Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

- Y BRAWDLYSOEDD.

[No title]

News
Cite
Share

LLANIDLOES.—Dydd yr Arglwvi'd.y 15ed cyfisol, yn addoldy y Bedyddwyr yn y lle hwn, traddododd y Parch J. Nicholas, Uiersws, ddwy bregeth bwrpasol iawn ar y Genadaeth Draraor," ac ar ddiwedd y cyfarfod hwyrol, gwnawd caszliad at yr achos wilwng hwn. LLANIDLoEs.-Nos Lun, y 9fed cyfisol, traddododd Dr. Rees, Abertawy, ddarlith ddyddorol yn addoldy yr Annibynwyr yn y riref hon ar Llaw Daw yn hanes a rha^olygon Cristionog- aeth," i gynnulleidfa fawr ac anrhydeddus. Llywyddwyd y cyf- arfod gan y Parch. D. Rowland., B.A. (T.C.) Yr oedd y myned- lad i mewn drwy docynau swllt a chwech cheiniog yr un, a'r elw eddiwrth y ddarlith yn myned tuag at dalu gweddill y ddyled sydd ar y capel y traddodwyd y ddarlith yndd.G. BANGOR.—Nos Wener, yr 8fed o Fawrth, traddodwyd dar- "th ardderchog yn nenaid y Sailor'* Institute, ar Elfenau Dyr- ™afi»d y Bobl," gan y Parch. J. D. Williams, gweinidog y Bed- yddwyr. Parhaodd y dariithydd dros ddwy awr i dywallt ffrydlif o hyawdledd difyrus a chyffrons. Cafodd gymmerad wyaeth uchdaf Y dorf ar ddiwedd y cwrdd. Yr oedd y ddarlith yn wir ddyddorol ?c adeiladol i foes a rhinwedd, a'r enghreifftiau yn ddigrif a chyr- *Ja«ddgar. y mae amryw ddarlithiau wedi eu traddodi o dro i dro Pan y sefydlwyd yr Institute hon, ond barn pawb a glyw»ant y ddarlith feddylgar a doniol hon oedd, mai hi ydoedd yr un fwyaf °dl'yrns a Rlywsant erioed. Y mae y ddarlith yn werth i unrhy w .81wyg j ymofyn Mr. Williams i'w thraddodi. Hir oes iddo i lafo° IiRwaith yr Arglwydd, a Hawer o lwyddiant a gorono ei ANRHEG.—Mr. Gol.Dymuoaf eich coniatad i gydnabod ^.Ryhoeddus a pharchus, trwy gyfrwng eich SERKN oleu, Mr. 11 "•na Davies, diacon eglwys y Bedyddwyr yn Bodogonwch, 8er cl»a-lrwst' a'n pi Kare(liKrwydd yn fy anrhegu a Mosbeiin'a Ec- 8iastical History." Gwnaeth i mi lawenhau yii fawr pan aeth y oyfrol werth fa wr i law. Cad wnf hi yn-ofalus, a darHenaf L7? Ja"w!; a bydd yn gofeb o'r rhoddwr yn fy llyfrgell pan y harll yn y be<lcl" Yr oedd yn dda genyf weled golwg mor j *Qa a chynhesol ar yr achos ieuanc yn Bodagoiiwch y Sul y bum tlia"l°~y capel yn un °'r rhaf PO'dferthaf, diwastraff, cryno, a ediff fg a we!ais er'oed yr 3'chydig frodyr yn wybodus, gostvng- o a gweithgar y KJ-nnulleidfa yn cael ei gwneyd i fyny ftdi jWam a'" foneddiges, ainaethwyr cyfrifol, a thlodion goriest ar»Wf v nad wyf yn h°"01 Sara8yn'ol» darllenais wrth yr holl ym/ ?n y t,ydd eSllvys 8ref» barchus, haelionus, a dylanwadol Jl' '"an. Duw y Nof a'i llwyddo inewn rhif a irras. Yr 1Qd°ch, LL. OWENS. ODD^p518, LLANEDi.—Nos Fawrth, Mawrth 17eg, traddod- 0 py "arch. E. Price, gwei!;ideg y lie, ei ddarlith ar y Niwel •Wr? -tU a'r Llywodraeth Wladol." Darfu idd» #'r ^lu 81 °'ygiadau er ys ychydig o fisoedd yn ol ar y pwnc yma o fe *aefJ* Pryd y cotfaodd am ddyoddefiadau amrai o'r Cristionoaion ^arli'th ta'F Canr'^ dd'wedda' mhlith ereill, soniodd yn y 8ref-afyn!ia^am 080^ad John ap Henry i f'rwolaeth vn achos ^J'd ef 0 "ajn dcyrnasiad Elizabeth ond wedi hynj' ainmheu- Vnv oi1^eiWn *an gurad y plwyf, gan ddywedyd nad oedd *i ORod f aer| ac mai nid yn achos ei grefydd y cafodd ^"Jarfu i th' °"d am ri'w drosedd arall yn y wlad wriaeth na ^rice ei 0 ?8U.PA h*th. Ond y tro yma, cadarnhaodd Mr. fticrthvr ,^S° i i* drvvy ddarllen i glyw ei gynnulleidfa hane9 y Siti »> »< L, WI0' "wnw alian o waith Titus Lewis, Hanes Pryd- n^T8Dyr-EKlw.vs'" ^an Mor«aHS> Llantyllin, a" Neil's ^refnas in, e ^ns. Llywyddwyd y cyfarfod mewn modd yoiddan^ i.anUL. P0vveH> Ysw., Gelligulion, ac yr oedd yn cwbl fnfTrfu„• bleidwyr rhj-ddid gwladol a chrefyddol gael eu 1 i'n y llywydd a'r dariithydd.—GWKANDAWWR.

MERTHYR.

MYNEGYDD T GOFFADWRIAETH.

YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL.

[No title]