Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLYFR HYMNAU TT DIWEDDAR BARCH. JOSEPH KARRIS. PLYGILD BYCHAW- '• I. 8. Ma WH llian I Croen Dafad 2 0 0, CroeD LI. 2 6 „ Croon Ll* Iliwiedig, gilt odges 3 0 PLYGIAD MAWRO "Me-.vn Cre«M Difai 3 6 Creen Llo 4 0 D.S.-Rhoddir y seithfed llyfr e'r plygiad ÐJchlln yn rhad, paD anronir taliadaa Ryi.'r eir.h- ion ond nis gellir rhoddi eaniatad yn y plygiad Biwyaf, na tballl y clodiad. Pob arehebion i'w httfos at W. M. Evans, ■Seren Crmrn Office, Carmarthen. V ff AM? DAN NAWDD r TT GVTIR IFOBIAID, UNDEB DEWI SANT, A."CliZilriOGAICTLi MAER A CHOTOORIAETH TREP CXERIFYR-DDIN. YN unol apbenderfyniad Cynnadledd Flynydd, JL ol yr Iforiaid, yn Ystradgvnlais, Gorph. 1- 1862, eyunelir EISTEDDFOD yn NGHAER- FVRDMN', er cynnorthwy^ Tr/sorfa'R Clafd^ (Infirmary). dydd MA\V*TH, MEHEFIN 30, y 1863, pryd y gwobrwyif yr ymgeiswyr ^uddugol ar y testunau canlvnol:— -j TRAE^DAU. £ g II Gan Adran Dowlais a Rumni, am y Traethawd goreu, eyfaddas i'w ddel- dyd'dio.fel Llawlyfr Iforaidd, i gynnwys 1. Egwyddorion S)lf.ienol Iforiaeth. 2. E^hrhad ar y Gwisgoodd (Regalia.) 3. Eglllrhad ar y Drwydded. 4. LlwnG- destunau a Chanuon Iforaidd. 5. Di- arebion Cvmreig. &c. (Y Traethawd budd'igol i fod yn eiddo y Dosparth.) 3 0 0 '2.-Gail Gyfrinfa Mair Sant, <ydweli, am y Traethawd goreu o Hanes Hen Gustell Cydweli 2 0 0 3. Gan Gyfrinfa Caradawcablestyn, Aberalitn, am y Traethawd goreu o HamsTref a Chastell Aberafan o'u sj-lfaeniad cyntaf. (Y Traethawd budd- ugol i fod yn eiddo y Gyfrinfa) 2 2 0 4. Gan Gyfrinfa Ifor Hael, Pont- rhydyfen, am y Traethawd goieu ar y Buddioldeb a fyddai i Gyfrinfaoedd Iforaidd adailadu Anneddau i dralod eu h,ichosioii tu allin i'r TAi,-tr-dai 1 0 0 BARDDONIAETH. 5. Gan Gyfrinfa Talbot, Aberafan, am y Rryddest oreu ar Echryslonrwydd Rhyfel presenol America, a'i efifeithiau arybyd. 2 0 0 6. Gan Gyfrinfa Pictott, Caerfyrddin, am y Deuddeg Pennill goreu ar Yr Iachawdwriaeth." Yrawdwyp i fl >vis y mesur, ond rhaid cadw at yr tlt. iiitjsur A,y'r eyfatisoddiad 1 10 0 I'rilil oreu. O 10 0 7. Gan Gyfrinfa Ffrynd y Tlawd, Alitwen, am y Gan oreu ar Fuddioldeb Ifnriaeth ••• 0 12 0 8. Gan Gyfrinfa Nest Dyfodwg, Ad- ran Pontypridd, am y Ddau Bennill poreu, un i'w ganu ar Agoriad Cyfrinfa, a'r Hall pan yn diweddu, ar y mesur Duw gadwo'r Frenines" ar ei hyd, 14 liinell yn inhob pennill 0 10 0 fig, Gan Gyfrinfa Rhys ab Tewdwr, Abercanaid. am y Ddau Englvn goreu i Ys'"rifenydd Ffvddlon Cvfrinfa 0 5 0 CERDDORIAETH. 10. I'r Cor, md 11a; nag 20 mewn nifer, a sationt oreu yr Hosannah Chorus," gan Ab Alaw, o Greal y Coran, Rhif XV. It) 0 0 II. I'r Cor. nid llai nag 20 mewn nifer, a ganont oreu Molwch yr Ar- .glwydd," trefniad Tavaiaw, o Greal y Corau, Rhif VI. 5 0 0 12. Am y datganiad goreu o'r Alaw a Chvdgan, Ar Dywysog gwlad y bryniau." (" God bless th" Prince of Wales,5') gan Brinley liic i <i • 2 0 0 13. I'r wyth a ganoiit oreu I' Tren," &anD.tI.thomas,Rmntu. 