Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

AT WIR IFORIAID CYMRU BENBALADR.

GOHEBIAETH 0 MOUNTAIN ASH.

News
Cite
Share

GOHEBIAETH 0 MOUNTAIN ASH. Mae wedi bod yrt anoser lied doreitbiog ymayn ddiweddar, cymmysgedig a dristyreh a liawenydd. Dydd Gwener, y 6ed o'r mis hwn, aeth angladd y diweddar Mr. Williams (Alaw Goch). Miskin, drwy y dref hon. Gorchuddiwyd y ffenestri, cauwyd y siopau, &c., ac yrndyrwyd i'r brif heol i weled yr orymdaith bruddaidd yr oedd yno 15 o gerbydau, a rhai ar feirch. Dylai Mountain Ash dalu teymged o barch i goffad- wriaeth Mr. Williams; efe ddechreaodd suddo at y gloenwog sydd yn yr ardal; gwariodd ugeiniau o filoedd o bunnau yn yr anturiaeth bwysig hon, a throdd allan yn hollol lwyddiannus iddo ef a'i weithwyr, fel mae pwll y Deep Dyffryn yn ffyn- nonell bara beunyddiol i gannoedd o ddynion. Bu yn gadeiriwr mewn darlithiau, yn ysgogydd i eisteddfodau s chyrddau lien- yddol, a rhoddodd yn haelionus o'i eiddo at y temlau ardder- chog sydd yma wedi eu hadeiladu i rymus Dduw Jacob. Mae coffadwriaeth Mr. Williams yn barchus yma, a theimlir colled a hiraeth dwyø ar ei ol. Dranoeth, sef dydd Sadwrn, cawsom amlygiad o deimtadau gwahanol o eiddo y dydd blaenorol. Yr oedd ein anrhyd- eddus gymmydog H. A. Bruce, A.S., yn dod adreu o Lundain. Yr oedd wedi bod ffwrdd am amser maith, ac wedi cael swydd uchel o dan y Llywodraeth. Teimlodd y masnachwyr ac ereill o wyr cyfrifol y drer eibod yn ddyledswydd arnynt i wneyd rbyw arwydd o barch iddo ar ei ddychweliad i'w bulas, y DyfTryn. Parotowydanerchiad, a darllenwyd hi iddo ar safle y rheilffordd pan ddaeth allan o'i gerbyd. Crybwyllwyd am ainryw rinweddau ag oedd yn perthyn iddo fel boneddwr, ac amei ffyddlondeb gydag addysg y Werin—bydd yr ysgoldai ardderchog avdd ganddo yma yn gof-golofnau oesol iddo o'i rinwedd ar y pen hwn. Diolchwyd iddo am yr anrheg dywys- ogaidd a roddodd i'r gwahanol ysgolion tuag at anrhydeddu gwyl priodas Tywysog Cymru y dydd Mawrth canlynol. Golygfa hyfryd oedd gweled torf o hobl parchus yn bennoeth yn y gwynt yn talu parch i'r hwn y mae parch yn ddyledus. Wedi gorphen darllen yr anerchiad, tynodd y boneddwr eihet, moes-gyfarchodd y gwyddfodolion, a llefarodd gwpwl o eiriau pwrpasol a hynod o addawol. I ddiweddu, rhoddwyd hwre galonog i Mr. Bruce. Mae hanes dydd Mawrth, y lOfed, wedi ymddangos yn barod. DAU O'R BYD AC UN O'R BETTWS.

[No title]

.'Søhtbiutt&uu. -

AT Y PARCH. J. W. MAURICE,…

YR HUGUENOT.