Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ty rn 01 m 'cr." HOLLOWAY'S All sufferers from coughs, colds, bronchitis, asthma, and Irregular action of the heart are earnestly recommend- ed to rub Holloway's searching Ointment well over the throat, breast, and back as the case may require, twice a day. Inval ds may confidently rely upon the beneficial effects resulting from this treatment; this Ointment is the most trustworthy remedy for all fnternal and external ailments of the threat. Bad Legs, Bad Breasts, Ulcers, Absces- ses, Wounds, and Sores of all kinds May be thoroughly healed by the application of this Ointment to the parts affected, after they have been duly fomented with warm wate-. Under the action of this powerful Ointment, aided by the Pills, the depraved humours of the body will be quickly removed; even scrofulous ulcers and foul sores, however old or inveterate, can thus be cured InGout, Rheumatism, and Neuralgic Pains This Ointment never fails to give relief. Its very first application lessens the inflammation and diminishes both heat and pain. This soothing Ointment, by depurating the blood on its route to or from the affected parts, pro- motes healthy action. In severe and chronic cases the Pills should always be taken, as their purifying alterative and restorative qualities place the whole mass of solids and fluids in a wholesome condition. Piles, Fistulas, and Internal Inflam- mations. Persons afflicted with these distressing complaints will find in this wonderful Ointment instant means of relief, and all can effect their own cure without explaining their infirmity to anyone. The Pills, if in small doses, greatly ST assist the Ointment, as they purify the blood and regulate the stomach. Both the Ointment and Pills should be used in the following complaints Bad Breasts Fistulas Sote Throats Bad Legs Stiff Joints Scalds Bums Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Beads Chapped Hands Piles Tumours Corn (Soft) Rheumatism Ulcers Contracted and Sore Nipples Wounds The Pills and (irtment are scId at Prcfesor Hollowaj'd Estatlislmtnt 533, Oxford-it., London; alto by nearly every rtspecta' le Vendor of MeJicine throughout the Civilized World !n B xes »n& Pets, at Is. l*d., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s., and 33s. each. The 2s. 9d. size contains three, the 4s. 6d. size sir. the lls. siz t sixteen, the 22s. size thirty-three, and the 33s. size fifty-two times the quantity of a Is. ltd. Box or Pot. The smallest Rox of Pills contains four dozen; and the smallest Pot of Oint- ment one ounce. Pull printed directions are affixed to each Box and Pot, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, Persian, or Chinese. woeuhad eddtwrth Antoyd mewn 10 mynud! BATMAI't BAUAM Of ROAM. HOWID. "DHAG y Peswoh, Anwyd Crygni, a phob aflechyd yn y ■" Erest a'r Tigyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod I fyny, a rwellh#^ I Beswoh. Maft yn hyfryd i'r genan, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn IM^MI nniongyronol a pharhaus. XAB 81 FIAS YW TUTI A PTHUKOLU IMPORTANT TESTIMONIALS :— Joseph Davies, Engineer, Aberaman, ill fo-e three year*. With bad Cough and Asthma, bought a bottle ofBalsur, of Mr. Sims, Chemist, Hirwaun, better in a week, cured ti. a fortnight, and well ever since. 