Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

FOR SALE, AN Excellent 9 stop Alexandre HARMON IUM, hardly worse than new, only used 1 vpar. For particulars apply to Rev. H. W. Hughes, Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. to TO BE LET, 'NEW PARK STREET Grammar School, IN Holyhead. For particulars, apply to Mr. John Lewis, Holyhead. LLYFRAU CYHOEDDEDIG GAN W. M. EVANS, CAERFYRDDIN. HANES PRYDAIN FAWR, yn Wladol a Chrefvddol, o amser tiriad y Cyniry yn Mhrydain, byd y fl. 1800. Gan y diweddar Barch. TitulI Lewis. Wedi ychwanegu ato, a'i ddilyn i lawr i'r amser presenol, gan y Parch. John Emlyn Jones, A.C. Pris, yn Rhanau, ill.; mewn Ilian, 12s.; mewn croen 110, 14s. 6eh. Gellir cael yr ATDDODIAD, yn cynnwys hane cyflawn am y 50 mlynedd diwediaf, Met ben ei hun Pris, mewn Rhanau, 3s. 6ch.; mewn llian, 4s. LLAW-LYFR Y BEIBL (The Bible Hand- Book). Gan y Parch. J. Angus, D. D., Athraw Duwinyddol Coleg Regent's Park, Llundain. Wedi ei ryfieitbu ar gefnog».eth Cymdeithas y Traeth- odau Crefvddol, gan y Parch. J. Khys Morgan (Lleurwg), Llanelli. Pris, yn Rhanau, 6s.; mewn eroen llo, go. DETHOLION 0 BREGETHAU Y PARCH- C. H. SPURGEON. Cyfieithedig gan y Parch. T. Lewis. Pris mewn Uiain 3s. 6c. GRAMADEG CERDDOROL, yn ol Rheol. au Hamilton; yn nghyd a Geiriadur Cyflawn, yn cvnnwys Eglurbad ar Gannoedd lawer o Dermau a Brawd'degau Cerdaorol. Pris, 3s. mewn llian. HANES- Y BEDYDDWYR. Gan y Parch. David Jones. Pris, yn Rhanau, 10s.: mewn croen llo, 12s. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. JOSEPH HARRIS (Gomer). Yn nghyd achofiant vrAwdwr a'i Deulu, a Nodiadau Eglurhaol. Gan D. ap Rhys Stephen. Pris, yn Rhanau, 10s.; mewn croen llo, 13s. 6ch. RHYFEDDODAU NATUR A CHEL. CHELFYDDYD; cyfieithiadaugan mwyaf o Weith- oedd y prif Awduron Seisnig. Pris, 5a. CYFAILL AC ARWEINYDD Y GWR IEUANC TRWY FYWYD I ANFARWOLDEB. Gan y 7.'Arch. J. An gel 1 James, Birmingham. Pris, 3s.6cb. NERTH GWEDDI yn cael ei arddangos yn Amlveiadau Rhyfeddol o Ddwyfol Ras mewn cys- ^yjltiad &'r Diwygiad Crefyddol yn America. Gan Samuel Ji RritPP, D. D. Pris, 3s. 6ch. CABAN F'WYTllR TW-M.-Gan Mrs. Harriet Beecher Stowe. Gyda 27., o Ddarluniau. Pris, 4s. mewn 1I\M1,. HYFFORDDWR YR VFRYPYDD, neu Arweinydd i Hunan-Welliant. Gan John Mills (Ieuan Glnn Alarch. Pris, 3s. Y PROFIEDY'DD YSGRYTHYROL, neu E"!y&; cryiio o Faterlon Ysjrrytliyrol. Gan y Parch. John Hughet.Lworpoot. Pri», 2a. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. B. Price, vCymro Bach). Pris, 3s. CYDYMAITH Y BEIBL, wedi ei fwriadu i ddosparthau Beiblaidd, Teuluoedd, &c. Gyda Darlunleni o'r Byd Heisafol. Pris, 2s. mewn Iliain, MEDDYG ANIFEILIAID, Heu pob dyn yn Feddyg i'w Anifeiliaid ei hun. Wedi ei gasgtu o weithiitu yr Awdwyr Seisnig goreu. Pris, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL, yn cynnwys Eglurhad ar Darddiad ac Ystyr Geiriau a ddefnyddir yo y Beibl. Gan John