Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

' 'PENUEL, CWMAFON.

SALEM, SPELTERS.

DYDD MAWRTH, CwnEF. 17.,

DYDD IAU, CHWEF. 19.

DYDD GWENER, CHWEF, 20.

News
Cite
Share

DYDD GWENER, CHWEF, 20. Ar gynnvgiad Argl. Lifford, darllenwyd yr ysgrlf er di g Cyfraith y Ttydion yn yr Iwerddon. Wedi i'r arferiad o roddi tocynau rhyddhaol fod dan sylw, gofynai Iairll Ellenbororugh a fyddai i'r Llywodraeth roddi ar y bwrdd unrhyw genadwri odtli" rth y Cenadwr Cyffredinol yn Warsaw, mor bell ag yr oedd yn dal cyssylltiad a deehreuad y gwrthryfel yn Poland ac hefyd, pa un a oedd y Llywodrae th Rwsiaidd wedi anfon unrhyw ohebiaeth gyda golwg ar y gwrthryfel, neu y Llywodraeth Brwsiaidd, gyda golwg ar ryw gytundeb oedd wedi wneyd i gynnorthwyo Rwsia i'w ddaros- twng. Teimlai ef y byddai yn sarhad i dybied foduu Prydein- iwr yn edrych ond gyda'r ffieidd-dra mwyaf ar 'ymddygiad y Llywodraeth Rwsiaidd; yn enwedig yn ei gwaith yn peru i wyr ieuaine Poland i restru eu huhain yn myddin Rwsia, Mewn atebiad dywedai Iarll Rnssell ei bod yn annghyfleus i roddi cenadwriaethau y Cenadwr Cyfiredinol yn breseaol. Nid oedd ef yn gallu credu fod y gwrthryfel yn un disymmwth. Am beth amsei' yr oedd amryw amlygiadau o anfoddlonrwydd wedi eu dangos. Yr oedd tri dosparth—y tir-feddiannwyr, y dosparth canol, a'r gwerin bobl-ae yr oedd yr oil o'r rhai hyn yn mabwysiadu mesurau gwahanol. Y tir-feddiannwyr, y rhai oeddynt yn wrthwynebol i wrthryfel, a ddymunent ddwyn eu hall gwynion gerbron yr Amherawdwr, ^yda'r anacan a fedd- iannu llywodraeth gyfansoddiadol. Yr oeddynt wedi, parotoi ane; -hiad, ond naethasant vn eu hamcau. Y canolradd, o her- wydd diffyg ymddiriedaeth yn y Llywodraeth, a ffurfiasant gymdeithasau dirgelaidd; a phan ddaeth y Llywodraeth i wybod hyny, mabwysiadasant fesurau tra anffortunus—ar gymmeradwyaeth, y credai ef, Ardalydd Wiepolski -gan beru personau i uno a'r fyddip yn v modd mwyaf llym, heb y cymmesuriadau a wnelai hyny yn oddefadwy mewn gwledydd ereill. Cymmerid yr boll nifer o'r trefydd yn unig, a hyny o gofresi a barotoid gan yr heddgeidwaid. Y canlyniadoedd, i'r cymdeithasau dirgelaidd gael eu gyru yn wallgof. Yr oedd ef wedi siara(i droion ft'r cenadwr Rwsiaidd ar y mater, acyr oedd wedi condemnio y mesur hwn fel un hollol annghyfiawn ac annoeth. Gyda golwg ar ran olaf y cwestiwn, nid oedd y cenadwyr Rwsiaidd a Phrwsiaidd wedi rhoddi copiau o gytun- deb; ond yr oedd un, yti mha un nid oedd Prwsia. yn hollol antnhleidiol—nad oedd tnilwyr Rwsiaidd a yrid i Prwsia i gael eu diarfogi, pan y gellid ymlid ar ol y gwrthryfelwyr i diriog- aethau Prwsia. Yr oedd Llywodraeth Awstria wedi hysbysu ei hun yn hollol anmhleitfiol. Dyma oedd sefyllfa pethau a chan na wyddai y Llywodraeth ddim gyda golwg ar amcan y gw rthryfiel, dymunaiet am gydymdeimlad eu harglwyddiaethau. Wedi penodi pwyltgor i edrych i mewn i'r ddysgyblaeth niewn caroharau, gohiriwyd y T^.

' TY 'Y CYFFREDIN;t'^";; ..1;')

DYDD MERCHER, CHWEF. 18.

Family Notices

DYDD GWENER, CHWEF. 20.

[No title]