Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLTFR HIXNAU ^DIWEDDAR BARCH. JOSEPH HARRIS fLYeiAD BYCHAK. «. e. Mews Ilian 1 « „ Cr. Daf.d 2 0 „ Creen Lie .r. 2 S Creem LI. lliwitdig, gilt odges I 0 riTouo MAWR. Mewa Craaa Dafad .» I t Creen Lit 4 0 y ssithfed llyfr or plygiad lyrchan fn rhad, pita anf*nir taliadan gydo'r eirsh- Ion; end mis eellir rhaddi mniatad ya y plyjiad mwyaf, Bit tàal. y eladiad. Peb arehsbion i'w hakfaa at W. M. Brass, Boren Cymru Office, Carmarthen. LLYFRATI CYHOEDDEDIG OAtf W. M. EVANS, CAEBFYEDDIN. HANES PRYDAIN FAWR, yn Wladol a Chrefyddol, o amser tiriad y Cymry yn Mhrydain, byd y fl. 1800. Gan y diweddar Barcb. Titus Lewis. 'Wedi ychwanegu ato, a'i ddilyn i lawr i'r amser presenol, gnn y Parch. John Emlyn Jones, A.C. Pris, yn Rhanau, lis.; mewn Uian, 12s.; mewn croen llo, 14s. 6ch. Gellir cael yr ATDDODIAD, yn cynnwys hane cyflawn am y 50 mlynedd diweddaf, ar ei ben ei hun Pris, mewn Rhanau, 3s. 6ch.; mewn Ilian, 4a. LLAW-LYFR Y BEIBL (The Bible Hand- Book). Gan y Parch. J. Angus, D. D., Athraw Duwinyddol Coleg Regent's Park, Llundain. Wedi ei gyfieitbu ar gefnogteth Cymdeitbas y Traeth- odau Crefyddol, gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), Llanelli. Pris, yn Rhanau, 6s.; mewn croen 110, 9s. DETHOLION 0 BREGETHAU Y PARCH- C. H. SPURGEON. Cyfieithedig gan y Parch. T. Lewis. Pris mewn liiain 3s. 6c. GRAMADEG CERDDOROL, yn ol Rheol- au Hamilton; yn ngbyd a Geiriadur Cyflawn, yn cvnnwys Egiurhad ar Gannoedd lawer o Dermau a Brawddegau Cerddorol. Pris, 3s. mewn llian. HANES Y BEDYDDWYR. Gan y Parch. JJavid Jones. Pris,yn Rhanau, 10s.: mewn croen llo, 12s. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. JOSEPH HARRIS (Gomer). YnnghydaChoaant yr Awdwr a'i Deulu, a Nodiadau Eglurbaol. Gan D. ap Rhys Stephen. Pris, yn Khanau, 10s.; mewn croen llo, 13s. 6cU. RHYFEDDODAU NATUR A CHEL- CHELFYDDYD; cyfieithiadaugan mwyaf oWeith- oedd y prif Awduron Seisnig. Pris, 5s. CYFAILL AC ARWEINYDD Y GWR IEUANC TRWY FYWYD I ANFARWOLDEB. Gan y Parch. J. Angell James, Birmingham. Pris, 3s. 6ch. NERTH GWEDDI yn cael ei arddangos yn Amlygiadau Rhyfeddol o Ddwyfol Ras mewn cys- sylltiad â'r Diwygiad Crefyddol yn America. Gan Samuel J. Prime, D. D. Pns, 3s. 6ch. CABAN F'WYTHRTWM. Gan Mrs. Harriet Beecher Stewe. Gyda 27 o Ddarluniau. Pris, 4s. mewn Ilian. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD, neu Arweinydd i Hunan-welliant. Gan John Mills (Ieuan Gian Alarcb. Pris, 3s. Y PROFIEDYDD YSGRYTHYROL, neu Eirlyfr cryno o Faterion Ysgrythyrol. Gan y Parch. John Hughes, Liverpool. Pris, 2s. 6ch. GWElTHIAU AWDUROL Y PARCH. B. Price, kcyuiro Bach). Pris, 3s. CYDYMAITH Y BEIBL, wedi ei fwriadu i ddosparthau Beiblaidd, Teuluoedd, &c. Gyda Darlunleni o'r Byd Heaafol. Pris, 2s. mewn lliain- MEDDYG ANIFEILIAID, neu pob dyn yn Feddyg i'w Anifeiliaid ei bun. Wedi ei gasglu o weithiau yr Awdwyr Seisnig goreu. Pris, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL, yn cynnwys Eglurhad ar Darddiad