1 10 0 I'rai!c.ren 0 10 0 14. I'r gwrryw a gauo oreu "Toriad y I>dd," o'r Cambriau Minstrel 0 10 0 15. I'r ferch a gano oreu "Robin' yn Swil" •• •• ..0100 16.. I'r Ditganwr pennillion goreu jgyda'rDelyn 0 10 0 (Caniateir i'r darnau uchod gael eu canu yn fGymraeg neu Sa"snapH). ADRODDIADAU. 17. Am yr Adroddiad goreu, gan fechKyn dan 15 oed, o'r Dymhe-.t)," gan Gwilym Mai 0 2 6 18. Am yr Adroddiad goreu. «an 'ferched dan 15 o»d,o "Pwy yw hou ?" 0 2 6 Yr oil o'r Traethodau, y Far 'doniaeth, yr Anthem gyntaf, a'r Dadganu gvda'r Delyn, yn .agore'd i Gymrn oil; y gweddill o'r testunau yn gyfvnged'g i Sir Gaerfyrddin. Y Cyfansoddiadau i gael eudanfon i mewn i Llew Llwyfo, Baner Office, D rtibigh, North Wales," cyn neu ar y 5^d o F<*hefin, dan ftug- enwau, a'r enwau priodol dan sol. Y Cantorion ;a'r. Adroddwyr i ddanfoll eu henwauerbyn y 19eg «d'r un mis i G^'ilvin Mai. B-ir-ii-d y Tni»th» 1 i'i. y Farddoniaeth, a'r Canu,-LLEW LLWYFO. tfelynor,—LLEWELYN ALAW. Y cyfarfod cyntaf i ddechreu ain 11 o r gloch y J)or "j, a'r ail am 2 yn y prydnawn. PIRCH. DR. LLOYD, Cadeirydd y Pwyllgor J. N. BUCKLEY, YSIV., Trysorvdd. WII.LIAM THOMAS (Gwilym Mai), JOHN THOMAS, Albion Shop, JoHN JONES, 111, Priory-stre-t, Q Y sgrifenyddion. I. FOR SALE, AN Excellent 9 »top Alexandre HARMON IUM, hardly worse than n«w, only used 1 r»ar. v For particulars apply to ReT. H. W. Hughes, Disas, Pontypridd, Glamorgenshire. Cyhoeddir yn fuan, pris 5s., AERON MYRDDIN, ezF AWDLAU. CYWYDDAU, ENGLYNION, PRYDDESTAU, AC EMYNAU. GAN g-WI X. Y M M A I. CYNNWYSA y llyfr dros Ugain o Gyfan- U soddiadau Buddugol na chyhoeddwyd yn un o lyfrnu blaenorol yr Awdwr, yn mysg pa rai y bydd Marwoad -yr Archddiacon Williams- Canmoliaeth y Wrftig Rinweddol-Molawd D. Watney, Ysw., Pontyberem (yn Gymraeg a Saesneg)—Clodforedd i John Palmer Budd, Ysw., Ystalyfera (vn Gymraeg a Saesnaeg) -Molawd Joshua Williams, Yew., Perchenog Gwaith Aleam Aberdulais (yn Gymraeg a Saesneg)—Mawlg&n Evan Evans, Ysw., Maer Castelinedd, a Pherchenog Darllawdy Glyn Ned.d—Marwnad Mrs. Garnons Hughes, Glan Cothi-Marwnad Mrs. Nicholas, Glan Dulais, yn nghya a Chyfansoddiadau ereill ar fwy na chant o destunan. Dygir y Gwaith allan yn Gyfrol hardd mewn llian, ar lythyren dda, ac ar bapyr o'riath oreu. Bydd yr Awdwr yn ddiolchgar i bawb a ddaufonant eu henwau fel tanysgrifwyr at y gwaith gyda'r buandra mwyaf, yn eyfeiriedig at 1. Gwilym Mai, Printer, Carmarthen." Cyhoeddir ar y laf o Ionawr. Ebrill, Gor- phenaf, a Hydref, Pris Is., SEREN GOMER, Cyhoeddiad Chwarterol DAN NAWDD GWEINIDOGION ENWAD Y BEDYDDWYR, GOLYGWYRT PARCH. JAMES ROWE, ABERGWABN, E. THOMAS, CASNEWYDO, „ J. R. MORGAN, LLANBLLI. CTTNNWYSIAO Rhif Innawr. 1863.