Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

AT EIN CrOHEBWYR, &c. DBRBYNIADAU.—E. R. S. E.—J. Rees, &c.-Casbawr Annhrefn -John Hughes, &c.—Mary Thomas- I)an-Aelod-Liewelyn Jenkins—Hen Fugail-Pareh. Robert Jones—Rufus—Iorwerth Goch—T. W.—Un am wyliod-Llai na'r Beiar-M. P. S. JENKIN JONES.—Mae hawl gan unrhyw danysgrifiwr i enwi un neu ragor o frodyr i fod ar bwyllgor y gymdeithas genadol. MARY THOMAS, Pontestyll.-Ni wyddom ni ddim am eich ateb- iad chwi ni ddaeth i'n ilaw. Yr ydym ni yn gosod atebion ein cyfeillion i mewn fel yr ydym yn eu cael-nid ydym yn gyfrifol am syniadau yr atebwyr. AELOD.—Nid ydym yn ystyried fod crefydd y wraig ag sydd yn gallu newid oddiwrth un enwad at y Hall yn ol amgylchiadau yn werth pytaten bwdwr yn nghlorian y cyssegr ac nid yw hi na'i chefnogwyr yn werth i ni golli amser avda hwy. EWYLI-YSIWR DA.—Mae yn wirfod Mynegiad y Goffad wriaeth yn cymmeryd tipyn o le ond byddwch ymarhous. Un ymdrech am oes yw hon a dyma'r ymdrechfa fwyaf fendigedig a wnawd gan y Bedyddwyr Cymreig erioed. Bydd y flwyddyn gymman- faol hon yn adeg bwysig yn ein hanes. WILLIAM PARRY.—Y llyfr goreu a-wyddomam dano ar y mater yw. "The American Baptist Almanack." Gellwch ei gael trwy Triibner & Co., Paternoster Row, Llundain. IESTYN.—Rhy bersonol, rhy bigog, rhy isel, a rhy bob peth i ymdaangos. GORMon PWYSATJ.—Llythyr a osodwyd yn llythyrfa Cross Inn, a dwy geiniog i dalu, wedi myned at ei frodyr i swyddfa y llyth- yron meirw. ARvin IKIMNC.— Rhy ifcanc etto i osod eich llinyn mesur ar ddiacnn;aid vr enwnd. Pell ydvm o feddwl fod ein holl ddi- aconiaid yn berffaith ond y maent lawer yn rhy dda i gael y driniaeth a gynnwys eich ysgrif chwi. Gallem ni feddwl weith- iau oddiwrth rhai Ilythyrau a ddaw i'n dwylaw, mai y dynion gwaethaf da ) haul yw ein diaconiaid. Fel arall yn hollol yr ydym ni wedi eu cael; yr ydym yn ami, ami, yn cael achos i ddiolch i'r Arglwydd am yr help, y calondid, a'r cysur ag ydym yn gael oddiwrth y brodyr da hyn. D. AB DEW..—Bydd yn ofynol i chwi newid y notes cyn pen y chwe mlynedd, onite byddwch mewn perygl o golli yr arian. Mae cyfraith y stamps yn gofalu am hawliau y goron yn y pwne hwn f..1 pethau ereill. flar Yr ydym etto yn crefu am amynedd ein cyfeillion ;-daw eu cynnyrchion allan mor fuan byth ag a allom. Er mwyn arbed amser a thrafferth, bydded i'n Gohebwyr anfon eu cynnyrchion, yn ol eu gwahanol dueddiadau, ful y canlyn:— fir Pob hanesion-crefyddol a chymdeithasol, archebion, a thaliadau, i Mr. W. M. Evans, Seren Cymru Office, Car- marthen, ifST" Y TRAETHODAU, GOHEBIAETHAU, &C.—Rev. T. PRICE, IIOSE COTTAGE, ABERDARE. IW YR YSGRIFAU EGLWYSIG, o nodwedd yr erthyglau weiniol Eglwysig, &c., — Rev. B. EVANS, PENYDREF HOUSE, NEATH. IFGR Y FARDDONIAETII.-Rev. J. R. MORGAN (Lleurwg), LLANELLY, CARMARTHENSHIRE. DALJER SYLW.—Er mwyn boddloni ein gohehwyr, yr ydym wedi gosod i fewn hanes amryw gyfarfodydd llenyddol oeddynt yn aros ar law; o hyn allan, fodd bynag, nid ydym yn ymrwymo cyhoeddi hanesion o'r fath os bydd wythnos wedi myned heibio cyn iddynt gyrhaedd y swyddfa. Diolchwn am hysbysiadau pryd- lawn o bob man; ond byddai yn dda i'n gohubwyr astudio byrdra wrth anfon hanesion, J. P, Llelrpwl. TJLTiTJ^JDJLTT. Derbyniwyd taliadau oddiwrth,—T. H. Treffynon, D. R Moelfre. S. L. Branch End, D. E. Aberhonddu, T. E. Rhosdeg D. W. Crosspenmain, J. H. Middlesbro', W. J. Garnddiffaith. W. T. New Tredegar, S. LI. Tydee, E. D. Llanedarne, G. D Wernfawr, W. R. Twyncarno, J. D. Llansantffraid, E. H Pwllbach, H. E. Pembrey, D. W. Trefdraeth, D. B. Yetybont- bren, L. L. Ty-un-nos, T. G. Blaencleddau, H. T. Tyddewi, D. D. Merthyr, J. B. Felinfoel, R. B. Cilfowyr, W. J. Bethabara, J. E. Mountain Ash. H. T. Llandilo.

YR WYTHNOS.

IFORIAETH.

[No title]