16, Picton Place, Carmarthen. Sir .—I have had several bottles of your Balsam, wod have found it of infinite value, tI is indeed m excellent remedy for cough. Yours truly, J. BOWKN. Station Maxtor. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried It on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea, I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benefit from it. Please send me some immediately to address. Yours truly, J. BABNSLEY, Contractor. To Mr Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o tystlolaethau yu profl tWtU. had trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn ttnio fan A. Hay man, Tftryllydd. 0k*. tellnedd ac yn cael ei vethu mewn boteli 1*. 1|«., a Si. 9e. yr vn, fan pob fferyllydd parehus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Havtrford- west, Lerpwl, a'r holl Dywysogoaeth. Vrif Orvehwylwyr, W. Button <f Co., Barelay f Sons, Llundain; Collins 4 Hotter, Pearce 4 Co., Brute: ac Jhans 4 Co., Llerptcl. GOOMLIAD.—Erfjnir ar i'r cyhoedd gymeryd lylwfod y geiriau "HAYXANS BAMAit OF HOBXHOUXD" wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim ynwirirneddol. D.S.—Y mae cryn arbedlad wrth gymeryd y poteli mWTaf. JM-WWVJLW-W A39MAJLp GENERAL FURNISHING WAREROOM8. JOnX CBOCKBfT, 0",1, Watch, and Cabinet Maker, MiUpuf Feather, and Iron Bedstead Warehouse, Pontypridd. Jfi RETURNS his sincere thawira f0j • past favours, and begs to submit the following very low prices as an earnes 01 he establishment been the People's HalL A good Iron Bedstead „ m w 0 li i A good Mlllpuff Bed and Bolster „ „ 0 14 I A good Palliasse for ditto „ 0 10 ( A good Mattress w 0 1& I A solid Mahogany Front Cheat of Drawers,M SCO A good useful Pembroke Table m m 1 SO A good Bight-day Timepiece. 1 5' A good American Clock 0 IS 0 A good Kitchen Chair m 0 a 8 A good Mahogany Bottom Chair m M m 0 it Observe this partioularly,- A patent Lever Watch,Warranted m M 4 t. Do. Do. I.C. beet make f t i Silver and Gold Chains Alberts equally low. Good Geneva Watches 1 I I Do. Strongly reoomended 1 11 t yarnlahlng Department,—Saucepans, Tea Kettles, fenders Fire Irons, Brashes, 4ke., Ac. UNDERTAKING DEPARTMENT. Men's Pull Sited Coffins 1 < Children's lined with Blue outside 0 7 f The above prices for Beady Money only. Carpets, Floor Cloths, Hearth Rugs, Planot and Harmoniums. All goods delivered home free of charge for 12 miles round. Beady Monty only. Arian parod yn tmig, Hp Sewing Machines by the beet maker. B "II. I I..