Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Y GYMDEITHAS GENADOL.

CYFYNGDER SWYDD LANCASTER.

PRIODAS TYWYSOG CYMRU.

CYFARFOD TRIMISOL LLANDDULAS.

MYNEGYDD Y GOFFADWRIAETH.…

[No title]

News
Cite
Share

dref hon, yr hon yn ddiweddar, wrth chwilio yr Yagrythyrau a harnu drosti ei hun, a gafodd ei llwyr argyhoeddi mai bedydd y crediniol, trwy drochiad, yw yr unig fedydd a osododd Crist yn ei eglwys. Y mae yn deilwng nodi mai hon oedd y bedwaredd o blant y diweddar Wm. James, Tregybi, yr hwn a fu yn flaenor parchus tyda'r enwad uchod hyd ei fedd.—AMON. HORED, GELLIGAER.—Cynnaliwyd cyfarfod TS blynyddol Ysgol Sabbothol y Bedydd wyr yn y lie ucbod prydnawn dydd Llun, yr 16eg o Chwefror, pan y cafwyd digonedd o de a theisen 0 r fath oreu i'r Yssol Sul, a'r cor canu, yn nghyd ag amryw ereill o'r frawdoliaeth oeddynt wedi dyfod yn nghyd. Wedi i bawb gael ea digoni a'r pethau da uchod, troisom allan i'r heol, ac wedi fiurfio ein hunain yn orymdaith reolaidd, cychwynasom dan ganu Sea ydoedd yr holl gymmydoRaeth yn adswinio ac wedi myned tua Inilldir o ffordd oddiwrth y capel,dychwelasom yn yr un drefn, dan ttanu braidd yr holt Sordd. Wedi dyfod i'r capel, ac etholy Parch. Mr. Thomas, ein gweinidog, i'r gadair ly wyddol, awd yn mla-n a'r adroddiadau yn y drefn ganlynol .•—1. The Field Daisy," gan W. Nicholas. 2. Y Byd a gar yr eiddo, gan J. Williams. 3. Yr hen Lane, gan T. Pric". 4. 'Rwy'n llefain o'r anialwch.' gan E. Price. 5. Pennillion ar Fedydd. gan G. Williams. 6. "The Cow," gan S. Batton. 8. "Pabryd caf weled blodau gwyrdd ?" gan M. Howells ac E. Jones. 9. It Simon o Cyrene," ian J. Thomas. 9. "Shon wedi meddwi," gan E. Davies. Hefyd canwyd amryw ddarnau yn swynol annghyffredin. Yna terfynwyd, a phawb wedi eu boddloni.-D. PBNUKL, BANGOR. — Cynnaliwyd cyfarfod arholiad yr Ysgol uchod Chvvef, 2'2-iin, pryd yr adroddwyd ac yr arholwyd y deiliaid yn y pynciau canlynol. Am 2 o'r gloch, dechreuwyd y cyf- arfod trwy i'r brawd W. Jones adrodd Dad. 15, a gweddiodd yr Un brawd wedi hyny, cafwyd anerchiad byr a chynnwysfawr gan ein Rweinidog. Yna dechreuwyd ar waith y cyfarfod, trwy laf, i fechgen ieuanc draddodi darlith arWerthfawredd a Phwysiyrwydd y S«fydliad,yn nghyd ag annogaeth i'r ieuenctyd i ddyfod i'r Ysgol Sul, yr hyn a wnaeth gyda'r eofndra mwyaf. 3. Holwyd y l7*g bennad o Holwyddoreg Titus Lewis ar Fedydd, a chafwyd atebion boddhsol. 3. Adroddwyd Math. 2 gan ddosbarth o ferched ieuaine. 4. Genedigaeth Crist, gan C. E. Williams. 5. Gen. 1 gan ddos- barth J. Hughes. 6. Estc. 3 gan ddosbarth o ferched ieuainc. 7. Iago 1 gan ferch. 8. Canwyd hymn. 9. Hol wyd pwnc ar" Ieau Grist yn siampl gyfaddasol i ddynion," o waith yr Hen Belican. 10. Yr Ysgol Sabbothol, gan R. Williams. 12. Math. 25. gan ferch fach. 13. Esec. 9 gan ferch fach arall. Yna terfynwyd y cyfarfod prydnawnol gan ein hanwyl weinidog. Am 6yn yr hwyr, dechreuwyd y cyfarfod trwy adroddiad o loan 10, a gweddiodd ein a gweinidog. 2. Adroddwyd darnau o farddoniaeth gan ddau fachgen a merch ieuanc. I derfynu, cafwyd pregeth werthfawr oddiar Gal. 8. 19. Gobeithio y creuir mwy o sel dros y sefydliad daioaus hwn.