Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

H. LEWIS'S SHOW-BOOMS ARE NOW OPEN, With all the Leading Novelties of the Season In MILLINERY, COSTUMES, SKIRTS, MANTLES, UMBRELLAS, &C. H. L. would call Special attention to the lines enumerated below,- 2000 Yards Black Silk, from 2s. 4l per yard. A large Parcel of Black Silk Velvets, much under value. 9 3000 Yards Ribbon, in all the new Shades, from 2f d. per yard. Large Consignment Tapestry Carpets, jL 2s. 7 yd. per yard, usual price, 3s. 6d. 2 Bales of Blankets, 9s. lid. per pair, usual price, 12s. 6d. 1187 BIONTTREFORIS. CYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG Flynyddol y He uchod, Llun y Sulgwyn. nesaf (1876). Bwriedir i'r cyfryw i fod yn bobpeth ag y carai Llenorion a Cherddorion y Deheu iddi fod— mewn Darnau, Gwobrau, a Beirniaid. 'Nawr fechgyn yr Eistecldfodau, i Treforis y dydd bvvTiw, beth bynag. Bydd yma ddarpariadau er eich gwneyd yn gysurus. Ceir y many lion eto.- Yr eiddoch, 1145 A. H. WILLIAMS. 35, Commercial street, Aberdar. D. L. PROBERT ADDYMUN A hysbysu y Cyhoedd ei fod newydd AGOR SHOP, lie gynt y preswyl- iai Mrs. Dance, a bwriada gario yn mlaen yno FASNACH mem BWYDYDD a Groceries o bob math. Y Goren am y Prisoedd Rhataf!! Bydd y fusnes yn Cwmbach yn cael ei chario yn mlaen fel cynt. 1173 Yn aim• yn Barod, Cyfraith Newydd y Cymdeithasau Cyfeillgar, yn Gymraeg, (38 a 39 Vict. Pen. 60). PUIS S W L L T, |Pri« y Gyfraith yn Saesoneg yw Is. 6ch). RHODDIR i Gyfrinfaoedd yn derhyn dwsin ac uchod dri chopi yn rhad—-un i'r Llywydd, un i'r Is-Lywydd, ac un i'r Ysgrifenydd Taledig. Y telerau arferol i Lvfrwertliwyr. Pasiwyd y penderfyniad canlynol yn tmfrydol yn Nghyfarfod Chwarterol yr Iforiaid, yn y Victoria Inn, Cwmbach, dydd Llun, y 6ed o Fedi: Fod y Cyfarfod hwn yn teimlo ei bod yn ddyled- gwvdd arnom i gefnogi yn y modd rnwyaf gwresog a chalonog y brawd Jenkin Howell yn ngwyneb yr anturiaeth bwysig achanmoladwy y mae wedi gymcryd mewn ilaw, sef cyhoeddi Cyfraitli New- ydd y Cymdeitliasau Cyfeillgar yn yr Iaith Gy- mraesr. a tliaer erfvniwn ar y swyddogion a'r brodyr yn mliob Oyfrinfa i wneyd eu goreu i'w gwertliu. Mae yn dda gonym allu hysbysu fed un Gyfrinfa. yn yr Adrai) wedi penderfynu cymeryd tri dwsin." DAVID HITCHINGS, U.L.A. THOMAS WILLIAMS, I.L.A. THOMAS WILLIAMS, Y. A. Anfoner at y Cyhoeddivr, JENKIN HOWELL, Printer, 16, Commercial Place, Aberdare. 1155 Cyhoeddi adau Newyddion Hughes and Son, Wrexham. ALMANAC Y MTLOEDD. am 187G; Cylchrediad blynyddol, 80,000. THE ENGLISH DIARY; Price,—Pocket-book, Is. Ditto Cloth, 6d. LLYFR DAnLECoN Sef darnfu addas a dyddorol at wasauaetll Cyfarfodydd Llenyddol, &c. Amlen, Is. CANIADAU BETHLEHEM; Sef Carol.au Nadolig, gyda Thouau priodol yn yr Hen Nodiant. Pris tic. HANES Y CTKEY; Gan Morgan. Prig 3s. SWN Y JUWBILI, neu Ganiadau y Diwygiad yn Nodiant y Tonic Sol-ffa.. Gan y Parch. J. Roberts (Teuan