£ Y. I II. t KE3E,3STIOK:. (Nl chynwysant ddim Mercury, nac nnrhyw beth o natur fetelaidd arall) A GYMERADWYIR yn neilldnol at yr Anhwylderau canlynol:—Our yn y Pen, y Bendxo, Anhwylderau Geriawg, Diffyg Treuliad Bwyd, Ymosodiadau cyntaf Twym- ynod o bob math, Parhaus rwymiad y Colydd- ion, Cramenod, Ffelonau (Piles), Atalfa Dwfr, y Gralnanwst, Llyngyr, y Dyfrglwyf, a phob dolurfau nychlyd. Dcthotiad o Qymeradwyaethau diweddar am sff- eithiohrwydd y Peleni gvmihfavov hyn. Oddiwrth Mr Blchard Bees, [a'adnabyddir yn well wrth yr enw Cheap John, yr Areithiwr Dirwestol poblogaidd. Ar ol treio pedwar o feddygon at Ddolur yr Afu, a phob 1111 ?Jr°Jnynt P methu gwneuthur un lies i mi, yn ddyg- wyddiado1 gelwais yn eich Slop chwi. Ynmhllth pethau 6 dywedais fy mod yn lied anhwylus. Gwnathooh chwithau gymeradwyo eich Peleni ohwi 1 mi. Yr un pryd, nid oedd genyf ddim fl^dd ynddynt; beth bynag, ar ol i mi gymeijd un blychaid o honyn^ I'm mawr syndod, cerais ryddhad mawr, a ehvn fod yr ail fiwch wedi ei or- phen, yr oeddwn wedi fy llwyr wella o ganlyniad, eallaf eu oymeradwyo yn hyderus I r eyhoedd. RICHARD REES. Coleridge House, Abertawe, — Ion. 18, 1864. PFT pelenau. gJ'dd TO nayned wrth enw 80 w3rf T11 gwybod beth sydd yn- wedi profi eu heffeithiau. Gallaf f'tTT11 tystiolaeth gwirioneddol eu bod yn rhydd oddi- wrth sylweddau metalaidd a neweidiol; a gallaf eu eym- Z, PELJSNI AGORIADOL GOKEU 1DDETJ dSJINT. ° B0LRWYMBDD A WN I AM JOHN BALBIRNIE, M.A., M.D. Darperir hwynt yn unig gan S. P. Kernickf Fferyllydd, Ymar/erol, A „ C»• r Ar werth mewn Blycbau, prig Is. 1 jc. a yr un, yn eynwy. cyfarwyddiadau arcrafftdif pa fodd i w eymeryd. M. Union Street. M. L. Bevan. Pontardawe..—i-Sr. Bsiah Jordan. Alerdare,—t4 W. Evans, Chemist; 4 ^^«»«on,-John Richards, Chemist. CWMAACA.-D. Thomas Co., Co-operative Stores. Aberdare.—Mr. J. Pratt, [late Evans.]. Mr. T. W. Evans. Mr. J. Richards, Chemist. ft Stationer^ Rhondda'—^0*' H, Thomas, Chemist Treherbert.—Mr Isaac Jones, Stationer. Agents for AberdareMr. W. Lloyd, Qw- LADGARWB Office, and Mr. Thomas, Chemist Pontypridd :—Mr. Bassett, Chemist. Treherbert,—D. M. JenkiniL Chemlrf A Ah.tI" A Safe, Certain, and Speedy Cure for Pilet ft Gravel. PILES & eiu f PILLS. A A NEW VEGETABLE REMEDY. ) Sold in Boxe8 it. i id. 6* 28. gd. each I V By Potty UAd. & 3s. each. II paopaiKTom II CflOBfil, /I Pharmaceutical Chemist, HIRWAIN. Y mae y peleni hyn yn feddyginiaeth sicr, buan, a dlore t'r PUes a'r Gravel. Byddant yn gaffaeliad mawr 1 bawb sydd yn gweithio mewn lleoead gwlybion, ac yn anadlu awyr anmhur, neu yn dilyn gorchwylion sydd yn eu gorfodi ieistedd llawer. Tystifi pawb ac a wnaethant brawf o hoaynt eu bod yn rhagori ar unrhyw feddyginiaeth sydd eto wedi el chynrs 'r cyhoedd at y doluriau hyn. Gan eu bod yn feddyginiaeth hollol LYsnnroL, gellir eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf unrhyw amaer, acni ofynant gyfnewidiad mewn ymborth. Y mae eu rhinweddau gwellhaol mor amlwg ar ol eu defnyddio am ychydig, fel y gellir yn briodol eu hystyried rn ANGETDMAROL. Gan nad yw yr un person bob amser yn dloddef oddl. wrth y ddau anhwylder hyn yr un pryd, y mae y peleni uchod ilw cael yn y dulliau canlynol, i gyrarfod a phawb ag a allant fod yn dioddef oddiwrth un o honynt neu bob un o'r ddam. No. 1. GEORGE'S PILES ft GRAVEL PILLS. No. 2. GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. 8. GEORGE'S PILLS for the PILES. Ar werth gan bob Fferyllydd parehus yn y Dywysogae th WHOLESALE AGENTS,-Messrs. Collins ft Roper, 114 Redoliff St»j Bjrf>tol; Messrs* Drew, Barroa, A Co Bush Lane; W. Sutton ft Co.; and Barclay ft gomi Newbry # Sons, London. 