Mine, Llanidloes. Pris, 14 ceiniog. T PERL YSGRYTHYROL, neu Agoriad i Wybodaeth o'r Beibl. Gan John Mills, Llanidloes. Prilt Is." 6ch. HANES BYWYD SIENCYN PENHYDD* Gan E. Mathews, Ewenny. Pris, it. ATHRONIAETH TREFN IACHAWDWR- I BETH. Gan Ddinaswr o America. Pris, Is. tc Y TESTAMENT DAEARYDDOL. Pris, 4s. mewn morocco 3s. 6ch, mewn croen dafad. DULL NEWYIfb O DDOFI CEFF- YLAU GWYLLTION, yn nghyd aChyfarwyddiadau pafodd i'w trin wedi hyny. Gan J. S. Rarey, y Uofwr Ceffylau hynod o'r America. Pris 3c. Danfenir 4 copi yn rhad drwy y post am Is. HANES TIRIAD Y FFRANCOD yn Aber- gwaen, yn 1797. Pris 2g. BYR HANES LLOEGR A CHYMRU, wed ei gymmeryd o Waith M'Cullock, a Census y Llywodraeth. Pris 2g. YR ANTANYDD CRISTIONPGOL. Gan Dr. Dick. Cyfieithedig gan y Parch. T. Levi. Pris yn Rhanau 5s.; wedi ei rwymo mewn lliain; 6*. HANES Y PARCH. C. H. SPURGEON, evda darlen cvwir o hano. Pris 4c f PWYLLWYDDEG (PHRENOLOGY) A MES- MERIAETH. Gan A. J'ariis, Pris, Is. COLEG Y DARLLENYDD. Gan y Parch. E. Evans, Llangollen. Pris, Is. PIGION 0 BREGETHAU. Gan y diweddar Barch. Christmas Evans. Pris, 5a. 6ch. GRUFFYDD LLWYD; neu y Bacbgen Amddifad. Gan Mr. RogerThomas. Pris. gc. ATHROFA IACtlAWDWRIAETH. Gan D. W. Morris. Pris, 2g. NATUR GWEINIDOGAETH YR EF- ENGYL. Pris, 3C. Y SABBOTH. Gan y Parch. J. Hughes, Livernool, Pris. ls. CWESTIYNAU YSGRYTHYROL. Gan y Parch. R. Parry. Pris, 4c. CHRISTMASIA neu rai o nodweddiadau Neillduol y Diweddar Parch. Christmas Evans. Gan Brutus. Pris, la, „, COFIANT Y DIWEDDAR BARCH T. R. DAVIES, Glanwydden. Gan y Parch. H. W. Hughes. Pris, Is. „T, COFIANT Y PARCH. THOMAS. WIL- LIAMS, Glandwr. Gan BRUTUS. Pris 6ch. JBYR GOFION Un-ar,Bumtheg o Weinidog-, ion Ymadawedig y Bedyddwyr. Pris,3c. LLYFR HYMNAU Y DIWEDDAR BARCH. JOSEPH HARRIS PLYGIAD BYCHAN. 8. C. Mewn llian 1 6 11 Groen Dafad 2 0 21 Croen Llo 2 6 Croen Llo lliwiedig, gilt edg»s 3 0 PLTGUD MAWR. Mewn Creen Dafad 3 6 Croon Lle 4 0 D.S.—Rhoddir y atithfed llyfr o'r plygiad bychan yn rhad, pan anfonir taliadau gyda'reirch-' ion ond nig gellir rhoddi Mniatad yn y plygiad mwyaf, via thalu y cludiad. Pob arehebion i'w hanfo. at* W. M. Evans, Seren Cymru Office, Carmarthen. Cyhoeddir ar y laf 0 Ionawr, Ebrill, Gor- phenaf, a Hydref, Pris Is., SEREN GOMER, Cyhoeddiad Chwarterol DAN NAWDD GWEINIDOGION ENWAD Y BEDYDDWYR. GOLYGWYR: PARCH. JAMES ROWE, ABEFTGWABN, E. THOMAS, CAsNEwi-M), „ J. R. MORGAN, LiANBtti. CYNN WY8IAI) Rhif Ionawr, 1863.—Anerch- iad SRRBN GOMER at y Bohl Ieuainc- Y Bed- ydd Cristionogol a'r Beirniad "-r-Bywyd Paul —Y Weinidogaeth Gristionogol — Cydwybod- Eiriolaeth y Duwiol ar Ran Dynolryw—Cyssyllt- iad Crist a'r Greadi«apth ac à.'r' Eglwys- Y Baban yn Marw—Rh^symeg—Adoiygiad. Teimlir yn ddiolcbgar i weinidogion am hleidio SEREN GOMER, a'i dwyn i sylw eu cynnulleidfanpdd. Yr arehebion i'w hanfon at y Cyhoeddwr,—W. M. Evans, Cdrmdrthen. At Athrawon yr Ysgolion Sabbothol, &c. YN BAB.OD I'R WASG, "Y CYNNADLIEDYDD;" SEF, Cynnadleddau (Dialogues), &c., bardd- onol a rhvddieithol, at wasanaeth yr Ysgol ion Sabbothol, Cyfarfodydd Adroddiadol, ac Eisteddfodau yn dri dosparth, — dwytyddol, moesol, a difyrus. Gan H. W. HUGHES (Huw Arwystl). Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. Bydd i'r llyfr gynnwys 72 tndalen, 12mo., pris Chwe Cheiniog. Dymunir ar Atharwon yr Ysgol SuI, ac ereill, gasglu enwau ytl mhob ysgol, ac a-fon nifer y derbynwyr i'r Awdwr yn ddioed. Rhoddii y seithfed i'r dosparthwyr. Sylwedd Cymherfeddol Mor Lysiau Hempsted. MEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGrhag Chwyddiadau Manwynawg, Cymrnalau Chwyddedig, Gewynwst, y Droedwst,yMwyn- wst, Malaethan, Crebachiad yr aelodau, &c., ac or gwneuthnr Mor Ddwfr celfawl i Faddonaii. Y DDANNODD! Y DDANNODD! A wellir am Swllt, a chauir i fyny ddannedd tyllojf gan TAYLoRg LIQUID STOPPING. A werthir mewn costrelr- s. a 28. yr un. Y mae vn dofi v poen ar unwaich, yn Uanw y tyllau, yn attal pydriad pellach, ac y mae'r dannedd yn dyfod yn ddefnyddiol drachefn. Parotoir yr nchod gan R. Hempsted, Fferyll. vdd, 14, Grand Parade, St. Leonard's-on-Sea. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr a gwerthwvr Meddrginiaethau Breiniol, a chan holl dai cyf- an werth Llundain. w Bvddwch yn sicr o ofyn am HAMPSTKD'S Concentrated Essence of Sea Weed, oblegid o herwvdd ei fawr werth, y mae efelychiadau o'r un pur. Tiv CYNNELTR YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL AM 1863, YN ABBBTAWY. Rhestr y tcstunau i'w oel (trwy anfon dan stamp) gan E. DAVIES, M.A., LL.D., W. MORRIS, (Gwilym Tawe,) Ysgrifn. Myq., Abertawy, Neu WILLIAM WILLIAMS, Ysgrifenydd yr Eisteddfod, LLANDUDNO. AMERICA AC AUSTRALIA. LAMB & EDWARDS, PASSAGE BROKERS. 41, UNION STREET, LIVERPOOL, ADDYMUNANT hysbysu eu ywcladwyr yCymry A y rhai a fwriadant ymfudo i America neu Aus- tralia, ein bod yn bookio yn y steamers a'r hwyl-long- au i'r gwledydd a nodwyd am y prisau lselaf yn L'GelUr cael yr hysbysrwydd cywiraf am glyd-dal, amser hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr yn cynnwys un stamp i'r cyfeiriad nchod. Yr ydym ni, y rhaiy mae ein henwau isod, yn cym- meradwyo Mr. John Edwards i sylw pob ymfudwr, fel un y medrwn roddi pob ymddiried ynddo. W. Th un "'erpool, T. Price.. Abv > J. Lioyd. %I.-Cthyr, E. Evans, Caersalem, Dowlais, W. Roberts, Blaenau, T. E. James, Glrn-nedd, a W. Morgans, D.D.. Caergybi, Gweialdogion y Bedyddwyr. D S.—Gall ymfudwyr gael Hettyaeth am Chwe Cheiniog, yn nghyd k lie cyfleus i bawbj i drm eu bwyd eu hunain. Lie y luggage ja rhad. ,fj u Inn-i'n TRAMWYFA RHWNG ABERYSTWYTH A CHAERFYRDDIN, DRWY ABKRAERON A LLANARTK. THOMAS MORRIS, a ddymuna hysbysu JL ei Gyfeillion a'r Cyhoedd yn gyffredinol ei fod yn awr vn rhedeg CERBYD NEWYDD, Er cladiad Tramwywyr. rhwng f Treft uchod, yn cyehwyn o 20, Hoel Fair* Aberystwyth, am 6 yn y boreu bob dydd LIun. a dydd Gwener, yn