Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR, &c.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR, &c. EIN DEHBYNI ADAU.— Parch. W. Hughes-Abia Bach—Amran Glanyrafon-Dau o'r Byd, &e.—T. Thomas, Bethel-J. W.- Meiriog-Lledfelin-J. E. J.-Parch, T. Lewis-Parch. E. E. Jones. ABIA BACH.-l. Mae gwaith y Dr. Benedick wedi ei ranu yn sections ac aid yn ganrifoedd. Mae yn wir dda, a'r argraffiad elaf yw yr un a wnawd yn Efrog Newydd yn 1860. 2. Nis gallwn ddywedyd oddiar brofiad werth cymharol gweithiau Baird a Belcher, ond fod y ddau wedi derbyn canmoliaeth uchel iawn. 3. Pris y Baptist Almanac yw chwech cheiniog. Gell- wch gael yr oil gan Trubner & Co. AMRAM.—Mae yr achos y cyfeiriwch ato yn gyfry w ag afuasai yn cyfiawnbau yr eglwys i adael y mater i gael ei dringan y diacon- iaid ac ychydig frodyr o'r eglwys, yn hytrach «&'i ddwyn o flaen yr holl;eglwys. Wrth gwrs, dyledswydd y personau hyn yw chwilio i mewn i'r achos, a dwyn eu mynegiad i'r eglwys yn y cwrdd eglwysig rheolaidd nesaf. Nid y rhyw deg ywjy cym- meriadau mwyaf priodol i drin mater o'r fath y cyfeiriwch etto. DAVID WALTERS, Nova Scotia.-Diolch icbwi am eich llythyr dyddorol, a'ch adgofion caredig am Aberdar a Chalfaria. Bydd yma ddegau yn llawenhan i glywed eich bod yn iach a chysurus, ac yn cofio am yr Ysgol Sul a'r cyfarfodydd. Da genym hefyd glywed am eich ymdrech i sefydlu Ysgol Sul yn Oldham Dig- gins. Duw fyddo gyda chwi, ac yn eich llwyddo. CYFARFOD Y BEDYDDWYR CABTH YN LLUNDAIN.—Mae yn dda genym na fydd Cymru yn absenol yn y cyfarfod hwn. Bydd Cymmanfa Morganwg yn cael ei chynnrychioli gan y 'y brodyr-Thomas, Caerdydd, a Price, Aberdar; a Chymmanfa Dinbych, &c., yn y Gogledd, gan y brawd Owen, Rhyl. Mae eglwys Aberdar yn danfon dan genad i fyny yn mhersonau y Meistri E. G. Price, a David Evans, draper. Bydd eglwys Glyn Nedd yno trwy ei gweinidog, y Parch. T. E. James. J. D. a'n hysbysa fod r Parch. Ebenezer Morgans wedi derbyn gal wad galonog yr eglwys yn y Twyngwyn. H. AMos.-Diolch yn fawr amalw sylw at wall. Mae y llyfr i'w gael oddiwrth y cyfieithydd, Mr. John Williams, Londen Warehouse. Trecynon, Aberdar. Daw un am rot, neu bedwar am swllt, trwy y post. YSQOLION ABERDAR.—Yn y nesaf.

TALIADAU.

SYL W E H, !

ARIANDY CYNNILO Y LLYTHYRFA…

Family Notices

[No title]