Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

BYR-GOFIANT MR. HENRY MORRIS.

News
Cite
Share

BYR-GOFIANT MR. HENRY MORRIS. Bu farw, Rhsgfyr 15fed, o'r ddarfodedigaeth, yn 19eg oed, Mr. Henry Morris, mab hynaf y Parch. Maurice Morris, gwein- idog y Bedyddwyr yn Harmony, Sir Benfro. Claddwyd ef yr Iau canlvnol. Yn Llanfyran, cyn cycbwyn, darUenodd a gweddiod 1 y Parcb. J. Rowe, Abergwaen; ac wedi cyrhaedd Harmony. darllenodd a gweddiodd y Parch. D. Phillips, Groes goch, a phregethodd y Parch. J. Rowe. Credwn y teimla pawb a a Iwaenant y teulu serchus hwn, dros ein hanwyl frawd, a'i fab-ei unig fab yn awr-o herwydd eu hamddifadu o un a gerid gynmiaint ganddynt. Diau nad oedd teulu. mwycariadus o Ben Cti^rgybi i Bencaer ond nid oedd yn rhy gariadus i angeu ei fylcbu, fel hefyd y gwnaeth o'r blaen, pan gym- merwyd yrnaith y llem o'r plant, yn nghyd a u mam. Bu farw Mrs. Morris, er galar dirfawr i'w hanwyl briod, pan nad oedd eu dau fith hyn ond vn eu. mabandod; eithr gofalwyd am danynt, II dygwyd hwy i fyny gyda y tynerwch mwyaf; ond gyda fod v jtwaith fel ar ben, dyma siomiant-angeu yn di- nystrio Na, ni hvderwn fod ein brawd a'r pertbynas,au oil, yn gallu e.(Irych'trvvy gymylau tew galar tu draw i.angeu a r bedd, ac yn diolch fodganddYllt gymmaint hyder nad yn ofer yr hyfforddwyd y plentyn yn mhen ei ffordd, er na chafodd heneiddjo yn y llwybrau ei dysgwyd ynddynt, etto fod gan- ddynt y fath obaith iddo yn ei farw gael ei ddwyn i dangnefedd, gan "wybod i bwy yr oedd wedi credu," a chael ei fod yn abl i gadw yr hyn a roddodd ato erbyn y dydd hwnw.11, Angeu, collaist yn dy amcan, Llawer teuin InaAr y sydd livjv £ ) ,*J*A Mewn ealedi dwys yn gruddfan. i ny v-.v- £ Am eu bymborth dydd 'nol dydd Rhai & deg ofeib, neu ragor, Rhai anufydd, rbai yn waeth, Yn rliyfelgar-gellid hebgor TJn or rh;ii'n lieb deimlolr aeth. Henry Morris oedd anwylfab, Er nad unigfab, nn o ddau, Heb nodded mam eangai cariad Tad at ei amddilaid rai; Caent bob gofal, pob tiriondeb, Pob rhyw gysur fedd y byd, Hwythau'n hynod mewn.anwyldeb Yn denu'r serch yn fwy o hyd. Och. I yr archoll felly roddaist Pan darewaist Henry i lawr! Ond beth yw cariad it'-ni theimlaist Serch at ddim am fynyd awr. f., Ai hyn a grea dy eiddigedd AtfwynderaubRch y ddaV0 Maddeu in' ein hamryfusedd, '-M Cenad wyt oddiwrth a ggr. •;nnr' •• '•111 .8 Beth yw cariad tad daearol ?f-' 1. 1 At gariad pur Anfeidrol Fod ? Cristion gar, ond mor israddol I gariad Crist, ei uchel nod ISr gymmerodd, ni a gredwn, Henry iadr.ef ato'i Hun Ni yn grwgnach Och a feiddiwn ? Y n,fau'n canqlr clodydd cun. Wedi ei ganu, wedi ei olcbi., iv •< a Wedi ei buro yn y gwaed; i Ui#m .{.' >. Heb ddim cystudd vnwy i'w ofni, Pechod a'i holl fifrwyth dan draed Ah I pe cawsai, niddychwelai; Syebweb.'dagraui d'wedweli cbwi, Dad a brawd, Yn glau awn ninnau, Efniddychwelatomni." J, -lberteifi. ■• M.. D.

'J';;;r!¡ BYR-GOFIANT

- CYFRIFON EGLWYSIG.

PETH NEWYDD I FEDYDDWYR CYMRU.

Y YR YSGRIF AB FEDYDD.

hngt 8* fdMdd.

DYCHYMMYG. ,

1 -————: '';—''". a

GOHEBIAETH O'R GOGLED0.