Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease sirpervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- taminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructi ons tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main spri ngs of life, and thus save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills -recommends them to ev ery household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of Holloway's Pills, has at once available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Lass of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the most salutmv pDwor in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels; they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast Out all impurities. Weak Stomachs.—Impair ed Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing aymptonp a^sin-j from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these adm irable Pills, as they ronse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that healthy tone which fully enables them to convert all food and .drink to the nourishment of the body—hence,'these Pills are the surest strea^theuers, and the safest restorative in nervousness, wasting, and chronic debility. The Pills and Ointment arc sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 5:3:1, Oxford Shed, London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, nt Is. IJd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 23s., 1!ld 833?each. The smallest Box of, Pills contains four dozen; nnd the smallest Pot of Ointment one ounce. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, "Persian, or Chinese.. No. Is—4. BmUhail oddiwrih Anwyd mmm 10 mynyd AAYXANIS BALSAM OF hobe- HOUND. 1?HAG y Pesweh, Anwyd Crygni, a pSuib aaealiyd ya y « "Breet &It Yagyfaini. Y mas yn fltal teji»7a»S; 7D aerl 1 grryshoadai tufe-snisl Mod I fyny, a g^eUhid i Sstryoh. Mao ya hyfryd i'r genau, fel y gslllt ei ?oddi t ya gyptal swr 1 rai meirlte ood. BlicrMn hwn tasfeaS jp&mfyrcaol so pharhaus, MAW m nAil TK "fllLVS A BT»vr.o%. IxpowtT^T Amport Pita, Andover, 29th, 1869. jBr _j have for some yaars had ymt Ba!t»an> of Hoie- Jmuid for Mrs. B. Webster, and inter fietf wrislng to tell •on how much benefit aho has derved She *ss considered sonramptlve, but the Balsam has quite restored her, and Ihe Is now quite st ong. I have recommended yem doiena of euxtomwi, and all have been passed with it. I am youn, &O.,—H. B. WEBSTER. Mr. Haym%n, Chemist. Penydarrea, Mesthyr. Dear BIr,-Your Balsam is of great value. I few tried an my children, and find It most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Nt —WheB In Swansea, I was recommended by a Ohemiet there to try your Balsam, and found gr^at benefit feom it Please send me some immediately to address. Yours truly, J. BABNSLEY. Contractor. To Mr Hayman, Chemist. IQeWnhoddi nifer fawe o dysV-oL,ithan yn proft gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Taiotoedig JROWSLG gsn A. BATMAN, Fferyilydd, Castell- Bodd &c yn cael el werthu mewn boteli Is. 1 £ a 2s. 9c. ft un gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caer- aydd.' Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin Haverfordwest, Lerpwl, a'r ho!l Dywysogaeth. JPUIT OBTJOH WTI/WYR,—W. Sutton & Co., Barclay & Sons, Lhmdain S Collins de Rosser, Pear a tit Co., BrisU; tie Kvans tit Co., Lerpvsl. -GOCHELIAD.-Erfynlr air i'r cyhoedd gyiaeryd sylw fod r eeiriau Hayan's Balsam of Bcrehùuud" wedi an Äamplo ai y botoll, heb yr hyn nid oes dim yn wirion- DJL—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y potali mwyaf L428 PEOPLE'S HALL, FONTTPBIDO GENERAL FURNISHING WAEEEOOMS. JOHN CBOCEETT, Watch, & Cabinet Mah^i Millpuff, Feather, and Iron Bedstead Warehouse, Pontypridd. BFTUBNS his thiiaks im • paat favotues, aud bege tn gtifeeail 1he following vary low prieca as aaa earasa of ertablisiuneD t bees tau Peopife'a Hall. A. rood L-OE Bedstead 14 S A *ocd Millpnfl Ba<3 and Bolst«f 4,$H i 4 coed Paillasse for ditto 0 10 9 4 mod Mattrsas « 0 18 f a iU)Ud Mahopauy Front Chest of Dy »W8«i I 6 5 4 kooC asefw Table 4 food Sifht-dsy Timepleea, .« „„ 1$» 4 food A-mar4^' Clock x # 13 « A <ccd Kitcn?B Chai!- „a ». 9 a is A Mod ISahctany Bottom Chair ta, 0 I 9 Swerve this parWa^ilRrly^ 4 Mte&t Lsver Wateh,^warraBted 3 3 8 Bo. Do. J C. heit snake S g ■llTtr and Golek Chains a Alberts equally low, See* Geneva Watohes 1ft Do. Stronciy rMoniifidod i is g ■mlahiB*Depatrment,- 8aucepaiui,TeaK#ttless Fea £ »c ytr, lIona. Brashes, ftc., Ac. UNDKRTAXINO DBPAXTaOHnr. W=tg pan Sized Cofflu 1 9 9 HMHHB'« Uned with Blue outside a T 8 The above prices for R&ady Momey only. eta. Floor Cloths, Hearth BUIlt Pianos and Harmoniums. A oods aellvered home free of ehargt for U ullea round. JI-ø. liON, otib Jlnø. Parod In m*. Mr Heitlnti i> cbices by the best makers, Led. COLOFN J. E. GEORGE, Member of the Pharmaceutical Society of Great Britain. H IB W AI If. t^U4ENT ■jer v*^e. SfiOKiiE'S //MLE & f I | | g I?. —— »| g « S?kojbhs^CEt ;| mmmirnMiAwsB Ltmmm, v hyn yn ?addy$bs2»s% mm, a md:mx mtxB &!B jL.fi« 8 Bafewyide^aa emil cySsS feotf ttMW t'TI — <ja2i m 5f?:?»ss ym y cam tm-kAzr-wmn inict y, 1J'iff!g Ti*vlirJl}&hy^m&M.,hlyns&<e SSftn. 3PO»^ msr fB ARXHAir I'E WfjriHAX. Mwi fs ys Ytti&Ok £ ». Foan jts jr smf, SWYSJl', COLSOi Wifestei « kmeve yn? oeta, I, sii,, yaar^?»ro«d(i, pww& taWXB, 3VWFS &!XAX,MS}t &< UHiOHaYRe:-?^ *) *»!«« usk.1A «w»» W S AS*W» /«! 5' 9imli/Z i'~ wts. » muMms* ««. s.-asaBsis-ss's nuw v&m sfyast;- ? INteiutnag y PaSeoS bya a •Cei&iejlroyd# SF ;011. «awajf. Jr tv«rah Ss. a St., w tM sv>- • pxriteu &n & Dsiswwjwwiiki WHOt.eSAt £ *a'5KT«. STJSS £ •»? JP.$w;gDoW 0 & J. 3f» -"fj 8crisj;. & Os, L:—CJfflfcKJMI SStOKSBs SmWl&s WASfSiv, i^?oor,>~S5TAS#, SOHS, ? o#,? !:t>7õ1o;1i! <• T. 3s»5 & OASJS.. grs?;os w«re» » ymif .1 Oop§rifii mm* Qf Ms9iimr#> .i15R O'r I^st Cynirig am A te d 20, 1870. NKWITDD DA fR OLAF, ODDIV/HTH H. PCBHOK, BOU. M.D., F.A.8., LoNMotf. (CV EIBTTHIAD. ) Yr wyl wedl «n«lv«> "Qoorgo'R Pit:* and Ottnl Pf.Bs, ac yr wy1. yn cael on bod yn g«i>msoddedtg o d<iaf:iyfisli»« llysieucl. Nid oe? yiddyrij, Xf! m o nstcr fet«lKid-i '[;¡ YVWYV O'R TARN KIT BOD YK FXCSTONIIAXXE SE; aWEaTHJAWSi AI Y MLFTRTAU HYKV A,ft OTITSJI Tit, &.