Hide Articles List

8 articles on this Page

CYFARFOD MISOL CYLCH TREDEGAR,…

Advertising

Advertising

' DIN AS AR FRYN.

. ISEFYDLU GWEINIDOG NEWYDD-YN…

News
Cite
Share

I SEFYDLU GWEINIDOG NEWYDD- YN NGHALFARIA, ABERDAR. Neillduwyd dydd Nadolig gan y frawdol iaeth sydd yn cyfarfod i addoli Duw yn Nghalfaria, Aberdar, i'r dyben o sefydlu y Parch J. Griffiths, gynt o Galfaria, Llanelli, yn weinidog ar yr eglwys fel olynydd i'r enwog ddiweddar Ddr Price. Cynnaliwyd cyfarfod pregethu yn y boreu a'r hwyr, pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn Owen Jones, Pontfaen, a P. Phillips, Maescanner, ger Llanelli. Cafwyd pregethau ardderchog iawn. Hen aelcd o eglwys Calfaria ydyw y brawd Phillips, ac yr oedd yn dda gan yr hen gyfeillion ei glywed yn traethu yr efengyl mor feistrolgar ac effeitliiol; ac hyfryd ocdd gan yr ysgrifenydd gael 0 gwrando y Parch Owen Jones yn llefaru mor rhagorol, yn gymmaint ag iddo gael y fraint o fod yn un i'w gymhell i arfer ei ddawn yn gyhoeddus, pan yr oedd yn aelod yn hen eglwys barchus Stanhope-street, Lerpwl. Treuliwyd y prydnawn mewn traddodi anerchiadau llongyfarchiadol. Arweiniwyd In Y y y gwasanaeth trwy i'r Parch Daniel Jones, Lhvydc'Oed, ddarllen rhan o air Duw ac anerch gorscdd gras. Cafodd y Parch Wil- 0 ZD liam Williams, Mountain Ash, ei cthol gydag unfrydedd cynhes i gymmeryd y gadair. Cafwyd ancrchiad pwrpasol a chyr- haeddgar, teilwng o'r achlysur a chalon yr hen wron profiadol. Wedi iddo beidio llefaru, anerchwyd y cyfarfod gan yr Ysgrif- enycld; y Parchn D. Davies, Pontbren- Ilwyd J. Mills, Abernant; E. C. Evane, Hirwain, B. Evans, Gadlys, a W. James, Bethania (M.C.). Mr W. Davies, diacon, Calfaria, a fynegai 0 dros yr eglwys fod yr alwad i Mr Griffiths 11 yn gyffredinol a chalonog. CIY Mr David Hughes, diacon arall, a ddy- wedai fod y rhan fwyaf oedd yn bresenol yn ei adnabod, ac yn hysbys o'i wendid corfforol presenol, ac o'i analluawgrwydd i siarad fel y carasai. Datganai fod yr eglwys wedi rhoddi galwad cynhes a charedig i Mr Griffiths i ddyfod i'w bugeilio. Mr Getfrge Evans, diacon, a ddywedai fod y bobl yn dweyd am Mr Griffiths, Dyma ddyn da fe wnaiff waith da yn Nghalfaria." Mr David Evans, diacon, a ddywedai fod y cyfarfod yn un rhagorol, ac fod yr ach- lysur yn un eithriadol iawn yn hanes yr eglwys. Gobeithiai y cai Mr Griffiths bob llwyddiant a chefnogaeth gan yr eglwys. Mewn atebiad i ddatganiadau y brodyr hyn, dywedai Mr Griffiths ei fod mewn modd ffurfiol yn dcrbyn yr alwad, er ei fod wedi gwneuthur hyny yn weithredol yn flaenorol i hyny. Mynegai fod unolrwydd a chynhesrwydd yr alwad wedi bod yn gyn- northwy cryf iddo i'w derbyn, er nad :allodd wneuthur hyny heb lawer o biyder, a'i wneuthur yn fater gweddi. Credai fod a fyno yr Arglwydd a'r amgylchiad, a dywedai ei fod wedi gadael ugeiniau a channoedd o ffryndiau cynhes ar ol yn Llanelli, ac hyd- erai y llwyddai i ffurfio cyfeillgarwch cyff- e y_b yn Aberdar. Ymgysurai yn y ffaith raai yr un Duw oedd yn Aberdar a Llanelli, a bod yr Hwn oedd wedi bod gyda^ Elias yn nerth ac yn amdditfyn hefyd i Eliseus. Dywedai ei fod yn fynych yn wangalon, ac nad oedd mor gryf ag yr oedd yn edrych. Yna siaradwyd ;gan y Parchn Thomas Jones, Garmel, Aberdar; D. Silyn Evans (A.), Siloa,^ Aberdar; J. Jones, Penrhiw- ceibr; Daniel Jones, Llwydcoed; P. Phil- lips, Dafen W. Thomas, Aberewnboy, Owen Jones, Pontfaen; T. Davies, Gwawr • T. Humphreys, Cwmaman; W. Harris; Heolyfelin, D. Thomas, Cwmbach. Siaradodd pawb yn y modd niwvaf parehusamMr Griffiths, eglwys Calfaria, a'i chyn-Aveinidog, gan ddymuno llwyddiant o'r newydd. Estynodd yr hybarch W. Williams, Mountain Ash, ddeheulaw cymdeithas i Mr Griffiths dros ac ar ran gweinidogion y cylch, a dybenwyd trwy weddj gan y Parch Mr Lewis, Calfaria, Treforris. Yr oedd y J Parch D. S. Davies, Pcnrhiwceibr, i siarad, ond nid oedd yn bresenol pan ei galwyd. J (rwelsom yn brcsenol y Parclm Mr Moore, Brynmawr, a Henry Evans, Bala. Dylasem fod wedi nodi mai Mr Evans ddechreuodd yr oedfa yn liwyry dydd, trwy ddarllen a gweddio. Dymunwn lwyddiant mawr i Mr Griffiths fel olynydd yr anfarwol a'r enwog Ddr Price, ac yr ydym yn falch o allu croesawi Mr Griffiths i'r cylch fel dir- westwr. Ynyshvyd, Aberdar. TYVRFAB,

-,-CAPEL NEWYDD BIEKENHEAD.…

Advertising

-,-CAPEL NEWYDD BIEKENHEAD.…