—R. OWBN. CYFAHFOD CHWARTEROL Ysgol Sabbothol y Tabernacl, Pembre, a gynnaliwyd dydd Sul, Mawrth yr 8fed Am ddau a chwech dechreuwyd y cyfarfod trwy adrodd dwy bennod gan ddau !t"!od o'r ysgol. Yna awd yn mlaen a gwaith y cyfarfod, a chafwyd areithiau da gan y brodyr ar wahaaol destunau, adrodd- iadau da hefyd, yn farddoaol a rhyddieithol, gan y bobl ieuaine perthynol i'r ysgol. Canwyd amryw donau gan y cor. Yn ab- aenoldeb ein parchus weinidog, cvmraerodd Mr. J. Lewis y gadair, a lly wyddodd y cyfarfodydd yn dda droa ben. Pob llwydd i'r Y sgoI Sul i hyffbrddi y plentyn yn mhen ei ffordd."—G. CYFARFOD CHWARTEROL DOSPARTH TSAF SWYDD GAER- FYRDDIN a gynnaliwyd yn Sittim, Felingwm, ar y 24ain a'r 25ain o'r mis diweddaf. Prydnawn y dydd cyntaf, cynnaliwyd cynnadledd gan y gweinidogion, y Parcb. M. Griffiths, gweinidog y lie, yn y gadair. Pendertynwyd-1. Fod y Parch. M. Griffiths, i gael ei dderbyn yn rheolaidd i'r undeb ar sail y Ilythyr o gym- Jwyaeth a dderbyniwyd oddiwrth y Parch. B. Evans, Ys- grifenydd Cyfartod Chwarterol Morganwg. 2. Fod y cwrdd bwn yn gwrthod gwn<-yd sylw or cais a dderbyniisant gyda gol wg ar adferu Lewis Lewis, diweddar o Gaerfyrddin, i'r weinidoraeth, gan yr ystvrient nad yw yn fater perthynol iddynt hwy. 3. Fod Iyhv yr oglwysi i gael ei alw at achos Trefangor, a'u bod i wneyd eu Roren i gynnarthwyo i dalu costau y prawf. Am chwech, dectiteuwyd y gwasanaeth eyhoeddus, yrhwn a ddechr«>uwyd trwy ddarllen a gweddio gan y Parch. J. Lloyd, Talog a pbregethodd y Parchedision D. Morria. Porthyrhyd, a T. Williams, Ebenezer. Ar yr un amser, pregethodd yr Trgrifenydd a'r Parch. B. Wil- liams, St. Cleara. yn nghapel y Meihodistiaid yn Nantgaredig. Am ddeg, dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio gan yr Ysgrifen- ydd a phregethodd y Parch. T. Williams, Ebenezer, i'r diacon- laid, pedwar o ba rai a neillduwyd a'r Parch. B. Williams, St. Clears, i'r gwtinidog, a'r Parch. H. W. Jones, Caerfyrddin, i'r eglwys. Am ddau, wedi darllen a gweddio gan y Parch. D. Morris, pregethodd yr Ysgrifenydd a'r Parch. H. W. Jones, Caerfyrddin. Am chwech, pregethodd y Parchtdigion J. Daries, Llandyssil, a John Lloyd, Talog. Cawsom gwrdd da, ac arwydd- ion o wenau Duw ar y cynnulliadau. Bendith Duw fyddo ar yr EGWY8 yn Sittim, ac ar ein brawd Oriffiths.-D. WILLIAMS, Ysgrifenydd. GRKEr. MEADOW, TROEDYRHIW.—Chwefror 2il, cynnal- iwyd cyfarfod llenyddol gan frodyr Iforawl Tywysog Ap Morgan, yn y lie uchod y mynediad i mewn trwy dair ceiniog yr un. Cymmerwyd y gadair gan Mr. D. Davies. Wedi i'r lly wydd anerch y cyfarfod mewn modd pwrpasol a tharawiadol, canwyd yr Anthem Genedlaethol. Yna cafwyd anerchiadau gan frodyr a chyfeillion. Cododd Ap Rhwn, ac a draddododd chwech englyn o anerchiad i'r mudiad hwn, pa rai a gawsant ganmoliaeth mawr. Cawsom gerddoriaeth. barddoniaeth. ac amaethyddiaeth, yn nghyd Sg adroddiadau da gan wahanol ddynion medrus a gobeithiol, nes ennyn a llanw pob calon a than gwladgarol. Dyben y cyfarfod hwn oedd cynnorthwyo yr hen bobl, er diloesi eu hangenion yn eu henaint a'u methiant. Darllenodd Ap Rhwn gan dlos ar y testun, Pa beth a wnawn i'r hen bobl P" Mae yn syndod y fath ddy- lanwad a gafoad y gan hon ar y dnrf. Wedi hyn, cododd Mr. William Jones, ac annogodd y gwyddfodolion trwy ddangos yn y lbodd mwyaf goleu ddvledswydd dyn tuajt; at ei gyd-greadur. I derfynu y cyfarfod, cydunodd y coral] i .-riMU Duw gadwo'r Fren- lnes, ac wedi talu diolchgarwch i'r 1' Id, aeth pawb adref yn sobr, ac wedi eu Hwyr foddtoni.—UN