Hide Articles List

11 articles on this Page

NODIADAU YR WYTHNOS.

News
Cite
Share

NODIADAU YR WYTHNOS. Dydd Llun diweddaf, bu farw yr an- rhydeddus W. H. Yelverton, o Whitland Abbey, sir Gaerfyrddin, yn ei annedd dy yn Llundiin, yn 93 tul ned. Cleddirefynuaeargelt Lteulu, yn eglwys St. Mary, Hendy-gwyn-ar- af. Cynnrycbiolodd Mr Yelverton sir Gaer- fyrddin fel Rhyddfrydwr am ddwy flynedd. Ymddengys fod y Galluoedd Ewropaidd wedi cydsynio a chais Lloegr i gymmeryd rhan mewn cynnadledd ar achos yr Aifft. Cynnwysa y 'Red Dragon' (cyhoeddiad misol a gyhoeddir yn Nghaerdydd), yn y Rhifyn am y mis hwn, Ddarlun a Bywgraffiad o'r diweddar Hiraethog. Dylai y Rhifyn hwn werthu wrth y miloedd. Ymddengys fod brys-neges wedi ei hanfon oddiwrth y'llywodra-th i Berber, yn cyfar- wyddo y saith cant o filwyr sydd yno i encilio, os yn bosibl, i Korosko. Y mae pob gohebiaeth rhwng Berber a Khartoum wedi ei hattal. Y mae yr holl wlad o amgylch mewn gwrth- ryfel. Yn ol y newyddion diweddaraf o Berber, ymddengys fod y milwyr yno wedi gwneyd fyny a'r gwrthryfelwyr Arabaidd. Fföa y trigolion, ao yn mhen ychydig ddyddiau, bydd y lie wedi ei lwyr adael. Newyddion o New York a hysbysant i hurddwynt dinystriol dalu ymweliad a James- town, Ohio, ae i ddwy ran o dair o'r dref gael ei dinystrio, a lladdwyd chwech o bersonau. Dinystriwyd amryw bentrefi bychain hefyd yn Michigan gan danau. Prydnawn dydd LInn, fel yr oedd mab ieuanc y Parch. S. C. Lewis, fleer Sidcup, yn chwareu a dryll yn y grounds tuallan i'r ficerdy, aeth yr ergyd allan; a thrist yw adrodd, tarawodd yr ergyd Mrs Lewis yn ei phen, a bu farw yn mhen dwy neu dair mynyd. Agorwyd sesiwn flynyddol Undeb y Bed- ydiwyr dydd Llun, yn nghapel Bloomsbury, Llundain. Traddodwyd yr anerchiad agor- iadol gan y llywydd, y Parch. R. Glover, Bristau. Dangosai y mynegiad fod y cyn- nydd yn rhif yr aelodau yn ystod y flwyddyn yn 14,000. Rhoddwn grynodeb o hanes y cyfarfodydd yn y Rhifyn nesaf. Boreu dydd Sadwrn diweddaf, torodd tan allan yn ystorfeydd Mr Whiteley, Bayswater, Llundain. Dechreuodd y tan gyntaf yn ystorfa y carpedi, a gwasgarodd yn fuan i'r ystor- feydd ereill. Daeth ugain o daobeiriannau i'r lie yn fuan, a. dechreuasant arllwys ffrydiau o ddwfr ar y goelcerth danllyd. Er pob ymdrech o eiddo y tanwyr a'r heddgeidwaid, aeth amryw oriau heioio cyn i'r elfen ddinystriol gael ei hattal. Yr oedd hwn yn un o'r tanau mwyaf a fu yn Llundain er ys blynyddau, a chyfrifir y golled yn £ 250,000. Y mae y Cyn-Arlywydd Grant a'i briod a'i deulu wedi dychwelyd o Washington i New York mewn trefn i gwrdd a'i ferch anwyl a phoblogaidd, Mrs Sartoris. Da genym ddeall fod yr hen gadfridog gwronaidd a pharchus yn llawer gwell nag y bu, etto bernir y cymtner gryn amser cyn y daw yn hollol ddisgloff. Yn ol yr ystadegau diweddaraf ceir fod holl arwynebedd yr Unol Dalaethau a'r Tiriog- aethau, heb gyfrif Alaska, yn 2,970,000 o filldiroedd ysgwar. O'r Talaethau, Texas ydyw y fwyaf, a Rhode Island y lleiai; y mae y flaenaf yn 241 o weithiau yn fwy na'r olaf. Dakota ydyw y fwyaf o'r Tiriogaethau, a Washington y Ileiaf, er ei bod yn driugain ao un o weithiau yn fwy na Rhode Island. Mewn cyfartaledd i'w maintioli, cynnwysa Rhode Island y boblogaeth fwyaf—254 o bersonau i'r filltir ysgwar.

Y GODEN.

MESUR PLA YR ANIFEILIAID.

DADGYSSYLLTIAD YR EGLWYS YN…

DAEARGRYN ARSWYDUS YN LLOEGR.

TREDEGAR.

CYMDEITHAS GENADOL GARTREFOL…

CYMMANFA YSGOLION CYLCH LLANDYSSUL.

BETHANIA, RE80LVEN.

Family Notices

MARWOLAETH Y PROFFESWR MORGAN.…