Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I. LEWIS'S SHOW-TTOOMS ARE NOW OPEN, With all the Leading Novelties of the Season in MILLINERY, COSTUMES, SKIRTS, MANTLES, UMBRELLAS, &C. H. L. would call Special attention to the lines enumerated below,- 2000 Yards Black Silk, from 2s. 41 per yard. A large Parcel of Black Silk Velvets, much under value. 3000 Yards Ribbon, in all the new Shades, from 2!d. per yard. I Large Consignment Tapestry Carpets, 2s. 7-id. per yard, usual price, 3s. 6d. 2 Bales of Blankets, 9s. lid. per pair, usual price, 12s. 6d. 1187 At Gymry Middlesbro'. DYMUNA J. & R. WILLIAMS, Newport Road, HYSBYSU eu cydwlaijwyr eu bod wedi ym- Jn- weled a'r PRIF FAKCHNADOEDD, ac wedi bod yn dra llwyddianus wrth brynu pob math o Nwyddau Drapery at y Gauaf, Pa rai a gynygiant i'r cyhoedd Am brisiau annghydmarol o rad. Dymunant alw sylw y Cymry at eu Gwlaneni Cymreig. Gwlaneni Crysau Cymreig am Is. 9 a", gwerth 2s. 4d. Dioloha J. & R. W. am y gefuogaeth wresog a dderbyniasant oddiar law eu cydwladwyr er pan ddechreusant yn y lie, a hyderant, di-wy gadw eiddo a rydd foddlonrwydd cyffredinol, y parhant yn eu cefnogaeth eto yn y dyfodol. Cofier y cyfeinad,— J. & R. WILLIAMS, Drapers, 1178 7, Newport Road, Middlesbro'. 35, Commercial street, Aberdar. D. L. PROBERT: A DDYMUN Ahysbysu y Cyhoedd ei fod J-TL newydd AGOR SHOP, lie gynt y preswyl- iai Mrs. Dance, a bwriada gario yn mlaen yno FASNACH mewn BWYDYDD a Groceries o bob math. Y Nwyddctn Goreu am y Prisoedd Rhataf Bydd y fusnes yn Cwmbach yn cael ei chario yn mlaen fel cynt. 1173 Yn awr yn Barod, Cyfraith Newydd y Cymdeithasau Cyfeillgar, yn Gymraeg, (38 a 39 Vict. Pen. 60). PUIS SWLLT. <~Pvi'a y d-yfnaitll Gah)- RHODDIR i Gyfrinfaoedd yn derbyn dwsin ac uchod dri chopi yn rhad—un i'r Llywydd, un i'r Is-Lywydd, ac un i'r Ysgrifenydd Taledig. Y telerau arferol i Lyfrwerthwyr. Pasiwyd y penderfyniad canlynol yn unfrydol yn Nghyf&rfod Chwarterol yr Iforiaid, yn y Victoria Inn, Cwmbach, dydd Llun, y 6ed o Fedi: "Fod y Cyfarfod hwn yn teimlo ei bod yn ddyled- swydd arnom i gefnogi yn y modd mwyaf gwresog a chalonog y brawd Jenkin Howell yn ngwyneb yr anturiaeth bwysig a chanmoladwy y mae wedi gymeryd mewn llaw, sef cyhoeddi Cyfraith New- ydd y Cymdeithasau Cyfeillgar yn yr laith Gy- mraeg, a thaer erfyniwn ar y swyddogion a'r brodyr yn mhob Cyfrinfa i wneyd eu goreu i'w gwerthu. Mae yn dda gsnym allu hysbysu fod un Gyfrinfa yn yr Adran wedi penderfynu cymeryd tri dwsin." DAVID HITCHINGS, U.L.A. THOMAS WILLIAMS, I.L.A. THOMAS WILLIAMS, Y. A. An/oner at. y Cyhoeddtvr, J E N KIN: HOWELL, Printer, 16, Commercial Place, Aberdare. 