Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

FOR SALE, AN Excellent 9 stop Alexandre HARMON 1UM, hardly worse than n^w, only used '1 For particulars apply to Rev. H. W. Hughes, p Dinaj, Pontypridd, Glamorganshire. nt, TO BE LET, "ATEW PARK STREET Grammar School, JN Holyhoad. For particulars, apply to Mr. John Lewis, Holyhead. ISM T CLM DAN NAWDD Y G-WIE IPOBIAID, UNDEB DEWI SANT, A CHEFNOGABTH MAER A CHORFFORIAETH TREF CAERFYRDDIN. YN nnol aphenderfyniad Cyrmadledd Flynydd- ol yr Iforiaid, vn Ystradgvnlais, Gorph. 1, 3862, cynnelir EISTEDDFOD yn NGHAKR- FYRDIIIN, er cynnorthwyo Tr/sorfa'r Clafd (Infirmary). dydd MAWRTH, MEHEKIN 30, 1863, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol ar y testunau canlynol:— TRAETHODAU. £ a. d. r. 1. Gan Adran Dowlais a Rumni, am y"I raethawd goreu, eyfaddas i'w ddef- dyddio fel Llawlyfr Iforaidd, i gynnwys y 1. Egwyddorion Sylfaenol Iforiaetb. 2. Eglurhad ar y Gwisgoedd (Regalia.) 3. Eglurbad ar y Drwydded. 4. Llvvnc- destllnan a Cbaniton Iforaidd. 5. Di- arebion Cymreig. &c. (Y Traetbawd buddugol i fod yn eiddo y Dosparth.) 3 0 0 2. Gan Gyfrinfa Mair Sant, Cydweli, am y Traethawd goreu o Hanes Hen Gastell Cydweli 2 0 0 3. Gan Gyfrin fa Caradawc ab Iestyn, Aberafan, am y Traethawd goreu o Banes Tref a Cbastell Aberafan o'u sylfaeniad cyntaf. (Y Traetbawd budd- uiiol i fod yn eiddo y Gyfrinfa) 2 2 ( 4. Gan Gyfrinfa Ifor Hael, Pont- rhydyfen, am y Traetbawd goreu ar y Biiddioldeb a fyddai i Gyfrjnfaoedd Iforaidd adeiladu Anneddau i drafod eu hacliosion tu allan i'r Tafarndai 1 0 ( BARDDONIAETH. 5. Gan Gyfrinfa Talbot, Aberafan, am y Bryddest oreu ar Echryslonrwydd Rhyfel presenol Anwie:», »'i cffeithiau arybj'd., ••• 2 0 6. Gan Gyfrinfa Picton, Gaerfyrddin, am y Deuddeg Pennill goreu ar Yr lachawdwriaeth." Yrawdwyf i ddewis v mesnr, ond rhnid cadw at yi1 tin mesiir drwy'r cyfansoddiad ••• ••• 1 10 I'r ail oreu O 10 7. Gan Gyfrinfa Ffrynd* y Tlawd, AUtwen, am y Gan oreu ar Fuddioldeb Iforiaeth .0 12 8. Gan Gyfrinfa Nest Dyfodwg, Ad- Tan Pontypridd, am y Ddau Benniil goreu, un i'w ganu ar Agoriad Cyfrinfa, a'r Hall pan yn diweddu, ar y me&ur Diiwg,,tdwo'r Frenines ar ei hyd, 14 Ilinell yn iiihob ppnnill 0 10 r 9. Gan Gyfrinfa Rhys ab Tewdwr, Abercanaid. am y Ddau Efiglvn goreu i Vsgrifenydd Ffyddlon Cyfrinfa 0 5 CERDDORIAETH. 10. Fr Cor, nid llai nag 20 mewn niter, a ganont oreu yr Hosannah •Chorus," gan Ab Alaw, o Greal y Corau, Rhif XV. 10 0 11. I'r Cor. nid llai nag 20 mewn jaitt-r, a ganont oreii "Molwch yr Ar- glwydd," trefniad Tavalaw, o Greal y Corau, Rhif VI. 5 0 12. Am y datganiad goreu o'r Alaw tl Chvdgan, Ar Dywysog gwlad y bryiiiau," (" God bless the Prince of "Wales,") gan Brinley Richards 2 0 13. l'i- wvtli a ganont oreu "YTren," jjan D. H. Thomas, Itumni 1 10 I'r ail oreu 0 10 14. I'r gwrry w a gano oreu Toriad y Dydd," o'r Cambrian Minstrel 0 10 15. I'r ferch a gano oreu Robin ynSwil" 0 10 16 I'r Datganwr pennillion goreu gyda'r Drlyn 0 10 (Caniateir i'r darnau uchod gael eu canu ] Gymraeg neu Saesnaeg). ADRODDIADAU. 