Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

BYR-GOFIANT MR. HENRY MORRIS.

'J';;;r!¡ BYR-GOFIANT

- CYFRIFON EGLWYSIG.

PETH NEWYDD I FEDYDDWYR CYMRU.

Y YR YSGRIF AB FEDYDD.

News
Cite
Share

[)1 N Y GEIRIADUR BEIBLAIPD A DUWINVDDOL. GAN )• PARCH. JOHN JONES (Mathetes); yncael ei gynnorthwy ;n gan brif Weinidogion y Bedyddwyr. Caerfyrddin W. M r Evans. Rhif 23 a 24. Pris Is. Y YR YSGRIF AB FEDYDD. M MAE dau rifyn o'r GEIRIADUR wedi dyfod i'n dwylaw. Ma ss yn para i deilyngu y cymmeriad uchaf ag gdym wedi roddi i' ra gwaith o'r blaen. Mae yma y rhan gyntaf o'r ysgrif o dan ry gair Bedydd. Yr ydym wedi darllen yr ysgrif hon gyd ly phwyll, a chyda byfrydwch nas gallwn ei ddatgan. Ymdden r n- gys i ni fod awdwr galluog a thalentog yr ysgrif feistrolgar ho ag wedi diyspyddu y mater. Anhawdd iawn gwybod beth a elli )'i ysgrifenu yn rhagor. Yr oeddem wedi nodi amryw ddnrna ia fel siamplau o ddull yr awdwr yn trin y pwnc ond ystyriw d mai gresyn fyddai hyny, gan y dylai yr ysgrif hon fod yn nwy e- law ein holl ddarllenwyr. Mae y deuddeg Cannon yn neehr, M yr ysgrif yn wir werthl'awr er cynnorthwyo y darllenydd ddeall y pwnc mewn llaw. Yr ydym o galon yn cymmeradwj ar yr ysgrif werthfawr hon i sylw pob ymgeisydd am y gwirioi edd Dwyfol. od n- SEREN GOMER, am Ionawr, 1863. Caerfyrddin; W. A J. Evans. Pris Is. MAE yn hyfrydwch genym gael ar ein bwrdd y Rhifyn cynti J,, o'r cyhoeddiad chwarterol clodwiw hwn am y fl'vyddyn 186i Mae y rhifyn bwn yn cynnwys ertbyglau o'r radd flaenaf ar a pynciau canlynol:-Anercbiad SEREN GOMEK. at Ieuenoty in Ymofyngar Cymra—Y Bedydd Cristionogol a'r Beirniad I- Brwrd Paul- Y Weinidogaeth Gristionogol—Cydwybod- Eiriolaeth y Duwiol dros Daynoliaeth-Cyssylltiad Crist a IP Greadigaeth ac a'r glwys-Y BaJan yn Marw-Traethawd ar Resymeg-Adolygiad Trimisol. Hebfyned i gymharu y naill a'r llall o'r ysgrifau hyn, gall. wn sicrhau ein darllenwyr eu bod oil o radd ucbel iawn. Byddai yn dda genym glywed fod o leiaf 530 o dderbynwyr newydd i SEREN GOMER am y flwyddyn hon. Dylai fod o leiaf dri rhifyn i fyned i bob eglwys perthynol i'r enwad drtfy Gymru. Mae o bwys mawr i'n gwyr ieuainc darllengar ac ym- chwilgar i fod yn dderbynwyr ac yn ddarllenwyr cysson o'r fath ysgrifau ag sydd i'w cael yn SKRRN GOMER, Yr ydym ni, o gwrs, yn hoffi cael miloedd o ddarllenwyr i SEREN CYMBU ond gyda hyny, carem glywed fod byddin fawr 0 honynt yn ddarllenwyr o SEREN GOMER hefyd. Mae cym- meriad ysgrifau SEREN CYMRU o angenrheidrwydd yn ysgafn ac amserol, acetto yn rheidiol i gadw ein cyfeillion yn mlaen gyda'r oes a'r aaiserau, tra mae ys.rifau SEREN GOMER, ot tu arall, yn fwy arosol-byddaijt mor dda yn mhen can mlyn- edd ag ydynt heddyw. Ac ar y tir hwn. carem yn fawr fod darllenwyr ein SEREN ni fod yn gefnogwyr i SEREN GOMBB hefyd.

hngt 8* fdMdd.

DYCHYMMYG. ,

1 -————: '';—''". a

GOHEBIAETH O'R GOGLED0.