-Anereh- iad SRREN GOMER at v Bobl leuainc- Y Bed- ydd Cristionogol a'r "Beirniad "-Bywyd Paul —Y Weinidogaeth Gristionogol — Cydwybod- Eiriolaeth y Duwiol ar Ran Dynolryw-Cyssyllt- iad Crist a'r Greadigaeth ac &'r Eglwys- Y Baban yn Marw—Rh«*symeg—Adoiygiad. Teimlir yn ddiolchgar i weinidogion am bleidio SEREN GOMER, a'i dwyn i sylw ea cynnulleidfaoedd. Yr archebion i'whanfonat y Cyhoeddwr,—IV. M. Evans, Carmarthen. At Athrawon yr Ysgolion Sabbotholr &e, YN BAROD I'R WASG, "Y CYNNADLIEDYDD;" SEF, Cynnadleddan (Dialogues), &c., bardd- onol a rhyddieithol, at wasanaeth yr Ysgol ion Sabbothol, Cyfarfodvdd Adroddiadol, ac Eisteddfodau yn dri dosparth, dwyfyddol, moesol, a difyrus. Gan H. W. HUGHES (Huw Arwystl). Dinas. Pontypridd, Glamorganshire. Bv'dd i'r llyfr gynnwys 72 tudalen, 12mo., pris Chwe Cheiniog. Dymunir ar Athrawon yr Ysgol Sul, ac ereill, gasglu enwau yn mhob ysgol, ac anfon nifer v derbynwvr i'r Awdwr yn ddioed. Rhoddii y seithfed i'r dosparthwyr. Sylwedd Cymherfeddol Mor Lysiau Hempsted. MEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGrhag Chwyddiadau Manwynawg, Cymmalau Chwyddedig, Gewynwst, y Droed wst, y Llwyn- wst, Malaethaur Crebachiad yr aelodau, &c., ac er gwneuthur Mor Ddwfr celfawl i Faddonau. Y DDANNODD I Y DDANNODD! A wellir am Swllt, a chauir i fyny ddannedd tyllog gan TAYLOR'S LIQUID STOPPING. A werthir mewn costrelau Is. a 2s. yr un. Y mae yn dofi v poe" arunwaith, yn llan w y tyllau, yn attal pydriad pellach, fie y mae'r dannedd yn dyfod yn ddefnyddiol drachafn. Parotoir yr uchod gan R. Hempsted, Fferyll- ydd, 14, Grand Parade, St. Leonard's-on-bea. Ar werth gan yr holl Fferyllwj-r a gwerthwvr Meddyginiaethau Breiniol, a chan holl dai eyf- anwerth Llundain. Bvd^iwch yn sier o o<Vn am HAMPSTEB S Concentrated Essence of Sea Weed, oblegid 0 herwydd ei fawr werth, y mae efelychiadau o r un pur. AMERICA AC AUSTRALIA. LAMB & EDWARDS, PASSAGE BROKERS. 41, UNION STREET, LIVERPOOL, A DDYMUNANT hysbvsu eu vwcladwyr y Cymry A y rhai a fwria,lant ymfudo i America neu Aus- tralia, ein bod yn bookio yn y steamers a'r hwyl-long- au i'r gwledydd a nodwyd am y prisau iselaf yn LlGeWr°cael vr hysbysrwydd cywiraf am glyd-dal, amser hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr yn cynnwys un stamp i'r cyfeiriad uchod. Yr ydym ni. y rhai y mae ein hetiwau isod, yn cym- merartwv" Mr. John Edwards i sylw pob ymfudwr, fel un y medrwn roddi pob ynddined ynddo. W. Thomas, Liverpool, T. Price, Aberdar, J. Llovd, Mrrthyr, B. Evans, Casrsalem, Dowlais, \V. Roberts, Blaenau, T. E. Jame., Glvn-nedd, a W. Morgans, D.D.. Cuergybi. Gweinidogion y Bedyddwyr. I D.S.-Gall ymfudwvr pael Hettyaeth A am Chwe Cheiniog, yn nghyd à lIe cyfleus i bawbi il:drini eu bwyd eu hunain. Lie y luggage yn rhad. TRAMWYFA RHWNG ABEEYSTWYTH A CHAERFYRDDIN, DRWY ABBRABRON A LLANARTH. THOMAS MORRIS, a ddymuna hysbysu JL ei Gyfeillien a'r Cyhoedd yn gyffredinol ei fod yn awr yn rhedeg CERBYL) NEWYDD, Er cludiad Tramwywyr rhwng y Tuft uchod, yn cyehwyn .20, RAel Fair, Aberystwyth, am 6 yn y bereu bob dydd Lion a dydd Gwener, yn eyrhaedd y