Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

AT GLEIFION ABERDAR, MERTHYR,…

BWRDD Y GOLYGYDD.

TALIADAU,-

[No title]

RHYFEDDODAU COSPAWL.

LLOSGIAD CHICAGO.;

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

GLYNNEDD.—Cynaliwyd cynsherda yu. ysgoldy Brytanaidd y lie uchod, ncs Fercher,, Hydref y 19ag. Cymerwyd y gadair am haner awr wedi saith, gan y Parch. John Evans,, gwelnidog y Bedyddwyr, ac wedi cael araethi fer a destlus gan y cadeirydd, awd trwy y programme. Canwyd amryw ddarnau pan Gor Undebol y lie, dan arweinlad Mr Thomaa Pairy, masn&chydd, yn nghyda solos gan Mri. Thomas, [Parry, Alexander, Davles, Rees, ac Eos Glvnnedd. BETHLEHEM, TYNEWYDD. — Cynal- lodd y Bedyddwyr gyfarfodydd aeoriadol eu. capel newydd uchod ar ddyddiau Sal a Llun, Hydref yr 22ain a'r 23aln, pryd y gwasanaeth- wyd ar yr achlysur gan y Parchn. D. Adams,. Ystrad; L. Jones, Penprisk; T. Thomas, Pont- faen; W. H. Hughes, Dinas; R. Hughes,, Maesteg; J. Lewis, Maestag; T. Cole, Peny- bontarogwy, (S.); D. Jones, Tynewydd, (A.) J. Rufus Williams, Ystrad Rhondda; Jones, Bettws; Mr Snowdon, Tynewydd; a Mr Wm. Thomas, Mynydd Cynffig. Cafwyd cynulleld- faoedd da a gwrandawiad astud, a'r cenadon yn eu hwyllau goreu. HOREB, M if N YDDGAREG.—Bu cyfelll- ion y lie uchod yn brysur iawn yr wythnoa cyn y diweddaf gyda chyflwyno llonald dwrn. mawr Mr T. George, y blaenor, i Mr D. Owen. Cydwell, nid gyda'r bwrlad o'i dalu i ffwrad, ond fel cydnabyddiaeth iddo am ei lafur ya ngwasanaeth Ty Dduw. Y mae Mr Owen yn ddyn ieuanc gobeithiol lawn, yn bregethwr sylweddol, yn ddirwestwr selog, ac yn weith- iwr da. Gobeithlo na rydd y gwas hwn ei waith helblo nes cael; r eneidiau sydd dan ti ofal i bwyso ar Grist. Dymunwn o ran fy hunan i weled mwy o ysbryd y bachgen hwu yn disgyn ar bregethwyr ein cyfundeb.— CBOMWEL. COLEG TREFECOA—Da genyf ddeall fod Mr Henry Jones, mab y Parch. Ebenez-jr Jones, fc Sctwen, Oastellnedd, a Mr Alfred Howells, mab y Proffeswr Howells, y ddau yn ddiweddar efrydwyr o'r colog nchod, wedi enill eu hysgolfraint (scholarthipi) yn Glasgow yr wythnos ddiweddaf, yn Llundain. Yr oedu saith o ymgeiswyx o watlanol golegau y deyrnas yn cynyg am y scholarships, a dim ond taic oedd ar y bwrdd, ac wele Mr Henry Jones yn cipio y blaenaf, Mr Alfred Howells yr ail, rhyw Sais o Northampton yr olaf. Meddyl- iwyf fod hyn yn slarad yn uchel am fedr a gallu athrawon y coleg crybwylledig, ac am fedrusrwydd a galluoedd y ddau efrydydd ieuanc mewn gwahanol wybodatthau. Mae gweithredoedd o'r fath yma, nid yn unig yn anrhydedd i'r coleg y perth ynent, ond hefyd i'r "Hen Gorff." Ddlm ond dau yn ymdrechu, a'r ddau yn myned a'r llawryf. Beth, tybed, y mae plant Hengist yn ei ddweyd am hyn? Maent hwy yn ddiarebol am eu gwawd a'u cen- figen at blant Gwlad y Bryniau, ac yn syllu. trwy chwyddwydr malais a gormes arnynt. Profai yr ymgals meddyliol diweddaf i'r cyf- ryw wawdwyr ac ymffroetwyr fod talenteu dysglaer a gwarthfawr yn byw rhwng myn- yddoedd cribog "Cymru Wen." Ewch rhagoch, gyfelllion, nes cyrhaedd bryn M.A., ac wedi sefydlu eich hunain ar ben y bryn, mewn trefn i dynu eich hanadl, ihoddwch un cam mawr a therfynol i ben bryn nchelfawr D.Ph., ac ar ol i chwl gyplysu y ddau fryn hyn, mi waeddaf "Bravo!" dair gwaith. Llwyddiant a'ch di- lyno, a Duw yn nawdd.-DEWI.

[No title]

GANWYD,—"

PRIODWYD,-

BU FARW,—