1155 Cyhoeddiadau Newyddion Hughes and Son, Wrexham. ALMANAC yMILOÈDD am 1876; Cylchrediad blynyddol, 80,000. THE ENGLISH DIABY; Price,—Pocket-book, Is. Ditto Cloth, 6d. LLYIMI DADLEUON Sef darnau addas a dyddorol at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c. Amlen, Is. CANIADAU BETHLEHEM; Sef Carolau Nadolig, gyda Thonau priodol yn yr Hen Nodiant. Prin, 6c. HANES Y CYMEY Gan Morgan. Pris 3s. SWN Y JUWBILI, neii Ganiadau y Diwygiad; yn Nodiant y Tonic Sol-ffa. Gan y Parch. J. Roberts (Ieuan Gwyllt). Rhanau 1, 2, a 3, Pris 3c. yr un; neu y tair Rhan yn nghyd mewn Amlen, 9c. Llian, is. Yn HYMNAU YN UNIG; Mewn Amlen, 3c. Llian, 6c. CEIUJDOK Y DEML; Sef Hymnau a Thonau at wasanaeth y Temlwyr Da.. (Argraffiad Newydd). Pris 6c. ALEGGTUAI: CHRISTMAS EvAifS Gan y diweddar Cynddelw. (Argraffiad Newydd). Mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 60. XJLAAV-LYEH Y BETEL Gan Dr. Angus. Argraff- iad newydd a destlua, wedi ei gywiro. Ystyrir T llyfr hwn o werth anmhrisiadwy i'r Myfyriwr Ysgrythyrol, ac y mae y ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio fel Class Book yn ein Colegau yn ddigon o sicrwydd am ei werth. Mewn Llian, 10s. 6c.; Haner-rhwym, 12s. G-EmiADUB. YsGRYTHYROL CHARLES; Argraffiad Newydd gydag Attodiad a Gwelliantau, gan y Parchn. L. Edwards, D.D., a D. Charles, D.D. Mewn 20 o Ranau, Pris Is. yr un; neu yn Rhwym, Croea Llo, 25s. LLYFR TONAU AC EMYNAU; Gan Stephen a Jones: wedi ei gyd-rwymo_ a'r CORGANAU. (Nodiant y Tonic Sol-ffa). Llian, 3s. DEUDDEG o ANTHEMAU; Yn y ddau Nodiant, gan Alaw Ddu. Pris,—Hen Nodiant, 3s. 6c.: Sol- ffa, Is. 3c. CANEUON;—" O tyr'd yn ol fy Ngeneth wen," "Ymweliad y Bardd," "Yr Hen Lane," "Y Mud a'r Byddar." Pris 6c. yr un. Y MEDDYG ANIPEILAIDD Gan John Edwards, Caerwys. Cynwysa Gyfarwyddiadau Meddygol at Haint y Traed a'r Genau. Pris 5s. CANEUON DERWENOG, Pris Is. (Yn y Waag). 1179." Ail Eisteddfod Flynyddol Sciwen CYNEJLIR yr Eisteddfod ucliod DYDD NADOLIG, 1875, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Rhyddiaeth, Barddoniaeth, Caniadaeth, &c. Prif ddarnau Gerddorol. I'r Cor, heb fod dan 50 mewn. rhif, a gano oreu, "Datod mae rhwymau caethiwed," gan John Thomas. Gwobr, 12p. I'r Côr, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano oreu, y"Marsellaise." Gwobr, 4p. I'r Cor, o'r un gynulleidfa, a gano oreu y D6n Gynulleidfaol, mesur 12fed, gan Alaw Afan, o Gor/an y Bcirdd. I'w chael gan yr Ysgrifenydd, pris 4c. drwy y post, 5c. Gwobr, 2p. I'r Fife Band a chwareuo yn oreu Glamorgan- shire March," "Pant corlan yr wyn," a Breu- ddwyd y frenhines," o'r Songs of Wales, gan Brinley Richards, gwobr 5p. Barddoniaeth. Am yr Awdl oreu ar Gydwybod," heb fod dros 250 o linellau. Gwobr, 2p., a Chadair. Bcirniad y Canu.