Maesycrigia Arms, Caerfyrddin, yr on diwrnod, ac yn dychwelyd ar y Mercher a'r Sadwrn canlynol. ■■ ■■ ■■ Peleni Worsdell gan Kayo. Peien LtjSieuol Worsdell Can Kays ydynt wedi gwella lIIIiloídd. benonau, aohwylderan pa rai a YI- tvrid yn anwelladwy. Pan y maent y mwvaf sicr a buan, y maent yr un pryd y faddyginiaeth fwyaf diogel a ellir gymmeryd; nid oel achos i nele ofni eu eym- meryd a vail prfwb obeithio cael eimwythad drwy eu cynyneryd. Y mae nifer y TYSTIOLAETHAU oddi- wrth bob dosparth o gymdeltha*, y rhai ydynt wedi eu cyhoeddi, yn profi yn ddiamheuol fod eu rhinwedd- au iachaol y mwyaf hrnod o un feddyyiaiaeth ag sydd yn adnabyddus yn bresenol; ae y mae y ffaith fod eu gwerthiad yn cynnyddu yn barhaus am fwy nag ugain mlynedd, yn dangos eu bod yn sefyllfa o ymbrawf amser ac ymarferiad, a pha le bynag y maent yn ad- nabyddus cydnabyddir eu gwerth. Ymaent yn gymhwya iawn i bersonau yn dyoddef oddiwrth. Y Cryd Flatulency Cryd Cymalau Diffyg Anadl Gwendid cyffredinAfiechyd y gwddf Afiechyd y Bustl Gymmalwlt Clwyf y Brenin Anhwyldeb y CyllaGravel Cluniau dolurus Dyfrglwyf Doltir pen Comwydydtl Dolur rhydd Gwall Drsuliad Llyngyr, &c., Toriadau Anwydau Twymyn Piles Darperir y Peleni hyn yn unig gan y Perchenogion John Kaye, Ysw., Prospect Hall, Woodford, Essex, diweddar o Dalton Hall, ger Huddersfield, Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, a gwerthwyr meddyginiaethau, am Is. I:C. 2s. 2c., a 4«., 6c. y blwch. Ty cyfanwerth, 22, Bread St., NOTICE. THE am TEETH. Patent, March 1, 1862, No. 560. OSTEO-EIDON, NOW PROTECTED BY ROYAL LETTERS PATENT. Analysed and Reported on by Professor Pepper. Prepared in the Laboratories and under their per- sonal superintendence, MESSRS. GA.BRIEL'S OSTEO- ElDON is guaranteed free fiom any admixture. Being completely plastic, it is moulded with the utmost ac- curaey to the mouth and jaws, so as to be at once unfelt by the wearer. and indistinKuishable by the keenest observer being elastic, it occasions no feel- ing of pre?sure, whilst the coating of Virgin Gold secures it from being tainted by drugs or abnormal secretions. EFFICIENCY OF ARTIFICIAL TEETH. The Invention of MESSRS. GABRIEL, the old-es- tablished and experienced Dentists, have brought the practice of their profession to so high a degree of per- fection that partial or entire Sets of Teeth can be promptly or perfectly adjusted, and in sunh manner as to be removed and replaced at pleasure, to be worn without the least inconvenience, to present the ap- pearance of natural teeth of great beaut" ad to be incapable of any noxious effect upon the ur iuth. MESSRS. GrABBIEL THE bliD-ESTABLISHED DENTISTS, Have the honour to announce that they may be CON- SULTED DAILV, from Ten to Six, at their Residence, where their New Patented Improvements, and every specialte connected with the profession, mav be seen daily. (Consultation Gratis.) American Mineral