Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYE, &c. EIN DERBYNUDAU.—Parch. D. Moriis-i. Griffiths-J. Braci —Isaac Thomas—T. Vaughan-William Jones—D. Evans- Parch. T. E. James-Rev,. T. Lewis—Myrddin—James—J Williams-Ifor Bach—M. Williams-A.. Hamner Odyd( Ffyddlon-Carwr Ffyddlondeb-Iago-D. E.—Cymro Alaw- Cymro Gwfan-Mary Rees-T. Lloyd-Mary Thomas—D. P Gwir Fedyddiwr-Llyfr y Plan t-Cynddel w- Rees Arthur- Pwy yw ?—Mari faeh-Ioan o'r Cwm-Juda Bengoch-LNiose Williams-Isaac Davies. T. GRIFFITHS, Abernant.-Dywedasom o'r blaen fod llawi ddjgon wedi ei ysgrifenu ar y pwnc hwn dylech chwi ein had nabod, gan ein bod yn arfer cadw ein gair. Cymmerwch rhyv bwnc arall mewn Haw, a bydd yn dda iawn genym glywed oddi wrthych. MYRDDIN.-Yrydyra yn diolch i chwi, ond mae ein colofnau yr rhy lawn i ni allu meddwl am gyhoeddi eich <ysgrif. Nidydyn yn canfod pwynt o ddyddordeb ynddi. -TAMEs.-M,ae "Cynnadledd y Cryddion yn naturiol yn perthyi i ysgrifenydd arall, ac nid teg na chyfiawn yw i neb arall gym meryd y testun o'i law ystyriem yn liedrad i unrhyw un i lvnec âswydd Capten Simon yn ei berthynas a. Siop y Gof." Ma. genym ni yn awr ddau ysgrifenydd wedi addaw, yn gysson, ''R SEREN gynnadleddau—" Ty'r Capel y Fron Oleu," a< Ymddyddanion y Teulu ac nis gallwn gael lie i fwy na hyn yn y ddosran hon o lenyddiaeth y SKRRN ar hyn o bryd. CARWK FKvnni.oxnEB, Yr ydym wedi trosglwyddo- eich llythyr i ofal Llewelyn Jenkins, Ysw. Owell peidio ei gyhoeddi ar hyn o bryd. ODYDD FFYDDLON.—Mae yn rhaid, er bod yn ffyddlon, i gadw J 145 G. L; ac yn wir, rhaid i'r cyfrinfaoedd, yn hwyr neu yr hwyrach, ddyfod yn fethdalwyr. • u 1LLIAMS*—^el'wch chwi gael rhyddhad oddiwrth hawliai eich gwr, trwy fyned at yr ynadon, a gwneyd eich 11 w ei fod ei wedi eich gadael yn wirfoddol. Mae y gorchwyl yn hawdd iawn, a bydd y dioRelwch yn berffaith. A. HAMNIER.-Yoll make yourself liable to a fine ofj620, 01 three months' imprisonment. The matter is now a very seriouf affair to those who hold office. IFOR BACH.—Mae cyfres o destunau Eisteddfod Caerfyrddin i'w gweled yn y rhifyn presenol o SBRIt CVMRU. D. E.—Daeth eich hysgrif gyntaf i law. Carem i chwi gofio mai byrdra yw ein harwyddair heb gadw hyn mewn cof, anhawdd iawn fydd i ni gael He i'r erthyg!au, er mor dda. J. R. J.—Mae diofalwch mawr wedi bod yn y mater hwn, ac y mae yn gwisgo agwedd amheus iawn. Dylai yr ymddiriedolwyi roddi cyfrif manwl i'r etifeddesau ar bob adeg rhesymol a dylai y cydymddiriedolwr edrych i mewn i'r mater heb golli amser, neu dichon iddo gael talu vr holl arian i'r merched. 1. Gosoder y mater o flaen cyfreithiwr o safle er cael y cyfrifon. 2. Gall gadw y mater mewn Haw os myn, hyd nes y byddo y £ 100 wedi eu talu ond mae perffaith hawl genych i hawlio y cyfrifon, a bydd i'r Court of Chancery ei orfodi i wneyd hyn, a'i gon- demnio yn y treulion. GWIR FEDYDDIWR.—Byddai cyhoeddi eich Ilythyr chwi o duedd roddigolwgannghywirareglwys Bethesda; gwell fyddai dwyn y mater I r cwrdd eglwys nag ifaes y SEREN. Yr ydym ni yn gwybod ei lod yn mryd eich gweinidog llafurua a'ch diacooiaid i gael achos yn y He y cyfeiriwch ato. CYNDDELW.—Diolch yri fawr i chwi am eich ysgrif—bydd yn ein nesaf yn ddiffael; gyda llaw, byddech yn gwneyd gwasanaeth J r byd heblaw Llanrwst trwy ein cynnysgaethu ag ysgrif ar Colenso a'r Taenellwyr. Byddwn wir ddiolchgar am dani pan gaffoch hamdden. REES ARTHUR.—Mewn llaw, ond heb e1 darllen-caiff ein sylw erbyn ein nesaf. Er mwyn arbed amser a thrafferth, bydded i'n Gohebwyr anfon eu cynnyrchion, yn ol eu gwahanol dueddiadau, fvl y canlyn s Or Pob hanesion-crefyddol a chymdeii'iiasol, archebion, a thaliadau, i Mr. W. AI. Evans, Seren Cymru Office, Car- marthen. 49* Y I KAETHODAU, GOHEBIAETHATJ, &C.—Rev. T. PRICE, ROSE COTTAGE, ABERDARE. dw YR YSGRIFAU EGLWYSIG, o nodwedd yr erthyglau aP- weiniol Eglwysig, &c., Rev. B. EVANS, PBNYDREF HOUSE, NEATH. IIir Y FARDDONIAETH.—Rey. J. R. MORGAN (Lleurwg), LIANELLY, CARMARTHENSHIRE. "SEREN CYMRU" WYTHNOSOL. PRIA SKaKN CYJlRU i dderbynwyr a dalant am dani wrth ei derbyn, neu a dalant cyn pen wythnos ar ol i'r chwarter ddyfod yn ddyledus, yw Is. lc. y chwarter; neu Is. 3c. os na wneir hyny. TZIMLIR yn ddiolchgar in dosparthwyr am gaelnifer y derbyn wyr yn 4, 9, 13, &c., er arbed traul y postages. Nis gellir eaniatau y postage pan fyddo y nifer dan 4. T-A-XiI-A-XJA-TJ. Perbyniwyd taliadau oddiwrth—T. H. Treffynnon. F. E. Pwll- fleli, b. G. Bryngwyn Uchaf, H. J. Beans Well, R. E. Caernar- fon, 1. P. New Mill, D. J. Blaunwaunganol, W. M. Trelettert, T. J. Athrofa Pontypool.

YR WYTHNOS

YR EISTEDDFOD.

Family Notices

MARWOLAETH Y PARCH. DANIEL…

aut$iøu Q1)artrtfø1.

(!!)yfarlø4yd4 Qf)tt(ydtiot.