— D. YORATH (Eos Hafod), Ystrad, Pontypridd. Llywydd a, Beirniad y Farddoniaeth. —Parch. R. Morgan (Rhydderch ab Morgan), Brynawen, Aberavon. Am fanylion pellach, gwel y programmes, i'w cael gan yr Ysgrifenydd am geiniog yr un; drwy y post, ceiniog a dimai. LEWIS JONES, Ysg. 1123 Francis Street. Sciwen, Neath. M6r o gan yw Cymru i gyd." MUSIC HALL, ABERTAWE. CYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG c yn y lie uchod DYDD NADOLIG, Rhagfyr 25, 1875. Llywydd ac Arioeinydd,— MR. WILLIAM ABRAHAMS (MABON). Beirniaid,— W. F. FROST, Ysw., Doc. Mus., CAERDYDD, E. LAWRENCE, Ysw., Prof. Mus., MERTHYR. PRIF DDABNAU CORAWL. 1 I'r Cor, heb fod dan 100 o rif, a gano yn oreu Thanks be to God (o'r Elijah). Gwobr, £ 30, a chadair hardd i'r arweinydd. 2 I'r C6r o'r un gynulleidfa, heb fod dan 60 rif, a gano yn oreu "Bendigedig fyddo ArglwydcJ Dduw Israel" (J. Thomas). Gwel y Cerddor Cymtreig. Gwobr, £15. 3 I'r C6r o'r un gynulleidfa, heb fod dan 50 o rif, na enillodd dros £ 10 o'r blaen, a gano yn oreu Clyw, 0 Dduw, fy llefain (D. Jenkins). Gwel y Gerddorfa. Gwobr, £10. 4. I'r Fife Barid a chwareuo yn oreu y Glan- mdrganshire March," Pant-corlan-yr-wyn," a "'Breuddwyd y Frenines," o'r Songs of Wales, gan Brinley Richards. Gwobr, 4p. 4s. Bydd Cyngherdd yn yr hwyr, pryn y gwasan- aethir gan rai o Brif Gantorion y Deheudir, yn nghvd a'r ddau Feirniad. Y programmes yn barod, ac i'w gael am y pris arferol gan yr yggrifenyddion. DAVID LOUGHER, Skiwen, near Neath, ] THOMAS THOMAS, Cwmdu Terrace, r Ysg. Skiwen, near Neath, 1080 SION, TREFORIS. pYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG Flynyddol y lie uchod, Llun y Sulgwyn nesaf (1876). Bwriedir i'r cyfryw i fod yn bobpeth ag y carai Llenorion a Cherddorion y Deheu iddi fod— mewn Darnau, Gwobrau, a Beirniaid. 'Nawr fechgyn yr Eisteddfodau, i Treforis y dydd hwnw, beth bynag. Bydd yma ddarpariadau er eich gwneyd yn gysurus. Ceir y manylion eto.-Yr eiddoch, 1145 A, H. WILLIAMS. ISAAC THOMAS, UNDERTAKER, ABERDAR. GAN fod cynifer yn ymholi a ydwyf wedi rhoddi fy ngalwedigaeth fel Undertaker i fyny, dy- munaf hysbysu y eyhoedd yn gyffredinol fy rood yn dal yr un swydd fel o'r blaen, sef Undertaker, er fy mod hefyd yn cario'r alwedigaeth fel Auction- eer yn mlaen, ac yn barod i roddi fy ngwasanaefh yn mhob rhan o'r wlad am y prisoedd rhataf ag y bydd modd; ond yn hytrach na rhoddi y fusnes o fod yn Undertaker i fyny, gwell genyf daflu yr alwedigaeth o fod yn Auctioneer y naill ochr, rhag ofn, os rhoddaf y flaenaf i fyny, y bydd i brisoedd y Coffinau gael eu codi eto i'r hen brisoedd blaenorol, sef cyn i mi eu gostwng i'r fath raddau. O gan- lyniad, yr wyf yn penderfynu yn y modd mwyaf calonog a gwrol, i gadw y fusnes mewn llaw tra y caf fyw yn Aberdar, gan hollol gredu y bydd i bob dyn o deimlad ac o berchen synwyr eyffredin fy hghefnogi,—Ydwyf, yr eiddoch yn serchog, ISAAC THOMAS, 1191 24 & 25, Seymour St., Aberdar. Temperance Hall, Tredegar. CYJSELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C DYDD LLUN, EBRILL 3YDD, 1876, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn Cerddoriaeth a Rhyddiaeth. Prif Dda/rn Cor aid. I'r C6r, heb fod dan 