Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TnT KSAVIl) IIICHAEUS, Kmlgrratioii Agent, COMMERCIAL COFFEE HOUSE, 35, UNION-STREET, NEAR THE EX- CHANGE, LIVERPOOL. A DDYMUNA hysbysu ei gyd^-ladwyr y Cymry,fed gan ddo Dy cyflens at letya ymfudwyr ac ereill, ar delerau rhesymol. Ac y mae yn bookio gyda Age: a Hwyl-longau i America ac Awstralia am y prisiau iselaf yB Liverpool. Gellwch cael pob hysbysrwydd o bevtliynas i amsei hwyliad y Llongau, a phris y cludiad, gyda dyehweliao y post, trwy anfon lythyr yu cynwys un postage stamp l'r cyfeiriad uchod, fymdeitlias Gyfeillgar y Aloyal loiidon. Cofrestredig yn unol a'r Ddeddf Seneddol, gan John Tidd Pratt, Ysw., y Cofrestrydd. Prif Swyddfa,—5, Aldermanbury Postern, London Wall, London, E.C, Sicrheir symiau o arian ar fywydau, Claf-Daliadau, Blwydd-Daliadau, &c. Am hysbysrwydd ymofyner a'r Y sgrifenydd,- Mr. J. Degge, yn mhrif swyddfa y Gymdeith- as, neu a Goruchwyliwr y Gymdeithas yn y parthau hyn,— Mr. J. MORGAN, 94, Thomas Street. Merthyr Tydfil. Goruchwylwyr yn eisiau. lifWIS THOMAS, Cabiitet Maimer, Uphols- terer, &e. 4, Canon Street, Aberdar. A ddymuna hysbvsu i'r cylioedd yn gyffredinol ei fod A wedi agor. Ystorfa o Gelfi neu Ddodrefn Tai o bob math yn y He uchod, He y gobeithia y bydd iddo dderbyn cyfran o gefnogaeth y cyhoedd. Bydd stock helaetho Gelfl, o wneuthunad cartrefol bob amser ar law, a'r rhai hyny o'r defnyddiau a'r gwneu- thuriad goreu. CARPETS AND FLOOR CLOTHS OF THE BEST QUALITIES. Cyflawnir pob archeb gyda'r gofal mwyaf. y CyMriad,—Lewis Thomas, 4, Canon Street, Aberdar. Mwgan. OXFORD STREET, MO UNT A IN A SH. Coffin i ddyn yn ei faintioli, wedi ei addurno yn hardd oddiallan, gyda gwlanen oddifewn • .1 0 0 Eto, wedi ei gyfro a Coburg Du, a Re- gistered Trimmings 1 12 0 Eto, mev;n French Polish. 1 11 0 Eto, gyda Brethyn Du, a Ho urn Duon ••• ••• .2 7 6 Eto, gyda Brethyn Du, a BriU > nia Mettle 3 0 0 Eto, gyda'r Britannia Mettle uoreu 3 140 0 Eto i Blentyn chwe mis oed 0 6 0 Dymuna J. M. hefyd hysbysu ei fod yn ymgy- meryd a Chladdedigaethau yn gyfangwbl yn gyf- atelol i'r prisiau uchod. Miss Harris, Milliner & !>ress- maker, BEGS to return her sincere thanks for the support she has received in her b usiness, and desires to inform her friends that she has REMOVED from Persbverence Place Gadlys Road to (Mr: Hall's). No. 19, Dean-street, Aberdare, and trusts to meet a continuance of your patronage. An Apprentice Wanted. D. JOIEI, 34, Higli Street, Alberdare, A DDYMUNA hysbysu y cyhoedd fod ganddo eithaf cerbyd a cheffyl, yn barod bob amser at unrhyw Anghladd neu daith. Gellir eu cael am bris rhesymol ar Hir, ond rhoddi ychydig oriau o rybydd yn mlaen llaw. ELISHA ESLI CK, Auctioneer, Appraiser, Accountant, Home, Estate, General, Commission and Insurance Agent, EESPECTFULLY informs his friends and t, the public of Aberdare, that all Business Matters entrusted to him will receive his per- sonal and prompt