• Y MfJCRT WEDI «*7 HAMDANF.. Etf>, ar ol ihcddi prswf .'r Patent, <tyw<d,—" Yr. oJ fj nysgwyUart. mae y Pe'aei yn h'jncd ejfeithiol at y Pilet a's Gravel Yr ydwyf wsdi rhoddi piwf tes » nyKi" Lone Sow, "H.><tA.n>! Dear Sir,—I haw beca sroubled for the bust six i&.taifc- with Piles and C4ravrf an4 ion ibs last toii~A%b: have been eonvpletely d'i^bled «nd could iirt o»,-?»5 without pain. ■ To place -eg upon :-he otht-r ms to sat an nitar impossibiUty, r t ok ivz dewew of four No, > Pills, (Pills for the Piles aisn Grave' offecS wa; mh'&cnlou3 :1 aia te-tte-y &w from all pafo. and pei'-wily well. Yonxa traly M. BUrS Allan or Ovaladgativr o?» by Ait.) 8,186b "0-WITI.r.HAD RHYMSBDOL."—BUM fib gh.: FEW v flynyddaa gan y Pile", 1}'1 Gravel. Bntwd ft o6dèbm r>>. alliiog 1"15dyll ar fy nhraud gall y "osm a achoeant I cli, ysgaftider yn fy mheu. Te ..naifl. defstorfcrfd Aberd&r ts Afortbyr ei goreu i mt, ac yr wyf wedi tain iddyt'. bourn 1{. lawer am hyny, ond ni df?.eifbyatafs fsw, !k« odtHwsth an o honynt. Ps-ynaws dyi;h»ld o 6e-jrgert Piles i>nv &pav*i Pillt, a '-hyaierais ddau ddogs o hosyot- yr y&eyf'qto -,m- $dyn iach. B. EBWARj>8.. Ov*ndnr> Anwyl Byr,-Dam yn glaf am aituyw flaoedd gan bt>«« dirfawi yn fy nghefn, ac ysgafnder yn fy mtei. s. ehymerals iawet o bsthaa i'w gymu-5., end hxb fid ilp uy. llenhad 0 r diwedd prynaia flyohald o Georges PUt and Qraml Pills, a chyn i mi orphan cymeryd dsn Ejrchftld yr oeddwn yn ddyn iach. Yr e ddoch. & QKORGE GBUmmm O'r Tyst Cynweig" am Atost 12, 1870. GTZSTGOR i'R OLAF, —Oi ydych to oddtwr%h I Piles a't' Gravel, nen unrhyw b>t>a yn y ce& iStM 77 ymysgaroedd, oymerwoh flyohsid o George's Piln av<i Brawl Pills. Y maeut wedi fy ngwfilla i ar ol bed fewxafa blyneAd yn fethiodlg gan y dolurlftn toyn, so wedi ? £ >^? meddyg fethu fy ia»hat!. D WI--I3AM8, Pen'ralltwen Jfcwcastse. Emlya AT GLKIFION ABERDAR, MSETH YE PONTYPRIDD, LLANELLI, A'R CYLCHOEDD.. From W. BADEAM, Canton, Cardiff, I one day called with & Chemist for a box of Ooorge's Pilos and Gravel Pills, and was supplied with whi«t I supposed to be the get/mine article. I was g?eatiy surprised however, on oponhlg the parcel, to fiad that instead of George's Pills, the chemist had deliberately cheated mo by packing up a spurious box OI Pilln. I had t>.e right article however at Canton, and am much betterpgince I took them. lliiyBYDD.—Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftiau twyilofirns o fath yr ncliod yn c-i-I eu crybwyll vitV yf, teimhf rwymedigMth i d ynoethi y cy/ryw, ac hrfyd i rybnddio y cyhoedd, fel na byddo iddyrxt drwy a' wybod- aeth gael eu byd-nd-i i i 'gym- ry PILLS n u Powders O wneuthuriad eraill o dan y ffugesgus eu bod yn 11awn cyftal o nat gwell na Georgia Piles and Gravel Pills Gelltr yn hawdd en ha ":nab-:(i aii gwahaniaetbu oddiwrth nwyddau yr efelycawyr < iweddar hyn gan fod enw y dar- ganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwy mir o am gylch y