80 mewn rhif, a gano oreu "Worthy is the Lamb" a'r "Amen Chorus," o'r llfessiah. Gwobr 20 gini, a 3- gini i'r arweinydd. Llywydd ac Arweinydd. PARCH. E. EDMUNDS, ABERTAWE. Beirniad y Gerddoriaeth. MR. R. REES (Eos MORLAIS), ABERTAWE. Accompanyist. MR. G. G. GOLDING; TREDEGAR. Yn yr hwyr, cynelir CYNGHERDD MAWREDDOG, pryd V cymerir rhan ynddo gan Eos MORLAIS, MR. JAMES SALVAGE,. B.A.M., Llundain, Mies GRIFFITHS, Caerdydd, ac ereill. Am .fanylion pellach gwel y programme, i'w gael gan yr Ysgrifenydd am geiaiog yr un, trwy y post, dwy geiniog. JOHN EVANS, 1194 l/Picton Street, Tredegar rL2 P t;:j H Z H o C' r?4 ¡:j c:1 ëÐ I HARMONIUMS! THE Aberdare Harmonium Manufactory. B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufacturer and Inventor of the Clicffio-iiier Organ, RESPECTFULLY thanks the public for their kind patronage in the past (having sold in the last three years over 300 harmoniums), and hopes to have a continuance of their favour in future. B. H. P. wishes to draw the atteDti'Wi the public at large that he has just returned from London with a large stock of French Harmonium and Organ Fittings of the best make. Trade supplied on application o iCatalogue. Agent for French and English Ha na alliums, Pianoes. and American Organs by the makers. Harmoniums repaired on the shortest notice. Harmoniums and Organs supplied to churches, Chapels, and Good Templars on easv eritw. SHOW ROOMS-6. Gadly Head aad 5, Per- severance Row, Aberdare. 1118 Gwellhad buan oddiwrth Beswch .ac Anwyd. LSAM. IE Os ydych yn dyoddef nos a, dydd oddiwrth beswch poenus, ac o'r'braidd yn alluog i siarad, cerdaed, neu anadlu, dylech ddefnyddio WILLIAMS' BALSAM OF HONEY At beswch, hen anwyd, byrder anadl, crygni, poeri gwaed, croup, influenza, darfodedigaeth, &c. Y mae rhagoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i anadlu gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellhau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth besweh,parhaus a thrwm, ac wedi ei gymeryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau bendith- ion ewsg esmwyth. Mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o'r diffyg anadl, a rhyddhad o'r pesweh sydd yn ei ganlyn. Rhag peswch ac anwyd, &c., y mae y feddyginiaeth oreu, yn hawdd ei gymeryd, ac yn hynod am ei effeithiau iachaol buan. TYSTIOLAETHAU. Esmwythad oddiwrth Ddiffyg Anq.dl. Gadlys Street, Aberdar. SYR,—Yr ydwyf yn cymeryd y dull hwn o wneyd yn gyhoeddus yr esmwythad a dderbyniais drwy ddefnyddio eich meddyginiaeth werthfawr y Balsam of Honey. Cefais fy nghymell i dreio cos- trelaid o hono, a da genyf hysbysu unidderbyn lleshad mawr drwy ei gymeryd. Yr oeddwn yn ami yn methu gorwedd y nos gan ddiffyg anadl. Wedi cymeryd un dos o'ch Balsam of Honey, cefais ryddhad uniongyrcliol. Mae anhawsdra i anadlu yn dueddol i mi ar brydiau, ond byddaf bob amser yn cael ryddhad drwy gymeryd costrelaid o'ch Balsam of Honey. Gorplr.vysaf yr eiddoch yn ddi- olchgar,—REES EVANS. Gwellhad oddiwrth y Quinsy. 