Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Ya y Wasg, i fod yn barod yn ddioed, ESBONIAO AR EPISTOL I, lOAN, GAN Y DIWEDDAR BARCH. D. CHARLES DAVIES, M.A. Ail", Argraffiad, dan Olygiaeth y PARCH. De CHARLES EVANS, F.G.S., TREFRIW. Jrlewn Llian hardd, pris 2S. 6c. nett, trwy y post 2s. IOC. E. W. Evans, Cyhoeddwr, Dolgellau. r Ar Werth gan y Parch. R. S Thomas, Abercynon, Glam, S W. f. Atebion i Ddwy Gyfres Holiadau Dr. L. Edwards ar Berson Crist, 2s. 6c. (Llyfr Newydd). .$. Yr lawn, 6s. 3. Cyfiawijhad Trwy Ffydd (ail argraffiad), ss. 4: Undod Personol y Duw-ddyn, 4s. 6c. J'w cael yn unig oddiwrth yr awdwr ar dderbyniad eu pris. Telerau i Lyfrwerthwyr, Dosbarthiadau Beiblaidd ac Ysgolion Sabbothol. [6908 LLYFRAU AR WERTH. I. "EIN POBL IEUAINC." Ail-argraffiad, 5ed fil. Pris 3c. a. DAFYDD JONES 0 DREFRIW.Ychwan- egiad gwerthfawr at Lenyddiaeth Gymreig. Gan y PARCH. O. GAIANYDD WILLIAMS. Pris Swllt. Drwy'r Post, IS. 2C. Telerau arferol i Lyfrwerthwyr. I'w cael gan yr Awdwr,— RO WEN, TALYCAFN, R.S.O. COFIANT Y PARCH. JOHN DAVIES, NERQUIS, Ijfnghyd a detholiad o 9 o'i Bregethau (Nn cynwys ei bregeth ar Fedydd ") fI/i Ddarlith boblogaidd :—" Jonah oddi mewn ac oddi allan i'r morfil," GAN CEORGE JONES, SYCHTYN ✓ PRIS CYHOEDDEDIG 2s. 6c., Yn crMV yn cael ei gynyg am 1s. 6c. er elirio y gweddill tydd ar law. Y prynwr i dalu y cludiad. Un copi 3c., m 1c. am bob copi ychwanegol. Te/ir cludiad haner dwsin 129 uchoa. BARN Y WASG AM DANO] Dyma Gofiant teilwng o'r hen bregethwr doniol, || darllenir ef gan filoedd gyda bias. Mae. y gyfrol ya glod i'w hawdwr, ac wedi ei hargraffu mewn or- graft ddarllenadwy.—Trysorfa'r Plant. .M Y mae y Parch. George Jones wedi llwyddo yn rhytedd, nid yn unig i dynu darlun cywir o'r hen feMgethwr, ond hefyd i ysgrifenu llyfr byw. Medd Bjrya a d'n ddyn i'w ddarllen o glawr i glawr cyn iosed o'i law. Nid cynyrch dychymyg mohono, (tad y John Davies a adwaenem ni sydd yma yn &W ar bob tudalen.—Y PARCH. J. MORGAN JONES, yn Y Deonglwr. Pqb archebion gyda blaen-daliadau i'w hanfon i'r lAwdwr,— PARCH. GEORGE JONES, SYCHTYN, NORTHOP. — — TYLAE PARTI BYCHAN CYMREIG YN AWR YN CAEL EI FFURFIO I DALU YMWELIAD A PALESTINA, &c. YSTOD Y PASG NESAF, ac y mae ychydig leoedd heb eu llanw 0 YMA PR OYFLEUSDRA OLAF A RHATAF. Aofoner yn ddiymdroi at- I. W. ROBERTS, 27, High Street, LLANGEFNI, WANTED £400 at 3! on Connexional Property at Cwmfelinfach. Security Monmouthshire Monthly Meeting. Apply,-H. A. JEREMY, Blackwood, Mon. YN EISIEU ^300 ar Gapel Newydd M.C. Wolver- hampton, ar log 3! y cant. Rhoddir sicrwydd Cyfar- fod Misol Trefaldwyn Isaf. Ymofyner a Mr. Joseph Evans, 57, Sherwood Street, Wolverhampton. (13908. YN EISIAU, Arian yn fenthyg ar neuaddau y Symudiad Ymosodol. Rhoddir sicrwydd y Cyfun- deb, a gofelir talu y Hog yn brydlawn. Ymofyner a Rev. J. MORGAN JONES, 6, Wordsworth Avenue, Roath, Cardiff. [16107. PEIRIANAU GWAU.-Modd esmwyth i enill eich bywioliaeth gartref. Pob dysg yn rhydd, a phob hysbysrwydd angenrheidiol. Lists yn rhad. Sefydlwyd 1871. W. GRIFFITHS, 8. Parade, Neath. MEMORIAL HALL, Cowbridge Road, Cardiff, wants to borrow C200 (sanctioned by Monthly Meeting). Apply stating interest required to Rev. T. M. CHARLES, 34, Major Road, Cardiff. CYMDEITHASFA PORTHAETHWY. EURILL 20, 21, 22, 1909. Dymunwn ar y cynrychiolwyr ac eraill a fwri ad- ant fod yn bresenol yn y Gymdeithasfa uchod i ddanfon eu henwau ar neu cyn Ebrill 7fed i CADWALADR DAVIES, Ynysfor, Menai Bridge. GWYLIAU Y PASC. Gan y bydd y Swyddfa yn nghau tiros wyliau y Pasg a ddydd Swene,. hyd dydd Mawrth taor erfynir ar I bobpeth a fwriedir at y rhifyn nesaf o'r I Goicuad -q gael ei anfon mor gynar ag sydd modd yr wythnos hon.

MR. ASQUITH*