Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

BYR-GOFIANT MR. HENRY MORRIS.

'J';;;r!¡ BYR-GOFIANT

- CYFRIFON EGLWYSIG.

News
Cite
Share

CYFRIFON EGLWYSIG. Y mae y qynghor o ymestyn at berffeithrwydd i'w ganfod mewn amryw fanau yn yr ysgrythyr. Gwyddom ei bod yn an- mhosibl i ni fod yn berffaith yomhob peth ond credwn fod eyfrifon eglwysig cyn liawdded a dim i fod yn berffaith yn- ddynt; erhyny, anmherflFaith iawn ydynt. Wrth gymharu Liythyrau Cymmanfa Mynwy am 1861 ag 1862, canfyddwn fod yno gamsyniadau gwarthus, y rhai a ymddangosant i ni fel rhai hawdd eu hebgor. Goddefwch i mi, Mr. Gol., roddi enghraifft neu ddwy 0 lawer Blaenau. Rhif yr aelodau yn 1861 oedd 194. Bedyddiwyd oddiar hyny ,20; adferwyd 19; derbyniwyd trwy lythyrau 20. au farw 3 diarddelwyd 16 gollyngwyd 16. Rhif yr ael- odau yn 1862 oedd 250. 0 ba le y daeth y 32 ereill ? Edrycher etto ar gyfrif Darenfelen, ac ni a gawn eitbafion ereill. Rhif yr aelodau yn yr eglwys hon yn 1861 oedd 163. Bedyddiwyd oddiar hyny 1; adferwyd 1; derbyniwyd trwy iythyr-1. Ba farw 3 diarddelwyd 9; gollyngwyd 32. Rhif yr aelodau yn 1862 oedd 94. I ba le yr aeth yr 28 ereill ? Sylwer etto ar y cyfanswm, a gwelir fod cnnlyniadau eyf- rifon annghywir yn fwy pwysig fyth. Y cyfanswm am 1861 rhif yr aelodau, 8,458. Cynnydd rhydd, 223 Y cyfanswm am 1862 oedd 8,320 Yn awr, onid yw hyn yn gywilyddus ? Os ydvm ni yn methu rhoddi cyfrif cywir o honom ein hunain, pa ryfedd fod eisiell "speCtacle" ar yrhai aewyllysiant ein bod yn llai nag ydym.. Dylai hyn gael sylw buan yn Nghyn- nadleddau ein Cymmanfaoedd. Gan obeithio yr ymestyner at berflfeithrwydd yn hyn, ter- fvnaf. Yr eiddoch, &c., U „W, •' -DAN.-

PETH NEWYDD I FEDYDDWYR CYMRU.

Y YR YSGRIF AB FEDYDD.

hngt 8* fdMdd.

DYCHYMMYG. ,

1 -————: '';—''". a

GOHEBIAETH O'R GOGLED0.