Gwyllt). Ivhanau 1, 2, a 3, Pris 3c. yr un; nen y tair Illian* yn nghyd mewn Am leu, 9c. Llian, is. Yn HYMNAU YN UNIG; Mewn Amlen, 3c.; Llian, 6c. CEKDDOK Y DEML Sef Hymnau a Thonau at wasanaeth y Teinlwyr Da. (Argraffiad Newydd). Pris 6c. ALEGOUIAU CHRISTMAS EVANS Gan y diweddar Cynddelw. (Argraffiad Newydd). Mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6c. LLAW-LYFU Y BEIBL Gan Dr." Angus. Argraff- • iad nev/ydd a destlus, wedi ei gywiro. Ystyrir v llyfr hwn o werth anmhrisiadwy i'r Myfyriwr Ysgrythyrol, ac y mae y ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio fel Class Book yn ein Colegan yn ddigon o sicrwydd am ei werth. Mewn Llian, 10s. 6c.; Haner-rhwym, 12s. GEIKIAIJLB YSGBYTHYKOL CHARLES Argraffiad Newydd gydag Attodiacl n, Gwelliantau, gan y Parchn. L. Edwards, D.D., a D. Charles, D.D. Mewn 20 o Ranau, Pris Is. yr un; neu yn Rhwym, Croen Llo, 25s. LLYFR TONAU AC EMYNAL; Gan Stephen a Jones: wedi ei gyd-rwymo a'r COEGANAU. (Nodiant y Ll Tonic Soi-ffa). Llian, 3s. DEUDDEG 0 ANTHEMAU; Yn y ddau Nodiant, gan Alaw: Ddu. Pris,—Hen Nodiant, 3s. Co.: Sol- ffa, Is. 3c. CANEUON;—"O tyr'd yn ol fy Ngeneth wen," "Ymweliad y Bardd," "Yr Hen Lane," "Y Mud a'r Byddar." Pris 6c. yr un. Y M KDDYC ANIFEILAIDD Gan John Edwards, Caerwys. Cynwysa Gyfarwyddiadau Meddygol at Haint y T'raed a'r Genau. Pris 5s. CANEUON DBIIWENOG, Pris Is. (Yn y Wasg). 1179 For sale, by Private Treaty, ALL that Valuable FREEHOLD PROPERTY, situ- ate opposite the Blaengwawr Inn. Cardiff- Road, Aberdare, consis ing of a large Plot of Ground, most valuable for Building Purposes, to- gether with FOUR DW-ELLING HOUSES. Already built on a part of it; two of which re- quire a Small Outlay, being lately used as a School-room. For further particulars apply to Mr. JOHN JONBS, 16, Cardiff Street, Aberdare. 1205 Ail Eisteddfod Flynyddol Sciwen CYNELIJt yr Eisteddfod uchod DYDD NADOLIG, 1875, pryd y gwobnvyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Rhyddiaeth, Barddoniaeth, Caniadaeth, &c. Prif ddaxnau Cerddorol. I'r Côr, heb fod dan 50 mewn rhif, a gano oreu, "Datod mae rhwymau caethiwed," gan John Thomas. Gwobr. 12p. I'r Cor, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano oreu. y Marsellaise." Gwobr, 4p. I'r Cor, o'r un gynulleidfa, a gano oreu y Ddn Gynulleidfaol, mesur 12fed, gan Alaw Afan, o Gorlan y Bevrdd. I'w chael, gan yr Ysgrifenydd, pris 4c. drwy y post, 5c. Gwobr, 2p. I'r Fife Band a chwareuo yn oreu Glamorgan- shire March," "Pant corlan yr wyn," a, "Breu- ddwyd y frenhines," o'r Songs of Wales, gan Briuley Riehards, gwobr 5p. Bwrddoniaeth. Am yr Awdl oreu ar Gydwybod,' heb fod dros 250 o linellau. Gwobr, 2p., a Chadair. Beirniad, y C'anu.