Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

AT WIR IFORIAID CYMRU BENBALADR.

GOHEBIAETH 0 MOUNTAIN ASH.

[No title]

News
Cite
Share

Ymddengys oddiwrth hanes swyddol ddarfod i 6,000 o arfau gael en danfon gan Rwsia yn lladronaidd i Lervia trwy y Tywysogaethau, yr hyn nid oedd gan Rwsia hawl i wneyd. Danfonwyd yr arfau i Poland, lIe y maent yn gwneyd gwasan. aeth da yn nwylaw y Pwyliaid yn erbyn rhengau yr Amber. awdwr. Y TYWYSOG CONSTANTINE A'R PW YLIAID.—Os yw y can. lynol yn wirionedd, y mac'n amiwg fod ar y Tywysog Constan tine ofn y bydd i'r symudiad presenol yn Poland lwyddo, acy ewtogir amherodraeth Rwsia yn fawr o'i herwydd :—Dywed llythyr o Posen fod deisyfiad wedi cael ei wneyd ar Langiewicz i roddi arfau lawr am bythefnos, ac y gwnelai y Tywysog Con- stantine ei oreu yn y cyfamser nid yn unig i gael gan y Llyw- odraeth i gydnabod y byr-gynghrair hwn, ond y byddai iddo hefyd ymdrechu cael breinteb newydd i'r deyrnas, gan nad oedd breinteb 1815 o un gwerth i effeithio y gwellhad angen- rheidiol." RHYWBETH GWERTH El GOFIO.—Mr. Hobson.o 48, Heol Moorgate, Llundain, yn ysgrifenu at Olygyddion y Freeman, a ddywed :—" Mewn cyssylltiad a'r derbyniad sydd newydd gael ei roddi i'r Dywysoges Alexandra o Denmarc, dygwyddodd amgylchiad o beth dyddordeb i'r Bedyddwyr, cyd ddygwydd- iad a ystyrir gyda phleser. Y mae yn hysliyb i lawer o'ch dar- llenwyr pan aeth ein Cenadon cyntaf, Dr. Carey a Mr. Thomas, o Loegr i India, ygwaharddwyd iddynt fyned yno mewn un Hong berthynol i'n cenedl ni; yr oeddynt ar fwrdd llopg yn Portsmouth, ond gorfodwyd hwy i ddyfod allan o honi; yn dychwelyd i Lundain i gydymgynghori, cyfarfuasant a goruch- wyliwr Hong berthynol i Denmarc, ac yn y llong hono yr aeth. ant i India. Wedi cyrhaedd India, ni chaniateid iddynt drig- iannu yn un o'r sefydliadau Prydeinig, ond cawsant gartrefle yn Serampore, yr hwn le oedd yn sefydtiad Daiiaidd y pryd hwnw, fel y crcdwyf. Y cyd-ddygwyddiad yw hyn, mai diacon o Eg- lwy. Fedyddiedig oedd y person a cafodd y fraint o gyflwyno yr anerchiad llongyfarchiadol,ac i roddi y croesawiad cyntaf i'r DywysogesAlexandra pan diriodd yn ein gwlad sef hybarchFaer Margate, Mr. J. B. Fflint." H eblaw y dyddordeb a gynnwys yr uchod i'r enwad Bedyddiedig yn gyffredinol, y mae yn cyn- nwys dyddordeb ychwanegQI i Fedyddwyr Cjmreig, pan gofir mai Cymro yw Mr. Flint o ochr ei fam, yr hon oedd ferch i'r enwog Mr. B. Francis, llawer o hymnau yr hwn a geir yn nghssgliad y Parch. Joseph Harris. LLYTHYR LLEIDR.—Cafwyd y llvthyr canlynol yn llogell Ileidr ieuane a gymmerwyd i fyny yn Efrog. Danfonwyd y llythyr ato gan hen leidr medrus o Spitalfields, Llundain Ben,-Dylecb fod yn Llundain ar y 10fed o Fawrth. Mae Tywysog Cymru yn myued i briod:, goleuir pob lie, ac y mae'r bechgyn' yn dysgwyl gwneyd darby' dJa. Mae yr hen Bill Clark yn dysgwyl cynameryd pedwar ar liugain o gochion [oriorau aur], a'r hen Dom a J Je ddau cynnifer."

.'Søhtbiutt&uu. -

AT Y PARCH. J. W. MAURICE,…

YR HUGUENOT.