Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

ABERTEIFI.

SIR GAERFYRDDIN,

SOAR, WITTON PARK.

TYWYSOG YNYSLWYD.

EISTEDDFOD CALFARICOLWYN.

í!byf¡ttfø4y44 í!bttfg4401.

News
Cite
Share

Nadolig gartref eleni; ac yn wir, dangosasant eubod yn alluog 1 weithio. Ni chlywais well adrodd gan blant mor ieuanc erioed, ac yr oedd y dai nau yn dangos chwaeth yn yr Athraw- oa digon o amrywiaeth mewn rhyddiaith a barddoniaeth. a'r canu yn dda ag ystyried fod y cor mor wasgaredig. Ewch rhagoch mewn gwneyd daioni. Cafwyd gwledd drachefn i'r corff am hanner awr wedi tri. Yr oedd y boneddigesau ar eu goreu yn arlwyo y byrddau digon o de a bara brith i'r plant yn rhodd ac yn rhad. Gan mai hwn oedd y tro cyntaf erioed i gynnal gwledd o'r fath, nid rhaid dweyd fod y plant wrth fodd eu calon. Ar ol te canodd y plant amryw o donau yn hynod o soniarus. Erbyn chwech yr oedd y llieiniau wedi eu symud, a'r bobl yn ymdyru i'r cyfarfod. Deallais mai cyfar. fod areithio oedd i fod am chwech. Areithiodd Mr. L Lewis, Mr. H. Davies, ar Hybarch T. G. Jones, yn rliagorol. Y mae Mr. Jones mewn ysbryd gweithio. Yr oedd yn hynod o ddyddorol yn y boreu gyda'r adroddiadau; ond erbyn y cyfar- fod chwech, yr oedd yn ei lawn hwyliau. Hir oes iddo i fod 0 fendith etto yn ng-winllan ei Arglwydd. Fel yna, Mr. Got., y cefais I y fraint o dreulio fy Nadolig hyfryd yn ardal Nantyffla. Llwydd mawr i'r ysgol hon.—YMWELYDD. NEILLDUO UN I WAITH Y WtHNtDO&ABTB.—Dydd yr Arglwydd, sef Ionawr lleg. ordeiniwyd ein hanwýl frawd Jenkin Jenkins, yn nhapel Rhondda, i waith cyflawn y wein- idogaeth Gristionogol. Bu y brawd Jenkins ar ddechreu ei yrfa grefyddol arnryw flynyddau yn aelod gyda'r Indepe idiaid, ac yn bregethwr cvnnorthwyol a derbyniol yn eu plith. Cyf- newidiodd ei farn trwy argyhoeddiad trwyadl am fedydd yn ei dduU a'i ddeiliaid, ac yn ganlynol a fedyddiwyd ar brotfes o'i ffydd yn Mab Duw, yn Nebo, Ystrad Dyfodog, gan y Parch. J. Williams; ae wedi treulio talin o smser yn ddefnyddiol a derbyniol fel aelod a phregethwr yno, trefnodd Rhagluniaeth iddo symud i'r gymmydogaeth hon, a gwnaeth ei artref crefyddol gyda ni yn Capel Rhondda ac o herwydd ei fywyd duwiol, a'i lafur diflino, penderfynasom i wneyd hyn o garedigrwydd brawdol idd,), nid Hod yn weinidog sefydlog, ond i'ncynnorthwyo pan byddo galwad. Am hanner awr wedi deg y boreu uchod, cawsom bregeth ragorol a phwrpasol ar natur Eglwys Crist oddiwrth Ephes v-21. gan y Parch. J. Williams, Nebo; ac yr oedd y gwlith yn disgvn yn hyfryd ar y gynnulleidfa. Am 2, ymgynnullodd torf luosog yn nghyd, a dechreuwyd y gwas- anaeth trwy ddarllen a gweddio gan ein hanwyl frawd E. Roberts, Pontypridd. Yna cawsom araeth fer a phwrpasol gan y Parch. E. Williams, Twynyrodyn yr hwn hefyd aofyn- odd yr holiadau arferol, y rbai a atebwyd gyda gostyngeidd- rwydd a doethineb mawr gan y brawd Jenkias; ac yna efe a roddodd adroddiad byr a chynnwysfawr o'i farn am wa- hanol bynciall crefydd. Wedi cael tystiolaeth o gymmeradwy- aeth yr eglwys. efe a urddwyd trwy osodiad dwylaw yr heiiur- iaid, a gweddi daer a dwys gan W. E. Williams. Ylla cawsom bregeth yn gyfeiriol at y g-w- inidog ieuanc, gan W. Roberts, oddiwrth 2 Tim. iv. 2. Nid wyf un amser yn caru pwffydd. laeth wrth son am ty mrodyr yn pregethu ond er hyny, cym- hellir fi i ddweyd yn gydwybodol, na chlywais erioed sylwadau tnwy grymus, na chynghorion mwy dwys, na hyfforddiadau jowy tarawiadol nag a glywsom y waith hon. Byddai yn dda I holl weinidogion ieuanc Cymru eu clywed. Yna cawsom bre- geth ragoroI gan Mr. Williams, Nebo. Terfynwyd trwy weddi a mawl, a phawb feddyliem wrth eu bodd. Yr Arglwydd a osodo seiliau ei fendithio ar a wnaed er lies llaweroedJ, a go. goniant ei enw.