— D. YORATH (Eos Ilafod), Ystrad, Pontypridd. Llyimjdd a Beirniad y Fwddoniaeth. Parch. R. Morgan (Rliydderch ab Morgan), Brynawen, Aberavon. Am fanylion pellach, gwel y programmes, i'w cael gan yr Y sgrifenydcl ain geiniog yr un; drwy y post, ceiniog a dimai. LEWIS JONES, Ysg. 1123 Francis Street. Sciwen, Neath. S w >- p H Z p, § IliHlllil c:j V W QQ HARMONIUMS! THE Aberdare Harmonium Manufactory. B. ,H. PHILLIPS,. IlarmGnium Manufacturer and Ijiventor of the Cheffionier Orflwn, RESPECTFULLY thinks the public for their kind, patronage in the j>ast (having sold in the last three years over 300 harmoniums), and hopes to have a continuance of their favour in future. B. H. P. wishes to draw the attention the public at large that he has just returned from London with a large stock of French Haraiunium and Organ Fittings of the best make. Trade supplied on application o iCataltwpie. Agent for French and English Ha meniums, Pianoes. and American Organs by the best makers. Harmoniums repaired on the hortost notice. Harmoniums and Organs supplied to churches, Chapels, and Good Templars on easy SHOW ROOMS—6. Gadly llaad .tnd 5, Per- severance Row, Aberdare. University College of Wales, Nov. 20, 1875. Fellow Countrymen-I have much pleasure in recommending the Cheffionier Organ for its mellow and pipe-like tone, and for its external appearance Wishing the maker all the patronage he deserves, I am, your humble servant, JOSEPH PARRY. Further testimonials on application. 1118 ISAAC THOMAS, UNDERTAKER, ABERDAR. GAN fod cynifer yn ymholi a ydwyf wedi rhoddi fy ngaiwedigaoth fel Undertaker i fyny, cly- munaf hysbysu y cyhoedd yn gyffredinol fy mod yn dal yr un swydd fel o'r blaen, sef Undertaker, er fy mod hefyd yn cario'r alwedigaoth fel Auction- eer yn mlaen, ac yn barod i roddi fy ngwasanaeth yn mliob rhan o'r wlad am y prisoedd rhataf ag y bydd modd ond yn hytrach na rhoddi y fusnes o fod yn Undertaker i fyny, gwell genyf dailu yr' alwedigaeth o fod yn Auctioneer y naili ochr, rhng ofn, os rhoddaf y tiaenaf i fyny, y bydd i brisoedd y Coffinaugael eucodi eto i'r hen brisoedd blaenorol, sef cyn i mi eu gostwng i'r fath raddau. 0 gan- lyniad, yr wyf yn penderfynu yn y inodd mwyaf calonog a gwrol, i gadw y fusnes mewn llaw tra y caf fyw yn Aberdar, gan hollol gredu y bydd i bob dyn o deimlad ac o berchen synwyr cvffredin fy nghefnogi,—Ydwyf, yr eiddoch yn serchog, ISAAC THOMAS, 1191 2J & 25, Seymour St., Aberdar. Temperance Hall, Tredegar. CYiSELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C DYDD LLUN, EsiMLL 3YDD, 1876, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn Cerddoriaeth a Rhyddiaeth.. Prif Ddarn Corawl. I'r Cor, heb fod dan 80 mewn rhif, a gano oreu "Worthy is the Lamb" a'r Amen Chorus," o'r Messiah. Gwobr 20 gini, a 3 gini i'r arweinydd. Llywydd ac Anveinydd. PARCH. E. EDMUNDS, ABERTAWE. Beirniad y Gerddoriaeth. MR. R. REES (Eos MORLAIS), ABERTAWE. Accompanyist. MR. G. G. GOLDING, TREDEGAR. Yn yr hwyr, cynelir CYNGHBRDD MAWREDDOG, pryd y cymerir rhan ynddo gan Eos MORLAIS, MR. JAMES SAUVAGE, R.A.M., Llundain, Miss