ac Ystyr Geiriau a ddefnyddir yn y Beibl. Gan John Mills, Llanidloes. Pris, 14 ceiniog. Y PERL YSGRYTHYROL, neu Agoriad i Wybodaeth o'r Beibl. Gan John Mill., Llanidloes. Pris, Is. 6ch. HANES BYWYD SIENCYN PENHYDD Gan E. Mathews, Ewenny. Pris, Is. THRONIAETH TREFN IACHAWDWR. IBETH. Gan Ddinaswr o America. Pris, Is. 3. Y TESTAMENT DAEARYDDOL. Pris f 4s. mewn morocco; 3s. 6ch, mewn croen dafad. Y DULL NEWYDD 0 DDOFI CEFF- YLAU GWYLLTION, yn nghyd ft Chyfarwyddiadau ga fodd i'w triu wedi hyny. Gan J. S. Rarey, y Dofwr Ceffylau hynod o'r America. Pris 3c. Danfanir 4 copi yn rhad drwy y post am Is. HANES TIRI AD Y FFRANCOD yn Aber- gwaen, yn 1797. Pf's BYR HANES LLOEGR A CHYMRU, wed •ei gymmeryd o Waith M'Cullock, a Census y ilywodraeth. Pris 2g. YRANIANYDD CRISTIONOGOL. Gan Dr. Dick. Cyfieithedig gany Parch. T. Levi. Pris yn Rhanau 5s.; wedi ei rwymo mewn lliain, 6s. HANES Y PARCH. C. H. SPURGEON, gyda darlun crvcir o hano. Pris 4c PW YLLWYDDEG (PHRENOLOGY) A MES- MERIAETH. Gan A. W. Jarvis, Pris, Is. "COLEG Y DARLLENYDD. Gan y Parch. E. Evans, Llangollen. Pris, Is. PIGION 0 BREGETHAU. Gan y diweddar Barch. Christmas Evans. Pris, 5s. 6ch. GRUFFYDD LLWYD; neu y Bachgen Amdd'fad. Gan Mr. Roger Thomas. Pris. 9c. ATHROFA IACHAWDWRIAETH. Gan D. W. Morris. Pris, 2g. NATUR GWEINIDOGAETH YR EF- ENGYL. Pris,3c. Y SABBOTH. Gan y Parch. J. Hughes, Liverpool, Pris, Is. CWESTIYNAU YSGRYTHYROL. Gan y Parch. R Parry. Pris, 4c. CHRISTMASIA neu rai o nodweddiadau Neillduol y Di weddar Parch. Christmas Evans. Gan Brutus. Pris, it. COFIANT Y DIWEDDAR BARCH T. R. DAVIES, Glanwydden. Gan y Parch. H. W. Hughes. Pris, Is. y FOR SALE, AN Exeellant 9 stop Alexandre HARMON A IUM, hardly worsa than now, only used I year. Far particulars apply to Rev. H. W. Hughas, Disaa, Pontypridd, GlamorRanshire. Cyhooddir yn fu&n, pris St., AERON MYRDDIN, •XP AWDLAU, CYWYDDAU, ENGLYNION, PRYDDESTAU, AC EMYNAU. SAir OVILYM XAI. GYNNWYSA y llyfr dro» Ugain o Gyfan- aoddiadaa Buddujjol na cbyboeddwyd yn un a lyfrau blaenorol yr Awdwr, yn myeg pa mi y bydd Marwnad yr Arcbddiacon Williams- Cnnraoliaeth y Wraig Rinweddol-Molawd, D. Watney, Tlw., Pontyberem (yn Gymraeg a Sae,neg)-Clodforedd i John Palmer Budd, Ysw., Ystalyfera (yn Gymrae* a Saesnaeg) -Molawd Joshua Williams, Ysw., Perchenog Gwaith Aleam Aberdulais (yn Gymraeg a Saesneg)-Mawlgfin Evan Evans, Ysw., Maer Castellnedd, a Pherchenog Darllawdy Glyn Nedd—Marwnad Mrs. Garnons Hughes, Glan Cothi—Marwnad Mrs. Nicholas, Glan Dulais, yn nghya a Chyfansoddiadau ereill ar fwy na chant o d'stunau. Dygir y Gwaith allan yn Gyfrol bardd mewn llian, ar lytbyren dda, ac ar bapyr o'r fath oreu. Bydd yr Awdwr yn ddiolchgar i bawb a ddaufonant eu hanwau fel tanysgrifwyr at y gwaith gyda'r buandra mwyaf, yn gyfeiriedig at —" Gwilym Mai, Printer, Carmarthen." Cyhoeddir ar y laf o Ionawr, Ebrill, Gor- phenaf, a Hydref, Pris Is., SEREN GOMER, Cyhoeddiad Chwarterol DAN NAWDD GWEINIDOGION ENWAD Y BEDYDDWYR. GOLYGWYR: PARCH. JAMES ROWE, ABBRSWABN, E. THOMAS, CASNBWYDD, „ J. R. MORGAN, LLXNALLI. CYNNWYSIAD Rhif Ionawr, 1863.