attention, and all accounts will be settled without delay. E. E. is also prepared to-,purchase any quan- tity of Second-hand Furciture. Offices, 19, Whitcombe-street, Aberdare. Gwellhad oddiwrth Anwyd mewn deng mynud! HATTMAS'S BALSAM OF HOBE- HOU1D. RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob aflechyd yn y Brest alr Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI "LAS YN FELUS A DYMUNOL, TESTIMONIALS :— Joseph Davies, Engineer, Aberaman, ill for three years, with bad Cough and Asthma, bought a bottle of Balsam, of Mr. Sims, Chemist, Hirwaun, better in a week, cured in a fortnight, and well ever since. 31, Grove St., Maesteg. Dear Sir,—I have taken up my pen to express my thanks for the benefit I have received from taking your Balsam. I could never haye believed that one bottle would cure a case like mine. I remain, yours respectfully, ELKAZAE EVANS. < Gellir rhoddi nifer fawr o tystiolaethau yn profi gwell- had trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. Hayman, Fferyllydd, C'a8.. tellnedd; ac yn cael ei wethu mewn boteli la. lie., a 2s. 9c. yr un, gan pob Fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverford- west, Lerpwl, a'r holl Dywysogoaeth. Prif Oruchwylwyr, W. Sutton ct Co., Barclay f Sons, Llundain-, Collins 4" Rosser, Pearce 4- Co., Br%ste; ac Evans cf Co Llerpcrtl. GOCHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau "HAYMANS BALSAM OF HOREHOUND" wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirirneddol. D.S.-Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. FASHIONS FOE 1867. NEW BONNETS. NEW HATS. NEW PEPLUM SHAWLS. NEW PEPLUM JACKETS. NEW SILKS & IRISH POPLINS. NEW FANCY DRESSES. NEW RIBBONS & ORNAMENTS. NEW FLOWERS & FEATHERS. NEW PARASHOOTS & UMBRELLAS. NEW HOSIERY & GLOVES. NEW LINEN & LACE SETTS. NEW SUMMER QUILTS. NEW MUSLIN CURTAINS. NEW CARPETS & RUGS. At HimSRY IKWW, 11, COMERCIAL PLACE, ABERDARE. About 1,000 yards French Repps, worth 4s. will be sold at 2s. 6d. $dr The Show Rooms are now open. Baich ar ben leichiau'r iyd Yw baich pob dyn heb iechyd. YR ADFERYDD CYFFREDINOL. SEF PELENAU JONES TREMADOG, PA RAI sydd bellach wedi eu profi am SAITH MLYNEDD AS HCGAIN gan filoedd o gleifion, ac a cidygir d.stiolaeth iddynt gan bawb a wnaethant brawf o hotnnt, eu bod y fedygwtaeth ragoraf a ddarganfy u dxeyd at bobdoluiiau sydd a'u tai ddiad o'r Y stumog, ac a ddyru y fath atalft i bo b aflechy d yn ei ymosodiad cyntaf, na meddiginiaeth gartht digol wedi ei dtiyfeisio a efteithiau mor ddiberygl ar bob math o ddyn a'r PELENAU RHYDDHAOL JONES TRE- MADOG. Cefnogir hwynt gan feddygon penaf y aeyrnas; allan o lawer. darllen a gai Jyn 0 dalfyriad llythyr Benjamin Travers, Ysw., F.R.S., Meddyg ei Mawrhydi tin Grasusaf Frenhines: Mr. K. 1. Jones,Syr, y mae cyfansoddiad eich Pelenau o fatti mor rhagorol, fel nas gall eu efleithioideb fod yn achos o amheuaeth genyf. Yr e ddoch, S. TRAVERS. Tystiolaeth y cliweddar Rowland Williams, Ysw. Meddyg, M.R C.S., Tremadog. Syr,~Yr wyf yn hysbysu yr ystyriaf Belenau Rhydd- haol Jones, Tremadog, yn rhagorol dda. Bum yn eu gorchymyn i'm cleifion, ac y mae yn lUiwen genyf ddwyn tyftiolaeth i'w heffeitliiau daionus a'u gweithrediadau diberigl. ROWLAND WILLIAMS. Dymunaf i'r claf ddarllen y cyfarwyddyd sydd gyda'r Pills yn fanol. RHYBUDD I'R PEYNWYK.