Teeth, best in Europe, from four to seven and ten guineas per set, warranted. Partial Set in proportion. COUNTRY PATIENTS Are informal that only one visit is required to com- plete from one tooth to a complete set, which can be made in one day. Messrs. GABRIEL, the Old-Established Dentists, (Diploma 1815) 134, Duke-street (opposite Berry-street), Liverpool; 65, New-street, Birmingham j 34, Lud'gate hill, and y r on(jon 27, Harley-street, Cavendish-square, GABRIELS' PRACTICAL TREATISE, May be had Gratis. GABRIEL'S ROYAL TOOTH POWDER, Prepared from a Recipe as USED BY HER MAJESTY, Is. 6d. & 2s. 6d. per box. GABRIEL'S ANSISEPTIC TOOTH PASTE. -The best preparation extant FOR WHITENING THE TEETH, Without injury to the enamel, 2s. 6d, & 5s. Per box. GABRIEL'S CREMICALLY PREPARED WHITE GUTTA PERCHA ENAMEL, Is the best Stopping extant for Decayed Teeth, or Toothache, and no matter how far decayed, renders the injured member again sonnd and useful, and pre- vents Toothache. This preparation is entirely free from any metallic substance, and, as its name signi- fies, is specially prepared for thu purpose. Price Is. 6d. per box, with directions for u,e. GABRIEL'S WHITE ENAMEL CEMENT For Front Teeth, is an invaluable stopping, and has acquired a worl<" He reputation. 5s. GABRIEL'S ODON1 4TJE ESSENCE, An astringent and refreshing lotion for hardening the gums. 5s. and los. 6d. per bottle. The above Preparations, with directions for private parsonal use, may be obtained through any respect- able Chemist in the Unised Kingdom, or of their appointed Agents, the local addresses of whom CMy be had on application Yn awr yn barod, pris Is., Rhif 23lLin a o IIRIADUR BEiBLAIDO A DUWINYDDOL, YN CYNNWYS NODIADAU Eglurhaol ar Eiriau, Personally Cenedloedd, Defodau, Gwyliau, Seremon* iau, Gwledydd, Afonydd, Anifeiliaid, Adar, a Phrif Byaciau Athrawiaethol ae YmarferêÍI yr Yagrythyrau Santaidd gyda Chrynodeb Hanea- yddol a Beirniadolobrif Gyfundraethan, Athraw- laethau, a Sectau hen a diweddar, &c. Gan y PARCH. J. JONES (Mathetea): Yn cael ei gynnorthwyo gan droll ugain o brif Weinidogion y Bedyddwyr yn Nnhymru. GSS* Gellir cael y GKIRIABUE o'r dechreu yn awr, gan fed y Rhifynau cyntaf wedi eu hail- argraoTu. Teimlir yn ddiolchgar am enwau ychwanegol at y llyfr gwerth awr hwn. Rhoddif yr elw arferol am ddosparthu. Yr arch-bion i'w hanfon at y Cyhoeddwr,—W. M. Evans, Sere* Office, Carmarthen. BATHODYN GWOBRWYOL, A RODDWYD AM STARCH GLENFIELD Gan Farnwyr Dosparth 2, Arddangosfa 1862. Y MAE Y STARCH ENWOG HWN Yn cael ei DDIWNYDDlO yn y GOLCHDY DlvLI Ci tUijf AC A GYHOEDnTB q > » /"II r*u WRAIG EI MAWRHYDI y tiORFf A DDEFNYDDIGDD ERIOED. G0REU A TRWSWRAIG YSNODAU EI MAWRHYDI A'T GFSYD ALLAN Y GOREU A DDEFNYDDIWYD GANDDI; AC Y MAE Y WOBR UCHOD GAN RAI 0 BRIF GELFYDOYDWYR YR OES, YN PROFI EI RAGORIAETH. WOTHERSPOON & CO., Glasgow a Llundain. igofyn"/„ yn el gwneyd yn bresenol