eyrhaedd y Maesycrigie Arms, Caerfyrddin, yr un diwrnod, ac yn dychwelyd ar y Mercher a'r Sadwrn canlynol. Peleni Worsdell gan Kaye. Pe1en Llysieuol Worsdell gan Kaye ydynt wedi gwella nailoedd « bersonau, tuthwylderan pa rai a ys- tyrid yn anwelladwy. Pan y maent y mwvaf sicr a buan, y naaent yr un pryd y feddygi niaeth fwyaf diogal a ellir gymmeryd Did oes achos i neb ofni eu cym- mervd. a iraU pawb obeithio cael esmwythad drwy eu cymmeryd. Y mae nifer y TYSTIOLAETHAU oddi- wrth bob dosparth o gymdeithas, y rhai ydynt wedi eu cyhoeddi, yn profi yn ddiamheuol fod eu rhinwedd- au iachaol y mwyaf hynod o un feddyginiaeth ag sydd yn adnabyddus yn bresenol; ac y mae y ffaith fod en gwerthiad yn cynnyddu yn barhaus am fwy nag ugaw mlynedd, yn dangos eu bod yn nefyllfa o ymbrawf amser ac ymarferiad, a pha le bynag y maent yn ad- nabyddus cydnabyddir eu gwerth. Ymaent yn gymhwys iawn iberllonau yn dyoddef oddiwrth:— YCryd Flatulency Cryd Cymalau Diffyg Anadl Gwendid cyffredinAfiechyd y gwddf Afiechyd y Bustl Gymmalwst Clwyf y Brenin Anhwyldeb yCyllaGravel Cluniau dolurus Dyfrglwyf Dehir pen Cornwydydd Dolur rhydd GwaU Drculiad Llyngyr, &c., Toriadau Anwydau Twymyn Piles Darperir y Peleni hyn yn unig gan f Perchenogion John Kaye, Ysw., Prospect Hall, Woodford, Essex, diweddar o Dalton Hall, ger Huddersfield. Ar werth gan yr holl Ffervllwyr, a gwerthwyr meddyginiaethau, am Is. I:C., 2s. 2c., a 4s., 6c. y blwch. Ty cyfanwerth, 22, Bread St., NOTICE. THE Am TEETH. Patent, March 1, 1882, No. 560. OSTEO-EIDON, NOW PROTECTED BY, ROYAL LETTERS PATENT. Analysed and Reported on by Prcfessor Pepper. Prepared in the Laboratories and under their per- sonal superintendence, MESSRS. GABRlElls OSTEO- EIDON is guaranteed free fiom any admixture. Being completely plastic, it is moulded with the utmost BC- curaey to the mouth and jaws, so as to be at once unfelt by the wearer, and indistinguishable by the keenest observer being elastic, it occasions no feel- ing of pressure, whilst the coating of Virgin Gold secures it from being tainted by drugs or abnormal secretions. EFFICIENCY OF ARTIFICIAL TEETH. The Invention of MESSKS. GABRIEL, the old-es- tablished and experienced Dentist", have brought the practice of their profession to s. high a degree of per- fection that partial or entire Sets of Teeth can be promptly or perfectly adjusted, and in such manner as to be removed and replaced at pleasure, to be worn without the least inconvenience, to present the ap- pearance'of natural teeth of great beauty, and to be incapable of any noxious effect upon the mouth. MESSRS. GABRIEL THE OLD-ESTABLISHED DENTISTS, Have the honour to announce that they may be CON- SULTED DAILY, from Ten to Six, at their Residence, where their New Patented Improvements, and every specialte connected with the profession, may be seen daily. (Consultation Gratis.) American Mineral Teeth, best in Europe, from