blwch. Hirwaun, J. E. GEORGE, M.R.P.S. Morristown, Swansea, Mr. GEORGE,—A rwfl 8yr CYlmraf y cyn.msdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr y mai ticb P LL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er ys wyth nrynood yn cael fy mlico gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymys- garoedd, poen dirfawr yn y colnddion, a t>urni yn yr ystumog Yr wyf w di treio amryw feddygon. a gwahancl BILLS, on rnchefah rydfihad ho:101 c'r poen nea i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, lief y No S. Rkag ofn fod ereill yn dyoddef o hojwydd yr un pùth, heb foddwl fel finau fQj1 a fyno y PILES a'r colnddion a'r ystumig, yr ydwyf yn cymeradwj-o eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwaredigaeth a bsndith fawr drwy- ddy/st. Yr eiddoch ynfgywir, W. G. JAMES, (Gwilym Ddu o Went). Dymnna J. E. G. hefyd alw sylw y lluaws at y darpariaethan canlynol. Y mae ganddo gyf- lenwad mawr o honynt yn wastad ar law. GEORGE'S TIC MIXTURE. Effeithia y Feddvginiaoth hon y gwelliantati mwyaf gvryrthiol y clywyd erioed son am danynt, oddiwrth un o'r anhwyldorau mwyaf poonue a dlrdynladol, aef Ticdolorw, (Ticdolereux.) Mewn potelau, Is. 9c. a 2s. 9o. yr un. GEORGE'S TONIC WINE. Uchei gymeradwyir y Ddarpariaeth hon i'r f gwan a'r isel ysbryd, fel diod ag sydd yn cyaylltn mewn ffurf foddhaol, holl rinweddau cryfhaol 'Port Wine,' ag elfenau iaohaol y llyslaa hyny a gydnatyddir gan bawb fel y rhai mwyaf effeithlol 1 adferyd lechyd. Mewn potelau, 1.. 60. yr on. = STEPHEN. J. ESLICK A DDYM1JNA hysbysu ei fod wedi cymeryd XJL at y fasnach ddygid yn mlaen gan ei dad (E. Eslick) fel Cabinet Maker, Upholsterer, &c. Gwerther DODREFN a MODDION TAI am y prisoedd rhataf. Gwneir pob ADGYWEIRIADAU ir ychydig o rybudd, ac ar y telerau mwyaf rhesymol. O. Y.-Telir sylw arbenig i adgyweirio Sofas, Couches, Easy Chairs, &c. 1190. W. J. REES, GENERAL PRINTER, BOOKBINDER, &c., LANDORE, NEAR- SWANSEA. Posters, Handbills, Tocynau a Phrogrammes at Eisteddfodau, &c., am y prisoedd iselaf. Pamphlets, Rheolau, Marwnadau, a pliob math o Lyfr-waith yn 4destlus a rhad. Pob mnth o Argraffwaith yn Gymraeg a Seisneg, W. J. REES, ARGHAFFYDD, LLYFR-RWYMYDD, ,lc. 1157 GLANDWR, ABERTAWE. A RIAN.—At foneddwyr, clerigwyr, amaeth- wyr, masnachwyr, ac ereill, mewn tref a gwlad. Mae MR. FAIRHEAD yn barod i roddi benthyg symiau o £ 10 ac uwchlaw, yn gyfrinachol, am adegau meithion neu fyrion, ar Note of hand, Ysweiriant Bywydol, Dodrefn (heb eu symud), Stoc (byw neu farw), Meddianau, neu umrhyw ddyogelwch cyfleus arall. At-daliadau fel y byddo yn gyfleus i'r benthycwyr. Llog o £5 y cant. Dim ataliad, treuliau cyfreithiol, ysweiriant, na ffurfiau yn agenrheidiol. Ceir manylion pellach ond ymofyn yn bersonol neu drwy lythyr at Mr. T. Fairhead, 117, Brixton Road, Llundain, S.W. (gerllaw Kennington Gate). 