Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

"EISTEDDFOD UNDEB YSGOLION…

News
Cite
Share

"EISTEDDFOD UNDEB YSGOLION SABBOTHOL Y BEDYDDWYR YN MHLWYF ABERDAR. Cy'nnaliodd yr ysgolion nchod eu Heisteddfod flynyddol y Nadolig diweddafyn Neuadd Ddirwestpl Aberdar, fel arfer. Am riaff o'r gloch, cyfarfu y Pwyllgor er penderfynii gwahanol bethau angenrheidiol; a phan ddaeth deg o'r gloch, etholwyd Mr. Henry Jon"s, o ysgol y Gadlys, i'r gadair. Wedi cael anerchiad byr !!an y cadeirydd, anerchwyd y cyfarfod gan am- ryw o'r beirdd ag oedd yn bresenol; ac wedi cael tfin gan gôr Bethel, awd i wobrwyo yr yrogeiswyr llwyddiannus yn ol yr hysbyslen. B-i^niad y traethodau, &c., y Parch W. Roberts, Blaenau; beii-nind y gerddoriaeth, Mr. J. Lodwick, Rumni. Y testun cyntif oedd adroddiad o'r dernyn H Onachawn hwyl." 5 o rai bach yn ymdrechu buddugol, John Francis, 'Cwmdar. Beirniadaeth ar v traethawd ar Ddyledswydd y Bed. yddwyr i ymwuhod a'r arferion Pabaidd mewn cyssylltiad a chladdu y meirw. 2 yn cystadlu; buddugol, D. Williams, Calfana. Canu y don, I was glad." 3 cSr o blant dan 15 oed yn cystadiu rhanwyd y wobr rhwng Bethel a'r Gadlys. Hanesyddiaeth Ysgrythyrol. 2 yn ymdrechu goreu, John Rees, Calfaria. Adrodd "Oorphenwyd." 4 o ferched yn cystadlu goreu, Frances Davies, Gadlys. Gramadeg Seisnig. 3 yn cystadlu; goreu, Thos. Jones, Cwmdar. Canu y don, Glah Meddw !<>d Mwyn." 4 o gorau yn ymdrechu rhanwyd y wobr rhwng cor Gwawr a chor Calfaria. Wedi hyny, clyw. som dair o ferched bach dan 12 oed yn darllen am y goreu; i"hanw.yd y wobr rhyngddynt. Beirniadaeth y cyfleithad o Gynghor hen gyfreitbiwr." 8 yn ymdrechu goren, John -Jones; Calfaria. Canu Gogoniant Cymru." 2 ferch fach yn cystadlu rhanwyd y wobr rhyngddynt. Adroddiad, "0, na bawn yn Seren." 12 yn ymdrechu goreu, Elizabeth Thomas. Bechgyn dan 12 oed yn darlien goreu, Coch y Berllan. Canu y dôn," Navarre rhanwyd y wobr rhwng Calfaria, Gwawr, a Bethel. Cywydd ar Droad allan y Ddwy Fil Otfeiriaid yn 1662. Dim ond nn cyfansoddiad gan Humphrey James, a chafodd y wobr. Adroddiad Y Gwalch Edifeiriol." 2 yn cystadlu; goreu, Frances Davies, Gadlys. Pedwar cor yn cystadlu ar yr anthem, Nid i ni;" Calfaria yn oreu. Fel yna, terfynwyd cyfarfod y boreu. Wedi cael ychydig luniaeth, dychwelwyd yn ol crbyn tua banner awr wedi dau. Etholwyd Mr. John Jones, Aberdar, i'r gadair, ac wedi cael ychydig an- -ereiiiadau, cafwyd ton gan gor Gwawr, ac awd at y gwaith heb :goll amser. Y peth cyntaf oedd adroddiad Y Ddannodd." 3 yn ymdrechu goreu, Jennet Jones, Gadlys. Daearyddiaeth Ysgrythyrol. 2 yn ymdrechu; goren, John Rees, Calfaria. Canu laith, a chan, a thelyn Cymru," gan ddau dan 15 oed buddugol, John Davies. Beirniadaeth y traethawd ar Len. yddiaefh ein Hysgol Sabbothol, &c. Un cyfansoddiad, gan John Jones, Gwalch, a chafodd-y wobr. Cyfieithu dernyn a ^oddwyd ar y pryd. 2 yn cystadlu j buddugol, James Jones, "Calfaria. Dau fab a merch yn canu Yna'r Gwyntoedd. 2 gwiniii yn cystadlu rhanwyd y wobr rhyngddynt. Adroddiad Y Llwynog." 7 yn cystadlu rhanwyd y wobr rhwng rhai yn galw eu hunain, Hen Heliwr, a LIane. Beirniadaeth cyf- ansoddiad y don ar y mesur 9. 8. 8 cyfansoddiad, ond heb un yn deilwng o'r wobr. Tri cor o blant dan 15 oed yn cystadlu ar y don, "They are gone;" goreu, cor y Gadlys. Adrodd- iad, Y Wlad sydd well." 8 o rai bach yn tynu am y dorch; goreu, loan Fedyddiwr a'i Farn. Cerdd, Carmel." 