GRIFFITHS, Caerdydd, ac ereill. Am fanyliou pellach gwel y programme, i"w gael gan yr Ysgrifenydd am geiniog yr un, trwy y post, dwy geiniog. JOHN EVANS, 1194 1, Picton Street, Tredegar #> Mor o gan yw Cymru i gyd." B1UBIC HALL, ABERTAWE. pYNELIR EL'^JM-DDFOD FAWREDDOG V yn y lie uchod I YDD NADOLIG, Rhagfyr 25, 1875. Llyim/dd ac A rtotinytld,— MR. WILLIAM ABRAHAMS (MABON). Beirniaid,— W. F. FROST, Ysw., Doc. Mus., CAERDYDD, E. LAWRENiJE, Ysw., Prof. Mus., MERTHYR. PRIF DDARNAU CORAWL. 1 I'r C6r, heb fod dan 100 o rif, a gano yn oreu Thanks be to God (o'r Elijah). Gwobr, £30, a chadair hardd i'r anveinydd. 2 I'r Cdr o'r un gynulleidfa, heb fod dan GO rif, a gano yn oreu Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel" (J. Thomas). Gwel y Cerddbr Gymreig. Gwobr, £15.. 3 I'r Cdr o'r un gynulleidfa, liel^fod dan 50 o rif, na enillodd dros £10 o'r blaen. a gano yn oreu Clyw, () Ddnw. £y llefain (D. Jenkins). Gwel y Gerddtirfa. Gwobr, £10. 4. I'r Fife Band a chwareuo yn oreu y an- morganshire March," Pant-corlan-yr-wyn," a Breuddwyd y Franines," o'r Song8 of TVales, gan Brinley Richards. Gwohr, 4j). 4s. Bydd Cyngherdd= yn yr hwyr, pryn y gwasan- aethir gan rai o Brif Gantorion y Dohoudir, yn aghyd a'r ddau Feirniad. Y programmes yn barod, ac i'w gael am y pris arferol gan yr y^grifenyddion. DAVID LouHHEK, Skiwen, near Neath,) THOMAS THOMAS, Cwmdu Terrace, r Ysg. Skiwen, near Neath, 1080 Gwellhad, buaa oddiwrth Beswcli ac Anwyd. ms [lotI ) BALSAM oF.,H.G IN EY Os ydych yn dyoddef noa'a dydd oddiwrth be-wch poenus, ac o'r braidd yn. alluttg i siarad, cerddod, neu anadlu,.dylech-ddefnyddio WILLIAMS' BALSAM OF HONEY At Ijeswch, hen anwyd, byrder anadl, crygni, poeri gwaed, croup, infiuenza^darfodedigaeth, <fcc. Y mae rhagoriaethau neilkluol y Balsam yn' ei eSeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd. ac i anadlu gyda rhwyddineb tra, yn gorwedd. Y mae yn gwellliau y doluriau a deimlir bob amser yn y f fynwes oddiwrth beswch parham athrwn;, ac wedi ei gymeryd bydd i'r dyoddefyd,d fwynhau benditli- ion cwsg esmwyth. Mae yn rlioi gwaredigaeth Iwyr o'r difiyg anadl, a rhyddhad o'r p*: swell sycld yn ei ganlyn. Rhag j>eswcli ac anwyd, &c., y mae y feddyginiaoth oreu, yn hawdd ei gymeryd, ac yn hynod am ei effeithiau iachaol buan. TYSTIOLAETEAU. Esmwythad oddiwrth Ddiffyg Anadl. Gadlyo Street, Aberdar. SYR,—-Yr ydwyf yn cymeryd y dull hwn o wneyd yn gyhoedcln3 yr esmwythad a dderbyniais drwy ddefnyddio eich moddyginiaeth werthfawr y BaJsum of Honey. Cefais fy nghymell i dreio cos- trelaid o hono, a da gonyf hysbysu i mi dderbyn lleshad mawr drivy ei gymeryd. Yr oeddwu yn ami yn methu gorwedd y 110s gan ddiffyg anadl. Wedi cymeryd un dos o'ch Balsam, of Honey, cefais ryddhad uniongyrchol. Mae anhawsdra. i anadlu yn dueddol i mi tyr brydiau, ond byddaf bob ainser yn cael ryddhad drwy gymeryd costrelaid o'ch Balsam of Honey.