Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

---EISTEDDFOD GERDDOROL A…

News
Cite
Share

EISTEDDFOD GERDDOROL A i CHYNGHERDBAU ABERDAR. Mr. GOL.Mae eyhoecldiad llythyr eyfeil- iornus "Cerddor o Lan Rhondda" yn ei wneyd yn angenrhaid i mi ofyn am le i'r e»lurhad a ganlyn; rhag i'ch darllenwyr Huos- og gael eu camarwain parthed yr anturiaeth o-erddorol sydd ar droed gan Gor Lndebol Aberdar. Cynllun gwreiddiol pwyllgor y cor oedd rhoddi dau gyngherdd dydd Nadolig (perfformiad o Judas Maccabejeus yn y Tjrydnawn, a chynglierdd amrywiog yn yr hwyr) cystadleuaeth gorawl dydd Llun can- lynol ac ail bevfforniiad o "Judas" nos Xrun. Wrth reswm, y mae treuliau rhes o gyngherddau uwchraddol o'r fath yn fawr, heb son am dreuliau ycliwanegol yr eistedd- fod, a chan mai i'r dosbarth gweithgnr a mas- nachol y perthyn aelodau y cor braidd yn ddieithriad, ac heb unryw drysorfa tucefn i w ^cynorfchwyo, yr oedd yn oiynol cael rhag- olygon gvveddol ddaam lwyddiant cyn y gall- asent deimlo yn galonog i fyned yn y blaen. Oherwydd nad oedd gobaith am gystadleuaeth lewvrchus penderfynwyd gohirio yr eistedd- fod "hyd rvw amser mwy cyfaddas. Synais wrth ddarllen sylwadau "Cerddor" fodamryw o-orau galluog yn parotoi. Ni wyddai y pwyllgor ond am. un, ac nid oedd sicrwydd mai gyda,'r amcan o gystadlu yn Aberdar yr oedd y cor hwnw yn parotoi. Danfon- ais at dri ugain o arweinwyr corau yn Mor- ganwg yn dymuno am iddynt fy hysbysu betli oedd eu b'.vriadau yn nglyn an heisteddfod, ond ni cliefais gyniaint ag Ull atebiad ffafriol —yy oil yn nacaol Dan y fath amgylchiad- au onid doethach oedd gohirio yr eisteddfod na rhuthro yn wirfoddol i ddyryswchl Nid oes un saili ddywediad "Cerddor ein bod wedi newid y prif ddarn. Gallaf dystio i:r pwyllgor (yn ngwyneb awgrymiad wnaed am idddynt osod darn mwy adnabyddus yn lie y Danehwa") bleidleisio yn erbyn cyn- llun fuasai yn debyg o'u gwneyd yn destyn gwawd. Hefyd gofyna Cerddor" a oes dim digon o ymdrech ac amyned.l yn nghorau enwog Aberdar i dori tir newydd iddynt eu hunain, yn hytrach na mavcliog bvth a hefyd yr hyu ddysgvryd iddynt gan Caradog ac ereill. Caiff y "marchogwyr" amddiffyn en hunain, os mynant, a gwnaf finau grybwyll yn wylaidd fod y Cor Uudebol yn gwneyd hyny all ant i dori tir newyud (er gwaethaf eiddigedd a chulni iluaws o rai ddylent osod gwell esiamnl), a gwn na fydd neb yn barotach. na Caradog i gyfaddei: mai peth newydcl yn hanes Oor Undebol Aberdar fydd perfformiad ■o "Judas MaccabiBiw'' gyda chorddorfa gyf- lawn. Gan fy mod ar y pwnc caniatewch i mi ddweyd gair, mewn ffordd o apel at gerddor- ion a Vaantoriou yn gyffredinol. Mae y Cor wedi cychwyn anturiaeth bwysig maent wedi cyliogi llsiswyr ac oiierynwyr campus, yr liyn sydd°yn gwneyd y treuliau y cyfryw fel nas o-ellir disgwyl am eivv", pe ceid lloned y neuadd o v/randawj'r i bob cyngherdd. Gan hyny yr wyf yn apslio at eich darllenwyr am eu nawcld a'u cefnogaeth i gvngherddau y Nadolig a'r Llun canlynol. D. RHYS, Ysg.

T. E. A. CHYFARFOD LLENYDDOL…

GOHEBIàETH 0 L'SEPWL. -

Cyngherdd Blynyddol Biloa,…

Ticlibome Eto.

Yr Undeb Cenedlaethol.

Family Notices

Advertising

LLlliELL Y "NATIONAL" I NEW…

Advertising

T N A N R 0 Y A L 1SIAI L.…

Advertising