3 nB D.S.—Y mae cryn arbedlad trwy brynn y blyohau mwyaf TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Allan o'r Qwladgarwr am Hydref 8, 1868. QweUhdd Jthyfeddol.—Bum yn glat kwer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. BnOdd yt oeddwn yn allnog i sefyll ar fy nhraed gan y poe* a achoeent 1 ml, a'r ysgafnder yn fy pe wnaeth docterlaid Aberdar a Merthyr en goren 1 mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbvnlaia fawr lies oddiwrth on o honynt. Piynals nychald o George's Pila dt ON vtl Pills, a chymerais ddaoddogn o honynt—yr ydwyf yn ator yn ddyn iach. B. BDWABDS, Cwmdare. Britannia, Pontypridd. Sir,—This is to inform you that I feel your pfies and Gravel Pills doing me much good.—Yours truly, EVAK JOKH. T. < Treherbert, Gorph. 27,186T. Syr,- —Dymunaf eich hysbysu fod y Piles wedi tt ngadael yn llwyr ar ol i ml gymeryd dau fiychaid o»ch PILES PILLS. Gosodwch y cyhoedd dan rwymedigaeth mawr i chwi, drwy eugwneudmwhysbys agy naaemodd. Yreiddoehynddiolehgar,W. DAVIXS, Collier. Syr.—Mae eich Pills yn wir dd^—Yr ei^chT'1* L. F. Jon. Llantrithyd, Cowbrldre. Syr,—Gallaf eich hysbysu fy mod wedi derbynlies mawr drwy gymeryd eich Piles and Grarel Pills—Yr eiddoch, J. MORGAN. Ruts LLOYD, TRAMWAY, HIKWAIX :-Yr oedd y Piles a'r Gravel yn achosi cymaint o boen ac ysgafnder vn fr mhen fel nas gallwn, ond drwy rym ffon, sefyll ar ri nhraed. Yr oedd y poen yn fy nghefn yn annyoddefol Prynais fiychaid o George's Piles ft Gravel Pills, yr oedd pob dose yn fy iachau; ac wedi cymeryd un blychaid o honynt, oefais wared o bob poen, ao ydwyf eto yn ddyn iach. Nis galaf lefaru yn rhy uchel am eu meddygitiiaeth A. JONBS, HMWAIIF: Ni chefais FeddyglnlaeA erioed i wneud cymaint lies i mi a George's No 8 Pills. Yr maent mewn ychydig oriau yn symud ymaith bob poen yn ▼ cefn a'r lwynau, 1 ba rai yr ydym yn dueddol. Y mae blychaid o George's Pills for the Piles genyf bob amser wrth law Syr,—Yr oeddwn yn cael fy mlino yn fawr gan y Piles a'r Gravel; gan wybod fod eich Pills wedi gwneud lies i ereill, mi benderfynais wnend Prawf o honynt. ao y mae yn hvfrydweh genyf eich hysbysu na wnaeth dim erioed o'r hlaen gymaint lies i ml. Ar ol un blychaid o honynt, yr wyf yn teimlo yn hollol iaeh a diboen. Danfoner Stamp celnlog am rhestr o Dystlol- aethau pwyslg. ..<. JOITTVJ ,W X lfUBYDD GWAED HYNOD. Peleni Burdock Thompson. T\ EFNYDDIWOH y Purydd Owaed Hynod at yr anhwylderau canlynol :-DlffYR Treuliad nea Wynt yn yr Ystamog nen y Coludd- ion, Ysgafnder yn y Pen, CymyUad y Golygon, Llygald Gweinlon ten Ddolarua, ColUad y Cof, Cmiad y Galon, Anhwylder yr Afu, Asthma neu Dyndra y Freat, Rheumatics, Lumbago, Piles, Gravel, Poenau yn y COIf 0, Scurvey, Coesau Drwg, Brest Drwg, Gwddf Dolurus, Pen Dolnrus, a doluriau o b >b math; Lloegiadau, Clwyfaa, neu Chwyddlai t Gwyn, Manwynion neu Glefyd y Brenin, Caagliadan, Cancer, Toriadau allan ar y Gwyneb neu y Corff, Traed, neu Goesau Chwydd- edfg, Ysfa, Erysipelas, Jaundice, a'r Dropsi, a heintiau o bob math. Y mae ea helfenau purol a gwellhaol yn cael ea