Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

I ♦fcn.v ' :.- '.,.. .Ohho…

News
Cite
Share

I ♦fcn.v .Ohho T¥ YR ARaLWYDDI«!l^ MtaWrtTi 24.—Cytunwyd ag amryw adranau o J S|rif Gwallgofrwydd yr Arglwydd Ganghellydd. Ma wrth 25;—Cyflwynwyd nifer atawr o ddeis* ebau yn erbyn y Code newydd, ■< Poland. Galwodd larU Caernarfon sylw at sefyllfa pethau yn Poland. Er lod y Pwyliaid wedi hynodi eu hunniu fel arweinyddion chwyldroadaii mewn gwledydd ereill, yr oedd yn anmbosibl peidio cyd. yudeimlofi thrallodion cenedl ryddfrydiga gwtad. garol, a pharchueu hymlyniad diysgog wrth eu hannibyniaetb. Yr oedd yn rhaid i bawb addef eu bod yri ymdrechu yn ardderchog o blaid eu rhyddid. Nid oedd eu trallodion wedi eeri dim ar eu eariad at eu gwlad. Yr oedd, eu gwladgarwch wedi coftio yn ddrud iddynt. Ond ei amcan penaf ef yn galw sylw at y mater oedd, nid amlygu cyd- ymdeimlad a'r Pwyliaid, ond ymchwilio pa fodd yr oedd Rwsia wedi cyftawnu ei haddewidion i Ewrop gyda gølwg ar Poland. Efe a adfpddodd yr tio a "ty addewid a roddwyd gan Rwsia o bartb i nationality Dugiaeth Warsaw. Y llynedd, daeth Llywodraetli Rwsia, mewn canlyniad i arddangosiadaa penhoeth, i wrthdarawiad a'r bobl, a chyflawawyd creulon- derau a gynhyrfasant ddigofaint Ewrop. Yn fuan ar ol hyny, anfonodd Tywysog Gortscbakoff gylcli- lythyr yn cynnwys amryw ddiwygiadau ond nid oeddent etioed wedi eu cario allan, ac yr oedd an- foddogrwydd y bohl wedi ei ddarostwng mewn dull ag yr oedd efe yn ei gondemmd yn ddirfawr. Ewyllysiai wybod a oedd cylchlythyr Tywysog 'Gottseltakoff'wedi ei an'fon i lywodraeth ei Mawr- hydi, ac a oeddynt yn gwybod pa delerau a gyn- nygid ganddo. Llongyfarchai larll Russel ei arghvyddiaeth ar y galln a ddangosasid ganddo wrth drafod y mater. O herwydd oi gyfrifoldeb fel Ysgrifenydd Tramor, teimlai fod ei sefyllfa swyddol yn el attal rhag siarad ar y pwnc mor rydd ag y buasai yn dymuno. Haera Rwsia, fod Poland, ar ol gwrthryfel 1830, wedi tr6sedda ei chytundeb; ond dengys yr oheb. iaetb, yr hon a gyhoeddwyd gyntaf y llynedd, tod Lloegr wedi gwrthdystio yn gadarn yn erbyn ymddygiad Rwsia at Poland. Siaradoddyn ffafriol am y diwygiadau a gynnygid yn nghylchlythyr Tywysog Gortscbakoff, fel rhai o duedd t barotoi y ffordd i lywodraeth genediaethol yn Poland; ond yr oedd yr arddangosiadau a waed gan y Pwyliajd y Ilynedd yn tueddu i greu drwgdybiaeth yn Ilyw- odraeth Rws{a Yr oedd efe yn credu fod swydd- ogion Rwsia wedi gweithredu yn fyrbwyll; ond ar yr un pryd, yr oedd yn anhawdd iawn i lywodraeth dramor ymyryd. Gan fod rhyddid Rwsia yn cyn- nyddu, yr oedd efe y.) credu y gwellhfid sefyllfa Poland yn gyfatcbol. Mawrth 27.-Cynnygiódd Arglwydd Cranworth yr oil ddarlleniad o ysgrif Gwelliant Cyfraith Elusenau. Efe a ddywedodd mai ei hamcan oedd symud rhai ammheuon a godasid gyda golwg ar weithrediad y gyfraith a basiwyd y llynedd. Cy- tunwyd a'r cynnygiad. Mawrth 28.—Darlleawyd ysgrif Gwrthryfel yn y Fyddin a'r Llynges yr ail waith, Mawrth 31.—Pasiodd Deddf Terfysg drwy bwyll- gor, darllenwyd Deddf Ddiwygiedig Elusenau y drydedd waith, a phasiwyd hi; darllenwyd Ysgrif Deddf Ddiwygiedig Llywodraeth Awstralia yr ail waith EbriU I.—DarUenwyd Ysgrif Gbrchwyliaeth Men- ywod a Phlant Bleachfields, ac Y sgrif Terfvsg Llyng- esol, yr ail waith. Darllenwyd yr Ysgrif Lyngesol y drydedd waith-; a phasiodd Deddf Ddiwygiedig Tref- edigaethau Awsti&lia drwy bwyllgor.

TY Y CYFFREDIN.

HANESION CYFFREDINOL.