four to seven and ten guineas per set, warranted. Partial Set in proportion. COUNTRY PATIENTS Are informed that only one visit is required to com- plete from one tooth to a complete set, which can be made in one day. Messrs. GABRIEL, the Old-Established Dentists, (Diploma 1815) 134, Duke-street (opposite Berry-street), Liverpool; 65, New-ttreet, Birmingham 34, Ludgate hill, and rondmi 27, Harley-street, Cavendish-square, J GABRIELS' PRACTICAL TREATISE, May be had Gratis. GABRIEL'S ROYiAL TOOTH POWDER, Prepared from a Recipe as USED BY HER MAJESTY, Is. 6d. & 2s. 6d. per box. GABRIEI/S ANSISEPTIC TOOTH PASTE- The best preparation extant FOR WHITENING THE TEETH, Without injury to the enamel, 2s. 6d, & 5s. Per box. GABRIEL'S CREMICALLY PREPARED WHITE GUTTA PERCHA ENAMEL, Is the best Stopping extant for Decayed Teeth, or Toothache, and no matter how far decayed, renders the injured member again sonnd and useful, and pre- vents Toothache. This preparation is entirely free from any metallic substance, and, as its name signi- fies, is specially prepared for thu purpose. Price Is. 6d. per box, with directions for use. GABRIEL'S WHITE ENAMEL CEMENT For Front Teeth, is an invaluable stopping, and has acquired a world-wide reputation. 5s. per box. GABRIEL'S ODONTALGIQUE ESSENCE, An astringent and refreshing lotion for hardening the gums. 5s. and 10s. 6d. per bottle. I. The above Preparations, with directions for private parsonal use, may be obtained through any respect- able Chemist in the Unised Kingdom, or of their appointed Agents, the local addresses of whom may be had on applicatio.u bl- Yn awr yn barod, pris Is., Rhif 23ain a 2lain o EIRIADUR BEIBLAIDD A DUWINYDDOL, YN FCJNNFFYS NODIADAU Eglurhaol ar Eiriau, Personau, Cenedloedd, Defodau, Gwyliau, Seremon- iau, Gwledydd, Afonydd, Anifeiliaid, Adar, a Pbrif Bynciau Athrawiaethol ac Ymarfer<jl vr Y sgrythyrau Saotaidd gyda Chrynodeb Hanea- yddol a Beirniadol o brif Gyfundraethau, Athraw- laethau, a Sectau hen a diweddar, &c. Gan y PARCH. J. "jONE$iM&hetes): Yn cael ei gynnorthwyo gan id/d# again o brif VV einidogion y Bedyddn^r jn N^hymru. Gti" Gellir cael y GEIRJADUB o'r dechreuJHftfc awr, gan fod y Rhifynau cyntaf w argraffu; Teimlir yn dteichgar lUT ychwanegol at y llyfr gwertfewr hwnlKOSRr yr elw arferol am ddospartlm i Yr archHiii'w hanfon at y CytToeddwr.H. Evans, Seren Office, Carmarthen. BATHODYN^WOBE-VS^L~ A BODDJTYD AM STARCH GLENFIELD Oan Farnwyr Dosparth 2, Arddangosfa 1862. Y MAE Y STARCH ENWOQ HWN Yn cael ei DDÊfNYDDIQ yn y GOLCHDY BKblNIOL, AC A GYHOEDDIR GAN OLCH- WRAIG EI MAWRHYDI r GO RETT A DDEFNYDDIODD ERIOED. UUKbU A TRWSWRAIG YSNODAU EI MAWRHYDI A'T GKSYD ALLAN Y GOREU A DDEFNYDDIWYD GANDDT- AC Y MAE Y WOBR UCHOD, GAN RAI 0 BRIF GELFYDDYDWYR YR OES, YN PROFI EI RAGORIAETIL WOTHERSPOON & CO., Glasgow a Handtan. ° Pan y TTOCED A THWYLL.