- Gorphwysaf yr eiddoch yn ddi- olchgar. —REEn EVANS. Gwellhad oddiwrth y Quinsy. 2. Evans' Place. Aberdare. ANWYI, SYR,—Caniatewch i mi o'm dewisiad fy hun gyhoeddi gair o gymeradwyaeth i'ch Balsam of Honey. Bum yn dyoddef yn fawr oddiwrth y Quinsy, a chefais fy anog gan"gymydog i wr, eyd cynyg ar eich Balsam of Honey nodedi^; rhoddodd i mi esmwythder unio^gyrchol, ac yn iniien ychydig ddyddiau lwyr wellhad. Yr eiddoch,T. G. DAY, 0 Y Freeh G'och a Phestoch Poem/.s. 36, Harriet street, Trecynon. Syr,Y mae eich Balsam, of Hmiey wedi bod yn effeithiol iawn yn fy nlieulu yr oedd fy mhlentyn yn glaf iawn yn y frech goch, ac yn rhy wanaidd i besychu, rhoddai un dos o'ch Balsam gwerthfawr iddo esmwythad buan, acymae yn awr yn bei^faith iach. Gorphwysaf yr eiddoch,—THOMAS MALLET. In bottles, Is. lid. and 2s. 9d. each. Ar werth gan yFferyllwyr canlynol :-Merthyr, W. L. Daniel; Dowlais, John Evans; Rhyumey, Franklyn Dixon; Pentre Ystrad, B. A. Ceorge Treherbert, R. T. Jones; Mountain Ash, A. James; Neath, Hill; Swansea, J. Davies; Llanelli, J. Hughes Maesteg, W. R. Wiiliams Pontypridd, John Davies. Cyfanwerthwyr.—William Mather, London J. A. Roper & Co., Bristol; T. Ackerman, BristoL The above Title is Copyright, and Entered at Stationers' IInll, London: and every Bottle bears the Government Stamp, without which none is genuine. I'w cael yn uniongyrchal oddiwrth y gwne-uth- urwr mewn costrelau, am Is. 4c., a 3s., mown llythyrnodau. Achubir llawer wrth brynu y eostrelau mawrion. Darparedig yn unig gan D. WILLIAMS, FFERYLLYDD, 1197 GADLYS;, ABERDAR. At drigolion Cwmtawe ar Cylch- oedd. DYMUN A W. GRIFFITHS, Llyfrwerthwr, Clydach, hysbysu y gwerthir ganddo y Peirianau Gwnïo goreu. Y telerau yn rhwydd, a phob dysg. yn rhad. Anfonir Catalogue yn cynwys y prisoedd a'r lioll fanylion ond aufoii at W. GRIFFITHS, Bookseller, 1200 Clydach, near Swansea. Hysbysiad Ymfudol AT OLYUYDD Y "GWLADGARWR." SYR,—Byddwch cystal a gosod y nodyn hwn s yn eich papyr, fel y deallo y cyhoedd nail wyf wedi gwerthu allan, fel y myn John Jones (Athan Fardd) i'r byd gredu, yn 01 yr Hysbys- iad sydd ganddo yn y Darian am Hydref y 15eg a'r wythnosau dilynol. Addewais letva Ym- fiulwyr iddo a fuasai yn gasglu, a dim yn mheliach a chan fod tuedd niweidiol yn yr Hysbysiad, cynawnder ydyw dweyd nad oes a wnelo John Jones (Athan Fardd) ddim mown un modd it'r Ty Rhif 14, Galton-street. Credais fod ei ddylanwad fel lienor Cymreig yn fawr, ac y gallasai wneyd lies i mi fel gwraig weddw a plilant amddifaid ond gwclaf yn awr fy mod wedi caMisynied. —Yr eiddoch, ANN JONES, 14, GALTON-STREET, LIVERPOOL. Tach. 12fed, 1875. 1199 Troedyrhiw, Merthyr Tydfil. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod, C DYDD LLUN All OL Y NADOLIG, RHAGFYR 27ain, 1875, dan nawdd Adran Troedyrhiw o Wir Iforiaid, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Cerddoriaeth, Barddoniaeth, Areithiau, ac Adroddiadau. Y'DDAU ERIE D'DARN CORAWL. 