17. Am yr Adroddiad goreu, gan fechllyn dan 15 oed, o'r Dymhestl," gan Gwilym Mai 0 2 18. Am yr Adroddiad goreu, gan fercbed dan 15 oed, o "Pwy yw hon?" 0 2 Yr oil o'r Traethodau, y Farddoniaeth, Anthem gyntaf, a'r Dadganu Kyda'r Delyn, agored i Gymrn oil; y gweddill o'r testunau gyfynged'g i Sir Gaerfyrddin. Y Cyfansoddiadau i gael eu danfon i mew "Llew LJwyfo, Baner Office, Denbigh, Noi Wales," cyn nau ary 5ed o Fehefin, dan fit enwau, a'r enwau priodol dan set. Y Caotori a'r Adrodd wvr i ddarfon eu henwanerbyn y H o'r 11'1 lIlis i Owj]nl1 Mai. t; Beimiad y Traethodau. y Farddoniaeth, Canu,-LLEW LLWYFO. Telynor,-LLEWELYN ALAW. Y cyfarfod cyntaf i ddecbreu am 11 o'r glocl i>oreu, a'r ail am 2 yn y prydnawn. PARCH. Dtt. LLOYD, Cadeirydd y Pwyllg J. N. BUCKLKT, YSW.. Trysorydd. WH.LIAM THOMAS (Gwilym Mid), JOHN THOMAS, Albion Shop, JOHN JONBS. 111. Priory-street, ILYPR HYMNAU Y DIWEDDAR BARCH. JOSEPH HARRIS ThTGI AD BTCHA.lt- a. C. Mewallinn. J$ „ Creen D*f*d 2 0 Croon Llo 2 6 Croea Lie lliwiedig, gilt tdg-s 3 0 PI.TOIAD MAWR. Croen Dafad 3 6 (ireen Lle 4, 0 D.S.—Rhoddir y seithfed llyfr .'r plygiad byclianynrhad, !n nfonirtaliadmugydalreir-oh- ion end nil Rellir rhoddi wininUd yn y plygiad mwyaf, its thallI Y cludiad. Pob archobion i'w hiinfou nt W. M. Seren Cymru Office, Carmarthen. Cyhoeddir ar v la/o lonawr. Bbrill, Gor- phenrif, a Hydref, Prit It.. SEREN GOMEllt9 Cyhoeddiad Chwarterol DAN NAWDD GWEINIDOGION ENWAD Y BEDYDDWYR. GOLYGWYR: PARCH. JAMES ROWE, ABBROWABN, E. THOMAS. CASWBWYDD, „ J. R. MORGAN, LLANELLI. CYNNWTSIAD Rhif lonawr, 1863.—Anereh- iad SRRBN GONER at y Bobl leurtine-Y Bed- yd 1 Cristionogol a'r "Beirniad Bywyd Paul —Y Weinidojaetb Gristionogol Cydwybod— Eii iolaeth y Duwiol ar Ran Drnolryw-Crslyllt- iad Crist &'r Greadigacth ac &'r Eglwys Y Baban yn Marw-Rh-symeg Adoiygiad. Teiralir yn ddiolchgar i weinidogion am blcidio SBRKN GOMKR, a'i dwyn i sylw en cvnnulleidfaoedd. Yr archebion i'w hanfon a; y Cyho-Pddwr,-W. M. Evait, Carmarthen. At Athrawon yr Ysgolion Sabbothol, &c. YN BAROD I'R WÁG, I "Y CYNNADLIEDYDD; SEF, Cynnadleddan (Dialogues), &c., bardd- 0 onol a rhvddieithol, at wasanaeth yr Ysgol ion Sabbothol, Cyfarfodydd Adroddiadol, ac Eisteddfodau yn dri dosparth, — dwytyddob ] moesol, a difrrus. Gan H. W. HUGHES (HUM Arwvstl), Dinas, Pontypridd, Glamorganshire, Bvdd i'r llyfr gvnnwys 72 tndalen, 12mo., prii Chwe Cheiniog. Dymunir ar Athrawon yr Ysgoi Sul, ac ereill, gasglu enwau yn mhob ysgol, a< } anfon nifer y derbvnwyr i'r Awdwr yn ddioed Rhoddir y seithfed i'r dosparthwyr. Sylwodd Cymberfeddol Mor Lysiau Hempsted 8 "irEDDYGINIAETH ANFFAELEDlGrbai JJX Chwyddiadau Manwvnawg, Cymmalai Chwyddedig, Gewynwst, y Droedwst.y Llwyn wst, Malaethau, Crebachiad yr "elodaii, &c., a Q et gwneuthnr Mor Ddwfr celfawl T Faddonau. 