troiglwyddo i bob rhan o'r cyfansoddiad dynol, ac y maent yn rhagflaenu y mathau gwaethaf o anhwylderau, a'r gwaed anmhureiddiaf. Dylai dynion sydd yn dyoddef ddefnyddio Purydd Owacd Hynod, gan eu bod yn gwella pob anhwylder yn cyfodi o fyw ar ymborth Hallt. Ni raid i for-deithwyr ofnl dyoddef o ddiffyg treuliad, scurvey, neu glefyd y mor, yn gymaint a'u bod yn puro ac yn ciyfhau y gwaed, fel y gall y cyf- anaoddiadddalpob afiechyd yn codl o hinsawdd newydd. Byddwch yn sicr o gymeryd dan neu dri blychaid o honynt ar y mor gyda chwi Mewn blychau am Is. lid. yr un ar werth gan y rhan fwyaf o Chemists, neu o'r wneuthurfa,— 34, High Street, Abertawe. Tystiolaeth i Mr. Thompson. Syr,—Y mae eich Pelenau Burdock wedi gwneud Uawer o leshad. Yroeddwn yn dyoddef oddiwrth gurfa y galon, yn nghyda theimlad o lawnder a phoen yn y frest a'r ystumog-teimlad fel pe byddwn ar dagu, yn nghyda chwyddiant mawr yn y coluddion, poen yn y cefn, dim chwant at fwyd, ac archwaeth atgas ar y genau, Gwnes brawf o feddygon, a'r holl feddyginiaeth gwacyddol sydd yn cael eu hysbysu, ond ni wnaethant ddim lies i mL Aethum yn wanach, ac yn fwy nervous, fel yr oeddwn yn ofni myned i'r gwely o heswydd y poen a'r curiad calon. O'r diwedd, gwelais eich hysbysiad chwi yn nghylch y Great Blood Purifier—Thompson's Burdock Pills. Yr oedd fy ewythr yn feddyg, a dywedai yn fynych fod Bur- dock yn werth gini y grain tuag at gryfhau y gwaed, a meddyliais y buaswn yn eu treio, a'r dogn cyntaf a gymer- ais a symudodd ymaith gyfanswm mawr o fater du, fel ysgyfaint wedi ei anmharu, a symudwyd y poen yn fy nghefn a'm coluddion. Dywedai yr holl feddygon fod fy afu wedi anmharu, ac y mae yn debyg fod y pelenau hyn yn ei gario ymaith o'r cyfansoddiad. Nid oeddwn wedi cymeryd ond un blycbaid pan yr oeddwn yn gallu bwyta, yfed, a chysgu. Yr oeddwn yn ymddangos fel pe wedi cael gwaed ac ysgyfaint newydd, hefyd fywyd newydd. Yr eiddoch yn gywir, G. M. Admington, Glo'stershire, Mai 22,1871. O.Y.-Yr oedd genyf ysgafnder mawr yn fy mhen, ond yr ydwyf yn ddiolchgar am allu dweyd ei fod yntau hefyd wedi ei symud yn hoUoL "r- a LAOHYD I BAWB A BYlD M BEAD I Teml IoehyA, neu Xurklah Biithi, .IITr. Dan Lywyddlaeth Mr. T. AR.D18.. PRISOEDD. 1st. Class, o 8 a.m. hyd p.m., la. Ind. o 1 p.m. hyd 6 p.m., 1.. lid. Ie 0 6 p.m. hyd 8 p.m., 9c, GwryWod-Dyddlau Llun, Mercher, Ian. a Sadwrn. Kenywod-Dyddiau Mawrtb a tiwener. Munge and Shower Baths, comfortable fitted lei. each Hot Water Baths-) sit Class, 1. Snd. Olass, 6d.; Children to al1 the Baths at half price. ffTlst. Olass Baths may be had also from bi p.m. until 9 p.m., for the nonvexdenee of I radeamen, Travellers and others, every night excepting Tuesday. MR. ATKINS. Anwyl Syr,—Y mae yn hyfrydwch genyf fy mod yn alluog i ddwyn tystiolaeth i'ch sefydliad gwerthfawr. Pan yn 22ain oed, teimlais yn fawr oddiwrth fy "mrest" a gwendid mawr yn y cylla, a threiais lawer o feddygon ond nid o un dyben, ac ni ohefais yr un gwellhad hyd nes yprofais fawr lesiant y "Turkish Bath," a gallaf eich sicrhaufy mod yn awr yn hollol iach, a chynghorwn bawb i wneud prawf o hono. Yr wyf yn wir ddyledus Bath