Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

' 'PENUEL, CWMAFON.

SALEM, SPELTERS.

DYDD MAWRTH, CwnEF. 17.,

News
Cite
Share

DYDD MAWRTH, CwnEF. 17. Bu gweithrediadau Mr. Christie yn Brazil dan sylw eu bar. glwyddiaethau. Amddiffynai Iarll Russell ymddygiad Mr. Christie. Dywedai ei arglwyddiaeth nad oedd Llywodraeth Brazil wedi ymddwyn yn deg gyda golwg ar y Hong aeth yn ddrylliau ar y gtanau, drwy ddwyn yr yspeilwyr i gyfrif am eu gweithrediadau; a dywedai hefyd fod swyddogion ei Mawrhydi wedi derbyn sarhad oddiarlaw yrawdurdodau Brazilaidd. Dywedai Iarll Derby nad oedd ef yn canfod pa fodd y gallai y Llywodraeth Brazilaidd fodyngyfrifoi pan ddygwyddai llong fyned yn ddrylliau ar lanau gwyllt ac annhrigiannol. Mewn atebiad dywedai Iarll Russell fod y llywodraeth dan gylw wedi esgeuluso mabwysiadu mesurau er cospi y trosedd- wyr. Darllenwyd anerchiad oddiwrth ei Mawrhydi, yn hysbysu priodas agosol Tywysog Cymru, gan ofyn i'w harelwyddiaethau gytuno filr darpkriadau a dybieiit yn addas gyferbyn a'r am- gylchiad. Cynnygiai Iarll Granville fod anerchiad i gael ei gyflwyno i'w Mawrhydi, yn hysbysu parodrwydd eu harglwyddiaethau i gyduno a'i dymuniadau. Cytnnai Iarll Derby a'r cynnygiad, a phasiwyd ef. Galwyd sylw y T9 at y cenadwriaethau cyhoeddedig gyda golwg ar feddianniad Rhufain, a gofynid am eglurhad. Dywedai Iarll Russell mewn atebiad fod y Llywodraeth yn oddefgàr, ond nad oeddynt yn cymtneradwyo y meddianniad.

DYDD IAU, CHWEF. 19.

DYDD GWENER, CHWEF, 20.

' TY 'Y CYFFREDIN;t'^";; ..1;')

DYDD MERCHER, CHWEF. 18.

Family Notices

DYDD GWENER, CHWEF. 20.

[No title]