Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

■—Jt , ."'.CWMGARW.y

..'LLANELLI.•'•'••••••

News
Cite
Share

LLANELLI. •'•'•••••• Prydnawn dydd Sadwrn diweddaf, agorwyd ^yfrinfa newydd yma perthynol i Urdd yr Hen Frytaniaid 'adran Aberdar, o dan yr enw "Hen Gastell Lliedi," yn ngwesty yr Hen ^r&stell; gerllaw y gwaith .alcan, gan swyddog- 10n gweithgar adran Aberdar, yn cael eu cynorthwyo gan Mr. Morgans, o gyfrinfa ''Grobaith Aman," Cwmaman. Oherwydd "Od yr liin wedi bod yn ddiweddar mor ^ymestlog, penderfynwyd peidio gorymdeitli- io; eto, cafwyd cyfarfod Uuosog a hynod ^dyddorol. Yr. odd Mr. Rees, Foresters' Arm3) Li an Mr. Morgans, Amah Hotel, Cvvniamau; a'r s%yddogion o Aberdar ac ei'eill yn hynod o hapus yn eu cynghorion ki hanogiadau. Yr oedd No. 5, Carmarthen- shire Rifle-Yolunteer'-Oorps Brass Band, o dan. arweiniad y medrus Mr. Charles Edwards, yn bresenol, a chwareusant yr hen donau Cymreig nrur xtftsttfatui-H'CS" tleri pawb waeddi Hen Frytaniaid am byth. Callocld aniryw ? aelodau y band- uchod ganeuon difyrus iawn. At achos o'r fatli, nid oes g\veU band gael—y maent yn garnpwyr ar y vocal, instrumental. ilaed'dant bob cefnogaeth. ■hoddasant ffu gwaith yn rhad lief yd. Mae Poblle i gasglu y bydd i'r gyfrinfa hon ddyfod yn flodenog iawn. Mjie'r brodvr yn weith- Sar a Mr. a Mrs. Tiiomas, gwr a gwraig y ty, mor serchog a chalon-agored, ac yn teimlo dros -Hen Frycfaniaetii, fei undoes Me i ofni am aflwyddiant jnna. Bydu i'r Syfrinfa gyfariod bob pythefnos am 7 o'r gloch. Dyum gyiie i yiaii;y LItiaelli vn awr. Unwell, frodyr, ar unwaith. Mr. Thomas, ysgolfeistr y Docks, yw yr ysgrifenydd.. '1

TRECYNON.. •'

.-,LLANFABOK-'-'I

. RHIGOS. ' - * '

Amddiffyniad yr ^rch-dderwydd,…

Yr Archdderwydd a'i Honiadau.

EISTEDDFOD UNDEBOL MOUNTAIN…

I EISTEDDFOD NANTGARW.

DYOGELU BYWYDAU.

AT YSGRIFENYDD EISTEDDFOD…

Y BEIBL CYSEGRLAN, GAX DR.…

[No title]