am fy ngwellhad, ac nid i ddim arall W. ROWLANDS, •, • •. Picton-street, Merthyr. THE CURE FOR TOOTHACHE. DAVIES'S TOOTHACHE PILLS never fail to cure the most severe Toothache, Tic-dolereux, Neuralgia, Rheums, and all paIaI arising from a Disordered Nervous System, so often caused by change of climate and temperature. They are acknowledged by those who have tried them to be of the greatest value, and as their effect is to strengthen the blood, they are particularly adapted to weak constitutions by creating appetite and acting as a general tonic.: N.B.—Pomona who cannot IowaHow Pills may dissolve them in water and take as directed. Sold in Boxes at 'T ld., Is. l £ d. and 2a. 9d. Each. Fices by poet 2d. extia. The following are a few of the many testimonial received:— BrithWynydd, near Dinas, Aug. 80,1889. Sir,-The Pills you recommended for my daughter have entirely cured her of the very severe pain in the head she had for more than five years, after trying several doctors and getting no relief. ANN POWELL. Y DOLUR CYNDDEIRIOG, TIC-DOLEREUX. Hafod, Nr. Pontypridd. Gorphenaf 20fed. Bum yn dyoddef o dan arteithiau y dolur cynddeiriog uchod am amryw ddyddiau. Cefais gynghor gan gyfaill i mi i dreio "Davies's Toothache Pills," Ponty- pridd. Gwnes yn ol cynghor fy nghyfaill; ac er yr holl gynddaredd a ymwyngai drwy fy mhen, nid hir amser y bum yn dyoddef y poenau dirdynus uchod, wedi cymeryd dim ond un dogn o'r Pills uchod. Yr oedd yr holl boenau wedi fy nghada I yn llwyr yn mhen deg awr. Nid yn unig wedi peri i'r poqnau gilio ffwrdd y maent wedi wneud ond hefyd,J gyrodd yr holl ysgafnder ag oedd yn fy mhen i ffwrdd fel erbyn heddyw yr wyf yn ddyn iach a newydd. Hefyd, yr hyn sydd yn dda odiaeth yn y Pills uchod yw, eu bod yn peri archwaith at ymborth ar ol gwneud eu gwaith yn y cyfansoddiad. Yr wyf erbyn heddyw yn medru bwyta llawer mwy o ymborth na chyn i mi fod da oruchwyliaeth y Pills uchod fel yr wyf yn teimlo fy nghyfansoddiad wedi cael ei fildio o'r newydd ac yn llawer cadarnach. Os ca rhywun ei huno dan ar- teithiau y dolur uchod, gwnewch dreial ar y Pills uchod a mi a sicrhaf i chwi y daw i chwi fawr ddaioni drwy hyny. Teimlwyf fy nghalon yn cynwys ei llon'd o ddiolch- garwch diffuant i Mr Davies am ei anturiaath lwydd- ianus.—Yr eiddoch, o fy mhoenau, ERYR MORGANWG. Elm Tree Cottage, Canton, near Cardiff. Sir,-Be kiud enough to send me another box of your Toothache Pills. I will take a larger one this time for which I enclose stamps. The Pills have been of great benefit. W. THOMAS. Mr. John Davies, Chetaist, Pontypridd. Prepared only by John Davies, Chemist, Ac., Pontypridd. AGENTS:—Merthyr, Mr W. L. Daniel; Aberdare, Mr T. W. Evans; Dowlais, Mr J. Hancock; Eb'>w Vale, Mr Lewis Morgan, Bookseller; Brynmawr, Mr Alfred B. Evans; Swan ea, Mr J. Davies, 12, High Street; LIan- trissant, Mr J. D. Slade; Newport, Mr J. Youne 90 High Street; Morriston, Mr. Bevan, Teisenau Llyngyr Gwreiddiol Williams. Pontardawe. (THE ORIGINAL WORM LOZtiNGZB.) lit "VrDY^T y (tddy^inlaeth ortu, lwysi dycgel, ■ a mwyaf tfleithlol a ddyftlsJwyd eiiwd, i'r loll Lyzgj r e) dd yn trilo ) n y