government Stamp, witlwut which none is genuine. I'w cael yn uniongyrchal oddiwrth y gwneuth- urwr mewn costrelau, am Is. 4c., a 3s., mewn llythyrnodau. Achubir llawer wrth brynu/ y costrelau mawrion. Darparedig yn unig gan D. WILLIAMS, FFERXILYDD, 1197 GADLYS, ABERDAR. At drigolion Cwmtawe a'r Cylch- oedd. DYMUNA W. GRIFFITHS, Llyfrwerthwr, JL7 Clydach, hysbysu y gwerthir ganddo y Peirianau Gwnio goreu. Y telerau yn rhwydd, a phob dysg yn rhad. Anfonir Catalogue yn cynwys y prisoedd a'r holl fanylion ond anfon at W. GRIFFITHS, Bookseller, r 1200 Clydach, near Swansea. Hysbysiad Ymfudol. AT OLYGYDD Y GWLADGARWR." Q YR,-Byddwch cystal a gosod y nodyn hwn o yn eich papyr, fel y deallo y cyhoedd nad wyf wedi gwerthu allan, fel y myn John Jones (Athan Fardd) i'r byd gredu, yn ol yr Hysbys- iad sydd ganddo yr. y Darian am Hydref y 15eg a'r wythnosau dilynol. Addewais letya Ym- fudwyr iddo a fuasai yn gasglu, a dim yn mhellach a chan fod tuedd niweidiol yn yr Hysbysiad, cyfiawnder ydyw dweyd nad oes a wnelo John Jones (Athan Fardd) ddim mewn un modd â,'r Ty Rhif 14, Galton-street. Credais fod ei ddylanwad fel lienor Cymreig yn fawr, ac y gallasai wneyd lies i mi fel gwraig weddw a phlant amddifaid ond gwelaf yn awr fy mod wedi camsynied.—Yr eiddoch, ANN JONES, 14, GALTON-STREET, LIVERPOOL. Tach. 12fed, 1875. 1199 Ysgoldy Brutanaidd Clydach. BYDDED hysbys y cynelir EISTEDDFOD yn y lie uchod DYDD SADWRN, KHAGFYR 18fed, 1875, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Caniadaeth, Barddoniaeth, &c. PRIF DESTYNAU. 1. I'r C6r, heb fod dan ddeg ar hugain o rif, a g'a.no'n oreu Nant y Mynydd," o'r Cerddor Cymitig. Gwobr, 4p. 2. Eto, i'r Cdr heb fod dan yr un rhif a gano yn oreu Hymn Marseillaise," o'r Cerddor Cymreig. Gw 'br, 2p. 3. I'r C6r o Blant, heb fod dan ugain o rif, a gano'n oreu, Sweet by and by," o Sankey and Moody's Songs. (Caniateir i Chwech mewn oed i ganu gyda'r Plant). Gwobr, lp. 4. I'r Fife and Drum Band a chwareuo yn oreu "Glamorganshire March." Gwobr, Ip. 10s., a Fife iiaxdd i'r Arweinydd. BEIRNIAD. Mr. J. H. ROWLANDS (Asaph Glan Dyfi), Ystalyfera. Y mae y programme yn awr yn barod, ac i'w gael, yn nghyda'r holl o'r llyfrau, tfcwy anfon at yr ysgrifenydd, W. GRIFFITHS. 1176 Bookseller, Clydach, Swansea. Taff Vale and Midland Railway Companies. WILLIAM DA VIES, GUfton Street, BEGS to irform the Tradespeople of Aberdare JD that he has been appointed CARTING AGENT to the above Companies. Goods delivered with dispatch; and all Goods and Empties to be forwarded by these Railways will be collected and conveyed to the stations Free of Charge. The Midland Railway Company convey Goods to and from all parts of the Country. Furniture removed to ani II part of the Town in Covered Wagons. 1152 PROSPECTUS OF THE Hirwain Iron and Bras Foundry Co. (Limited Corphoredig o dan Weithred Sen<sadol. sef Com- panies Act, 1862 and 1867," fel nad yw y Rhan- feddianwyr (Shareholders) yn gyfrifol am fwy na'u rhandaliadau. CYFALAF (Capital) £ 10,000. Mewn 500 o Randaliadau o .J220 yr un. £5 y rhandal i dalu ar y cyntaf (on application), £ 5 y rhandal i dalu wrth sefydlu nifer y rhan- daliadau ( on allotment). £5 y rhandal i dalu yn mhen dau fis wedi hyny. Y gweddill i gae] ei alw i mewn yn y dyfodol^ yn ol yr angen am hyny. CYFARWYDDWYR (DIRECTORS). Mr. John Griffiths, Contractor, Hirwain. Mr. Thomas Lewis, Moulder, Hirwain. Mr. Richard Llewellyn, Ironfounder. Hirwain. Mr. William Jones, Pattern-maker, Hirwain. Mr. David Beynon, Accountant, Hirwain. Mr. Rees Williams, Collier, Hirwain. Mr. Rees Pugh, Collier, Hirwain. BANKERS. Meistriaid Wilkins & Co., Aberdar. CYFREITHIWR. Mr. William Beddoe, Aberdar a Merthyr. YSGRIFENYDD. Mr. David Evans, Accountant, &c., Aberdar a Merthyr. SWYDDFA (REGISTERED OFFICE), 10, Brecon Road, Hirwain. Mae yr Hirwain Iron and- Brass Foundry Co., (limited), wedi ei sefydlu i'r dyben o brynu gweith- iau Mr. Thomas Llewelyn, Hirwain, ac i'w cario yn mlaen er budd ac elw y Rbanfeddianwyr (shareholders). Mae y Cwmni newydd wedi gofalu hefyd am hawliau i helaethu terfynau presenol y gwaith, fel ag i'w galluogi i garib y gwaith yn mlaen ar raddeg eangach—sef, trwy wneuthur Gwageni Reilffyrdd (railway wagons), Berwedyddion (boilers). Offer Amaethyddol (agricultural implements), yn nghyd a phethau ereill, os bydd y cyfryw yn debyg o droi allan er elw i'r Rhanfeddianwyr. Y mae y rhan- au pwysicaf o'r gwaith wedi eu hadeiladu ar dir freehold, a'r gweddili ar leasehold ac y mae telerau y leasehold yn hynod ffafriol. Mae y gwaith i gyd yn sefyll ar yn agos i erw o dir; ac os gwel y Cwmni angenrheidrwydd am gael ychwaneg 6 dir, mae y rhagolygon am hyny yn obeithiol. Nid yw y fantais hon gan bawb ag sydd yn berchenogion ar Foundries. Mae safle neu sefyllfa y gwaith yn annghyffredm o fanteisiol er danfon nwyddau o'r Foundry, yn gystal a chymeryd nwyddau i fewn, oherwydd y mae me™ cysylltiad uniongyrchol a'r Great Wes- tern Railway a holl Weitlifeydd Haiarn a Glo Deheudir Cymru. Nid oes angen un amser wedi ei deimlo gyda golwg ar gael gweithwyr a phrentisiaid ar delerau tra theg. Mae y nwyddau angenrheidiol hefyd er cario yn mlaen waith Foundry i'w cael yn gyfleus, ac ar delerau rhatach na'r cyffreain, am y rheswm fod safle y lie mor ganolog. Mantais bwysig arall yn nglyn a'r gwaith hwn ydyw, fod nant fechan yn rhedeg heibio iddo, fel nad oes perygl o ddiffyg am yr elfen werthfawr hon sydd mor hanfodol angen- rheidiol yn nglyn a holl waith foundries. Mae ymgymeriadau o'r fath ag y mae y Cwmni Newydd hwn wedi ymgynieiyd ag ef, fel rheol gyffredin, yn enillfawr ac or prawf o hyny, nid oes angen edrych yn mhellach nag i sir Forganwg, lie mae llawer wedi gwneyd arian mawr. Mae Mr. Llewelyn ei hun wedi bod yn hynod o Iwydd- ianus, ac ni fuasai yn rhoddi y gwaith i fyny ar un cyfrif, oni buasai gwaeledd ei iechyd. A chan ei fod ef ei hun wedi codi o'r dosbarth gweithiol, gwell ganddo roddi y fantais o brynu y gwaith i'r dosbarth hwn nag i unrhyw ddosbarth arall. Y mae yr oil o'r gwaith, y tir, y peirianau, pob nwydd ag sydd yn stock, yn nghyd a'r good-will, wedi eu sicrhau ar delerau hael a ffafriol; a dys- gwylir y bydd yr elw, neu dicidend blynyddol, o dri i bump swllt y bunt. Dyddiad y CytundeV (contrast) rhwng Mr Llewelyn a'r Cyfarwyddvryr, ydyw Hydref y 12fed, 1875. Y mae y Cyfarwyddwyr (directors) yn ddynioa ymarferol (practical men), yn deall natur a gwertk y gwaith, ac yn byw yn y lie. Maent hefyd wedi myned i'r draul o gael dynion cymhwys i farnu gwerth y Foundry, &c., cyn anturio gwneyd y Cytundeb. Ac y mae y Cyfarwyddwyr yn teiml. yn galonog, oherwydd y ffaith fod Arolygwvr y Gwaith yn Rhanfeddianwyr, y bydd pob gofal yn cael ei arfer i effeithio cynildeb. Am bob hysbysrwydd pellach, ymofyner gyda'r Ysgrifenydd, yn ei Swyddfa yn 29, Canon-Street, Aberdar, a 46, Thomas-Street, Merthyr: gan y Directors, y Bankers, neu yn Swyddfa y Cwmni, 10, Brecon Road, Hirwain. 1202. TWO POUNDS Weekly and upwards easily realised without risk. Particulars and Wholesale Jewellery Catalogue post free.— Apply-BERRIDGE & COMPANY, Birmingham. 1198 DILLAD ERBYN NADOLIG. Gwneir Dillad o • Fretiiynau Duon a < 'Bretlijnan Lliwiau I fyny yn rhad iawn gan f ,( RHYS ETNA JONES < II < • t t