Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

"Y CYNNADLIEDYDD."I

"TY CRISTOR."

"1 mm-

[No title]

ATEBION.

- MARWOLAETH ALAW GOCH.

m GOHEBIAETH O'R GOGLEDD.

News
Cite
Share

fanteisiol i bobl o bell oedd canol dydd ddydd Llun. Methodd Thai a cbyrhaedd-yno ties oedd pob peth drosodd. Ac yr oedd -arigteddgalarus iawn yn Nghaerynarfon ar yr un pryd; y fireh. D. Roberts, gweinidog yr Arniibynwyr, «n claddo merch TitfweJdol yn mlodau ei dyddiau. Ond er y cwbl yr oedd Eben Firdd yn hynod a phoblogaidd y dydd y casglwyd ef at ei ■dadau. Dichon fod yno yn agos i fil o bobl yn tala y gym- ttwynas olaf iddo. Aeth llawer o bobl i'r capel gerllaw yno rhwng un a dau o'r £ loch, a gwnaed gylwadatt ar nodweddiad Eben Fardd gan y Parch. R. Hughes, Uwchlaw'r ffynnon, y Parch. J. Owen, Tynllwyn, y Parch. R. Ellis, Caernarfon, ac ereill. Er mai ychydig o'r lluaws oedd yn gallu amgyffred gwir werth Eben Fardd, etto yr oedd yn amlwg fod yno deimlad dwys o'r golled gafwyd ar ei ol, a golwg wir alarus ar y gynnulleidfa. Aeth- ant oddiyno at y t9 yn orymdaith reolaidd dan arolygiad Mr. Hughes (Robyn Wyn), Bangor. Canwyd Anthem o Job 15 gan y cor perthynol i'r lie, dan arweiniad Dewi Arfon; yna cychwynwyd i Eglwys Clynog, a'r Vicar, sef y Parch. R. Williams, yn darllen y gwasanaeth gosodedig. Dartlenwr aoniarus a rhagorol yw Vicar Clynog. A gosodwyd yr hyn oedd farwol o Eben Fardd wrth ochr Bangor Beuno, yn nhy ei iir gartref. Gerllaw'n y fonwent wrth gor Llan Feuno Mi welaf fedd Dyma olaf eiddo Ein Bardd hybarch I ond awn yn brudd heibio. V Enaid ymattal! ond yma etto Gwelir y gtnedl yn galargwyno. 0. mor grwm yw ardremio-ar Glynog, A'n Bardd enwog o dan bridd yno I Ar ei fedd eilwaith torf ddaw i wyla, A'u dagrau'n aDwyl daw gwyr i'w eneinnio; Yn ddwys dwys unant, gan ddystaw geinio, M or brudd yw'n henaid Mae'r Bardd yn huno 1 Eu dwysder wna alardystio-Ir hiraeth, A dwyn iaith alaeth mae'r don a'i tholo.* Ein gwyl Eben oedd ein tad goleubwyll, Yi, ituddt y geunos, hwn oedd y ganwyll, Ef ofdd ein Gwyddon Ganhebon hybwyll, Bu'n ail i Dydain yn benial didwyll; Ond Gymru wen pen ypwyll sydd dan len, le'r enwog Eben a'i rinui gwiwbwyll. Gwelw yw dwyrudd ein Gwalia dirion, Oerwael ei phrofiad ar ol ei Phrifon Loes mawr ofid bair lesmair i Eifion Am ei chadeirfardd mae och hyd Arfon Galar mawr glywir y' MÔA-o'r oerchwedl 1 Gwynwel w yw'r genedl gan alar gwynion. Cd&rynarfori, Chwef. 28, 1863. CYNDDELW. Tolo-godwrdd, awn y don. t niwl.