—Anerch- iad SRRBN GOMER at y Bobl Ieuainc- Y Bed- ydd Cristionogol a'r Beirniad Bywyd Paul —Y Weinidoeaeth Gristionogol — Cydwybod— Eiriolaeth y Duwiol ar Ran Dynolry w—Cyssyllt- iad Crist filr Greadigaeth ac ft'r Eglwya- Y Baban yn Marw—Rh«symeg—Adoiygiad. Teimlir yn ddiolchgar i weinidogion am bleidio SERBN GOMER, a'i dwyn i sylw eu cynnulleidfaoedd. Yr archebion i'w hanfon at y Cyhoeddwr,—W. M. Evans, Carmarthen. At Athrawon yr Ysgolion Sabbothol, &c. YN BAROD r'a WASG, "Y CYNNADLI ED Y D D QEF, Cynnadleddau (Dialogues), &c., bardd- onol a rhyddieithol, at wasanaeth yr Ysgol ion Sabbothol, Cyfarfodydd Adroddiadol, ac Eisteddfodau yn dri dosparth, — dwyfyddol, moesol, a difyrus. Gan H. W. HUGHES (HUW Arwystl), Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. Bydd i'r llyfr gynnwys 72 tudalen, 12mo., pris Chwe Cheiniog. Dymunir ar Athra won yr Ysgol Sul, ac ereill, gasglu enwau yn mhob ysgol, ac aafon nifer y derbynwyr i'r Awdwr yn ddioed. Rhoddir y seithfed i'r dosparthwyr. Sylwedd Cymherfeddol Mor Lysiau Hempsted. MEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGrhag Chwyddiadau Manwynawg, Cymmalau Chwyddedig, Gewynwst, y Droedwst.y Llwyn- wst, Malaethau, Crebachiad yr aelodau, &c., ac er gwneuthur Mor Ddwfr celfawl i Faddonau. Y DDANNODD I Y DDANNODD! A wellir am Swllt, a cliauir i fyny ddannedd tyllog gan TAYLOR'S LIQUID STOPPING. A werthir mewn costrelau h. a 2s. yr un. Y mae yn dofi y poen ar unwaith, yn llan w y tyllau, yn attal pydriad pellach, ac y maeVdannedd yn dyfod yn ddefnyddiol drachefn. Parotoir yr uchod gan R. Hempsted, Fferyll- ydd, 14, Grand Parade, St. Leonard's-on-Sea. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr a gwerthwyr Meddyginiaetbau Breiniol, a chan holl dai cyf- anwerth Llundain. $W- Byddwch yn sicr o ofyn am HAMPSTEB S Concentrated Essence of Sea Weed, oblegid o herwydd ei fawr werth, y mae efelychiadau o'r un pur. AMERICA AC AUSTRALIA. A LAMB & EÍJW ARDS, PASSAGE BROKERS. 41, UNION STREET, LIVERPOOL, A DDYMUNANT hysbysu eu ywcladwyr y Cymry y rhai a fwriadant ymfudo i America neu Aus- tralia, eift bod yn bookio yn y steamers a'r hwyl-long- au i'r gwledydd a nodwyd am y prisau iselaf yn Liverpool. Gellir cael yr hysbysrwydd cywiraf am glyd-dal, amser hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr yn cynnwys un stamp i'r cyfeiftitd uchod. Yr ydym ni. y rhai y mae ein henwau isod, yo cym- meradwyo Mr. John Edwards i sylw pob ymfudwr, fel un y medrwn roddi pob ymddiried ynddo. W. Thomas, Liverpool, T. Price, Aberdar, J. Lloyd, Merthyr, E. Evans, Caersalem, Dowlais, W. Roberts, Blaenau, T. E. James, Glyn-nedd, a W. Morgans, U.D.. Caergybi, Gweinidogion y Bedyddwyr. D.S.—GtU ymfudwyr gael llettyaeth am Chwe Cheiniog, yn nghyd A lie cyfleus i bawbj|.il.drin|.