1. I unrhyw Gor, heb fod dan 60 o rifedi, a gano oren "Teyrnasoedd y ddaear." Gwobr, 20p. 2. I Gor o un gynulleidfa, heb fod dan 30 o rifedi, a gano oreu "Llydaw" (allan o Lyfi Ieuan Gwyllt). Gwobr, 2p. Yr ydym wedi penderfynu 'newicl ein prif ddarn cerddorol yn yr eisteddfod uchod oblegyd dau rcswn :-1. Aufanteision y corau i ddysgu amrywiol ddarnau erbyn yr eisteddfod. 2. Bydd y "Dunchwa" yn Aberdar ar yr un dydd, ac ynllegwneuiiliur coiled iddynt lnry, yr ydym yn ei thynu yn ol, ap yn gosod "Teyrnasoedd y ddaear" yn ei lie. Bydd y wobr yn sefyll fel y mae. Trysarydd—Mr. LEWIS BEY N ON, 45, Bridge Street, Troedyrhiw, Merthyr Tydfil. Ytgrtfenjidd—Mr. ELIAS MORGAN, 15, Har- riet's Town, Troedyrhiw, Merthyr Tydfil. 1192 Taff Vale and Midland Railway Companies. /W I L L I A M DAVIES, Clifton Street, BEGS to inform the Tradespeople of Aberdare that he has been apjxjinted CARTING AGENT to the above Companies. Goods delivered with dispatch; and all Goods and Empties to be forwarded by these Railways will be collected and conveyed to the stations F"'Ce of Charge. The Midland Railway Company convey Goods to and from all parts of the Country. Furfbitvre removed to any part of the Tcnvn in CoveredW ogons. 1152 PROSPECTUS OF THE Hirwain Iro nand Brass Foundry Co. (Limited.) Corphoredig o dan Weithred Seneddol. sef Com- panies Act, 1862 and 1887," fel nad vw y Rhan- feddianwyr (Shareholders) yn gyfrifol am fwv na'u rhandaliadau. CYFALAF (Capital) £ 10,000. Mewn 500 o Randaliadau 0 .£.0 n. £5 y rhandal i dalu ar y cyntaf (Oil application), R5 y rhandal i dalu wrth sefydlu nifer y rhnu- daliadau (on allotment). £5 y rhandal i dalu yn mhen lau 6? wedi hvny. Y gweddill i gael ei alw i mewn yn y dyfodol, yn ol yr angen am hyny. CYFARWYDDWYH (DIRECT OP. 5). Mr. John Griffiths, Contractor, Hirwain. Mr. Thomas Lewis, Moulder, Hirwain. Mr. Iliciiard Llewellyn, Ironfounder. liirwain, Mr. William Jones, Pattern-maker, Hirwain. Mr. David Beynon, Accountant, Hirwain. Mr^Rees Willia.ms, Collier, Hirwain. Mr. ReeH Pugh, Collier, Hirwain. • BANKERS. Meistriaid Wiilzins & Co., Aberdar. CYFREITifTvVR. Mr. W illiam Baddoe, Aberdar a Merthyr. YSGRIFENYDD. Mr. David Evans, Accountant, &c., Aberdar a. Merthyr. SWYDDFA (REGISTERED OFFICE), 10, Brecon Road, Hirwain. Mae yr Hirwain Iron ami Brass Foundry Co., (limited), wedi ei sefydlu i'r dyben o brynu gweith- iaii Mr. Thomas Llewelyn, Hirwain, ac i'w cario yn miften er budd ac elw y Rbanfeddianwyr (shareholders ). Mae y Cwmni newydd wedi gofalu hefyd am hawhau i helaethu terfynau presenol y gwaith, fel ag i'w galluog-i i gario y gwaith yn mlaen ar raddeg eangach sef, trwy wneuthur G-wageni Heilffyrdd (railway ivtyom), Berwedyddion (boilers), Offer Amaethydclol (a/jricidtural implements), yn nghyd a phetnau ereill, os bydd y cyfryw yn debyg o droi allan er elw i'r