1164. ESMWYTHAD BULiN! MEDDYGINIA ETH Y BOBL, WH:TI'S BI.ACK CURRANT COUGH SYRUP Yw y ft ddyginiaeth ddyogelaf a sicraf a ddsr- ganfyddwyd erioed er gwell* peswch, anwyd, y ddarfodedigaeth, diffyg attadl, crygni, colled 11 is clef>d»n y gwddf Yn y geuaf mae yu il, siol iawi-i ib ewch nosawl, gwrwstaidd. sych, a chogleisiol Rhydd White's Black Cur**nt Syrup es- ir w jth d buati ■ cync rthwys. y claf i daflu yinsith bob llysnafedd, gan ei alluogi i anadlu «>da rhwyddineb, a chysgti yn dawel a llonydd. D.trl' n-r v t:s iola thsu amea-wedig gr<?a phob costa l, 7¡:¡- alia tffei lsv gwe liantol y faddygjnSaeth ar ffiV l^dig h n TYSTIOLABTHAC DIWFDDAR. Eglw. o Cwmin, Meh. 19, 1874. Y: irl Syr Ma f 'ch Bla: CuirtCtSyrcpynddar- br<^»f-th ragornl. Y ma w< di rho'di mwy o ionyddweb imiy y 'os a g" n cthur nw. o ■<« 1 m nagunrhyw b th »r»ll wyf wedi b[o&.—Yr r-feldoch, JET AYLOB. Y usas canoedd o dy ti iaethan wdi en derbm. M»« cyflfehwy. yn siarid am dano yn y mwyaf onmoiailwy. Ar werth gan holl gyffrirwyr mewn costrelau am Is He « 2s 9c:. yr ur., ac yn gjfanwerth g.it?. holl fasnachwyr patent me(licinei. H' lw<;r: Mse pob batiibod ar p..pyT o am^yl- h y C^tr-H wEItH ei i gan Whfts Brother's," »c hobd ya d»rs y v iriau Vihli-'g \)oTJ;?h S; rv:p yn M raff av y gwydr Das tared g yn 111-ig gars WHITE BSOJHEKS C ffeir- wyr, ?, Guildhall Square, Caerfyr ,dm. L383 l UA:H FD I BAW-H A HYNY n RHAB fEIL EEOEYD neu TU'lIISH BATHS, ILLBFLLE, TAS LYWYDDI\WVB MR T. AiYKLN8 Pn^cKsdd,- lst Class, (I 8 s^aa. hyd .§.p.txi^T-Ss. 2»d 6 8 p.ss- hyd 7 p.m.—Is. Fof tho owiwisno*: of travellers; mA others, tirat-class will be ppenad ffæ 7 till 8 p.m. G-wry^od—ttyddtea Mnn, Sdleyoher, lac, « 8»dwrtt.- Monywod—dyddlan Mswrfek Gw&nor. Plunge &, Sbovror Baths—Oomlorl&bk fitted,, M. each. Rot Water Baths—let USass, if" 2xid Ulass, Children tc. all One, &U..f at half prioe. AT Y CYHOEDD. Cynghorir ni yn y gyfrol ysbrydoledig i brofi pob poth & dal at yr hyn aydd dda. Wedi gwneyd prawf ar feddygon Pontypridd alr cylchoedd gyda'r amcan o weUil fy nglun rhag y p en wyf wedi ddyoddef yn yttod y gauaf a aeth heibio, a methu cael meddygin- iaeth gan yr nn, gwnaftthum brawt ar SVddon Tyrcaidd Mr. Atkifcs, Merthyr. a chefais rydd- had. Erbyn hyn, medraf gerdded, rhedeg, ac ymbrancio heb deimlo dim poen. 0 hyn allan, gwnaf lai o ddefnydd o gyfferi meddygon, a daliat"&tyrhyn sydd dda." Am dynerweh at ddyoddefwyr, ni welais yn ystod fy arosiad yma, ar y cyfandir, ttc yn America neb yn debyg i Mr. Atkins, trinia hwynt fel tad yn trin ei blectyn. Gydwladwyr, os ydych am iechyd a hoenusrwydd. ewch am ychydig droion i Dnrkish Bath, Mt rthvr.—Wyf, DAVID THOMAS, Contractor, Millfield Villa, Pontypridd. L. 2r4 MM>;Diai.HIAKTH 1 BAWB. DOCTOR D W' B.—Bef y dledig e? 1M0 J?'&QWFmWB Medd.vg Ymarferol mewix yzrol oynlltua y diwedd&r X>r. OoMii. Ife A ehymerwoh eloh darbwyllc gaii dystioi aothaa gau; y cymoradwyaethfm gorat lalIu ymarfepoi y Proffeiswr Allen ytiy% j tyetiolaethau parhaua sydd i'w wellia,iitai anghydraarol, y rhai a gyflawna efe hyd y., nod wedl i erefil fethu, nrhestr o'r rhai a, ellls eu gweled yn ei feddygfa, yn 2, Marked Street, Aberdaro. Y mae ei ystafell ymgynghori yn holio; neillduedig. Yr orian er gwne udymohwillAd ar ddwfr ac I ymgynghori, o 10 yn y bower hyd 8 yn y prydnawn. Pob achosion dirgelaidd, lnftainmf.tioE