Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

BYR-GOFIANT MR. HENRY MORRIS.

'J';;;r!¡ BYR-GOFIANT

News
Cite
Share

'J'r !¡ BYR-GOFIANT brawd ieuanc a hoff Abraham, mab Benjamin Ilichards, Ti-edegar, yy. hwn a gofodd ei lactd yn y gwatti trtvy gael ei daro gan ddarn o lo Rhagfyr 5, 1862, ac ynta °nd 15 mlwydd oe l. Dn ein hanwyl frawd ei ddwyn i fyny yn ysgol Sabbothi Tredegar, a chafodd ei fedyddio ar broffes o'i ffydd y ^brist, Gorph»naf 13, gan y Parch.-J; R. Morgan (Lleurwg iawn fu ei yrfa grefyddol, ond gellir dweyd iddo ei rhedeg y l ac nid oesamheuaeth iddo ei gorphen mewn gorfoledd. yn cael ej garu yn fawr gan ei athrawon, ei gydysgolheigioi eglwys yn gyffredinol, cyn iddo gael ei fedyddio, ac wedi hyn .ay bu efe byw. Bu yn hynod o ymdrechgara ffyddlon i ofalua; le, ei waith, a'i freintiau yn Nyr Arglwydd, trwy ei o> ° j ydd°l !er. Yr oedd yn awyddus jawn am foddion gras, ac a oy/eillacii a'i Dduw, ac a'i frodyr. Ni choliodd un cwrdd trw cvfe-uUsii,,(1 tra y bu 8>'da cl]retydd. Yr oedd yn gofalu am cvr?i h ,n' v cvrddau gweddi, yr ysgol Sabbothol, yn gystal a fv» i t,rf^f?ethu a phob amser, os nafuasai rhyw rwystranorc fy|°l ?r <i ffordd, byddai ef yn sicr o fod yn bresenol pwy bym Hbsenol. Gweddiai yn ddifrifol iawn am faddeuant ( <hr r j 'atn )'s^ryd gweddi, am gvnnaliaeth hyd y diwedd gy< vn *?> BC am achubiaeth y gwrandawwyr. Yr oedd ei fywj dinr,) '1 '.vtl*'dd, ac yn siampl nid yn unig i'r ieuenctyd yn gyffr tjjjj °"'l hefyd i'r hen crefyddol. Yr oedd yn gynihorth a chvs a rieni tiallodus, ac yn debyg o fod yn aelod hart ar h n}(l,i °' "lvvn 0 eglwys Dduw; ond gosododd angeu derfj y -v" ^uan> ic yn annysgwyliadwy iawn a osododd derfyn an^' Wrt^ ar °' e' farwolaeth, daeth tyrfa fawr o'i gydnabi nifer 0K'H aethpwyd i'i gortf i Siloh, He yr oedd wedi bodgy Lfttyjs „v' o'r blaen pan yn fy w a phregethodd y Parch. ia\i j„ rth v geiriau, Cofia yn awr dy GieaWdwr yn nyd1 &c.—Preg. 12. 1 a gb'sodvvyd y corff yn 'hrtj_d. yw ar fod i'r amgylchiad galarus hwn fod j lio 'euenctyd y 1[<«, ac yn Coddion i dd wyn brod ^6r>dithi(, marw i ddilyn siampl eu brawd. Yr Arglwydd arall a gy»uro ei rieni trallodus. pa rai ydynt wedi colli l 0 u Plant ar ei ol ef. Nid marw wnaeth, ond dechreu byw Mae fry yn ymyl gorsedd Duw, Lie mae mewn hwyl yn seinio mawl N-es tanio boll orora. gwawl A syna archangylion nef Wrth adsain ei beroriaeth ef. Nid marw wnaeth-ei gorff i'r Ian Or beddrod eodir yn y man, Nid hir bydd is y briddeU ddu, >, Ei artref yw Paradwys fry f > i Am farw rnwy son byth iii ddaw 0 fewn amgaerau gwynfyd draw. WILLIAM JAMBS.

- CYFRIFON EGLWYSIG.

PETH NEWYDD I FEDYDDWYR CYMRU.

Y YR YSGRIF AB FEDYDD.

hngt 8* fdMdd.

DYCHYMMYG. ,

1 -————: '';—''". a

GOHEBIAETH O'R GOGLED0.