Hide Articles List

8 articles on this Page

CWRDD MISOL CWM RHYMNI.

News
Cite
Share

CWRDD MISOL CWM RHYMNI. Cynnaliwyd y cwrdd uchod v mis hwn (Awst) yn Pontlotfcyn, Llun a Mawrth, yr 8fed a'r 9fed. Pregethodd y brodyr Haddock, Twyngwyn; Rowlands, Caerffili; Davies, Brithdir; Evans, Bargoed; Williams, Hengoed Davies, Argoed; Jones, Tongwynlas; a Jenkins (A.), Rhymni. Yn y gynnadledd penderfynwyd,— 1. Fod y ewrdd nesaf i fod yn Twyngwyn, yr ail Lun a Mawrth o Fedi. 2. Fod y brawd J. Jurman. Deri, i bregethu ar y pwnc, sef, Y pwys i Gristionogion i ymarfer Crefydd Deuluaidd." 3. Fod Evans, Bargoed, a Jones, Tongwynlas, i bresethu y noson gyntaf. Bydded i'r eglwys ddewis ei hamser i gael pregeth y pwnc, a rhoi gwybodaeth brydlon o barthed i hyny i'r pre- gethwr. W. JONES, Ysg.

CAPEL COEDLLAI.

LLANDUDNO. I

EHYMNI.

HEOL MAUDLIN, CAERODOR.

ACHOS Y PARCH. NATHANIEL1…

EISTEDDFOD Y RHYL.

RHWNG F FRAI NCA PHRWS1A.|