twyinynauj y frech wen, ac anhwylderau y crcen, &o., awellheir ganddo mewfi yehydtg ddyddiatu Oymerir at anhwylderau cronie with y miB. Anfonir pob moddion meddygol 1 nnrhy^' ran o'r deyrnaa ar dderbyniad stamps neu P. 0. Orders wedi eti cyfelrio i Botanle Establishment, L223 2, Market Street Aberdave. Ymfudiaeth Rhad! Paham y Dylai y (Jymry fyned i QUEENSLAND, A WSTRALIA ? Oblegyd y cant yno lywodraeth Brydeinig, arferion Prydeinig, a threfedigion Prydeinig. Obegyd fod lie iddynt mewn gwlad, ddeuddeg o weithiau yn fwy na Lloegr. Oblegyd y cant fwynhau amrywiol gysuron, megys, cig iselbris a ffrwythau per, a danteith- iol. Oblegyd fod yr hinsawdd, er yn boeth yr hftf, yn un wirioneddol iachus. Obegyd fod ffermydd, gorsafoedd defaid ac anifeiliaid corniog, mwn-weithfeydd, trefydd, a reilffyrdd-weithfaodd mewn angen am weithwyr, a gallant dalu liuriau rhagorol yno. Oblegyd gall dyn cynil gael fferm yn fuan, maelfa, neu fasnach yn eiddo ei hun. Oblegyd rhyddfeddiant o fterm o 80 cyfer ni fydd yn unig ond gwerth 3p. y fiwyddyn am 5 mlynedd. Oblegyd nid oes treth y tir, degymau, na threth y tlodion i'w talu. 11 y Oblegyd y gellir yn hawdd gael planigfeydd cotwn a siwgr yno. Oblegyd nad. yw gorsaf defaid ac anifeiliaid corniog o -20,000 o gyferi ond megys lOp. y flwyddyn o ardreth. Oblegyd am lp. y flwyddyn gall dyn wneyd priddfeini, chwareli cerig, neu gymynu coed, Oblegyd am 10s. y fiwyddyn gall gloddio am aur neu alcam, a chadw yr hyn a gaiff, neu am 30s. feddiant rhydd. Oblegyd nad yw tir copr, liaiam, neu y glo oncl yn unig 5s. y cyfer o ardreth, neu 30s. fel meddiant rhydd. Oblegyd gall cwmpeini cydweithiol o weith- wyr gael amodweithred am dir i gloddio am aur, alcam, yn 0 gystal a glo. Oblegyd fod masnach yn agor rhagolygiadau rhagorol i fasnachwyr. Oblegyd fod ffermio a mwngloddio mewn tref- diroedd yn rhoddi gwaith i grefttwyr. Oblegyd gall celfyddydwyr, â 10s. neu 14s. y dydd gael yn fuan dai rhydd-ddaliol. Oblegyd fod gan rieni lai o bryder am ddyfod- 01 eu plant. Oblegyd fod llafurwaith y rhyw fenywaidd yn cael tfd rhagorol. Oblegyd y gall cyflog-ferched gael o 30p. i 35p. y fiwyddyn. Oblegyd fod gwell cyfleustra i fenywod i ym- sefydlu mewn bywyd. Oblegyd fod y Llywodraeth yno yn gwneyd cyfreithiau er lies y lluaws. Oblegyd fod y dyn gweithgar yn meddianu ei hawlfreintiau gwleidyddol. Oblegyd fod cyfartaledd crefyddol, heb gy- northwy Seneddol i unrhyw blaid. Oblegyd fod cymdeithasau cyfeillgar a chy- medrol yno yn boblogaidd. Oblegyd fod y Llywodraeth wladol yn cy- northwyo yr ysgolion yn rhydd o bob tftl. Oblegyd fod y pellder yn cadw y drefedigaeth rhag cael ei gorlenwi. 0 gweision a morwynion flfermydd, a fyddo yn gwybod fFermwaith yn cael eu elud- iad yn rhydd, creffbwyr yn cael cynorthwy, ond talu 4p. yr un. Oyclvwyna y llong nesaf o Lunda/m ar y 29ain o'r mis h/wn. Hysbysiad yn rnhellach a ellir gael gan MR. OWAIN MORGAN, Pontypridd. D. S.