Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

u!/7::il ':Y Tltl ENW.'' '…

News
Cite
Share

u!/7::il ':Y Tltl ENW. -}"f', t "}'. Mae baneddWr parchus, dysgedig, ac o f,f^e ^chel Ta Nghymru, wedi danfon atom ,A1j^hyi' CanIyno1 ar bwnc ag y mae feisieu it-f* £ *}? 6r ys Hawer dydd. Mae yr haint y ef ati: yn myned sir led bob dydd, ac oni i>yc(4 I .rfvr. feddyginiaeth .gapf ei ehyrnbwypol at y doltur ar frys, bydd yn debyg o effeithio yn ddwys ar gyfansodd- ladau y rhiai ag ydynt .yn barod yn- ugafael j ? ttefyd hfrm r. Mae.ejft eyf&ili gwrtfl wedi Idodi dau tJdosjiarth ag ydynt yn dyoddef n^diwrth yie attack yn barod. Yn y ddau ddosparth hwn y cawn rai o'n myfyrwyr, a I tfwi o'n gweinjdogion ieuainc. Yr ydym yn dyweidyd rfttti,, g-an fod liayrer QU gwyr ;ieu4uu>. dAr. yn yr AtErafeydd, a'n gwjeinid- ogion leuaanc, yn mhell o gyrhaedd yr haint 'Nitl yw wedi €yffwrdd a,'hwyy ac nid toj? 0 wneyd hyny byth, Ond er Jyhy. fel y dywed ein gohebydd, mae yr ymkdaenu yn ddychrynllyd yn ,L 'nnlitli y dosparthiadau hyn. dosparth arall ag ydym ni am, ei •) liodi,bp|yd dosparth ag y mae amryw o'r fraternity yn ngafael y dwymyn dros eu P$nau a'u clustiau. Yr ydym yn cyfeirio at v ^eirddy hen y rhai a felwaht eu hunain yn xeit^d. yr haint; wedi y'mafiyd yn yaerM iawn ytt y rhai hyn. Bechgyn ag oeddent wedi cael dau enw bach • a'S°Q ffel gan eu rhieni, wedi dyfod i allu "tygymu rhyw ychydig, a ddewisant y peth a aidant ffugenw. Ac yn fuan iawn ni a ° y we<ii ei osod yn y canol y ddau eriw ag oedd ganddynt o'r olaen. A chymmaint fydd y parch a delir i'r V PjjkfQy £ oftlir ei/yjs £ rifenu yn llawn, serch cy^af i hongian wr|lj un Dyna JD&fydd Jones pan ddaeth wlild i'r gweitbfeydd y;QMt ond: mae w-,edi',Ilwyddo i. gael ei enw mewnsTgraff, «e«)yn hytrach ei ffugenw, ab er gofid i'w gyfeilHon, ceir ef yn ngafael yr haiut, a 0 h°oi yn y man yn Dafvdd Lancas- tergun Jones, neu yn hytrach' D. Lancas- tergun Ty f^dym yn teimlo yn TOgar n$4 yw eyx dy nion da ni yn "Wddv unr%w siampl fel hyn o flaen ein gwyr ieuaMicu (Byddai yn; swnio yn an- V«yftyd rn ein clust i glywed William ^ae#% Rett,- Morris meander Williams, William LfeW Idwyfb Lewis, Winiam Gwi- Jm Mai Thomas, Robert Cyriddelw Ellis, Soenezer Eben Fardd Thomas, &c.; ond byddai hyna yn llawn mor ystwyth, llawn 1110r ddestlus, llawn mor farddonol, a llawn roor fawreddog a chlywed y bachgen Dafydd Jones, o dan effeithiau y bendro, yn galw ei' hun yn Dafydd Lancastergun Jones. Os yw ein bechgyn yn credu eu bod yn codi eu hunain trwy y fath ffolinebau a hyn, maent yn hollol gamsyniol; ac y mae yn llawn bryd i ni gael gwared o'r arferiad rt'ol a dienaid o'r wlad. Mae yn dda genym, gan hyny, fod eingohebydd paichus wedi galw sylw at y pwnc yn y llythyr ag y mae genvm y pleser o'i gyfleu yn awr o flaen darllenwyr SEREN CYHUU

HAINT Y TRI ENW.