-D. M. WILLIAMS. LLYSFAEN.—Nos Lun diweddaf o'r hen flwyddyn, cynnal- 'wyd cyfarfoil difyrus ac adeiladol iawn mewn cyssylltiad ag Ysgol Sabbothol y lie uchod, y Parch. D. Edwards yn llywyddu. Ad- roddwyd a chanwyd y darnau canlynol:—Salrn, gan M. A. Vowles. Y Ddau Dynwr, gan H. John. Salm, gan B. Jones. Cymhelliad i'r Ieuenctyd, E. John. Yr Ysgol Sabbothol, E. Joces. Ton, "Together we will go," E. a W. Edwards, dau o fechgyn bach y llywydd. Canasant yn dlws åilnghrffredin. Enwau Crist, M. A. Vowles. Ton, "I bawb gwnaeth Duw y ddaear," Win. Mathews a T. De-vettyn. Pennillion i'r Wraig Geintachh*u," E. R^es. Cafodd hon drinfa dda. ond nid mwy na'i haeddiant. "Love your neighbour," R. Thomas. Ton, "Cyfarchiad i'r Wenol," R. Thomas a M. Lewis. Dyn wrth natur ac Annghrist," H. John. Unawd, "God is good," Mary Morgans. Canodd hon mor dda, fel ei goriodwyd i ail ganu. A fyna fod yn fawr," H. Rowlands. Merch fach fach oedd lion ond er hyny, adroddodd yn dda rhagorol. Y fam a'i phlaut," John, a'i dau frawd a'i dwy chwaer. Unawd, "Man, the life boat," T. Llewelyn. Arwyddion henaint," H. John. God be lrIercifll! gan y'côr. "Y Bedd," E. John. "Crist yn rhy- Jjjddol," Ann Lewis. Cysgu mewn addoliad, M. Edmunds. ■Iriawd," Bedd y dyn tlawd," T. Llewelyn, A. Jones, a M. ~^°rgans, yn deimladwy iawn. "Wele'r dydd," gaii y cor. Cynnadledd rh wng un am fyned i Awstralia a'r llall am aros gartref." R. Thomas ac E. Davey. Adroddasant yn dda iawn, a jfleddylivvyf f0d rhesymau yr un dros aros yn hen Walia wen yn odigon i adarbwyllo mi dyn i beidio gadael gwlad y ceniu. Y inarch. D, Edwards (Dewi Isau) yw awdwr y gynnadledd hon. v^afwyd araeth gan y Parch. John Jones, Dowlais, yr hwn a fod yma y noson hono. Cawd anerchiad rhagorol ftetyd gan y llywydd, ar y pwys o adrodd y Farddoniaeth yn ei jj. r>"d priodol; a therfynwyd drwy i'r cor ganu "Dulv yn "diau a glybu." Yr oedd hwn (yn ol tystiolaeth pawb) y cyf- at">d goreu o'r natur yma a gafwyd erioed yn y lie. Bwriedir £ ynnal cwrdd etto ar raddeg mwy eang mewn tua thri mis.— PONTBHENLLWYD.—Urddiad Gweinidog.—Nos Lun a dydd J^awrth, Ion. l9eg a'r 20fed, cynnaliwyd ymagyfarfod cyhoeddus, neillduo v brawd ieuanc gobeithiol John Morgan Evans, di- fte^ar fyf>'riwr 0 Gf°Ie^ Caerfyrddin, yn weinidog ar Eglwys y edyddwyryn y lie hwn, ac fel yn dygwydd yn nhrefn ddoetii *gluniaeth, heb fod yn mhell o'i ardal enedigoi, a phreswylfod J r'eni. Nos Lun, am saith, darllenodd a gweddioddy Parch. p" f J°nes> Nantyffin a phregethedd y Parchedigiosi E. Morris, a T. E. James, Giyn-nedd. Dranoeth, am "> gw^ddiodd y Parch. E. Morris. Yna traddodwyd araeth ar ^atur Eglwys gan y Parch. T. E. James; ac ar ol iddo ddarllen yrnmeradwyaeth i'r brawd Evans oddiwrth Eglwysbarchus Hsol- ;prior, Caerfyrddin (ile y buasai efe'yn aelod), gofynwyd yr hol- ^uau arferol gan y Parch. W. Harries, Heolyfeliu, pa rai a ateb- ard a dyrchafwyd yr urdd weddi gan yr un, gydag dodiad dwylaw y gweinidogion. Pregethwyd ar ddyleds-vydd ^fSweinidog gan y Parch. T. G. Jones, ac i'r Eglwys gan y Parch. Br" ™' 4-^er^ar' ddau, gweddiodd y Brawd Lewis Lewis, Jon* Wf ^euanc gobeithiol o Nantyffin a phregethodd Harries a a pe.s* 6, pregethodd y Parchedigion Nicholas, Aberaman, fen/'fu' Cawsom g)rrddau llewyrchus, a gobeithiwn am Yso k ar yr Undeb. Ymddygodd Mr. a Mrs. Jones, nodi t ^r Fawr, yn hynod o garedig fel arfer; a'r un modd gellir tu-iff t|eulu caredig y Brecon Arms, Mrs. Allen, a'r ardalwyr oil, JA^symferfawr ° dJyeithriaid ag oedd yn bresenol.—T. E. c CYFAEFOD I DDYFOD. EL YFARF°D CHWARTEROL DOSPARTH ISAF SIR FRYCH- a'r wQ'ynne^r y cyfarfod hwn yn Llangynidr, y Mawrth a bdMk r °yn,taf y« Chwefror, pryd y dysgwylir i'r brodyr bynant iddo fod yn breseaol.—EDNYFED.