2, Evans' Place, Aberdare. ANWYL SYR,—Caniatewch i mi o'm dewisiad fy hun gyhoeddi gair o gymeradwyaeth i'ch Balsam of Honey. Bum yn dyoddef yn fawr oddiwrth y Quinsy, a chefais fy anog gan gymydog i wIJeyd cynyg ar eich Balsam of Honey nodedig; rhoddodd i mi esmwythder unior gyrchol, ac yn mlien ychydig ddyddiau lwyr wellliad. "Yr eiddoch,-T. G. DAVIES'. Y Frech Goch a Phesivch Poenus. 36, Harriet street, Trecynon. Syr, Y mae eich Balsam of Honey wedi bod yn effeithiol iawn yn fy nheulu yr oedd fy mhlentyn yn glaf iawn yn y frech goch, ac yn rhy wanaidd i besychu, rhoddai un dos o'ch Balsam gwerthfawr iddo esmwythad buan, ac y mae yn awr yn berffaith iach. Gorphwysaf yr eiddoch,—THOMAS MALLET. Ar werth gan yFferyllwyr canlynol :—Merthyr, W. L. Daniel; Dowlais, John Evans; Rhymney, Franklyn Dixon; Pentre Ystrad, B. A. George; Treherbert, R. T. Jone?;; Mountain Ash, A. James; Neach, Hill; Swansea, J. Davies; Llanelli, J. Hughes; Maesteg, W. R. Williams; Pontypridd, John Davies. Cyfanwerthwyr.—William Mather, London; J. A. Roper & Co., Bristol; T. Ackerman, Bristol. The above Title is Copyright, and Entered at Stationers' Hall, London amd every Bottle bears the Government Stamp, without which none is genuine. I'w cael yn uniongyrehal oddiwrth y gwneuth- urwr mewn costrelau, am Is. 4c., a 3s., mewn llythyrnodau., Aehubir llawer wrth brynu y costrelau mawrion. Darparedig yn unig gan D. WILLIAMS, FTERYLLYDD, H97 L GADLYS, ABERDAR. Taff Vale and Midland Railway Companie s WILLIAM DA VIES, Clifton Street, BEGS to iLform the Tradespeople of Aberdare that he has been appointed CARTING AGENT to the above Companies. Goods delivered with dispatch; and all Goods and Empties to be forwarded by these Railways will be collected and conveyed to the stations Free of Charge. The Midland Railway Company convey Goods to and from all parts of the Country. Furniture removed to any pad of the Toira in Covered Wagons. 1152 I Just returned from London. ;£: On and after SATURDAY, October 30th, f:. ¡' {', {: RHYS ETNA JONES f £.ir' ). ■>>■■■ WILL SHOW AN T• i V ♦ AM ,VAKIETY Of the Latest Novelties from London Markets. L !< l"' t Tailoring done on tlte Premises. 1180 "f} • • ■' r: V I v Evan Lloyd, ( ABE- Y:■; r Has* just Returned from the London Markets with an •: J • ,,1' IMMENSE TAEIETY OF t •• • • E' All kinds bf FANCY GOODS- Men and Boys' Beady Made Clothing always 9 .1 in stock. Tailoring done on the premises.1181 ,:V,; ;r, r ,t, I r COMPTON HOUSE, ABERDARE. i J, t' WILLIAMS; Begs to inform the Public that his SHOWROOM, •; Embracing all the Leading Novelties of the Season, will be ■ OPENED ON FRIDAY NEXT. b -,), '.c "111' ^.Soliciting an Early Call. '1", '.1 r lIS(