«u bwyd tn hunain. Lls y lloggage ya rhad. If t~ TRAMWYFA RHWNG ABERYSTWYTH A CHAERFYRDDIN, DRWY ABSRABRON A LLANARTH. THOMAS MORRIS, a ddymuna hysbysu JL ei Gyfeillisn alr Cyhoedd yn gyffredinol ei fod yn awr yn rhedeg CERBYD NEWYDD, Er eladiad Tramwy wyr rlurng y TreB wched) yn eyahwyn 820, Heel Fair, Aberyatwyth, am 6 yn y borsu beb dydd Llan a dydd Gwener, yn eyrhaedd y Maesycrigie Arms, Caerfyrddin, yr un diwrnad, ac yn dychwelyd ar y Marehar a'r Sadwrn canlynol. Palani Wendell gan Kayo. p.lea Llysieuol Worsdell gan Kays ydynt wedi gwella niilosdd a bersonau, anhwylderan pa rai a ye. tyrid yn anwelladwy. Pan y maent y mwvaf sicr a buan, y maent yr un pryd y faddyginiaetb fwyaf diogsl a ellir gymmeryd nid act aehos i neb afni on eym- naeryd, a rail pawb obeithio cael esmwythad drwy eu cyrameryff. Y mat nifer y TYSTIOLAETHAU oddi- wrth bob dosparth o gymdeithas, y rhai ydynt wedi eu cyhoeddi, yn profl yn ddiamheuol fod eu rhinwedd- au iachsol y mwyaf hynod o un feddygiaiaetb ar sydd yn adnabyddus yn bresenol; at y mat y faith fod aa gwerthiad yn cynnyddu yn barhaus am fwy nag ugain mlynedd, yn dangos eu bod ya sefyllfa o ymbrawf amser ac ymarferiad, a pha Is bynag y maent yn ad- nabyddus cydnabyddir eu gwerth. Vmsent yn gynaHwyt iawn i bersonau yn dyoddef oddiwrtb Y Cryd Flatulency Cryd Cymalau Diffyg Anadl Gwendid cyffredinAfiechyd y gwddf Afiechyd y Bustl Gymmalwst Clwyf y Brenin inhwyldeb y CyllaGravel Cluniau dolurus Dyfrglwyf Dalur pen Cornwydydd Dolur rhydd Gwall Drsuliad Llyngyr, &e., Toriadau Anwydau Twymyn Piles Darperir y Peleni hyn yn unig gan y Percbenogion John Kaye, Ysw., Prospect Hall, Woodford, Essex, diweddar o Dalton Hall, ger Huddersfield. Ar werth ran yr holl Fferyllwyr, a gwerthwyr meddyginiaethau, am Is. l^c-, 2s. 2c., a 4s., 6c. y blwch. Ty cyfanwerth, 22, Bread St., NOTICE. THE fti TEETH. Patent, March 1, 1862, No. 560. OSTEO-EIDON, NOW PROTECTED BY ROYAL LETTERS PATENT. Analysed and Reported on by Professor Pepper. Prepared in the Laboratories and urder their per. sonal superintendence, MESSRS. GABRIEL'S OSTEO. ElDON is guaranteed free fiom any admixture. Being completely plastic, it is moulded with the utmost ac- curacy to the mouth and jaws, so as to be at once unfelt by the wearer, and indistinguishable by- the keenest observer being elastic, it occasions no feel- ing of pressure, whilst the coating of Virgin Gold secures it from being tainted by drugs or abnormal secretions. EFFICIENCY OF ARTIFICIAL TEETH. The Invention of MESSRS. GABRIEL, the old-es- tablished and experienced Dentists, have brought the practice of their profession to sa high a degree of per- fection that partial or entire Set* of Teeth can be promptly or perfectly adjusted, and in such manner as to be removed and replaced at pleasure, to be worn without the least inconvenience, to present the ap. pearance of natural teeth of great beauty, and to be incapable of any noxious effect upon the mouth. MESSRS. GABRIEL THE OLD-ESTABLISHED DENTISTS, Have the honour to announce that they may be CON- SULTBD DAILV, from Ten to Six, at their Residence, where