2 gor yn cystadlu rhanwyd y wobr rhyngddynt. Adroddiad o Annuwydd a Mesen." 9 yn ymdrechu Robin Bola Coch yn oreu. Englynion i Ddwfr.weithiau Aberdar, cyfyngedig i rai heb fod yn fuddugol o'r blaen. 4 cyfansoddiad buddugol, J. Howplls, Aberdar. Adrodd Mygu." 9 yn ymdrechu; y buddugol oedd E. Jones, A-berdar. Canu Safodd ac edrycb. odd." 5 yn canu rhanwyd y wobr rhwng J. Howells, Aber- dnr, a G. Davies, Gwawr. Merched dan 18 oed goreu, M. Thomas. Gramadeg Cymraeg. Un ymgeisydd, sef B. Hinton, He ennillodd y wobr. Adrodd Unwaith." 8 ymgeisydd; rhanwyd y wobr rhwng Alun Cynon ac Un yn caru. Canu Anthem Manchester. 3 cor yn cystadlu; rhanwyd y wobr thwtig Gwawr a'r Gadlys, yr hyn a derlynodd waith cyfarfod y prydnawu. Am hanner awr wedi 6, dychwelwyd yn ol eil. ^aith er cwblhau y gwaith, pryd yr atholwyd Mr. D. Griffiths, Aherdar, ac wedi rhoddi anerchiad byr, galwodd ar gor Cal. faria i roddi ton. Yn1 galwodd ar y cystadleuwyr i adrodd yr "Hunanol." Un, sef John Francis, yn cystadlu, a derbyn- iodd y wobr. Canu, Forr so saith the Lord buddugol, J. •Jones a J. Howells. Traethawd ar Yr angenrheidrwydd i •athrawon yr Ysgol Sabbothol i gyrliaedd safle feddyliol uwch oudnugot, J. Jones (Gwalch). Gnglynion i'r Tywysog Cyd. ^cddog-; rhanwyd y wobr rhwng John Bright a:Gw«hwyson. -Adroddiad, Ffarwel i ti, Gymru fad." ,Dwy yn adrodd goreu, Gwladys o Gymru. Canu" Llwyn Qn." Pedwar cor 3!n ymdrechu; rhanwyd y wobr rhwng Calfaria, Gwawr, a •"ethel. Bechgyn dan 18 oed yn darllen am v goreu. 12 yn ymdrechu; un yn galw ei bun D. Williams yn fuddugol. Sillebiaeth yn ol dull y Gomerydd." Dim ond un, sef J. Jones, yn cystadlu, a chafodd y wobr. Canu," I hear thee Speak of a better land. Dau gor o blant dan 15 oed yn ym- drechu, a rhai wyd y wobr rhyngddynt. Adroddiad Cym- Ilaedroldeb." Dwy fach yn adrodd; un yn galw ei hun Dryw fach yn preu. Traethawd ar Ddylanwad cerddoriaeth ar gym. •Qeitlias. Un <• fansoddiad, gau Cymro, a chafodd y wobr. Cyfansoddiad ton ar y mesur byr. 12 cyfansoddiad, ond dim "\1n yn deilwng o'r wobr. Canu Priscilla." Rhanwyd y ^obr rhwng Gwawr a Chalfaria. Adrodd Cadw Hid John ■Prancis yp oreu. Pryddest ar Ddyctrweliad y genedl Iuddewig Saethiwed Babilon. Un cyfansoddiad gan Casfelin, ac yn euwng o'r wubr. Cyfieithad o Rollo to the Peruvian. 8 CySeithad rhanwyd y wobr rhwng Hen Filwr, a Rollo yr ail. anu '« Y Fwxalchen." Uirynigeisydd, a cTerbyrnodtl y wobr. Cofiwch wraig Lot; Cristion a Coberlin Wyn yn Syafuddugol. Y ddau Gybydd Crwt Amddifad yn oreu. Ca° a« ? Hedyddwyr yn Aberdar; Dysgybl yn oreu. jU Adleisiwn Odlau cor Gwawr yn rhagori. Terfvn- srd y ^ydd yn dawel, heb un ffrae eisteddfodol, fel ei i! chafwyd eymmaint cynnulleidfa ag arferol y tro v_n' 'e'y iuae gwaethaf y modd i eglwys fach Cwmdar, a'r jj °e"o yr Eisteddfod yn dal perthynas o ran yr elw. y gwna yr ysgolion sydd yn aros vn yr Undeb gos mwy o ffyddlondeb y tro nesaf.—H. M.

" HENGOEDIANA."

Ateb i Ddychymmyg Dafydd,…

Ateb i Ddychymmyg Gelodydd,…

Ateb i Carwr Tre/n, yn Rhifyn…

GrOFYNIADAU.

[No title]

Y PARCH. E. HUGHES, PENMAIN,…

PEDWAR PENNILL

ENGLYNION I GAPEL Y BEiJYDDWYR…

Y DELYN.

NEILLDUAD aWEINIDOG YN ZOAR,…