-Nid oes neb yn rhwymedig i'r Llyw- odraeth ar ol cyrhaedd Queensland, ond pawb mor rhydd yno ac yma. 1156. CAVILS & SON », Watchmakers, Jewelhrn, SilversmithOptieian». fitc 4"c., 5f C#Tiild> aLl Square, Carmarthen, &D/ 3, Few Street, Feafh •'Ty«.VlES & SONS' W ATCHRS t4; suit 91:. of pi^ri-hssera. WATCHES of the best English and For eitri) make. &OLDPATBNTL35VERS from £10 1.0" SiLYEB PATSAT LEVERS let ,{tJO 4s £ 5 5».t up to £10 10s. GOLD GENEVES, at £ 44s.t £ 5 5B., vi klO SILVER GENEVES, at £ 1 I Ob., *». .£f'¡ 88., and upwards. F)AVIES & SOUS' WATCHES are altsay tw tho pcekfttj behig akiiftdljr timed and adjusted. Intending purchase are respectfully assured that they canr-ot Ô. better than send to us for a Watch, wbisF will be forwarded to any address on receipt of Post. office Order. I lAYIES & CLOCKS of every del!. —" otfption, Jt wellery of tha newest de- signs, Bilver Goods in great variety, E ectm plate of the best inscription. T'|AVIES & SOBS' STOCK of SPEOTA OLES ootsxprleea «.!i kftv^R in Gold, Stee], aj-d Shel: frames. Special attention is invited to our Stock of MENISUS LENSES. This form of Lense was sug- gested by the celebrated Dr. Wollaston; its peculiar form admits of a wore accurst, focus of the ssi-le-rays of light being obtained, e';y obviating any strain or fatigue te the wearer. They are fitted to pantoscopic straw-colour stee rames, and present light and elegant form of Spectacle.—Prico in Pebble?, 10s, 6d.; Glass. 4s. T)A.YIE8 & 5»OFS rsp^lr sli kinds of Wateb.«s, OlcckR ■ « eweilei-y, &c., in best manner. 1127 If il Ilf Manufactttror of all klndi. of MINERS' BAIBTY LAMPS, And sole-maker of his Patent Improved CLANY Iiarop, With Elastic Glass Ring, Which admits of the expansion of the glax without the risk of breakage. Prices and Designs on application for quantities. CAMBRIAN LAMP WORKS. L 282 7, Cardiff &tr«et} ABERDARM NIf Z EAL A N D. TYf LHwodraath New Z°alsnd yn svrf .r ift, TALU CLUDIAD LLAETHWRAGEDP a. GWASANAETHDDYJS ION. .Gee,yd yr ymfudwyr yn ystod y foriaith dall ofal Boneddigesau neillduedig Fit y gwaith, a chynelir hwynt yn Nghartref yr Ymfcdwyt hyd nt's y ceir sefyilfticiedd cymhwye iddynt. G dl morwynion deheuiy gael setvllfaoedd da a. chyflogau da heb ddim trafferth" Gwc^eir cais bersonol, ieu trwy lythyr. at yr As^elit-General for N.w Z»alar<d. 7, West- minster Chambers, Victoria-street, London, S.W. 1203 QLENFIELD. GLENFIELD. THE QUEEN'S LAUNDRESS SAYS THIS STARCH IS THE BEST SUE EVER USED. 92 L. G LENFIELD. GLENFIELD. LAN DARE WOOLLEN MlLl-S, Aber- U —E> G. PRICE and OofapAby spin for Weavers at foiupance pe? lb. 929 gWTDDFA'R Q.WLADQARWR Am bob m,%th o ARGRAFFW AITH rhad gW f DDF A'R, Q/v?L s D1ARWR -i.X Am Circulars, Billheads, a Chardlau. gWYDDFA'R Q.WLADGARWR _.X Am bob math o Dsfl. n\u Cvfrifoc, Rha as Ojmduithijsau Dysgarul, &c." gWFDDFA'R GWLADGARWR Am Hysbysleni o bob mabtioli, ac yn mhob ltiwlati. gWYDDFA'R 'Q.WLADGiRWIl Am Lyfrau Newydilon o bob cuath am y prisi-vu fsalaf. gWyDDFAR QWLADGARWiR Am Geridorlafth yn rr Hen Nodiant a'r Tonic Sol-ffa. WILLIAMS' j PONTABDAWB WORM LOZENGES. Maept yn caal on gworrbfawrogl gan riew to uu o'r tjeodkhlon mvryaf a roddwyd eriodd gm' •i-ro Kf yr hwn sydd yn tywalit bob bsndith ft* f