HS «an bersonau yn ein dinas i '^2 dwyllo y cyhoedd a Starch gwaal vvedi ei wne^'d i fyny S3 S S'P>au teb3'g i'r GLEN- O STARCH, tj'biwn ei Gofahvch eich f!1 ddyledswydd arnom i bod yn ei enel r>;b,U()d,° ei;l darllenwyr i tod yn gan y cynny ,ir ° US Pa2, yn weled fod rhai gwaef y g:"R TL GI-«^P'KLD/' ac enwy vn ei le vn ^w'ieuthunvr, •' UOBBHT VVO- amj THBRSPOON," ar bob sypyn, gan nad oes un ara!l yn gywir. Y HEDDYG HUATAF A DIOGEIAF. PELENI HOLLOWAY. Y Dyfrglwyf. Gwellheir cannoedd bob blwyddyn drwy ddefnyddio y Peleni hyn mewn cyssylltiad ft'r Ensint yr hwn « ddylid ei rwbio yn dda i'r rhanau ydynt wedi ei heffsithio. Anhwylder y Lwlenau. ^fnyddiry Pelenau hyn yn unol a'r cvfarwyddiadua •rgraffeaig, gan rwbio yr Enaint dros gymraydoeaeth f lwlenau, o leiaf unwaith y dydd, fel y gwritliii- halen i K.K. fe dreiddia i mewn at y lwlenau, gan gywiro dyryswcheu horganau. O y drwg yno fydd grafel neu gareg yna fe ddylid rh ) yr Eria nt, i wddf yr yswigen (bladder) aC ychydig d liau a argyhoedda y dyoddefvdd o effeithiaU daionus y ddwy feddyginiaeth. Anhwylderau y C;H Ydynt ffynnonellau y clefydau mwyuf ;Uirwol. Eu heff aith yw llygru holl hylifau y corff, ac anfon ffrwd wen- wynig drwy holl redvvelyau y crlchrediad. Yn a-ir pa beth yw clfaith gweithrediad y Pelenau? Glanhant 1 coluddion, rheoleiddiant yr afu, dygant v cylla anhwylas i'w sefyllfa naturiol, a chan weithredu drwy yr organaU dirgeI ar y GWAED ei HUN, cyfnewidiant gyflw, y cyfan- soddiad o afiechyd i iechyd, drwy gario yn inlaen weith- rcdiad iachusol ar ei holl ranau. Cwynion Benywod. Y mae defnyddiad o Belenau Holloway yn sicr 0 gywitO yr boll afreoleiddiwch cynneddfol perthynol i'r rt,, w deg, heb na phoen nac annghyfleusdra. Dyma y feddyginiaeth ddjogelaf a sicraf o bob peth at bob anhwylder perthynol i fenywod o bob oedrati. Pelenau Holloway ydyw y Feddyginiaeth orgu yn, y by& at wetlhau yr anhwylderau canlynol Cryd Tin Iddwf Piles Diffyg Anadl Anhwylderau Ben-Attaliad y Dwfr Afiechyd y Bustl ywod Clwyf y Brenin Plorynod ary Twymynon o bob Gyddi iu I). iuruS Croen math Y Garep »'r Graffl' Afiechyd y Coludd- Llewygiadau Arwyddion Ail- ion Y Gymmalwst raddol Cnofeydd y Coludd-Cur yn y pen Tic-Douloureux ion Annhreulirtd Chwyddiadau Bolrwymiad Ennyniad Cornwydydd DHfodedigaeth Cryd Melyn Llyngyr o bob Gwendid Afieehyd yr Iau math Dropsi Lumbago Nych^od o ba Gwaedlif Cryd Cymlau achos byn ig, A werthir yn Sefydliad v Proffeswr Holloway, Strand, (ger Temple Bar), Llundain hefyd gan bo fferyllyrfd parchus a gwerthu wyr uieddygiiiiaeth dr#y byd gwareiddiediR, am y prisiau canlynol:—la. 14c* 2s. 9c.; 4s. 6c. lis.: 22* a "}3s, y blwch. C3>- Y mae cymmeryd y blychau mwyuf yn D.S., Y mae cyfarwyddiadau tu«g at arwain y claf me"11 pob anhwyldeb yn gyssnlltiedig & phob blweh. -=: CAERFYRDDIN; Argraffwyd a chyhoeddwyd gan WILI.IAM_ GAN EVANS, yn ei Argraffdy, hif 120, Awst. Gwener, Mawrth 13,1863.