-lidrychwch ar fod y Pelenau mewn Blycbau Pren Crwn, amwysg o bapur gwyrda, sel y perchenog, yn nghydag ysgrif-law Robert Isaac Jones ar stamp y llywodraeth o amgylch pob blwch. Ar wertii gan hi ll gylferwyr y deyrnas, mewn blychau Is. lie. 2s. 6c.; a 4s. 6c. yr un. Y rhai mwyaf yw y rhataf. Os bydd anhawsder i'w cael, anfoner 14, 33, neu 60 o stampian Uythyrau i'r Cambrian Pill Dppot, Tremadog, a cheir blwch o'r Pelenau yn 01 gyda throad y post, yn ddidoll. GAIR AT GANTORION CYMRU, LLEFARWYR CYHOEDDUS, &c. Beth feddyliech chwi am gael EHYDDAU ac IREIDDIO eich lleisiau ? Dyma ftbrdd anffaeledig: ceisiwch rai o LEISGRONELLAU JONES (Tremadog), (Jones's Aromatic Voice Globules), Pa iai sydd o ddarganfyddiad rhyfeddol wedi ei gael allan yn mblith c .ntorkn yr Eidal, ac a arferld gyda lleshad anarferol yn yr Allmaen a pharthau ereill ar y Cyfandir. maentaedi eu cyfansoddi o sjlwedd y LLYSIAU MWY- AF SYML, ac y n hollol DDIBERIGL. Symudant ymaith mewn yehydig o oriau, y Crygni gwaeihaf ar ol canu, siarad, oic., ac wrth eu harier dair neu bedair gwaith yn y dydd, am ychydig amser, adferant a chy weiriant y llais i beieidd-dra dihafal, eu cymeryd yn achlysurol, a gyf- nertha raoau lleisiol y Gwddf, gan eu cadart hau rhag Crygni ae Anwyd. Ni phallent a hollol rhyddau y caeth- der a'r gogleisiad brwLt a deimlir yn y Gwddf, ond eu bar- ter am beth amser: gan fod eu rhinwedd tynerawl a chynesol jn effeithio ar y ihanau ysgyfeinawl. TYSTIOLAETHAU. Oddiwrth ftlew Llwyfo. Syr, Gwn iethum brawf o'ch Lleisgronellau (Voice Glo- bules), a'r canlydad oedd hyn- Nichefais erioed 0'1 blaen ddim i effeithio yn gyflym, amlwg, a dymunol ar fy llais gweriais la-wer ar wahanol f ithau o lozenges, wafers, &c., ond yr holl yn ofer. Yr wyf yn awr yn cael rhyddhad buan oddiwrth prygni pan ddaw arnaf, ac in canlodeich Lleisgronellau yn DDIOGELIAD EFFEITHIOL RHAG CRYGNI. Darganfyddiad gwir werthfawr yw, ac yn haeddu ceinog- aeth y cylioedd. Anfonwch flyeniad arall o honynt. Yr eiddoch, Mr. R. I. Jones, Llew Llwyfo. 0< diwrth y Parch. T. Owen, Pentre Uchaf, ger Pwllheli. Syr,-Dymunwyf eich hysbysu fy mod wedi gwneud prawf ar eich "Lleisgronellau," a chefais eu bod yn fwy etfeithiol tuag at wcllhau y llais na dim agefais erioed o'r blaen, er i mi ddefnyddio lsuaws obethau tuag at hyny. Anfonwch i mi gy< a throaa y post, werth 2s. 9c., yr hyn a amgauir mewu stamps am yr unrhyw. Yr eiddoch, &c., Mr. R. 1. Jones. THOMAS OWEN. Y modd i'w defnyddio yw Cymeryd dwy o'r Cronellau (pa rai ydynt fyehain a blasus), bedair gwaith, neu aml- ach, yn y dydd, gan eu dal yn eich gwddf byd nes y todd- ant ymaitii, os i adferu y llais, neu o flaen liefaru, neu ganu llawer yn gyhoeddus o.