ddynohyw. MaeSv yn hollol ddiniwtd a dyogel i'r (dear ye tyn,.wr.f, so er hyny, taor "So!th;oS I ddinystrio bwrw IJyagyr Rilan, M v nuwat nnwa medd fcaftwng ya owd, etV' ga>l«- vb iniaeth berjfmih natur at bob mcd'h a Lyngyr. NI* gallwri byth Sdywsdyd )in rhy dda am ddyfatetwl Worm Lozenges WUllasr., Pontar laws, obsrwydd tie a d a ll modd lffrau yr maiidygol snwocftf, ond a ch.fo'd adlm ynddyni i atob 1 bwrj>»3 Bio » pan y cj ig&i eraill; efe a chwlll dd ac a ddo.ir nodi! sylwaddan cyuyrchlort y deyrnr* lysi^«oL TO ENWEDLF rhai a biFrthy-nw., t tgfeffd«u Piar t. paa d pcMt<: ajaill ra hamssr mrWR siarad ofor. &c o'r dïw<dd »U ildatgEn- iyil.id y peri a cbwonyclwl. mwldyghiisatifc lysikjoS brrfr otii d-i niwed I'r plentyn, sc ck5JLnyj!tra,t br<f soho# ol. fydau ^laa>; ond ox galai, fs gtvltodd hynj- e! frwyd •xtdo af ni ba fcjw ya hlr fwynhan ol:>d el feddy^laiaitb worthfawr. on* bu farw, j<a.-»wodd at dda^iaty^tdSaO er budd conedl-kethau dvfoiol ARWY D DION,— Gellir yn hawdd atlnshod paa fflut-f gan lyagy* trwl ral o'r arwyrtdloa canlynol s«f chwant nlwaldloi at fwrd. aaadi drowllyd, br.h,,1rbd8lu ni.rtoo. poanan yn y sft3* & pan, Dia lad y daasdil mewa cvtg pigo ytewyu, gle«a wynot a cheaedd yw, f llyi{a!<5 cal»dwch a flaws did f baJB a phoeaan cn -rcithla-i- p weh byr a syob, iynso&J y corff, twymrn arat churi uiau afraolaldd, a weithiaa bwygf.1! dlrdynnl. (convulsion*) ya achosl ow ola-th ddlsynawth, a gwre ac r-iad yn oghyloh » rhof (anus) y rhai yn fyych » b,rant Iddyat ga.il a >. casa- gynn ryd ya Us clvryfan y aaarcboglDa (piles.) Dc r^jorlr hwynt yn y d/fo iol gyda'r gofal & Hlaaylw Bri»yaf, gan J. DA VIES, Facai-y & Dispensing Chemi*% High Sttcet, SWMlOOa, Yr h^n a brynodd y gyfafwyfl^.eb /r'crtpt) wreMlloI, ( gwerth.tr y Telsenati (Lozenges) t;yn gaa rhan fwju 0 Ff-jryliwyr j Deyrnas ys ol &}(-. Is lie,; e. 2t. 8c. jr blwch. Arb-edir cryn lawir wrth btynu y doguaa mwy-J, gentr cael drwy y Post. n A phob Tefsfjs wedl e! nodi tef, h n:—"J. WBIUM, Pontard we," ohamydA y mh i y farchuad ya llifelrio »2 RIDLYSHUDAN. Mil.e'f galiim "WILLIAMS" W OR. Lot- • EN OR? TRADL "graffn ar Stov.tp i IDP'^OFES^H. 2, ^To'eeky Placa^ Tow-r R nd ^shtcnP rk Birming- '-o n c a ham Me i 27a n rev4. Anwyl Syc,—Mat- g nyf ferch echan lair Hwydd a haner :l D'6"d fcdd am diwy flyn A o t iwrth tapeworms. Yr wyf wedi gwnoyd prawf bob cynghor a meddyginiaeth a gyflwynwyd i'm ylw. Bum yn ei meddyginiaeih, fy hun am am e-, gan roddi iddi urpentine a ra<tûr oil. ond heb yr un effaith daionis. Ond ar ol -hoddi iddi ddau fly liaid yn un g o Williams'a Pomardawe W-rm Lozenges gwaredodd ddwy lyngy en-— un yn bum ar llaU yn fcedair tr edfedd hyd. Ystyrl- wyf y b aswn wedi arbed traul, pe ihoddaswn bum punt am un blychaid ar y cyn at Bydd < mt yn waadoI ei canmol Gal!a lddango, y Hyngyr os bydd rhyw rai am brofl hwn.—Yr eidd.ch,-W. SHAW,—Mr J. Davies. Y GWIJA.ÐHARWR, Printed by Stain Power, and Published by the Proprietor, WALTER LLOYD, at bit Geaeml Printing Office, Canon Street, Å berdan, in the County of Glamorgan. FRIDAY, November 26th, 1875. 7