0 Y DDANNODD! Y DDANNODD!! A" wellir am Swllt, a chanir i fynv ddanned N tvlloej gan TAYLOR'S LIQUID STOPPING. A werthir mewn cOlltrelau Is. a 2s. yr un. 1 mae yn dofi y poen arunwaith, ynllanw y ty llar yn attal pydriad pellach, ac y mae r dannedd y dyfod yn ddefnvddiol drachefn. 0Paroteir yr uchod gan R. Hempsted, Fferyll vdd, 14, Grand Parade. St. Leonard I s- on-Sea Ar werth Ran yr holl Fferyllwyr a gwerthwv 0 Meddvginiaethau Breiniol, a cban holldaicji anwerth Llundain. Bvddwch yn sicr o ofrn am HAMPSTKO Concentrated Essence of Sea Weed, oblegid herwydd ei fawr werth, y mae efelychiadau o Q n pur. 0 CYNNELTR YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL AM 186: 0 YN Rhestr y tcdtunaa i'w cael (trwy anfon da o stamp) gan o E. DAVIES, M,A., LL.D., W. MORRIS, (Gwilym Tawe,) 0 Ysgrifn. Myq., Abertawy, Neu WILLIAM WILLIAMS, 0 Ysgrifenydd yr Eisteddfod,1 LLANDUDNO. 0 — — n AMERICA AC AUSTRALIA A 6 LAMB & EDWARDS, 6 PASSAGE BROKERS. 41, UNION STREET, LIVERPOOL vn 'DDYMUNANT hy.bysu eu ywcladwyr y Cy" A Y rhai a fwriaJ.nt yrafudo America neu Ai y" t"S"u,yein bod yn bookioyn y ■t«mer.^r hwy -lor au i'r gwledydd a nodwyd am y prisau iselat "th LlGe»k°cael yr hy*by8rwydd cywiraf am g\jd-d ig- amser hwylio, ymborth, &c, trwy ddanfon Uythyr ,on cy^nYdym\V.TrPhairy^mae'^einhinwau hod, yn cy )6g m^dwvo Mr John Edwards i sylw pob ymfud W un y medrwn roddi pob ymdduied ynddo. r W. Thomas, Liverpool, T. Price, Aberdai;, J. Lloyd, Merthyr, h y E. Evans, Caersalem, Dowlais, W. Robert*, Blaenau, T. E. Jamei, Glrn-nedd, a :or* W. Moreans, ».!>•• Caergybi, Gweinidogiony Bedyddwyi D s —Gall ymfudwyr gael llettyaeth am CI Cheiniog, yn nghyd ft lie cyfleu. « bawbj drm bwyd au hunam. TRAMWYFA RHWNG ABERYSTWYTH A CHAERFYRDDIN, DRWY ABRRARRON A LLANARTH. THOMAS MORRIS, a ddymuna hysbysu i ei Gyfeillion a'r Cyhoedd yn gyfifredmol ei fod yn awr yn rhedeg CERBYD NEWYDD Er cladiad Tramwywyr rhwng y Trefi uchod, yn cythwyn o 20, Hoel Fair, Aberystwyth, am 6 yn y bereu bob dydd Lilan a dydd Gwener, yn cyrhaedd y Maesycrigia Arma, Caerfyrddm, yr an diwrnod, ac yn dychwelyd ar y Merchar a r Sadwrn canlynol. Peleni Worsdall gan Xaye. pelen Llyaieuol Worsdell fan Kaye ydynt wedi ewella milocdd o bersonau, aahwyldcrwi pa rai YI- trrid yn anwelladwy. Pan y maent y mwvaf «cr a buan, Y m«ent yr un pryd y f.ddytmiaethfwyaf d10S.l a ellbrymmeryd; niS oe. aeho. i neb ofrn «u cym- er'd ir«ll pawb obeithio cacl esmwythad drwy eu crmmerycf. YPmae nifer y TYSTIOLAETHAU oddi- wrth bob dosparth o gymdeitba., y