- i gyfnerthu y Uais, a'i ber- eiddio at gsnu a siarad, dwy o't globules yn awr ac ya y man. Fel cytarwyddid cyffredinol, dwy yw y ddogn, i'w cymeryd o ddwy 1 bedair gwaith yn y dydd, yn yr holl achosion yr aip-anmolir hwynt er gwellhad. parotoiryri unig gan R. 1. JONES, Cambrian Pill Depot, Tremadog, mewn blychau Is. lie. a 2s 9c. yrun. Gellir eu cael drwy y post, ar dderbyniad Is. 2c. neu 3s. mewn postage stamps, neu gan y eyfeirwyr. Health and Cheerfulness. PHILOSOPHY AND FACT. PII.llj8. The national Complaint. Dyspepsia is the most common disease among all classes in the country. It assumes a thousand shapes, and is the primary source of innumerable and dangeroas maladies but whatever its type or symptons, however obstinate its resistance to ordinary rescriptions, it yields readily and rapidly to this searching and unerring remedy Sich Headache with Loss of Appetite. A ertain cure for headache, loss of appetite, and low spirits. These Pills may ue taken without danger from wet or cold, aud require no restraint from business or pleasure. They strengthen the stomach, and promote a bealthy action of the liver, purifying the blood,cleansing the skin, bracing the nerves, and invigorating the system. A Word to Females. The local debility and irregularities which are the espe- cial annoyance of the weaker sex, and which, when neglec- ted, always shorter life, are relieved for the time being and prevented for the time v come, by a course of this mild but thorough alterative. lervous Disorders. Any derangement of these delicate organs affects disas- trously both the body and the mind. To the nervous in- valid Holloway's Pills are an article of vital necessity. They impart tone and vigout to the internal organs, and consequently to the nervous system, which pervades and connects them. Hence their marvellous cures hysteria, low spirits, fits, headache, nervous twitchings, and other kindred complaints, which are all radically removed by a theu.se oj these invaluable Pills. Holloway's Fills are the best remedy known in the world for the following Diseases :— ague female irregulari- scrofula, o i king's astnma ties evil bilious complaints fevers of all kinds sore throats blotches on the skin fits stone and gravel bowel complaints gout secondary symp- colics bead-ache tom. constipation of the indigestion tic-douloureux bowels inflammation tumours consumption jaundice ulcers debility liver complaints venereal affections diopsy lumbago worms of all kinds dysentery piles weakness, from erysipelas rheumatism w ha ever cause retention of urine &c, &c. Sold at the Establishments of PROFESSOR HOLLOW AH, 244, Strand, (near Temple Bar,) London, and by all respectable Druggists and Dealers: in Medicines throughout the civilized world, at the following prices Is. I i d., 2s. 9d. is, 6d., lis., 22s., and 33s. each Box, 8sgr There is a considerable saving by taking the larger sizes. N.B—Directions for the guidance of patients in every dis- order art affixed to each box. N.B.