Rhanfeddinnwyr. Y mae y rhan- au pwysicaf o'r gwaith wedi eu hadeiladu ar dir free,1!old, a'r gweddil: ar leasehold ac y mae telerau y leasehold yn hynod fFafrioL Mae y gwaith i gyd yn sefyll ar yn agos i erw o dir; ac os gwel y Cwmni angenrheidrwydd am gael ychwaneg o dir, mae y rhagolygon am hyny yn obeithioL Nid yw y fantais hon gan bawb ag sydd yn berchenogion ar F'yundries. Mae safte neu sefyllfa y gwaith yn anngliyffredin o fanteisiol er danfon nwyddau o'r Fonndry, yn gystal a chymeryd nwyddau i fewn. oherwyddy mae mewn cysylltiad uniongyrchol a'r Great Wes- tern Railway a holl Weithfeydd Haiarn a Glo Deheudir Cymru. Nid oes angen un amser wedi ei deimlo gycla golwg ar gael gweithwyr a phrentisir.id ar dclei-an tra theg. Mae y nwyddau angenrheidiol hefyd er cario yn mlaen waith Foundry i\v cael yn gyfleus, ac ar delerau rhatach na'r cyffredin, am v rhesii-ip. fod safie y lie mor ganojog. Mantais hwysig aralJ. yn nglyn a'r gwaith hwn ydyw, fod nant fechau yn rhedeg heibio iddo, fel nad oes perygl o ddiffyg am yr elfen werthfawr hon sydd mor hanfodol angen- rheidiol yn nglyn a holl waith foundries. Mae ymgymei-L.dau o'r fath ag y mac y Cv>rmni N cwy,td hwn wedi ymgyTieryd ago ef, fel rheol gvffredin, yn enillfawr ac er prawf o hyny, nid oes angen edrych yn mheliach nag i sir Forganwg, lie mae llawer wedi gwneyd arian mawr. Mae Mr. Llewelyn ei hun wedi bod yn-hynod o lwydd- ianus, ac ni fuasai yn rhoddi y gwaith i fyny ar un cyfrif, oni buasai gwaeledd ei iechyrd. A chan ei fod ef ei him wedi cedi o'r dosbarth gwaithiol, gwell ganddo rod.ii y fantais o brynu y gwaith i'r dosbarth hwn nag i tinrhyw ddosbarth arall. Y mae yr oil o'r gwaith, y tir, y peirianau, pob nwyeld ag sydd yn stock, yn nghyd a'r good-will, wedi eu sicrhaii ar delerau liael a Safriol; a dys- gwyHr y bydd yr elw, neu dividend blynyddol, o dri i bump swllt y LuA. Dyddiad y Cytundeb (contract) rhwng Mr Llewelyn a'r Cyfarwr'ddw.T, ydyw Hydref y 12fed, 1875. —— Y mae y Cyfarwyddwyr (directors) yn ddynion ymarferol (practical men), yn deall natnr a, gwerth y gwaith, ac yn byw yn y lie. Maent hefyd wedi myned i'r draul o gael dynion cjnnhwys i farnu gwerth y Foundry, &c., eYE anturio gwneyd y Cytundeb. Ac y mae y Cy^a^wyddwyr vn teimlo yn galonog, oherwydd y ffaith fod Arolygwyr y Gwaith yn Rhanfeddiamvyr, y bydd pob gofal yn cael ei arfer i efleithio cynildeb. Am bob hysbysrwydd pellach, ymofyner gyda'r Ysgrifenydd, yn ei Swyddfa yn 29, Canon-Street, Aberdar, a 46, Thomas-Street, Merthyr; gan y Directors, y Bankers, neu yn Swyddfa y Cwmni, 10, Brecon Road, Hirwain. 1202. TWO POUNDS Weekly and upwards easily realised without risk. Particulars and Wholesale Jewellery Catalogue post free.— Apply— BBVERILGE & COMPANY, Birmingham. 1198 DILLAD ERBYN NADOLIG. I: 'I. ( j .&> Gwneir. Dillad o. Frethynau Bnoa a Brettijimn E-llwlau ¥ T I fyny yn rhad iawn gan .1 RHYS ETNA JONES $; L