Hide Articles List

4 articles on this Page

DYDD MERCHER.I

News
Cite
Share

DYDD MERCHER. AORAN gwyddoniABTH GYMDRITHASOL. Am naw o'r gloch, cvfarfu lluaws mawr o fonedd gion a deimlent ddvddordeb vn sefyllfa gymdeith- asol a deallol pobl Cymru, iddsrllen papyrau ar wahanol faterion, ac i yrnddvddau ar eu cynnwysiad. Galwydar y Parch J. Griffiths i lywyddu, yr hwn a ddvwedai i. Pan y daethvm i'r y-stifell hon v boreti heddyw tlid oedd g«nyf y mpddvlddrvch lleiaf y gelwid arnaf weinyddn y swydd hon ac yn wir tvbiais wedi y llafur ddoe, v cawswn fv esijus'idi hpddvw i raddau belaeth i gyfranoaci yn y mwynhad hwow. vr hwn yr ydwyf yn zoboithio sydd yn ein haros heddyw fel ddoe. Ond yr wyf yn dvgwydd bod yn Ilywvdd y pwyllgor, ac felly, pan alwwvd arnaf boreu heddvw, er i mi wneuthur fv nsroreu i vmesstusodi, teimlwn nas srallwn wnevd hvnv hen effeithio ar weithred- ladau ovfarfod gan hynv, yr wyf wedi cvmmeryd arnaf srvflawnn dvledswvddau llvwvdd cyfarfod yr adran hono o'r eisteddfod, yn yr hwn y teimlwyf y dyddordeb mwyaf. ae edrychaf ar y symmudiad hwn fel un tehvg o gvnnvrchu llawer iawn oddaioni (ely wch, clvwch). Y mae a wnelo yr amcan sydd genym mewn jjolwg i raddau' belaeth a sefyllfa gym- deithasol y bobl. Y mae yn nossinl i ddynion fod yn wybodus, ac vn cael eu lly wndraethu gan eg- wyddorion crefyddol. ac etto, fod yn anwybodus iawn am gysuron teuluaidd a chymdeithasol; ac ni wyddom i gyd, pa fwyaf o ystyriaeth* a delir i'r deddfau hyny sydd o fewn ein cyrbaedd, goreu oil. Ni a wyddom mai trwv rorldi ufudd-dod i'r deddfau hyn y bydd i ddvn osod ei bun mewn sefyllfa i gyf- lawni dyledswvddau dinesydd ar y ddaear, yn gystal ag i gyflawni » waith sydd ganddo i'w wneyd er sicr- bau mwynhad swironeddol mewn byd arall a ;r«;ell na hwn. Gan hyny, yr wyf fi yn cvssylltu a'r a Iran hon bwysigrwydd mawr, ac yr wyf yn gwir obeithio y gwneir trwy hyn lawer olesi'n cydwladwvr. Yn i awr, amcanion sydd mewn golwg gan adran gwydd- oniaeth gymdeitbasol vr eisteddfod ydynt y rhai hyn Yn gyntaf, Iechyd-gyda thalu sylw i luniaeth, gwisgoedd, ac anneddal1 y dosparth gweithiol, yn?hyd a threfn deuluaidd vn srvifredinol. Ac yna, y mater y dymunem yvidrin ag efydyw addysg a moesau y bobl. Wedi hyny, galwedig- aethau y bobl: megvs gwasanaeth teuluaidd, am- aethyddol, morwrol. Y mae yr adran hon hefvd yn cymmeryd sylw o ddadblvgiad adnoddau v wlad (cymmeradwyaeth). Caniataer i mi ddvwevd yma fod cais wedi ei wneyd i sefydlu adran arall. Nis gwn a ydyw y boneddwr a ddvgodd y peth i'n sylw yma yr bresenol, gan na chefais y fantais o'i adnabod yn bersonM. Yr wyf yn cyfeirio at Mr. Jenkins o Lanymawddwy (Cododd Mr Jenkins, ac ymgrymodd i'r Cadeirydd). Y mae Mr. Jenkins yn ddyn boliol gymhwys i ymgymmervd a'r gwaith bwriadol. Y bwriad yw cael adran ddaearegol yn perthyn i'r Eistedd od Genedlaethol (uchel gymmeradwyaetb. Nis gwn am un gyfran o'rdayrnas ag y ceir ynddi ddefynyddiau morddyddorol at yr adran ddaearegol aS ydyw Tywysogaeth Cymru. YOP. darllenodd y Parch. W. Warlow Harry, Wyddgrug, bapyr dvilrl, 7 orol ar yr "laith Gvrnrapg-ei lie mewn hanes- yddiaeth Gohiriwyd yr vmddyddau ar y pwnc, o herwydd ei bwysigrwydd, a'r gwahanol farnau arno, hyd ryw adez ddyfodol. Sylwodd Nefydd nas gellid trin y fath bwnc pwys- ig yn y fath gyfarfod, ac y bnasii yn well peidio gwneyd sylwadau arno nes y caffai ei gyhoeddi. ADDYSGIAETH Y DOSPARTH GWEITHOL. Darllenwyd papyr neiliduol ddvddorol ar y pwnc UChodganDr. Nicholas Caerfyrddin. Cymharodci sefyllfa addysgol Cymru a Llyrlaw, a dangosodd wir angen ysgolion eyfaddis at addysgiaeth y dospurth gweithiol o'r Dywysogaeth. Siaradwyd ar y m;iter gun Councillor Morgan, Aberystwyth. Glan Alun, Nefvdd. v Parch. Canon Jenkins, Hugh Owen, Ysw., Llundain Mr, Jones, Birtningham a Deon Ripon. Cafodd y pwnc ei ohirio hyd foreu dydrl Iau.

Y TRYDYDD DYDD.

jY PEDWERYDD DYDD.

LLYTHYR 0 AMERICA.