coifl iyiol, aert pvakamol fatb-u o afitchji* y n 8f plant jnajtoied id.jnt. Y maent yn -hyrd n'djTTtl unrhjv ddarparlaetha allal niweiolo y cyfansoddiad, a chtn byiy geillr eu rhoddi I'r plant e?dciUf gtda pir^aith edyoirel-wch. Er fod llawer o efelye his dau (me* n lliw a lltn) wedi eu dwyc allan a" cynoerariwyo gar Fft-rj llwyr, er mwyn elw ychwanegol, y ir sent oil wectl bed o ama>dd ll&wer maelach na'rrhal gwreiddiol (Williams, Pontardawe), ao wedi methu yn eu dylen. E'rperir hwjnt yn y dyfedol gyda'r gofal a** mar ylwch mwyaf. gan JOHN DA VIES, Family and Dispensing Chemist, High Street, SWANSEA^ Yr hwn a brynodd y gyfaiwyddeb (receipt) vrelddiol ung hawl (sole right), y diweddar Jenkin Williams. Gwerthir y Teisenau (Lozenges) hyn gan ▼ ihin fwyaf o Ffeiyllwyr parehus y Deyrnas, yn oi 9Jc., Is. lie., 2s. 9c., 4s. 6c., ac lis. y bhtch, neu'r tin Aibedlr cryn laver wrth brynu y dogcau mwyat, y lhai a ellir eu cael drwy y Post. Gofalwch eich bod yn csel y fath lawn, yr hun a rwymlr mewn pine, gyda llawyegrif y dyfelsydd. a piob Telsen wedi ei nodi fel hyn:—J. William*. Pontardawe," o he wydd y mae y farchnad yn lLfeirio ac efelyehladau. Gofalwch eich bcdyn cael mathau lawn, y rhal a rwymir mewn pine, gyda Uawysgiif y dyfelsydd. a phob Sugen wedi ei nodi fel hya-—"J WILLIAMS, Pontardawe," oherwydd y mae Y farchnad yn llifelrio ag efelyehladau. — ABWTDDION.—Gellir yn hawdd adnabod pan flinir gan lyngyr trwy rai o'r arwyddion canlynol, sef chwant mweidiol at fwyd, anadl drewllydd, bytheiriadau surion. poenau yny cylla a'r pen, maliad y danfdd mewn cwsg. pigo y trwyn, glesni gwyneb a cheuedd yn y llygaid. caIe4- wen a Lewndid a bol, a phoenau cnawdol weithiau, pesweh byr a sych, teneuad y corff, twymyn araf a churiadau (pules) afreolaidd, ac weithfau llewygon dirdynol (con vulsions) yn achosi marwolaeth disymwth, a gwres ac ysiad yn nghylch y rhefr (anus) y rhai yn fynych a berent ddynt gael eu camgymeryd yn lie clwyfau y mamhngtpn piles) Wanfonwch Stamp Ceinioq am rettr o DvstioU Turkish Baths Neath. Open Daily-Ladies only on Tuesdays Experienced Male and Female A tttndantM- THilk Id EN Modal, Academic Nationatw, Manufacturers TOTHEQUEEN. Obtained the only Prize Medals for Purity and Excellence of Quality. LONDON, 1862. DUBLIN, 1865. THE ONLY SILVER MEDAL-THE HIGHEST AWARD, PARIS, 1867. Their Genuine and Double Superfine are the Qualities particularly recommended for Family use. Trade Mark- DuIl's Head. ITI ITIleqlalled FOR Blanc-Mange, Custards, Puddings, Cakes, Soups, &c., Â.nd is the most wholesome and easily digestible FOOD FOR CHILDREN & INVALIDS. Is recommended by THE BARON VON LIEBIG, President of the Royal Academy of Sciences of Bavaria. EDWIN LANKESTER, M.D., F.R.S., Medical Oificerof Health, St. James's, Westminster. THE LANCET." RETAIL BY ALL GROCERS AND OILMEN, Ac.; AND Wholesale: J. & J. COLMAN, 108, Cannon St., London. MANUFACTURERS OF THE GOLD MEDAL. STARCH Y GirzADOABWB, Printed by Steam Poirer, and Published by the Proprietor, WALTER LLOYD, at his Gaum Printing Office, Canon Street, AbetdMW. in the County of Glamorgan. SATURDAY, OCTOBER 28TH, 1871.