rhai ydynt wedi eu cThoeddi, yn Profl fn ddiamheuol fod eu rhinwadd- au iachaol y mwyaf hynod ° uo feddyriniaeth « sydd vn adnabvddus yn bresenol; ac y mae y ffaith fod eu gwertbiad yn cynnyddu yn barhau. am fwy mlynedd, yn dangos eu bod yn sefjllfa o ymbrawf arruer ac ymarferiad, a pbale bynag y maent yn ad- nabyddus cydnabyddir eu gwerth. ■ Ymaent yn gymhwyi iawn i bersonau yn dyoddef y5Cryd' Flatulency Cfyd Cymalau Diffyg Anadl Gwendid cyffredinAfiechyd y gwddf Afiechyd y Bustl Gymmalwit CNryf y Brenm AnhwyldeO y CyllaGiavel Clum.udoluru. Dyfrelwyf D»lut pen Cornwydydd Dolur rbydd Gwill Drvuliacl Llyngyr, «tc., Toriadau Anwydau r1)arDerir y Peleni hyn yn unig gan y Perchenogion John Kave, Yaw., Prospect Hall, Woodford, Essex, diweddar o Dalton Hall, ger Huddersfield. Ar werth gan yr holl Fferrllwrr, a gwerthwyr meddyginiaethau, am it. I:C., 2a. 2c., a 4s., 6c. y blwch. Ty cyfanwerth, 22, Bread St., *"■ "N NOTICE. THE TEETH. Patent, March 1,181\1, No. 560. OSTEO-EIDON, NOW PROTECTED BY ROYAL LETTERS PATENT. [ Analysed and Reported on by Professor Pepper. Prepared in the Laboratories and under their per. tonal superintendence, Masans. GAB*IBL S OSTBO EIDON is guaranteed free f.om any admixture. Beinl completely plastic, it is moulded with the utmost ac curaey to the mouth and jaws, so as to be at one unfelt bv the wearer, and indistinguishable by th keenest observer being ela.tic, it occasions no feel ine of pressure, whilst the coating of Virgin Gol. ? secures it from being tainted by drugs or abnorms i secretions. EFFICIENCY OF ARTIFICIAL TEETH. The Invention of Massas. GABRIEL, the old-cm tablished and experienced Dentist*, havebrougbt th practice of their profession to hifh a degree of per fection that partial or entire Sets of Teeth can b d promptly or perfectly adjusted, and m suebmanne as to be removed and replaced at pleasure, to be wor -without the least inconvenience, to present the ap nearmce of natural teeth of great beauty, and to b '• incapable of any noxious effect upon the mouth. MESSRS. GABRIEL THE OLD-ESTABLISHED DENTISTS, Have the honour to announce that they may be co L. SULTBD DAILT, from Ten to Six, at their Resident T where their New Patented Improvements, and evei snecialte connected with the profession, may be see daily. (Consultation. Gratis.) American Mineri Teeth, best in Europe, from four to seven and t« S guineas per set, warranted. Partial Set in proportioi Ie COUNTRY PATIENTS f Are informed that only one visit it required to con plete from one tooth to a complete set, which can t made in one day. Messrs. GABRIEL, the Old-Established Dentists, (Diploma 1815) 134, Duke-street (opposite Berry-street), Liverpoo 65*, New-ftreet, Birmingham {. 