Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

IPATAGONIA. i

GOHEBIAETH O'R GOGLEDD.'

AMLWCH.

News
Cite
Share

AMLWCH. A ganlyn sydd adroddiad o'r hyn a ddarllenwyd gan Mr. Palmer i gynnulleidfa Salem, Amlwch, nos Sul, y 25ain, yn cynnwys cyfrif 0 sefyllfa arianol yr eglwys mewn cyssylltiad ag ail-adeiladu y capel. £ s. c. Yr holl drauI mewn adeiladu 901 17 Ii Casglwyd fel y canlyn:- Cyfraniadau gan yr aelodau a chyfeillion 207 7 3 Casglwydar ddiwedd y cyfarfodydd 16 16 101 „ yn yr Ysgol Sul 7 19 61 Cynnyrch dwy ddarlith, gan Mr. R. Ellis (Cynddelw), a Mr. H. Brown 27 9 3 Gan gyfeillion trwy lyfrau casglu 27 8 9 Am eisteddleoedd ya ystod y tri chwarter diweddaf, ac o drysorfa y capel 54 15 5i Y cyfanswm 341 17 If Gweddill o'r ddyled 560 0 0 Yr oedd zC40 o hen ddyled, felly maeyn aros 600 0 0 Y mae gwahanol gyfeillion wedi rhoddi y swm 0£185 yn ddi- log felly, nid oes i dalu ond liog £415 yn ol t4 y cant. Dengys yr adroddiad yma fod ymdrech a chydweithrediad mawr wedi bod yn ein plith, gan fod yn agos i dri chant a Itanner o bunnau wedi eu casglu yn ystod deunaw mis gan y gynnutleidfa yn unig. Teilwng yw nodi, fod J. Palmer, Ysw., wedi llafurio yn galed ddydd a nos, ac nid arbedodd ei amser na'i arian er cael yr addoldy yn deilwng o'r enwad, ae 0 achos yr Arglwydd Jesu. Dysgwylir hefyd y bydd£16 5s. 0 draul a aeth arnom'er cael y capel wedi ei oleuo & DWy wedi eu talu yu fuan. Mae gan Mr. G. Webster Palmer X8, mewn llaw tuag at hyn, ac y mae y gynuutleidfa a'r Ysgol Sul yn gwneyd y gweddill. Gwel, ddarllenydd, nad yw cyfeillion y Gwaredwr ddim yn segur yn y lie hwn. Bendith Daw fo ar eu hymdrech. BRAWD.

CWRDD CHWARTER Y BEDYDDWYR…

ABERDAR.

EGLWYS BRYNHAFOD AT EGLWYSI'.Y…

GOHEBIAETH 0 MOUNTAIN ASH.