their New'Patented Improvements, and every specialte connected with the profession, may be seen daily. (Consultation Gratis.) American Mineral Teeth, best in Europe, from four to seven and ten guineas per set, warranted. Partial Set in proportion. COUNTRY PATIENTS- Are informed that only one visit is required to com- plete from one tooth to a complete set, which can be made in one day. Messrs. GABRIEL, the Old-Establisbed Dentists, (Diploma 1815) 134, Duke-street (opposite Berry-street), Liverpool; 65, New-etreet, Birmingham; 34, Ludgate hill, and T A 27, Harley-street, Cavendish-square, n GABRIELS' PRACTICAL TREATISE, May be had Gratis. GABRIEL'S ROYIAL TOOTH POWDER, Prepared from a Recipe as USED BY HER MAJESTY, is. 6d. & 2s. 6d. per box. GABRIEL'S ANSISEPTIC TOOTH PASTE The best preparation extant FOR WHITENING THE TEETH, Without injury to the enamel, 2s. 6d, & 5s. Per box. GABRIEL'S CREMICALLY PREPARED WHITE GUTTA PERQHA ENAMEL, Is the best Stopping extant for Decayed Teeth, or Toothache, and no matter how far decayed, renders the injured member again sonnd and useful, and pre- vents Toothache. This preparation is entirely free from any metallic substance, and, as its name signi- fies, is specially prepared for thu purpose. Price Is. 6d. per box, with directions for use. GABRIEL'S WHITE ENAMEL CEMENT For Front Teeth, is an invaluable stopping, and has acquired a world-wide reputation. 5s. per box. GABRIEL'S ODONTALGIQUE ESSENCE, An astringent and refreshing lotion for hardening the gums. 5s. and 10.. Od. per bottle. The above Preparations, with directions for private parsonal use, may be obtained through any respect- able Chemist in the Unised Kingdom, or of their appointed Agents, the local addresses of whom inly ba.had on application guM Yn yn bipod, pris Is., Rhif 2s*ia a 24aí. o IIRIADUR BRIBLAIDD A DUWINYDDOL, YN CYNNWYS NODIADAU Eglurhaol ar Eiriau, Personam Cenedloedd, Defodau, Gwyliau, Saremon- wu, Gwledydd, Afonydd, Anifeiliaid, Adar, a Pbrif Bynciau Athrawiaathol ae Ymarferol yr Ysgrythyrau Santaidd gyda Chrynodeb Hanaa- yddol a Beirniadol o brif Gyfundraethau, Athraw- laethau, a Sectau hen a diweddar, &c. Gaii y PARCH. J. JONES (Mathetea): 1 Yncaej ai gynnorthwyo Kandrall ugain a bri Weinidogion y Bedyddwyr yn Nghymru. 4W Gellir cael y GBIRIABUE o'r dechreu yn awr, gan red y Rhifynau cyntaf wedi eu hait- argraffu. Teimlir yn ddiolchgar am enwau ychwanegol at y llyr fgwerth fawr hwn. Rhoddir yr elw arferol am ddosparthu. Yr archebion i'w hanfon at y Cyhoeddwr, M. Evans, Sere* Office, Carmarthen. BATHODYN GrWOBRWYOL, A^EODDWYD AM STARCH G-LENFIELD Gan Farnwyr Dosparth 2, Arddangosfa Y MAE Y STARCH ENWOG HWN RRFTxr fnP°EFNYI)DI0 YN y GOLCHDY ■BlililNlOL, AC A GYHOBDMA GAN OLPH- WRAJG EI MAWRHYDI T GOREU A DDEFNYDDIGDD ERIOED. UUT4L!'U A TRWSWRAIG YSNODAU EI MAWRHYDI J.T G IlSYD ALLALF Y GOREU A DDEFNYDDIWYD GANDDI- AC Y MAE Y WOBR UCHOD, GAN RAI 0 BRIF GELFYDDYDWYR YR OES, YN PROFI EI RAGrORIAETH. WOTHERSPOON & CO., Glasgow a Llundain. CPAV IIOCED A THWVLL.