34, Ludgate hill, and 1 Lond0 37, Harley-street, Cavendish-square, J GABRIELS' P[TACTICAL TREAIISE, May be had Gratis. GABRIEL'S ROTiAL TOOTH POWDER, Prepared from a Recipe as USED BY HER MAJESTY Is. 6d. ft 2s. fld. per box. GABRIEL'S ANSISEPTIC TOOTH PAST L The best preparation extant FOR WHITENING THE TEETH, Without injury to the enamel, 3s. 6d, & 5s. Per box. ^A^RmTsllRElEcALLY^REPARED WHITE GUTTA-PERCHA ENAMEL, !rv Is the best Stopping extant for Decayed Teeth, J Toothache, and no matter how far decayed, rend the injured member again sonnd and useful, and p vn vents Toothache. This preparation is entirely f from any metallic substance, and, as its name sig aI, fies, is specially prepared for thu purpose. yn Price Is. 6d. per box, with directions for use. m" GABRIEL'S WHITE ENAMEL CEMEN' Wr' For Front Teeth, is an invaluable stopping, and acquired a world-wide reputation. 5s. per box. GABRIEL'S ODONTALGTQUE ESSENCI An astringent and refreshing lotion for hardening gums. Ss. and 10s. 6d. per bottle. The above Preparations, with directions for pri' iwe narsonal use, may be obtained through sny resp able Chemist in the Unised Kingdom or of t appointed Ajsnts, the local addresses of whom bs had on applicatio.a Yn awr yn barod, pris Is., Rhif 23ain a 2tain o EIBIABDR BElBLAIDD A DMIMBBOL, YN CYNNWYS NODIADAU Eglurhaol ar Eiriau, Personau, Cenedloedd, Defodau, Gwyliau, Seremon- iau, Gwledydd, Afonydd, Anifeiliaid, Adar, a Phrif Bynciau Athrawiaethol ac Ymarferol yr Y sgrythyran Santaidd gyda Chrynodeb Haues- yddol a Beirniadol obrif Gyfundraetbau, Athraw- iaethau, a Sectau hen a diweddar, &c. Gan y PARCH. J. JONES (Matheteg): Yn cael ei jfynnorthwyo gan dros ngain a bri Weinidogion y Bedyddwyr yn Nghymru. flW Gellir cael y GKIRIADUR o'r dechreu yn awr, gan fod y Rhifynau cyntaf wedi eu hail- argraffu. Teimlir yn ddiolchgar am enwau ychwanegol at y llyfr g werth fa wr hwn. Rboddir yr elw arferol am ddosparthu. Yr archebion i'w hanfon at y Cyboeddwr,- W. M. Evan., Seren Office, Carmarthen. BATHODYN GWOBRWYOL, A EODDWYD AU STARCH G-LEISTFIELE) Gan Farnwyr Dosparth 2, Arddanarosfa 1882. Y MAE Y STARCH ENWOG HWN Yn cnel ei DDEFGYDDIO yn y GOLCHDY BREINIOL, AC A GYHOEDDIR GAN OLCH- WRAIG Et MAWRHYDI T GOREU A DDEFNYDDIODD ERIOED. TRWSWRAIG YSNODAU EI MAWRHYDI A'I GUSTD ALLAN Y GOREU A DDEFNYDDIWYD GANDDI; AC Y MAE Y WOBR UCHOD, ;OAN RAI 0 BRIF GELFYDDYDWYR YR OES, YN PROFI EI RAGORIAETH. WOTHERSPOON & CO., Glasgow a Llnudian. Pan y tgofynoch am a m t!l H P3 P»2I r ■ 2S e ^tr1 e 0 Gofalwch eich II bod yn ei gael 61 gan y cynnygii rhai gwael yn ei le yn amI. e ■- — HOCED A TiiWYLL.