—Holloway's Pills and Ointmen: can be had of all Chemis ts & Druggists, with Welsh directions, without extra expense. AT TMFIJBWI B, 4c. J2. DAVIES, Grapes Inn, 29, Union Street, Liverpool. Y R ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno hysbysu pawb sydd yn bwriadu ymfudo, ein bod ni wedi profi y ty uchod yn un o'r rhai rhataf yn Liverpool, am hyny dymunwn yn galonog gynghori pawb a fwriadant ymfudo, i ysgrifenu at Mr E. Davies, yn y lie uchod, oyn ymadael a'u cartrefleoedd, yr hwn a rydd bob hysbysiad angenrheidiol o berthynas i ymadawiad yr agerlongau, a llongau ereill, am America, &c.; hefyd fel ac y bydd i'r Goruchwyliwr serchog a gofalus, perthynol i'r ty, l'oh cyfarfod a'ch dyogelu ar eich cyrhaeddiad y lie uchod. Thomas S. Davies, Dowlais Stephen Davies, Aberdare; Morgan Hopkin, Aberaman; David Jones, Cwmaman; John Reberts, Hirwaun Jenkin Davies, Cwmbach; DavidDavies, MountainAsh; William Rees, Mountain Ash; R. W. Jones, (CymroCloff,) Brccon, and Milwaukie, &c. &c. Yr ydym ninau wedi bod yn danfon ymfudwyr i'r America, ac wedi bod yn lletya yn y ty uchod, feliy gallwn yn wirioneddol gymerauwyo yr uchod i sylw ym- fudwyr ac ereill. Parch. Thomas Williams, Rector, St. Asaph Parch. W. E. Jones, Baptist Minister, Victoria, MOR. Parch. T. C. Evans, Independent Minister, Ardwick, Manchester. O. Y. Ymrwymir i ddanfon ymfudwyr am y prisoedd iselaf, ac hefyd gofalir am gadw ystafelloedd neillduol [special rooms) i'r Cymry ar wahan i bawb ereill; am hyny gofalwch ymfudwyr rhag talu eich blaen-dal i'r rhai hyny a alwant eu hunain yn oruchwylwyr yna, ond deuwch y a ddewis drosoch eich hunain.— S. D. WE TB!! TH! MAE Te packets nodedig BROCKSOPP, SONS <& Co., o Lundain, sef yr "HOWQUA'S MIXTURE a'r ASSAM MIXTURE wedi ei lapio mewn plwm yn sypynau o un pwys, haner pwys, chwarter pwys, a dwy wns, yn cael ei werthu gan fwy na THRI CHANT o oruchwylwyr o fewn i'r Dywysogaeth. Am amodau yr oruchwyliaeth, ymofyner trwy lythyr at Arolygydd Goruchwylwyr Cymru, D. EDWARDS, BEAUFORT-STREET, BRYNMAWR. BEEHIVE SHOP, YSTRAD, RHONDDA! At bawb sydd berchen TJEAP OT!! V JE TIE!! T ii Dim ond treial ar y TE, Chwi ddywedwch DYMA FE! TE Rhagorol am 2s. 4c. y pwys. Danfonir chwech pwys-Carriage Paid, i unrhyw ran o'r deyrnas. DRAPERY o bob math am brisoedd Llun- dain. Blankedi, Counterpanau, a Chanfasau o bob math. Stock newydd o wlaneni pryd- ferth at grysau. Cotau Blankedi o bob math. 0" Cofier yr Address,— OWEN MORGAN, Beehive Shop, Ystrad, Rhondda. EVAN THOMAS, IRONMONGER, Safety JLamp Manufacturer, 7, Cardiff Street, Abefdare, The only maker in the' Principality Davy Lamps, 4s. 3d. Clany Lamps, 5s. 3d. Clomy Glasses, 5 i. each. Miners? Lamps Repaired. Special Quotation for large