—Gan ein Sgorynoch am Xi bod fn deall fod ymdrech O yn cael ei gwneyd yn bresenol gan bersonau yn ein dinas i Z dwyllo y cyhoedd a Starch 5^2 gwael wedi ei wneyd i fyny mewn sypynan tebyg i'r GLEN- FIELD STARCH, tybiwn ei Gofalwch eich b°u i bod yn ei cael r>'b,udd'° e,fl darllepwyr i fodyn gan v cvnnv'irir -S pa« yn prynu 1 we,ed fod rhai Y GALR GLENPIELD," ac enw y „n „• U gwneutburwr, ROBERT WO- ami J THBHSPOOV," ar bob sypyn, gan I nad oes un arall yn gywir. Y CYFAI-LL MWYAFfJYSSOlV. EHAINT HOLLO WAY. Afieehyd y Croen pa morddrwg bynag y byddo, a weUa. Penau wedi eu hysgaldanu, y crafu, toriadau allan ar y croen, clwyf y brenin, ac anhwylderau cvffelyb, arodd- ant ffordd o flaen gallu rhyfeddol yr Enaint hwn, o. rhwbir ef yn dda ddwy neu dair gwaith y dydd yn y rhanau dolurus, ac os cymmerir y Pelenau er puro y gwaed. Gowt a Chrydgymmalau. Y mae gan y feddyginlaeth werthfawr ymafwy oeffatth ar y gowt a'r crydgymmalau na dim a gynnygiwyd erioed, ac nid oes raid i neb fod heb ei wella os ytnrydd ati o ddifrif, gan ddefnyddio y feddyginineth anffaeledig hon yn ol y cyfarwyddiadau argraffedig sydd gyda phob Uestriad. V mae yn symud pob math o hen boen yn yr un dull. Gwellhad sicr o'r Caethanadl, Peswch, ac Anwyd. Os rhwbir yr Enaint rhyfeddol yma i'r frest bob boren a hwyr, yr un fath ag y rhwbir halen i gig, bydd iddoya uan symud y caethanadl gwaethaf, a phob drwg yn y frest, os cymmerir y Pelenau gyda'r Enaint. Chwyddiadau y J^frgiwy^^aralysis, a Chym- malau ymog. Er fod yr anhwylderau uchod yn gwahanu yo ddirfawr yn eu tarddiad a'u natur, etto rhaid iddynt oil gael trin- iaeth ar fanau neillduol yn y corff. Bydd i'r rhan fwyaf o'r mathau gwaethaf o'r anhwylderau hyn ddiflanu cya bo hir, os rhwbir yr Enaint yn ddyfal i'r manau lie mae y drwg, hyd y nod wedi i bob meddyginiaeth arall <ldar« fod. Bob tro y byddo yr afiechyd a'r poen yn fawr, dylid cymmeryd y Pelenau hefyd, ynol y cyfarwyddiadau argraffedig gyda phob blwch. Dylid defnyddio y Pelenau yngyssylltiedig A'r Enaint yn y rhan fwyaf o'r anhwylderau canynol Coesau drwg Bronau drwg Llosgiadau Penddunod Brathiadau Mos- Cocoabay Cyrn meddal chetoes a Sand- Chiego-foot Llosg eira flies Cancrau Cymalau clwyfedigDwylaw agenog Festulas ac anystwyth Elephantiasis Chwyddiad y Dolur gwddf Troedwst Cymmalwst Berw-losgiadau Ffrenau Crygni Afiechyd y corff Didenau Dolurus Ennynfaoedd Penau dolurus Scurvy Yaws Archollion Briwiau lliniorog Ar werth vn sefydliad y ProfFeswr Holloway 244, Strand,ger Temple Bar, Llundain, ac 80, Maiden Lane, New York, a chan y rhan fwyaf o Fferyllwyr a gwerth- wyr eyfferi, trwy y byd, am y Prisian cantynol :— lie.; 2s. Sc. j 4s. 6s.; tis.; 22s.; 33s.; y blwch. D S. Y mae ennill mawr trwy gymmeryd y Potiatt 1 v*f. .-Rhoddir cyfarwyddiadau i gleifion 0 bob ma..8 iechyd gyda phob blwch. CAERFYRDDIN: Argraffwyd a chyhoeddwyd gan WILLIAM MOB- CAN EVANS, yn ei Argraffdy, hif 120, Heol Awst. Gwener, Mawrth 20, 1863.