Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

AT WIR IFORIAID CYMRU BENBALADR.

GOHEBIAETH 0 MOUNTAIN ASH.

[No title]

.'Søhtbiutt&uu. -

News
Cite
Share

'Søhtbiutt&uu. TEGAI A'R PARCH. T. LEWIS. MR. GOL.,—Y mae genyf gwyn yn eich erbyn. Nid oea genyf ddim ammheuaeth n* chaf le i'w osod gerbron darllen- wyr eich SERBN. Yr ydych yn ofni mai fy amcan oedd rhwydo Mr. Lewis yn fy llythyr ato yn y Faner. Nage, yn wir—y mae genyf barch calon i Mr. Lewis. Yr wyf bob amseryn darllen ei ysgrifau nerthol a boneddigaidd gyda'r hyfrydwch mwyaf. O! nad allem oil ysgrifenu mor deilwng a Mr. Lewis o'r efengyl a broffesvrn. Nid wyf fi wedi cael hyd yn hyn o leiaf, ddim achbs igilio dim oddiwrth yr hyn a ddywedais yn y darlithiau ar Fedydd, ond yn hollol yn y gwrthwyneb. Os ydych yn tybied fod rhywbeth yn wahanoL yn fy llythyr at Mr. Lewis i'r hyn sydd yn fy llyfryn ar Fedydd, yr ydycb heb dalu sylw digon manwd i'r pwnc. Trin- iwch faint fyd ag a fynoch ar fy nadl; ond, yn wir, os pri.dol- wch gau ddybenion i mi. chwi a wnewch yr hyn y mae Holl. wybodaeth yn dyst sydd yn annheg. Fe fuasai yn dda i mi filwaith, ac fe fyddai yn dda i mi y dydd hwn mewn ystyr dym- horol, pe gallwn chwareu y flfori ddwybig. Paham yr ydych chwi yn synu fod Tegai yn ysgrifenu yr un peth yn ei lythyp ag yn ei lyfryn ? Nid wyf am ddadleu dim a chwi ar y pwnc gan nad oes genyf ddim i'w ysgrifenu nad yw ar glawr yn fy llyfryn a'r llythyr dan sylw. Gan fy mod er ys tua chwarter canrif yn arfer ysgrifena I ch cyhoeddladau, ac hyd y gallaf gofio, na chefais unwaith erioed fy ngbau allan genych.nid ammheuwyf n^fydd y croesaw arferol i'r Jliriellau hyn ae y mae genyf gryii hyder y bydd i chwi, Mr. GoL, a Mr. Lewis yr un modd, dderfej-n fy ardyat- iad fel gwirionedd pur. Yr eiddoch ar frys gwyllt, H. TEGAI. [Nid oes un ammbeuaeth yn ein meddwl o berthyHas i bartfh- calon Tegai at Mr. Lewis, ai haelfri dedd fe! ys^rifenwr i'n cy- hoeddiadau, &c., am yr hyn yr ydym yn teimlo yn gariadus tuag ato, ac yn wir ddiolchgar iddo ond nid ydym, ar yr un pryd, yn gallu deall Tegai yn ei "ardyitiad pan yn dyivedvd nad oedd yn ameanu "rhwydo Mr. Lewis. Beth yw tynri ymresymeg un arall i lawr mewn dadl, a dango nad yw y gyfryw r-symeg yn dêg" yn deilwng, yn gywir, &c., ond ymdrechu "rbivydo" yeyf!)'\¥' ymresymwr? Os nad yw T.e¡ai yn caru y gair "rhwydo," cynt- mered ef rhyw air arall yn ei le ef, ac ni bydd gwahaniaeth geuyih ni. Y pwnc yw, fod Tegai yn niethu deall fod Mr. Lewia yn ym- resymu yn gywir (ac nid ots dim arall i'w weled yn ei ys((rif'EÎf yn y Faner), ac o ganlyniad, yn ymdrechu tyuu rhesjtnau Mr^ Lewis i lawr. Gan hyny, mae ein sylwadau ni ar Tegai a Lewis yn sefyll yr un fath, a gadael, os mynir, y gair "rhwydo ar ol — GOL.)

AT Y PARCH. J. W. MAURICE,…

YR HUGUENOT.