—;Gan ein Cgofynoch am 11 bod yn deall fod ymdrech o yn cael ei gwneyd yn bresenol HPS gan bersonau yn ein dinas i ¡J> Z dwyllo y cyhoedd a Starch gwael wedi ei wneyd i fyny ( 2M mewn sj-pynau tebyg i'r GLEN- FIELD STARCH, tybiwn ei Gofalwch eich u TP- (%1eds>.vydd arnom i bod yn ei cael ryb.udd,° ein darllenwyr i fodyn gan y cynnysir alu-s Pr5'nu weled fod rhai gwael y gair ac enw y yn ei le vn GWNeutburwr, » ROBERT WO- Y MEDDYG RHATAF A DIOGELAF. PELENI HOLLOWAY. Y Dyfrglwyf. Gwellheir cannoedd bob blwyddyn drwy ddefnyddio y Peleni hyn mewn cyssylltiad a'r Enaint yr hwn a ddylid ei rwbio yn dda i'r rhanau ydynt wedi ei heffeithio. Anhwylder y Lwlenau-B Os defnyddir y Pelenau hyn yn unol a'r cyfarwyddiadua argraffedig, gan rwbio yr Enaint dros gymmydogaeth y Iwlenau, o leiaf unwaith y dydd, fely gweithir halen i gig, fe dreiddia i mewn at y Iwlenau, gan gvwiro dyryswch eu horganau. Os y drwg yno fydd grafel'neu gareg, yna fe ddylid rhwbio yr Enaint, i wddf yr yswigen (bladder) ac ychydig ddyddiau a argyhoedda y dyoddefydd o effeithiau daionus y ddwy feddygmiaeth, Anhwylderau y CyUa Ydynt ffynnonellau y clefydau mwyaf marwol. Eu heff aith yw llygru holl hylifau y corff, ac anfon ffrwd wen. wynig drwy holl redwelyau y cylchrediad. Yn awr pa beth yw effaith gweithrediad y Pelenali ? Glanhant y coluddion, rheoleiddiant yr afa, dygant y cvlla anhwylas i'w sefyllfa naturiol, a chan weithredu drwy yr organau dirgel ar y GWAED EI HUN, cyfoewidiantgyflwry cyfan« soddiad o afiechyd i iechvd, drwy gario yn mlaeti weith- rediad iachusol ar ei holl Cwynion Benywod. Y mae defnyddiad o Belenau Holloway yn sicr o gywiro yr holl afreoleiddiwch cynneddfol perthynol i'r rhyw deg, heb na phoen nae annghyfleusdra. Dyma y feddyginiaeth ddiogelaf a sicraf o bob peth at bob anhwylder perthynoj i fenywod o bob oedran. Pelenau Holloway ydyw y Feddyginiaeth oreu yn y by A at wellhau yr anhwylderau canlynol:— Cryd Tan Iddwf Piles Diffyg Anadl Anhwylderau Ben-Attaliad y Dwfr Aflechyd y Bustl ywod Clwyf y Bremn Plorynod ar y Twymynon o bob Gyddiau Dolurus Croen math Y,Gareg a'r Grafel Afiechyd y Coludd- Llewygiadau Arwyddion Ail- ion Y Gymmalwst raddol Cnofeydd y Coludd-Cur yn y pen Tic-Douloureux ion Annhreuliad Chwyddiadau Bolrwymiad Ennyniad Cornwydydd Darfodedigaeth' Cryd Melyn Llyngyr o bob Gwendid Afieehyd yr Iau math Dropsi Lumbago Nychdod o ba Gwaedlif Cryd Cymlau achos bynag, See. A werthir yn Sefydliad y Proffeswr Holloway, 24iu Strand, (ger Temple Bar), Llundain hefyd gan bob fferyllydd parchus a gwerthu wyr meddyginiaeth drwy y byd gwareiddiedis. am y prisiau canlynol:-Is. lie. 2s. 9c-; 4s. *>c. lis.: 22s.; a'33s, y blwch. (t3- Y mae cymmeryd y blychau mwyef yn fantais fawr. D.S., Y mae cyfarwyddiadau tuag at arwain y claf mewn pob anhwyldeb yn gyssnlltiedig k phob blweh. CAERFYRDDIN: Argraffwyd a chyhoeddwyd gan WILLIAM MOB* GAN EVANS, yn ei Argraffdy, Rhif 120, H«o» Awfit. GweverglChwefror 27, 18.63. '>n7ir0 xv.'at rmf)L r.