quantities. jroHH LEWIS, New York Ilivotel, neu y Welsh Harp, 28, UNION-STREET, LIVERPOOL. A DDYMUNA hysbysu ei gydwladwyr ei fod wed "■ dodrefnu Tj» helaeth uchod yn y modd mwyaf cyfletw tuag at l ttya ymwelwyr, ar y telerau mwyaf rhesymol. Tua thri munyd gerdded o'r man y glania y gwahanol agerlestri Cymreig. Gofaled y Cymro dihoced i ymofyn am if Mr. Lewifti Welsh Harp; ac hefyd, ei fod yn anfon allan ymfudwy' i'r America, British Columbia, Awstralia, neu tmrhyw barth arall, gyda hwyl neu agerlongau, am y pristae mwyaf rhesymol Ymrwyma J. L. hefyd na chaiff neb a ymddiriedo es hunain i'w ofal achos i edifarhau, gan ei fod yn brofiado yn y swydd. Attebir pob ymofyniad, ac anfonir pob hyfforddiaBi ond anfon postage stamp. KAYE'S WORSDELL'S PILLS. ARE the most gentle, yet most effective aperients, and therefore better calculated for a family medicine than any other preparation. They always set the stomach right, rouse the liver, stimulate the kidneys, and thoroughly cleanse the whole system. These pills are found very useful in chronic weakness of the stomach, induced by' luxurious living, sedentary habits, or other causes. They have restored the emaciated to health after every other means had failed. While they are purifying, they are strengthening; while regu- lating they are increasing nervous and muscuJar power. These Pills do not excite any violent action in the body; hence they are specially suited to the young and feeble, whose constitution may be ir- retrievably injured by more powerful medicines. Sold by all Chemists and other Dealers in Patent Medi- cines, at Is. lid., 2s. 9d., and 4s. 6d. Wholesale Depot, 22, Bread-street, London. Allan o'r Wasy, Pris Is. 6d., CEIlt<;IA.'IJ'H GERDD, Gan W. T. Rees, (Alaw IJdu), Pontypridd, YN cynwys 14 oddarnau CerddoroL An- fonir unrhyw nifer o'r "CEINCIAU" gyda'r Return of Post ar dderbyniad blaendaL Yr elw arferol i lyfrwerthwyr, &c. Der- bynir symiau o ddeg swllt mewn Postage Stamps. Pob Orders i'w hanfon i'r awdwr. Y mae ychydig gopiau ar law o'r GO a Chydgan 0 rho'wch i mi Fwth, Pris 6c., gan yr un awdwr. Gellir ei chael ar y telerao uchod. AMJBIIICA. SWYDDFA YMFTJDOL GTMUKIG. -TI dHK Union Street, SB Liverpool, A DDYMUNA ddatgan ei deimlad diolchgar am y gefnog* aeth y mae wedi ei gael, hefyd a ddymuna wneutho' yn hysbys ei fod yn parhau 1 Fookio gyda'r Ager a'i Hwyl-longau i America, Awstralia, &c„ am v nnsoed^ iselaf yn Liverpool. Gellir cael pob hysbysrwydd am y Clud-dal, amseJ hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr vn cvnwf un stamp i'r cyfeiriad uchod. Bydd i'r sawl a ewyllysio le cyfleus i drin ymborth e" hunain, yn nghyd a lletyaeth cysurus, am y prisoed" iselaf yn Liverpool, ynghyd a lie i gadw eu Luggage J rhad. Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn dymune cymeradwyo Mr. James yn galonog i sylw ymfudwyr gan gwbl gredu, y bydd iddo roddi pob boddlonrwydd I". cyhoedd. Parchedigion, W. THOMAS, Liverpool; REES EVAN is Liverpool; T. E. JAMES, Glyn-nedd W. RORERTS. Blaenau; W. HARRIS, Heolyfelin, Aberdar- }. <?