-Gan eia JLL bod yn deall fod ymdrech yn cael ei gwneyd yn bresenol gan bersonau yn ein dinas i dwyllo y cyhoedd a Starch gwael wedi ei wueyd i fyny mewn sypynau tebyg i'r GLEN- FIELD STARCH, tybiwn ei bod yn ddyledswydd arnom i rybuddio ein darllenwyr i fodyn ofalus pan yn prynu i weled fod r y gair GLEVFIRLD," ac enw y gwneuthurwr, 11 ROBIEftT WO- THBR,SPOON," ar bob sypyn, gan nad oes un arall yn gywir. I Y MEDDYG RHATAF A DIOGELAF. PELENI HOLLOWAY. Y Dyfrglwyf, Gwellheir csnnoedd bob blwyddyn dtwy ddefnyddio y 1- Peleni hyn mewn cyssylltiad k'r Enaint yr hwn a ddylid s" ei rwbio yn dda i'r rhanau ydynt wedi ei heffeithio. ry Anhwylder y LwlenauJ Os defnyddir y Pelenau hyn yn unol a'r cyfarvvyddiadua argraffedig, gan rwbio yr Enaint dros gymmydogaeth y !n lwlenau, o leiaf unwaith y dydd, fel y gweithir halen i gig, "• fe dreiddia i mewn at y lwlenau, gan gywiro dyryswcheu horganau. Os y drwg yho fydd grafel neu gareg, yna fe 1- ddylid rhwVio yr Enaint, i wddf yr yswigen (bladder) ac )e ychydig ddyddiau a argyhoedda y dyoddefydd o cffeithiau daionus y ddwy feddyginiaetb. Anhwylderau y Cylla Ydynt ffynnonellau y clefydau mwyaf marwol. Eu heff aith yw llygru holl hylifau y corff, ac anfon ffrwd wen- wynig drwy holl redwclyau y cylchrediad. Vn awr pa beth yw effaith gweithrediad y Pelenau? Glanhant y n. eoluddion, rheoleiddiant yr afu, dygant y cylla anhwylus i'w sefyllfa naturiol, a chaa weithredu drwy yr organau dirgel ar y GWAED Itl nuN, cyfnewidiantgyflwry cyfan- soddiad o afiechyd i iechyd, drwy gario yn uilaen weith- rediad iachusol ar ei holl ranau. Cwynion. Beaywod. Y mae defnyddiad o Belenau Holloway yn sicr o gywiro yr boll afreoleiddiwch cynneddfol perthynol i'r rhyw deg, heb na phoen nac annghyfleusdra. Dyma y feddyginiaeth ddiogelaf a sicraf o bob peth at bob anhwylder perthynoj i fenywod o bob oedran. Pelenau Holloway ydyw y Feddyginiaeth oreu yn y byd :g. at wetlhau YI. anhwylderau canlynol:- Cryd Tan Iddwf Piles Diffyg Anadl Anhwylderau Ben-Attaliad y Dwfr Afiechyd y Bustl ywod Clwyf y Breniu Plorynod ary Twymynon o bob Gydcliau Dolurus Croen math Y Gareg a'r Grafel Afiechyd y Coludd- Llewygiadau Arwyddion Ail. ion Y Gymmalwst raddol Cnofeydd y Coludd-Cur yn y pen Tic-Doidoureux ion Annhreuliad Chwyddftdau or Bolrwymiad Ennyniad Cornwydydd er. Dsrfodedigaeth Cryd Melyn Llyngyr 0 bob re- Gwendid Afieehyd yr Iau xn? j ree Dron.i Lumbago Nychdod o ba ni- Gwaedlif Cryd Cymlau achos bynag, &C, A werthir yn Sefydliad y Proffeswr Holloway, 244, Strand, (ger Temple Bar), Llundain hefyd gan bot —- fferyllydd parchus a gwerthu vtyr meddyginiaeth drwy 3 n byd gwareiddiedis;, am y prisiau canlynol:-Is. lic. 2s. 9c.; 4s. 6c. lis.: 22s.; a '53s, y blwcli. k*' V mae cymmeryd y blychau mwycf yn fantai y mae cyfarwyddiadau tusgatarwain yclafmewi > pob anhwyldeb yn gyssnlltiedig & phob blweh. the — ————— ——== — CAERFYRDDIN; Argraffwyd a chyhoeddwyd gsn W'Ul.jH Mob FEEIR GAN EVAMR, yn ei Argraffdj, Rhif \ZO, N«< IDIIY Awst. Gwsner, Chwefror 20,1863.