• OWEN, Rhyl; J. EMLYN JONES, M.A., LL. £ )., Mer- thyr; W. MORGAN, D.B., Oaergybi; E. EVANS. PoW' lais; D. PRICE, Blaentfos; J. LLOYD, Merthyr; B. JAMEs, Pyle: E. THOMAS, Casaewydd; J. JONB8, (Mathetes,) Rhymni; W. ROBERTS, Penyparc; R. A I JONES, Abertawe.-Gweinidogion y Bedyddwyr. Oddiiu- fy adnabyddiaeth o'r gweinidogion uchod, y gystal a liythyrau cymeradwyaeth i dy tawel a gweddV S. JAMES, y mae genyf yr hyfrydwch o'i gymeradwyo sylw ymfudwyr o Gymru. THOMAS PRICE, M.A., PH.D., Aberdsr- Ymofyner yn Aberdar a'i chylchoedd a Mr Morrl» sylw ymfudwyr o Gymro. THOMAS PRICE, M.A., PH.D., Aberdsr- Ymofyner yn Aberdar a'i chylchoedd a Mr Morrl» Morris, 11, Vnyscynon Street, Cwmbach, Aberdar. OCAit&JtJtJFFflMBS I ENLARGED, TO 56 COLUMNS. I npHE leading Advertising Medium for Gl»' -1- morganshire, the whole of Wales, & West of tiigland, and the J argest, Cheapest, and B**1 iVei: spi.per in W ales. The circulation of the CAED! iVei: spi.per in W ales. The circulation of the CARID" TIMES is larger than that of any other paper in Wales & Mf nmouththire, and three, four, or live times that of most provincial papers. The paper is coLsequently not only the BEST but the CHEAPEST medium for every description of Adver isement Iequiring publicity through- ont Wales and Monmouthshire. The number and variety [ of the Advertisements i eceivea fiom all parts of the I dom are a sufficient guarantee of the extensive circulation and influential position of the CARDIFF TIMES. PRICE TWOPENCE. J AGENTS TO THE CARDIFF TIMES Pontypridd— M r. Bassett, Mr. James, Mr. Smyth, and Mr- Davies, chemist; and Mr. Low, Printer. Aberdare- Mr. Lloyd, printer. 1 Merthyr-Mr. 1Vilkim, post-office. Dowlais—Mr. C lrin, 25, Cnurch-street. Caerphilly-Mr, J. Davies, news-agent. Low bridge—Mr. Davis, bookseller; Miss Davis, fancy reo positery. Neath-Mr. Hay nan, chemist. Bridflend-Mr. J Wrigley, news-agent. Llantrissant— Mr. Slade, chemist. »■ Newport-M.r. W N. Johns, Gazette Office. Aberavon and iy'e— Mr. Evans, chemist. t MaesUg—Mr. Ro- elands, news-agent. 1 Porthcawl-1!Ifr. J ones, chemist. v Yat1 ad-Mr. Jones, news-agent. Rhllmney-Mr. Ei ans, news-agent. Din as—Mr. Hugtes, newsagent; Mr. Williams, POI"" office. Ferndale—Mr. MoTis, news-agent. A .•» Troidj/rhue—itx.<noz,cdbeauirt. !:v i Cymmer.. Mr. Ricl ards, news-agent. Trehtrbert..Mx. Jrnkins, chemist 4j Mountain Ash..M. James, chemist. 1;'¡ '1, Pentyreh Mr. W. Uvans, grocer. i u frongwynlq>is,.Mt. Thomas, chemist. *• ■ Walnut Tree.Messrs. Cornish & Co. Aberaman.Mr. Sins, chemist. — Penarth.Mr. Clark, news-agent. •' ;i Roath..Mx. Rost, Pli coa-lane. <1 l«VI -l" Canton..Mr. Gasket, stationer. Y CrwLADGARwR. Printed by Machine Power aø4 Published jy the Proprietor, LLOYD, at hit General Printing Janon Street, Aberdaje, it the County of Glamorgan.